Stáhnout video

Dopravní revue

  • V Karviné začala stavba obchvatu
  • V MSK odstartoval projekt Start Driving pro mladé řidiče
  • Dopravní policisté stále řeší bezpečnost na silnicích MSK

Vyrážíme na cesty v Moravskoslezském kraji, startuje další díl pořadu Dopravní revue, dobrý den. Nejprve hlavní zpráva těchto dnů pro náš region. V Karviné zahájili výstavbu jihozápadního obchvatu města pro dopravu mezi Českým Těšínem, Bohumínem a Ostravou. Karviná na obchvat čekala dlouhých 30 let. Stavba tří kilometrového úseku je rozdělena do několika fází, které na sebe budou navazovat a potrvá do konce roku 2022.

V Karviné začala stavba obchvatu

Slavnostním poklepáním na základní kámen byla v Karviné zahájena stavba jihozápadního obchvat města . Bude dlouhý téměř 3 km a obsahovat bude celkem třicet stavebních objektů, jeden most, o délce 207 metrů a jeden podchod pro pěší.

Jan Wolf, primátor Karviné: “Obchvat Karviné je jednou z důležitých staveb města. To, že odkloníme dopravu přes centrum města, že snížíme emise, hluk a zlepší se výrazně životní prostředí, pomůže to nejen těm lidem, kteří bydlí v blízkosti tř. 17. listopadu, ale z hlediska

Radek Mátl, generální ředitel ŘSD ČR
: "Ta stavba je specifická v tom, že je obrovský nedostatek materiálu, u této stavby musíme navozit zhruba 500 tisíc kubíků zeminy, protože ta stavba se nachází na vysokých násypech, tak bude nedostatek materiálu, který vykopeme v rámci trasy. Bude to velmi náročně na ty příjezdové trasy a dovozu toho materiálu na stavbu. V tom je specifická, jinak se jedná o klasický obchvat, kdy vyvádíme tranzitní doprav z měst a obcí mimo zastavěné části těchto měst."
Násypy budou až desetimetrové. Zhotovitel stavby, firma Skanska, počítá s pravidelným monitoringem sedání těchto násypů a chování celého území. Počítá také s vypracováním 3D modelů celé stavby.

Michal Jurka, statutární ředitel společnosti Skanska: "Tato stavba je jedním z prvních pilotních projektů, který bude kompletně probíhat v BIM (Building Information Modeling) ve spolupráci s investorem. Na začátku stavby bude 3D model, na konci také a v průběhu stavby zajistíme pravidelné monitorování toho, co se na stavbě děje a také plnou digitalizaci dokumentace stavby."

Obchvat je také důležitý nejen pro Karvinou, ale celkově pro dopravu v Moravskoslezském kraji.
Ivo Vondrák, hejtman MSK:
"Tato stavba zapadá do celého kontextu všech obchvatů, které se realizují v posledních 4 letech. Obchvaty jsou klíčové Jsou důležitá nejen z pohledu dopravy, ale i celého životního prostředí. Máme ukončené obchvaty v Třinci, staví se obchvat F-M. první část obchvatu je hotová v Opavě, další se dokončuje v Krnově, dokončili jsme prodlouženou Rudnou. Karviná je dalším z bodů, který vyplňuje tu mozaiku, které musíme dostavět."


Jakub Unucka, náměstek hejtmana MSK: "Nejen, že se zvýší bezpečnost chodců ve městě, ten vliv je i pro ty řidiče. Občané si oddechnou, že tam nic nejezdí a řidič to bude mít rychlejší, protože přeci jen když pojede dva kilometry 90 km/h a nebude poskakovat na semaforech, tak ten rozdíl 5-6 minut v každém městě udělá to, že náš kraj bude průjezdný a do hodiny se dostaneme z jednoho konce na druhý."

Současně se stavbou obchvatu bude probíhat i odbahnění jezera, momentálně se soutěží firma, která to zrealizuje.


Jan Wolf, primátor Karviné: "Odbahnění jezera se v současné době soutěží, firma, která by to měla realizovat. Dohoda je taková, že po výběru zhotovitele dojde k dohodě se společností Skanska, která staví obchvat, aby ty stavby probíhaly současně, aby si nevadily a aby to klapalo. Je to ideální, aby tam ta koordinace byla, budou to dvě samostatné stavby, ale bude tam jeden vjezd, bude to na jednom území. To odbahnění Lodiček nebude vůbec jednoduchá stavba, budeme chtít, aby to bylo dobře koordinováno, aby to bylo co nejrychleji, správně a v co nejlepší kvalitě uděláno. Vím, že to bude pro občany trochu složitější, ale doufám, že budeme trpěliví a bude to mít ten kýžený efekt."

Obchvat je o kilometr kratší než současná trasa přes město. Předpokládá se, že obchvat využije až 9000 vozidel za den.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

V MSK odstartoval projekt Start Driving pro mladé řidiče

Unikátní projekt pro mladé začínající řidiče Start Driving dorazil do Moravskoslezského kraje. Účastníkům se v něm intenzivně věnují policisté a další dopravní odborníci. Akce bude až do podzimu probíhat v areálu centra bezpečné jízdy Libros v Ostravě.

Jak funguje policiie, jaké jsou povinnosti řidičů nebo jaké pokuty a tresty hrozí všem účastníkům silničního provozu. První blok programu startdriving mladí řidiči strávili ve společnosti dopravních policistů.

Vladimír Hyvnar, dopravní policista: “Jsou to mladí řidiči, většinou nezkušení, samozřejmě. Jejich rysem je, že mají velké sebevědomí, ale ne všichni. Největším prohřeškem je rychost jízdy a v poslední době to jsou také návykové látky.”

Právě na návykové látky se dotazovali při setkání s policií nejvíce. Prvního běhu projektu v Moravskoslezském kraji se zúčastnilo dvaatřicet mladých řidičů.

 “Setkávám se nejčastěji s arogancí ostatních řidičů, nevolí a rychlou jízdou. Řidičák mám už pět let.”
“Já podle mě řídím docela dobře a už nějaké zkušenosti mám, už řídím asi rok. Přihlásil jsem se tady, abych si zlepšil dovednosti, abych věděl, jak reagovat v obtížných situacích.”

Podobný projekt se v Česku zatím nekonal, jde doslova o unikátní počin.

Dalimil Frič, jednatel Centra bezpečné jízdy Libros: “Dohodli jsme se jako Asociace center bezpečné jízdy, Asociace autoškol a další partneři. Podařilo se sehnat finanční prostředky z Fondu zábrany škod a ten program se nastavil pro tisícovku mladých lidí. Ty podmínky jsou přesně dány: 18 až 24 let.

Alois Hudeček, dopravní psycholog: “Spojuje teorii s praxí. My říkáme, že jak člověk žije, tak i jezdí. My se tímto kurzem snažíme mladé lidi naučit přemýšlet. Aby si uvědomovali, co ta silnice je a zároveň, aby si to ohmatali v praxi. Ono jim to nedojde třeba hned, ale oni si to uvědomí během svého vlastního celého dopravního života.

Účastníci projektu také vyrazili na cesty s instruktory autoškol nebo přímo na polygonu si mohli zkusit své reakce v krizových situacích za volantem. Projekt se zaměřuje i na defenzivní jízdu a pozornost během jízdy.

Alois Hudeček, dopravní psycholog: “Já to vždycky říkám prakticky, když si stolař nedává dvě vteřiny pozor, tak si uřeže palec. Když nedává dvě vteřiny pozor řidič, tak může způsobit vážnou dopravní nehodu.”

Projekt bude pokračovat i v dalších termínech až do podzimu. Organizátoři stále přijímají případné zájemce.

Dalimil Frič, jednatel Centra bezpečné jízdy Libros: “Vyberou si termín, udělají si registraci a budeme se na ně těšit. Celkem bude letos v Ostravě pět termínů. Tři budou předprázdninové. Další dva budou září říjen. Ale vše mohou nalézt na našich internetových stránkách.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U bezpečnosti na silnicích ještě zůstaneme. Řidiči si po ukončení stavu nouze mohli opět všimnout dopravních kontrol, které byly kvůli jiným povinnostem policistů během koronakrize omezeny. Policie v Moravskoslezském kraji zůstává u svých dopravních priorit.

Dopravní policisté stále řeší bezpečnost na silnicích MSK
Počet dopravních nehod během koronakrize v Moravskoslezském kraji klesl. Stoupají ale materiální škody na majetku a vozidlech. 

Petr Štencel, vrchní komisař Odboru služby dopravní policie MSK: “Klesly nám letos všechny poznatky, jak u dopravních nehod, tak samozřejmě u usmrcených. Loni jsme jich měli 53. Je to samozřejmě stále velké číslo.”

Bezpečnost na silnicích byla opět jedním z hlavních témat diskuze odborníků na dopravní konferenci v Ostravě. 

Jiří Zlý, ředitel Služby dopravní policie ČR: “Ta celorepubliková čísla nejsou vůbec příznivá. Když vezmu rok 2019, tak v celé České republice se stalo přes 107 tisíc dopravních nehod. Pokud vezmu například střety s pevnou překážkou, tak těch bylo za rok 2019 téměř 22 tisíc. Je to velice nepříznivé číslo a bohužel také stoupající. Od roku 2010, kdy bylo zaznamenáno necelých 17 tisíc. Pakliže právě vezmu následky, tak při těchto dopravních nehodách se střetem s pevnou překážkou se v roce 2019 z celkového počtu 547 usmrcených osob při dopravních nehodách jich 154 zahynulo právě při střetu s pevnou překážkou. Bohužel zde je také proti roku předchozímu, tedy roku 2018 výrazný nárůst.”

Policie v našem regionu se kromě běžných nešvarů řidičů zaměřuje i na dvě další priority.

Petr Štencel, vrchní komisař Odboru služby dopravní policie MSK: “Je to způsob jízdy, většinou paragraf 12. My tomu říkáme bezdůvodná jízda v levém jízdním pruhu. Jak v obci, tak i mimo obec. Řidiči si neuvědomují, že i když jedou v obci, mají rychlejšímu vozidlu umožnit bezpečný a plynulý průjezd, samozřejmě pokud to dovolí doprava v daném úseku. A paragraf číslo 7 zákona číslo 361 - hovorové zařízení. Moravskoslezští policisté se tomu věnují všichni, takže máme výsledky opravdu krásné. Samozřejmě pro někoho, pokud zaplatí a má body, tak se mu to určitě nelíbí. Ale tady těmto nešvarům se věnujeme, protože v nich spatřujeme nejčastější příčinu dopravních nehod.

Tolik z našich témat, těším se na viděnou příště.

Redakčně upraveno, zkráceno.
Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry