Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Dopravní revue

Dopravní revue

  • Mladí cyklisté soutěžili na dopravním hřišti
  • Ostravští strážníci se zaměřují na prevenci v dopravě, host: Miroslav Plaček

Začíná pořad Dopravní revue, vítám vás u něj a přeji dobrý den.

Mladí cyklisté soutěžili na dopravním hřišti

V Ostravě proběhlo městské finále dopravní soutěže mladých cyklistů. Už tradičně se konalo na dětském dopravním hřišti v Ostravě-Hrabůvce. Byli jsme u toho.

Žáci 3. až 5. tříd základních škol z Ostravy se celý rok seznamují se zásadami bezpečného chování v silničním provozu. Vrcholem dopravní výuky je tato soutěž.

Jakub Fábry, organizátor skupiny AKTIV Besip: „Je organizována AKTIVEM BESIP, což je pracovní skupina odboru dopravy MMO. Ta soutěž spočívá v plnění čtyř soutěžních disciplín. Jsou tady soutěžní družstva ve dvou věkových kategoriích, mladší a starší a plní jednotlivé disciplíny. Jednou je jízda zručnosti, kterou vidíte tady za mnou, dále máme jízdu po dopravním hřišti, kde musí děti plnit pravidla silničního provozu a dále píšou test z pravidel silničního provozu. Poslední jsou zásady poskytování první pomoci.“

Účastníci soutěže nic nepodcenili a někteří se připravovali i mimo výuku.

anketa, účastníci soutěže: „Já jsem včera byl s mamkou a se ségrou na dopravním hřišti na Ukrajinské a hodně se mi tam vedlo, takže si myslím, že to bude dobrý.“

Michaela Michnová, vedoucí úseku prevence, MP Ostrava: „Nejdůležitější je, aby děti v reálném provozu, ale i tady na soutěži, nosily na hlavách ochranné pomůcky, to znamená helmy a aby byli ostražití a nepoužívali při jízdě na koloběžkách nebo jízdních kolech sluchátka. To jsou takové nejdůležitější věci a pak samozřejmě dodržování pravidel silničního provozu.”

Jakub Fábry, organizátor skupiny AKTIV Besip: “Snažíme se je připravit na ten budoucí provoz, který není zrovna jednoduchý v dnešní době.”

Nejen tyto mladé cyklisty čeká ve městě spousta změn. Ostrava má totiž novou koncepci cyklodopravy.

Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy, Magistrát města Ostravy: “Ta má teď trošku jiný pohled, než měla původní koncepce. Znamená to, že se chce více přiblížit všem účastníkům silničního provozu, pustit ta kola i na frekventované páteřní komunikace, kde je ovšem nutno, než tam ti cyklisti vjedou, dopravu převést na různé přeložky. My musíme najít řešení, jak ta auta z páteřních komunikací dostat pryč. To je třeba například zrealizovat propojení takzvaná Železárenská z náměstí Sokola Tůmy směr Místecká nebo výstavba severního spoje, kde se podstatná část individuální dopravy přesune na komunikace obchvatového charakteru.”

Vítězi městského finále se stali žáci ze základních škol Šenov a Paskovská.

Ostravští strážníci se zaměřují na prevenci v dopravě, host: Miroslav Plaček

Lukáš Zavadil, TV Polar: Ve studiu televize POLAR a v pořadu Dopravní revue teď už vítám ředitele Městské policie Ostrava Miroslava Plačka. Dobrý den.

Miroslav Plaček, ředitel Městské policie Ostrava: Dobrý den.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Nás dnes bude zajímat hlavně prevence a té Městská policie v Ostravě věnuje podstatnou část své práce. Ale ještě víc nás samozřejmě bude zajímat doprava. Co v této oblasti podnikáte?

Miroslav Plaček, ředitel Městské policie Ostrava: Tak já bych možná na úvod řekl, že prevence je naším primárním úkolem, a to jak ten samotný výkon služby v ulicích, čímž jednoznačně zvyšujeme pocit bezpečí občanů, tak v neposlední řadě taky realizace celé řady preventivních projektů zaměřených na dopravu. My už v dopravě začínáme u těch nejmenších účastníků silničního provozu, kteří jsou asi nejvíce ohroženi, a to jsou samozřejmě děti v předškolním věku. Docházíme na jednotlivé mateřské školky, kde pořádáme besedy a postupně pokračujeme také v základních školách. Je třeba zmínit, že se podílíme každé ráno taky na přechodech pro chodce, kde máme vytipovaných 56 přechodů. A co se týká naší další činnosti, tak tu zaměřujeme samozřejmě i na širokou veřejnost. Jak co se týká projektu značení syntetickou DNA u jízdních kol, tak také projektů týkajících se chodců a cyklistů obecně.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Co se týká těch preventivních aktivit u dětí, jak konkrétně se na ně zaměřujete?

Miroslav Plaček, ředitel Městské policie Ostrava: Tak my docházíme, jak jsem zmínil, už do mateřských škol, kde se snažíme upozornit děti na aspekty, úskalí a nebezpečí, které je v běžném provozu mohou potkat. Snažíme se ty děti zaujmout hlavně pomocí her, kvízů a různých soutěží tak, aby si to co nejlépe zapamatovaly.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Můžeme zmínit možná i nějaká čísla, například co se týká přednášek, kolik jste jich zrealizovali? Kolik dětí vlastně vašimi preventivními aktivitami projde?

Miroslav Plaček, ředitel Městské policie Ostrava: Tak u těch mateřských škol jsme v loňském roce realizovali celkem 72 přednášek, kdy jedna přednáška trvá zhruba 45 minut. A co se týká základních škol, tam jich bylo 219. A těch dětí včetně mateřských škol se bavíme zhruba kolem 500 dětí ročně.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Když jsme u těch čísel, jak vy vlastně můžete hodnotit ty výsledky? Ono asi to bude docela těžké, i když ta čísla, jasně říkají například co se týká statistik dopravních nehod. Ale jak je pro vás složité to objektivně zhodnotit? Jestli tu práci na poli prevence děláte dobře?

Miroslav Plaček, ředitel Městské policie Ostrava: Máte pravdu v tom, že to hodnocení je opravdu velmi těžké. Já bych především chtěl, než se dostaneme tady k tomu apelovat také na rodiče, protože jedna část práce je naše jako strážníků, a to v rámci prevence, kterou jsme zmínili. Ale vzorem těch dětí jsou především rodiče. Tak jak se chovají oni sami, tak se budou chovat jejich děti.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Vy jste zmínil aktivity na dětském dopravním hřišti, například. Můžeme je přiblížit více, jak to třeba v podání strážníků s těmi dětmi vypadá? Co se naučí? Na co na ně apelujeme? Aby třeba dodržovali v provozu?

Miroslav Plaček, ředitel Městské policie Ostrava: Tak Městská policie Ostrava má obrovskou výhodu v tom, že má k dispozici dětské dopravní hřiště na ulici Orebitská a zde realizujeme především nejznámější asi projekt, a to je projekt "Na hřišti to jede", který je zaměřen jednak pro celé základní školy, kde můžou přijít jako celá třída, ale samozřejmě i na volnočasové aktivity. Na tom dětském hřišti mají děti možnost si půjčit koloběžku, kolo, samozřejmě výbavu jako je přilba a učíme je navázat na možné situace, se kterými se mohou v tom silničním provozu setkat. Učíme je poznávat dopravní značky a taky vyvarovat se některým věcem, ke kterým by se mohli jako účastníci silničního provozu dostat.

Lukáš Zavadil, TV Polar: My jsme před chvílí viděli reportáž z dopravního hřiště, kde proběhlo městské finále mladých cyklistů. Vy jste tam chvíli byl a mě zajímá, jak moc považujete za důležité, že taková soutěž se odehrává, byť ve spolupráci s BESIPem a s dalšími subjekty?

Miroslav Plaček, ředitel Městské policie Ostrava: Jednoznačně má obrovský bonus a přidanou hodnotu, protože ty děti si mají možnost reálnou možnost vyzkoušet tu situaci na tom dětském hřišti. A samozřejmě taky ta soutěživost mezi dětma, kdy mají chuť a snahu prostě se ukázat v tom nejlepším světle. Takže my to vítáme velmi pozitivně.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Doprava, v ní se neobjevují jenom tedy děti, o kterých jsme mluvili, ale vy určitě nezapomínáme ani na chodce a cyklisty. Právě ti vás mohou často vidět v ulicích i během preventivních akcí. Co konkrétně pořádáte?

Miroslav Plaček, ředitel Městské policie Ostrava: Já bych zmínil asi tři základní preventivní akce, a to je značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek, syntetickou DNA, o který je obrovský zájem z řad veřejnosti a další dvě akce, na kterých úzce spolupracujeme jednak se Statutárním městem Ostrava a samozřejmě i koordinátorem bezpečnosti a plynulosti silničního provozu Moravskoslezského kraje. Tyto dvě akce jsou zaměřené v prvé řadě na chodce a zde vycházíme samozřejmě z klimatických podmínek, kdy nám začíná například zimní období. Je horší viditelnost tak, aby byli řádně označeni. Rozdáváme jim také propagační materiály a různé odrazky a pásky, které můžou využít na svých oděvních svršcích. A v neposlední řadě jsou to cyklisté. Musím upozornit, že tyto akce nemají represivní charakter, že jsou skutečně preventivní a naším cílem je upozornit právě tyto účastníky na ty nebezpečí, které jim hrozí. Tak, jak se mají chovat v provozu, jak by měli využívat cyklostezku, jak by se měli pohybovat po pozemních komunikacích apod.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Padla tady krátce také spolupráce s BESIPem. Jak hodnotíte tu spolupráci? Pomáháte si vlastně navzájem? Setkáváte se na těch akcích? Vede to k něčemu? Je to funkční?

Miroslav Plaček, ředitel Městské policie Ostrava: Určitě je to funkční. Já si myslím, že máme možnost si předávat ty informace a samozřejmě i zkušenosti. A také občané vidí, že prostě na ně myslíme, pamatujeme a máme snahu právě v té formě prevence je upozorňovat na některé ty negativní jevy, se kterými se všichni dneska v provozu setkáváme.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Možná ještě když jste tady s námi ve studiu. Možná závěrečný apel ředitele městské policie na všechny cyklisty, chodce, všechny účastníky dopravy ve městě. Co byste jim vzkázal?

Miroslav Plaček, ředitel Městské policie Ostrava: Buďme k sobě tolerantní, protože myslím si, že právě ta tolerantnost dneska mizí ze společnosti. A samozřejmě všichni máme problémy, co se týká obecného stavu společnosti jako takové. A já si myslím, že ta slušnost je asi základ ve všem.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Pane řediteli, děkuju za Váš čas a za rozhovor a budu se těšit někdy na viděnou tady ve studiu.

Miroslav Plaček, ředitel Městské policie Ostrava: Já děkuju za pozvání, hezký den.

To je z dnešního vydání magazínu Dopravní revue vše. Mějte klidné dny a nezapomeňte se dívat zase příště.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Mohlo by Vás také zajímat

Pořad: Dopravní revue
12. června 2024, 18:20

Začíná pořad Dopravní revue, vítám vás u něj a přeji dobrý den.

Mladí cyklisté soutěžili na dopravním hřišti

V Ostravě proběhlo městské finále dopravní soutěže mladých cyklistů. Už tradičně se konalo na dětském dopravním hřišti v Ostravě-Hrabůvce. Byli jsme u toho.

Žáci 3. až 5. tříd základních škol z Ostravy se celý rok seznamují se zásadami bezpečného chování v silničním provozu. Vrcholem dopravní výuky je tato soutěž.

Jakub Fábry, organizátor skupiny AKTIV Besip: „Je organizována AKTIVEM BESIP, což je pracovní skupina odboru dopravy MMO. Ta soutěž spočívá v plnění čtyř soutěžních disciplín. Jsou tady soutěžní družstva ve dvou věkových kategoriích, mladší a starší a plní jednotlivé disciplíny. Jednou je jízda zručnosti, kterou vidíte tady za mnou, dále máme jízdu po dopravním hřišti, kde musí děti plnit pravidla silničního provozu a dále píšou test z pravidel silničního provozu. Poslední jsou zásady poskytování první pomoci.“

Účastníci soutěže nic nepodcenili a někteří se připravovali i mimo výuku.

anketa, účastníci soutěže: „Já jsem včera byl s mamkou a se ségrou na dopravním hřišti na Ukrajinské a hodně se mi tam vedlo, takže si myslím, že to bude dobrý.“

Michaela Michnová, vedoucí úseku prevence, MP Ostrava: „Nejdůležitější je, aby děti v reálném provozu, ale i tady na soutěži, nosily na hlavách ochranné pomůcky, to znamená helmy a aby byli ostražití a nepoužívali při jízdě na koloběžkách nebo jízdních kolech sluchátka. To jsou takové nejdůležitější věci a pak samozřejmě dodržování pravidel silničního provozu.”

Jakub Fábry, organizátor skupiny AKTIV Besip: “Snažíme se je připravit na ten budoucí provoz, který není zrovna jednoduchý v dnešní době.”

Nejen tyto mladé cyklisty čeká ve městě spousta změn. Ostrava má totiž novou koncepci cyklodopravy.

Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy, Magistrát města Ostravy: “Ta má teď trošku jiný pohled, než měla původní koncepce. Znamená to, že se chce více přiblížit všem účastníkům silničního provozu, pustit ta kola i na frekventované páteřní komunikace, kde je ovšem nutno, než tam ti cyklisti vjedou, dopravu převést na různé přeložky. My musíme najít řešení, jak ta auta z páteřních komunikací dostat pryč. To je třeba například zrealizovat propojení takzvaná Železárenská z náměstí Sokola Tůmy směr Místecká nebo výstavba severního spoje, kde se podstatná část individuální dopravy přesune na komunikace obchvatového charakteru.”

Vítězi městského finále se stali žáci ze základních škol Šenov a Paskovská.

Ostravští strážníci se zaměřují na prevenci v dopravě, host: Miroslav Plaček

Lukáš Zavadil, TV Polar: Ve studiu televize POLAR a v pořadu Dopravní revue teď už vítám ředitele Městské policie Ostrava Miroslava Plačka. Dobrý den.

Miroslav Plaček, ředitel Městské policie Ostrava: Dobrý den.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Nás dnes bude zajímat hlavně prevence a té Městská policie v Ostravě věnuje podstatnou část své práce. Ale ještě víc nás samozřejmě bude zajímat doprava. Co v této oblasti podnikáte?

Miroslav Plaček, ředitel Městské policie Ostrava: Tak já bych možná na úvod řekl, že prevence je naším primárním úkolem, a to jak ten samotný výkon služby v ulicích, čímž jednoznačně zvyšujeme pocit bezpečí občanů, tak v neposlední řadě taky realizace celé řady preventivních projektů zaměřených na dopravu. My už v dopravě začínáme u těch nejmenších účastníků silničního provozu, kteří jsou asi nejvíce ohroženi, a to jsou samozřejmě děti v předškolním věku. Docházíme na jednotlivé mateřské školky, kde pořádáme besedy a postupně pokračujeme také v základních školách. Je třeba zmínit, že se podílíme každé ráno taky na přechodech pro chodce, kde máme vytipovaných 56 přechodů. A co se týká naší další činnosti, tak tu zaměřujeme samozřejmě i na širokou veřejnost. Jak co se týká projektu značení syntetickou DNA u jízdních kol, tak také projektů týkajících se chodců a cyklistů obecně.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Co se týká těch preventivních aktivit u dětí, jak konkrétně se na ně zaměřujete?

Miroslav Plaček, ředitel Městské policie Ostrava: Tak my docházíme, jak jsem zmínil, už do mateřských škol, kde se snažíme upozornit děti na aspekty, úskalí a nebezpečí, které je v běžném provozu mohou potkat. Snažíme se ty děti zaujmout hlavně pomocí her, kvízů a různých soutěží tak, aby si to co nejlépe zapamatovaly.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Můžeme zmínit možná i nějaká čísla, například co se týká přednášek, kolik jste jich zrealizovali? Kolik dětí vlastně vašimi preventivními aktivitami projde?

Miroslav Plaček, ředitel Městské policie Ostrava: Tak u těch mateřských škol jsme v loňském roce realizovali celkem 72 přednášek, kdy jedna přednáška trvá zhruba 45 minut. A co se týká základních škol, tam jich bylo 219. A těch dětí včetně mateřských škol se bavíme zhruba kolem 500 dětí ročně.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Když jsme u těch čísel, jak vy vlastně můžete hodnotit ty výsledky? Ono asi to bude docela těžké, i když ta čísla, jasně říkají například co se týká statistik dopravních nehod. Ale jak je pro vás složité to objektivně zhodnotit? Jestli tu práci na poli prevence děláte dobře?

Miroslav Plaček, ředitel Městské policie Ostrava: Máte pravdu v tom, že to hodnocení je opravdu velmi těžké. Já bych především chtěl, než se dostaneme tady k tomu apelovat také na rodiče, protože jedna část práce je naše jako strážníků, a to v rámci prevence, kterou jsme zmínili. Ale vzorem těch dětí jsou především rodiče. Tak jak se chovají oni sami, tak se budou chovat jejich děti.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Vy jste zmínil aktivity na dětském dopravním hřišti, například. Můžeme je přiblížit více, jak to třeba v podání strážníků s těmi dětmi vypadá? Co se naučí? Na co na ně apelujeme? Aby třeba dodržovali v provozu?

Miroslav Plaček, ředitel Městské policie Ostrava: Tak Městská policie Ostrava má obrovskou výhodu v tom, že má k dispozici dětské dopravní hřiště na ulici Orebitská a zde realizujeme především nejznámější asi projekt, a to je projekt "Na hřišti to jede", který je zaměřen jednak pro celé základní školy, kde můžou přijít jako celá třída, ale samozřejmě i na volnočasové aktivity. Na tom dětském hřišti mají děti možnost si půjčit koloběžku, kolo, samozřejmě výbavu jako je přilba a učíme je navázat na možné situace, se kterými se mohou v tom silničním provozu setkat. Učíme je poznávat dopravní značky a taky vyvarovat se některým věcem, ke kterým by se mohli jako účastníci silničního provozu dostat.

Lukáš Zavadil, TV Polar: My jsme před chvílí viděli reportáž z dopravního hřiště, kde proběhlo městské finále mladých cyklistů. Vy jste tam chvíli byl a mě zajímá, jak moc považujete za důležité, že taková soutěž se odehrává, byť ve spolupráci s BESIPem a s dalšími subjekty?

Miroslav Plaček, ředitel Městské policie Ostrava: Jednoznačně má obrovský bonus a přidanou hodnotu, protože ty děti si mají možnost reálnou možnost vyzkoušet tu situaci na tom dětském hřišti. A samozřejmě taky ta soutěživost mezi dětma, kdy mají chuť a snahu prostě se ukázat v tom nejlepším světle. Takže my to vítáme velmi pozitivně.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Doprava, v ní se neobjevují jenom tedy děti, o kterých jsme mluvili, ale vy určitě nezapomínáme ani na chodce a cyklisty. Právě ti vás mohou často vidět v ulicích i během preventivních akcí. Co konkrétně pořádáte?

Miroslav Plaček, ředitel Městské policie Ostrava: Já bych zmínil asi tři základní preventivní akce, a to je značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek, syntetickou DNA, o který je obrovský zájem z řad veřejnosti a další dvě akce, na kterých úzce spolupracujeme jednak se Statutárním městem Ostrava a samozřejmě i koordinátorem bezpečnosti a plynulosti silničního provozu Moravskoslezského kraje. Tyto dvě akce jsou zaměřené v prvé řadě na chodce a zde vycházíme samozřejmě z klimatických podmínek, kdy nám začíná například zimní období. Je horší viditelnost tak, aby byli řádně označeni. Rozdáváme jim také propagační materiály a různé odrazky a pásky, které můžou využít na svých oděvních svršcích. A v neposlední řadě jsou to cyklisté. Musím upozornit, že tyto akce nemají represivní charakter, že jsou skutečně preventivní a naším cílem je upozornit právě tyto účastníky na ty nebezpečí, které jim hrozí. Tak, jak se mají chovat v provozu, jak by měli využívat cyklostezku, jak by se měli pohybovat po pozemních komunikacích apod.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Padla tady krátce také spolupráce s BESIPem. Jak hodnotíte tu spolupráci? Pomáháte si vlastně navzájem? Setkáváte se na těch akcích? Vede to k něčemu? Je to funkční?

Miroslav Plaček, ředitel Městské policie Ostrava: Určitě je to funkční. Já si myslím, že máme možnost si předávat ty informace a samozřejmě i zkušenosti. A také občané vidí, že prostě na ně myslíme, pamatujeme a máme snahu právě v té formě prevence je upozorňovat na některé ty negativní jevy, se kterými se všichni dneska v provozu setkáváme.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Možná ještě když jste tady s námi ve studiu. Možná závěrečný apel ředitele městské policie na všechny cyklisty, chodce, všechny účastníky dopravy ve městě. Co byste jim vzkázal?

Miroslav Plaček, ředitel Městské policie Ostrava: Buďme k sobě tolerantní, protože myslím si, že právě ta tolerantnost dneska mizí ze společnosti. A samozřejmě všichni máme problémy, co se týká obecného stavu společnosti jako takové. A já si myslím, že ta slušnost je asi základ ve všem.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Pane řediteli, děkuju za Váš čas a za rozhovor a budu se těšit někdy na viděnou tady ve studiu.

Miroslav Plaček, ředitel Městské policie Ostrava: Já děkuju za pozvání, hezký den.

To je z dnešního vydání magazínu Dopravní revue vše. Mějte klidné dny a nezapomeňte se dívat zase příště.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Zdroj: https://polar.cz/porady/dopravni-revue/dopravni-revue-12-06-2024-18-24