Dopravní revue

  • Z Ostravy začala létat pravidelná linka do Varšavy
  • Na obchvatu Karviné se intenzivně pracuje
  • Policie stále řeší dopravní výchovu dětí

Lukáš Zavadil, TV Polar: Nabízíme další porci témat z dopravy v Moravskoslezském kraji, začíná pravidelný pořad Dopravní revue.

Z Ostravy začala létat pravidelná linka do Varšavy
Lukáš Zavadil, TV Polar: Letiště Leoše Janáčka Ostrava je znovu spojeno se světem. Polská společnost LOT totiž začala provozovat pravidelnou leteckou linku do Varšavy, která v podstatě zajistí napojení na celou Evropu. Vedení letiště zdůraznilo, že riziko nákazy během letu je téměř nulové. V neděli před půlnocí přiletělo na mošnovské letiště první letadlo polské společnosti LOT. Na palubě bylo 13 pasažérů a brzy ráno letadlo odstartovalo s 8 cestujícími na zpáteční let do Varšavy. Odstartovala tím svůj provoz pravidelná letecká linka Ostrava - Varšava.

Jaromír Radkovský, ředitel Letiště Leoše Janáčka Ostrava:
„Tato nová linka bude hrát významnou roli v celkovém rozvoji regionu a zejména při jeho ekonomické obnově po návratu do běžného režimu po ukončení pandemie. Letecké spojení je důležité pro zajištění mobility obyvatel kraje a významně pomůže současným i novým investorům. Zároveň umožní cestujícím jednoduché a pohodlné spojení s celým světem."

Lukáš Zavadil, TV Polar: Po zastavení letů do Londýna společnosti Ryanair kvůli pandemii je linka do Varšavy jedinou pravidelnou osobní leteckou linkou z Ostravy.

Stanislav Bujnovský, obchodní ředitel Letiště Leoše Janáčka Ostrava:
"Nejdůležitější nyní je tuto linku rozšířit. Momentálně létáme 5 krát týdně, ale od 1. 4. chceme, aby létala tato linka 10 krát týdně."

Lukáš Zavadil, TV Polar: Zatímco počet cestujících v loňském roce klesl, výrazně roste nákladní doprava.

Stanislav Bujnovský, obchodní ředitel Letiště Leoše Janáčka Ostrava:
"Momentálně máme 3 pravidelné linky. DHL do Lipska, UPS do Kolína nad Rýnem a linky do Číny.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Cestující se prý nemusejí bát nákazy Covidem-19. Při pobytu na letišti i během letů je riziko téměř nulové. Důvodem je směr proudění a vysoká rychlost výměny vzduchu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na obchvatu Karviné se intenzivně pracuje

Lukáš Zavadil, TV Polar: Hned na několika místech současně probíhají v Karviné práce na obchvatu města. Momentálně se pracuje na odtěžení nevhodného podloží násypového tělesa a začínají sanační práce.

Lukáš Zavadil, TV Polar: V Karviné pokračuje výstavba jihozápadního obchvatu města pro dopravu mezi Českým Těšínem, Bohumínem a Ostravou. Karviná na obchvat čekala dlouhých 30 let. Stavba tří kilometrového úseku je rozdělena do několika fází.

Petra Havrlantová, zastupující mluvčí společnosti Skanska:
“Aktuálně se dokončují práce na skrývkách kulturních vrstev, tedy ornice, podornice. Probíhají práce na odtěžení nevhodného podloží násypového tělesa a zahájili jsme práce na sanační vrstvě násypového tělesa."

Lukáš Zavadil, TV Polar: I tady, u darkovského mostu, probíhají sanační práce. Právě se pokládá geotextilie, která oddělí nevhodné podloží od násypu.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Stavba je velmi specifická. Obchvat vyžaduje někde až desetimetrové násypy.

Petra Havrlantová, zastupující mluvčí společnosti Skanska:
"Ten objem nakupovaného materiálu, který přijde jak do násypu, tak do konstrukční vrstvy, je opravdu obrovský. Je třeba do stavby dovézt je cca 800.000 m3, tj. cca 1.600.000 tun materiálu a to různého druhu."

Lukáš Zavadil, TV Polar: Zhotovitel stavby počítá s pravidelným monitoringem sedání těchto násypů a chování celého území. Mezi jinými je nutné kromě sypkého materiálu navézt také kamenivo.

Petra Havrlantová, zastupující mluvčí společnosti Skanska:
"Naváží se také hrubé lomové kamenivo, které je momentálně na mezideponii. To se bude používat pro založení násypového tělesa pod hladinou jezera, u parku Boženy Němcové."

Lukáš Zavadil, TV Polar: Obchvat bude obsahovat celkem třicet stavebních objektů, jeden most, o délce 207 metrů a jeden podchod pro pěší.

Petra Havrlantová, zastupující mluvčí společnosti Skanska:
"Co se týká mostu, běží přípravy na realizaci mostních objektů jsou v plném proudu – projektujeme, plánujeme. Práce na stavbě budou zahájeny po novém roce. Ještě v letošním roce budeme pracovat na přípravných záležitostech chceme stihnout, sanační opatření pod násypovým tělesem, provedení geodrénů délky 14 metrů pro urychlení konsolidace podloží násypu."

Lukáš Zavadil, TV Polar: Stavba obchvatu se neobejde také bez dopravného omezení. Počítat s ním budou muset řidiči ještě letos, zřejmě v průběhu prosince.

Petra Havrlantová, zastupující mluvčí společnosti Skanska:
"Aktuálně vyřizujeme definitivní uzavírku sil. III/4687 v místě, kde silnice kříží trasu nového obchvatu. K uzavírce by mělo dojít do konce tohoto roku. Po tu dobu, co bude uzavírka trvat, se bude jezdit po vyznačené objízdné trase."

Lukáš Zavadil, TV Polar: Obchvat bude o kilometr kratší než současná trasa přes město. Předpokládá se, že obchvat využije až 9000 vozidel za den.

-------------------------------------------------------------------------

Policie stále řeší dopravní výchovu dětí

Lukáš Zavadil, TV Polar: V pořadu Dopravní revue vítám na dálku Danielu Vlčkovou z Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Dobrý den. Naším tématem je dnes dopravní výchova u dětí. Jak moc je pro vás jako pro preventisty důležitá?

Daniela Vlčková, preventistka KŘ PČR MSK: Řekla bych, že není tak důležitá pro nás pro preventisty, ale je důležitá hlavně pro ty děti. Protože základní návyky by měly získávat již v nejútlejším věku a to hlavně v rodině. Pokud se týká nějaké dopravní výchovy nebo znalosti bezpečnosti silničního provozu, dá se říct, že se jedná v podstatě o život zachraňující návyky. Takže opravdu není důležitá pro nás jako pro preventisty ale pro ně.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Jakým způsobem se na ty nejmenší policie zaměřuje?

Daniela Vlčková, preventistka KŘ PČR MSK: Pro nejmenší děti máme připravené například. Takovou vědomostní hru. Jmenuje se učíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou, kde je spoustu témat, co se týče prevence kriminality, ale nezapomněli jsme ani na dopravu. Máme tady skládačky na policejní služebně, kde se setkají také s dopravní nehodou. Potom tady máme knihu Policejní pohádky. Jedna z povídek se jmenuje Proč cesta není hřiště a samotný název napovídá o čem ta povídka je. Ještě máme projekty krajského ředitelství, dále se zapojujeme do celorepublikových projektů. V září se děti ještě v době, kdy naše preventivní činnost byla v celkem běžném chodu mohly setkat s policisty před školami v rámci projektu Zebra se za tebe nerozhlédne. Kdy policisté první týden byli u přechodů pro chodce, které jsou před školami a tam dětem vysvětlovali základní zásady bezpečného přecházení přes vozovku a během měsíce září jsme vlastně stihli ještě uskutečnit i několik desítek besed ve školách, které na toto navazovaly nebo se zapojili také do projektu Markétina dopravní výchova. Tuto dopravní výchovu si můžete nalézt i na internetu. To je asi tak to nejdůležitější. No a v poslední době vznikl nový preventivní projekt, který se jmenuje Poradce aneb policejní rádce pro bezpečný život. Jedná se o soubor videí, které jsou umístěny na policejním Youtube a vlastně dvě z těchto videí se přímo věnují této problematice. A to je určeno vlastně pro všechny věkové kategorie nejenom pro děti ale pro mládež i pro dospělé. Takže myslím, že jsem vám představila hlavní projekty, které vlastně teď užíváme.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Ve stručnosti. Možná také pro rodiče nebo případně učitele. Jaké rady a co vše kladete na srdce těm malým. Dejme tomu prvňáčkům nebo dětem v mateřských školkách. Na co mají dát pozor?

Daniela Vlčková, preventistka KŘ PČR MSK: Děti v mateřských školkách a prvňáčci většinou ještě nechodí v silničním provozu sami. Ale i tak dbáme na to, aby věděly takové zásady jak se rozhlížíme před vstupem do vozovky. Když svítí na semaforu červená, tak v žádném případě do té vozovky nesmíme vstoupit. A vlastně potom když máme nějaké preventivní aktivity nebo akce tak pokud dětem dáváme úkoly, tak je zřejmé, že i ty malé děti tady tyhle ty zásady ví a to je u těch nejmenších dětí. S věkem těch dětí potom rostou i neříkám nároky, ale ty vědomosti, které by co se týče dopravy měly mít. Například jsou to dopravní značky, které už by měly znát.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Vy jste zmínila policejní Youtube kde všude si mohou rodiče nebo samotné děti, případně učitelé najít informace jednak o vašich preventivních akcích nebo přímo ty tipy a rady.

Daniela Vlčková, preventistka KŘ PČR MSK: Ano, nejenom na internetu, ale právě i na tom policejním Youtube. Já se omlouvám ta adresa je strašně dlouhá a když si zadáte do některého z vyhledávačů zadáte třeba poradce, tak se na tyto stránky dostanete. Není v tom problém. Před chvílí jsem to zkoušela.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Našim hostem na dálku byla Daniela Vlčková z Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Díky za váš čas.

Daniela Vlčková, preventistka KŘ PČR MSK: Taky děkuji a přeji hezký den.


Lukáš Zavadil, TV Polar: To byla naše témata z dopravy v Moravskoslezském kraji, další nabídneme opět ve středu.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat