Dopravní revue

  • Nové tlumiče nárazu na okružní křižovatce v Ostravě
  • Změny v hromadné dopravě v MSK po prázdninách
  • Besip a policisté vyrazili ke školám v MS kraji

Lukáš Zavadil, TV Polar: Je čas na dopravní revue, pravidelný magazín televize Polar, který sleduje dění v dopravě v Moravskoslezském kraji. Nové tlumiče nárazu na okružních křižovatkách v Ostravě. Ředitelství silnic a dálnic je nechalo nainstalovat na křížení silnic D1 - I/11 a D1 a I/56, tedy na velkém kruhovém objezdu mezi Porubou a Shopping parkem.

Nové tlumiče nárazu na okružní křižovatce v Ostravě

354. kilometr dálnice D1 v Ostravě. Denně tudy projedou tisíce aut. Ředitelství silnic a dálnice se rozhodlo nainstalovat sem tlumiče nárazu. Záchytné silniční zařízení má zvýšit bezpečnost řidičů při případné kolizi.

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD:
"Vodící tlumiče nárazu jsou chemickou kotvou připevněny do železobetonové základové desky a funkční bezpečnostní zařízení je navíc dopojeno na stávající svodidla vozovky. Záchytný systém z ocelové konstrukce řízeně zadrží vozidla při čelním nárazu, červeno-bílé zakončení svodidel také umí přesměrovat neovladatelný vůz v případě bočního nárazu."

Dagmar Poláchová, obchodní ředitelka společnosti SGRT:
"Tady vidíte základní konstrukci tlumiče nárazu, tyto dvě kolejnice. Toto jsou příčné ocelové rámy, které při nárazu se shrnují, boční plechy, které se překrývají a vlastně při velkém nárazu uvidíte celý tlumič takto až po ten poslední díl shrnutý.

Lukáš Zavadil, TV Polar:  Podle ředitelství silnic a dálnic vyšla instalace tlumičů v Ostravě na téměř tři miliony korun bez daně.

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD:
"Životnost vodících tlumičů je 20 let, pokud dochází k běžné údržbě bez mechanického poškození například nárazem."

Dagmar Poláchová, obchodní ředitelka společnosti SGRT:
"Náklady na tu obnovu jsou nižší než při první montáži, ale často bývají i nárazy menší intenzity a pak je možno opravit tlumič na místě v řádu několika desítek tisíc korun a v poměrně krátké době."

Lukáš Zavadil, TV Polar:  Tlumiče nárazu se na cestách v celé republice osazují od konce 90. let, v té době byly často plastové, i dnes ale řidiči mohou narazit na betonová zakončení svodidel, ta mohou pro rychle jedoucí vozidlo nebezpečná.

Dagmar Poláchová, obchodní ředitelka společnosti SGRT: "
Tlumiče nárazu bývají instalovány v podstatě ve dvou situacích. Jednak už při vzniku nových projektů, nových úseků dálnic nebo například při modernizaci D1, kde byla nová projektová dokumentace, tak tam projektant zváží, zda jsou tam místa nebezpečná a vhodná pro tento tlumič nárazu."

Lukáš Zavadil, TV Polar: V nejbližší době by měl přibýt nový tlumič nárazu přímo na této kruhové křižovatce na sjezdu na Brno, kde původně už jeden byl.

Lukáš Zavadil, TV Polar:  Veřejná doprava v Moravskoslezském kraji má od 30. srpna řadu změn. Kromě navrácení běžného provozu po prázdninách bylo také kvůli koronavirovým ztrátám zajisti úsporu. Část spojů kvůli tomu musela být zrušena, cestující by to ale neměli výrazně pocítit.

Změny v hromadné dopravě v MSK po prázdninách


Lukáš Zavadil, TV Polar:  Pandemie Covid-19 se podepsala i na krajské dopravě. Krajský úřad uvádí výpadek přijmů v hromadné dopravě zhruba 250 milionů korun. Vedení proto muselo kvůli úsporám škrtnout asi 3,5 procenta výkonu - výsledkem má být úspora cca pětatřiceti milionů korun v rozpočtu.

Jakub Unucka (ODS), náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje:
"Redukce tří a půl procenta výkonu neznamená, že by se nějak zhoršila ta dopravní obslužnost. Skutečně škrtly se spoje tak, že lidé z menších vesnic do toho Kauflandu do města nedojedou třikrát denně, ale jen dvakrát a prostě nepojedou třeba v devět, ale v deset. Takže taková ta redukce byla."

Aleš Stejskal, jednatel společnosti KODIS:
"Šetření jsme dosáhli i tím, že jsme například spojili linku z Ostravy do Orlové s linkami z Orlové do Karviné, takže vlastně z Ostravy je možno se dostat přes Orlovou dále do Doubravy. Tím pádem je třeba zajištěno přímé spojení z Ostravy do Dinoparku, což je takový vedlejší produkt této změny. Ke zlepšení dochází mezi Ostravou a Karvinou, kdy jsme zavedli zrychlené spoje v době ranní špičky, odpoledne pak zase z Ostravy do Karviné. Zrychlený spoje jede z Hranečníku a zastavuje až u obchodního domu v Karviné a ušetří oproti tomu většinou devět minut, což považujeme přínosné. Další změnou je posílení linky 920, což je linka, která spojuje Ostravu se Šumperkem přes Opavu, Bruntál, Rýmařov."

Lukáš Zavadil, TV Polar: Veškeré změny v hromadné dopravě najdete na webu kodis.cz, ve vyhledávačích spojů - nebo v nové aplikace KODISu - v KODISappce.

Aleš Stejskal, jednatel společnosti KODIS:
"Její jedinečnost je v tom, že na základě tohoto vyhledaného spojení dokáže prodat jízdenku v podobě QR kódu, který je i vizuálně čitelná a to za cenu nejvýhodnější, tedy za cenu, kterou bych zaplatil, kdybych jednotlivých spojích různých dopravců používal ODISku. Tímto mobilem se poté cestující prokazují."

Lukáš Zavadil, TV Polar: Zebra se za tebe nerozhlédne - policisté a BESIP společně vyrazili do ulic s další preventivní akcí. Školákům i jejich rodičům připomněli zásady bezpečného pohybu v dopravě.

Besip a policisté vyrazili ke školám v MS kraji


Lukáš Zavadil, TV Polar:  Je to už tradice. Policie a BESIP vytipovávají školy po celé republice, tedy i v Moravskoslezském kraji a během prvních školních dnů míří za dětmi a jejich doprovodem.

Daniela Vlčková, mluvčí PČR Moravskoslezského kraje:
"Děti se vracejí po prázdninách, bývají rozjivené, takže je nutné tady tuto akci neustále opakovat."

Pavel Blahut, krajský koordinátor BESIP:
"Provoz nám zhoustl, skončily prázdniny, začal školní rok, takže opravdu je třeba těm mladým připomínat, že se musí v provozu rozhlížet. Když se rozhlížejí, tak je odměníme reflexními prvky, máme tady nějaké drobnosti. Děti jsou rády."

anketa se školáky:
"Dali mi takový pás, aby mě šlo večer vidět, dále pexeso a pár takových věcí."

Lukáš Zavadil, TV Polar:  A tady jsou tedy základní rady policie.

Daniela Vlčková, mluvčí PČR Moravskoslezského kraje:
"Využívat v prvé řadě přechody pro chodce, přechody, které jsou označené světelnou signalizací, tedy semafory. Připomínáme i povinnost, že pokud je do 50 metrů od místa, kde hodlá chodec přejít, nadchod nebo podchod, tak je povinnen ho použít. Připomínáme dětem, jak je důležité, aby se nejprve podívaly doleva, doprava a pak zase doleva. Nehledě na to, aby se rozhlížely po celou dobu toho přecházení, aby zbytečně nelelkovaly před přechodem."

Lukáš Zavadil, TV Polar: Akce Zebra se za tebe nerozhlédne v prvním školním týdnu cestuje po celém Moravskoslezském kraji. Policejním preventistům a BESIPu mohou výrazně pomoct také rodiče.
To už je z dnešní dopravní revue vše, budu se těšit na viděnou příště.

Redakčně upraveno / zkráceno. Mohlo by Vás také zajímat