Dopravní revue

  • Stavbaři se vrací na dálniční most mezi Ostravou a Bohumínem
  • V Novém Jičíně vznikne už devátá kruhová křižovatka
  • Muzeum Tatra se začíná plnit prvními exponáty
  • Sdílené elektrokoloběžky v MSK: pravidla a rizika? host: P. Blahut

O slovo se hlásí pravidelný magazín televize Polar Dopravní revue, vyrážíme na cesty a za dopravou v Moravskoslezském kraji.

Stavbaři se vrací na dálniční most mezi Ostravou a Bohumínem

Stavbaři se po zimě vrací na dálniční most mezi Bohumínem a Ostravou, oznámilo to Ředitelství silnic a dálnic s tím, že práce začnou 11. dubna na pravé polovině mostu.

Dálniční most číslo 456 přes řeku Odru opět zažije stavební ruch. Po zimě se sem vrací stavbaři. Po přípravě, demontáži svodidel a instalaci značení začnou stavební práce, které budou pokračovat až do 28. května. Rekonstrukce bude probíhat v pravé části mostu ve směru na Bohumín, pravý jízdní pás tedy bude zcela uzavřen. Ve zbylém pásu bude doprava jednosměrná.

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: "Od 30. 5. 2021 předpokládáme plné zprovoznění mostu po celkové opravě obou jeho polovin za cenu 43,7 milionu Kč bez DPH. Hlavní důvodem rekonstrukce byla potřeba výměny původní nefunkční stříkané hydroizolace nosné konstrukce. Výměna bude prováděna jen na nosné konstrukci mezi římsami, které zůstanou zachovány."

V Novém Jičíně vznikne už devátá kruhová křižovatka
Dopravu u centra Nového Jičína omezí na více než půl roku rekonstrukce vodovodního řadu a kanalizace. Poté tady v příštím roce vyroste další, v pořadí už devátý kruhový objezd.

Nový Jičín, místo s velkým počtem kruhových křižovatek. Devátá vznikne na komplikovaném místě křížení ulic K nemocnici a Generála Hlaďo s výjezdem z Masarykova náměstí, v těsné blízkosti centra města. Než začne stavba, musí tady zrekonstruovat potrubí. Stavební zásahy do sítí potrvají nejspíš do listopadu, v příštím roce pak začne stavba kruhového objezdu.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Souběžně nelze tyto práce, přeložky sítí společně s výstavbou kruhového objezdu, provádět. Hlavním důvodem je nemožnost zabezpečit dopravní tok do této lokality. Není možné vést dvě objízdné trasy v této lokalitě.”

Hlavní cesta je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, který se podpisem memoranda zavázal, že spolu s městem bude největším investorem stavby.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Kraj by měl zajistit gro té stavby, tedy samotnou výstavbu kruhového objezdu. Město se bude stavebně podílet na objektech, které zůstanou v jeho vlastnictví, což jsou přechody pro chodce, chodník a veřejné osvětlení. Zároveň je v rámcové smlouvě uvedeno, že náklady na projektovou dokumentaci hradí město a následně ji kraji daruje. Předpokládáme, že do konce roku by měla být projektová dokumentace hotova v vydáno stavební povolení, tak aby mohla být samotná stavba realizována v roce 2022. ”

Muzeum Tatra se začíná plnit prvními exponáty

Muzeum nákladních automobilů Tatra se začíná plnit prvními exponáty. Na příznivce automobilové historie budou po otevření čekat například legendární Drtikolka, Tatra 148 a nebude chybět ani Slovenská strela.

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči:
„K vidění zde bude i deset vozidel od soukromých sběratelů a sbírkové předměty z depozitu Muzea Novojičínska, které budou se zaměřením nového muzea souviset. Do muzea se také přesune kolekce historických motocyklů, které kraji v roce 2015 věnoval akademický sochař Miroslav Rybička."

Sdílené elektrokoloběžky v MSK: pravidla a rizika? host: P. Blahut

Lukáš Zavadil, TV Polar: Do měst v Moravskoslezském kraji se dostaly sdílené elektro koloběžky. Soukromé společnosti je začaly krátkodobě pronajímat v Ostravě, Frýdku-Místku nebo v Novém Jičíně. Jejich provoz stejně jako u sdílených kol s sebou přirozeně nese rizika. O nich budeme mluvit s Pavlem Blažkem, krajským koordinátorem Besipu, kterého zdravím na dálku. Dobrý den, elektro koloběžky ve městech. Jak BESIP vlastně vnímá tento nový trend?

Pavel Blažek, BESIP: Z hlediska mobility obyvatel je to pozitivní trend, kdy spousta lidí si vypůjčí koloběžku a nestartuje kvůli toho auta, aby se dostala do práce třeba kterou má jenom 2,3 kilometry od domu. Na druhou stranu nám zvyšuje se mobilita a tím vzniká spousta nebezpečných situací, protože mnoho účastníků neví, jak se na takové koloběžce vlastně má správně chovat.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Pro uživatele tedy jak z toho i vyplynulo bezesporu platí pravidla silničního provozu. Co tedy musí ti, kteří si elektro koloběžky pronajmou nebo ji třeba vlastní, co musí dodržovat.

Pavel Blažek, BESIP: Z hlediska zákona je ten, kdo jede na koloběžce brán jako řidič a platí pro něj všechny práva a povinnosti, co se vztahují na řidiče. Tedy zejména řidič musí užít do osmnácti let ochrannou přilbu. Také je rozhodující jaký výkon má koloběžka, protože mnohé koloběžky byť jsou inzerovány prodejci, že na nich se může legálně bez řidičského průkazu, tak je potřeba vlastnit už nějaké řidičské oprávnění, aby mohly být provozovány. Velká nevýhoda je u těch sdílených položek v tom, že řidič si tuto kolo půjčuje na místě zpravidla někde na chodníku a když si ji vypůjčí vzbuzuje to v něm dojem, že jezdit po chodníku je zcela normální. V mnoha případech pak vznikají situace, kdy ten řidič se vlastně proplétá na chodníku mezi chodci, jede vyšší rychlostí a zase vznikají nám krizové situace, kdy buď chodci musí uskakovat nebo řidič té koloběžky musí intenzivně brzdit, aby zabránil střetu.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Tak to z toho částečně vyplývá, ale co podle vás vlastně uživatelé sdílených koloběžce kromě toho, co jste zmínil nejčastěji porušují. Jsou tam i nějaké další případy a vůbec zkušenosti Besipu nebo dopravní policie s tímto?

Pavel Blažek, BESIP: Co se týká zákona. Zákon říká, že na chodníku se smí jezdit pouze do věku deseti let. To znamená většina koloběžkářů, kteří si tyto koloběžky půjčují už jsou většinou starší. A z toho důvodu nemají na chodníku co dělat. V zákoně je napsáno pokud je zřízena cyklostezka je řidič povinen využít tuto cyklostezku. Pokud je cyklostezka společná se stezkou pro chodce, zase cyklista musí potažmo i ten koloběžkář musí využít tuto cyklostezku. V mnoha případech se děje to, že cyklista přejíždí z chodníku do vozovky zase zpátky na chodník, přejíždí přes přechod pro chodce, což má také zakázáno. Jezdí výrazně vyšší rychlostí i mezi těmi chodci nebo na té sdílené stezce pro chodce a cyklisty. A jak jsem říkal dochází k tomu, že vznikají situace kdy opravdu buď chodec musí reagovat nebo ten řidič koloběžky opravdu musí intenzivně brzdit. Už se nám stalo v cizím městě, že spadlo dítě, které bylo vezeno na koloběžce před rodičem a došlo k vážnému zranění toho dítěte. Samozřejmě ve většině případů mladší osmnácti let s sebou nemají helmu, jen si vezmou a půjčí si jenom koloběžku. Tím také vlastně páchají přestupek.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Jsou vůbec v současné době k dispozici statistiky nehod elektro koloběžek. Existují vůbec už tato čísla?

Pavel Blažek, BESIP: V současné době Policie České republiky eviduje koloběžky ve statistice kolo a podrobné statistiky zatím nejsou. Od letošního roku se změní metodika počítání. Zvlášť se budou rozdělovat víceméně elektrokola a elektro koloběžky.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Dokážu si představit, že elektro koloběžky mohou být tedy poté co otevřou restaurace vítaným prostředkem pro rychlý přejezd nebo návrat domů. Jak je to s alkoholem při řízení koloběžky?

Pavel Blažek, BESIP: Jak jsme říkali, ten kdo jede na koloběžce je v podstatě řidič a vztahuje se na něj všechny práva a povinnosti řidiče. Díky bohu u nás máme nulovou toleranci alkoholu za volantem a ne jenom za volantem, ale i za řídítky kola nebo koloběžky. Tedy neměl by člověk, který je pod vlivem usednout potažmo postavit se na koloběžku a využít tuto koloběžku jako prostředek pro jízdu domů. Může jít vedle koloběžky, může ji vézt, ale nesmí na ní jet.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Možná ještě na závěr pojďme to shrnout. Co byste z pozice krajského koordinátora poradil všem budoucím uživatelům elektro koloběžek. Na co dát pozor a kde případně najít pokud bys si chtěli osvěžit veškerá ta pravidla a to na co si dát pozor.

Pavel Blažek, BESIP: Elektro koloběžka v mnoha případech má výrazně silnější akceleraci než obyčejná koloběžka. To může spoustu uživatelů překvapit. Některé koloběžky se musí první rozhýbat tím, že klasický se třikrát odstrčí nohou. Některé koloběžky můžou rovnou použít elektromotor. Takže pozor na to zrychlení. Další věc elektro koloběžky mají většinou menší kola, takže při přejetí nějakých nerovností nebo děr může dojít k tomu, že řidič může hůř ovládat tento stroj. S tím se často setkáváme, že řidič během jízdy ještě drží mobilní telefon nebo telefonuje. Také tím vzniká vlastně prostor, kdy není schopen ten stroj bezpečně ovládat. Pro chodce třeba pro lidi, co venčí pejska zase zvýšenou obezřetnost, když vidí koloběžky. Pejsek se může rozběhnout na vodítku se může zamotat, zase může docházet ke vzniku nebezpečných situací.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Pavel Blahut, krajský koordinátor BESIP. Děkuji za váš čas a za rozhovor.

Pavel Blažek, BESIP: Taky děkuji. Hezký den.

Tolik z našich dopravních témat, těším se na viděnou příště.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat