Stáhnout video

Dopravní revue

  • Dopravní policisté kontrolovali řidiče na D1
  • Aktuálně z dopravy v MSK
  • Stavba obchvatu Frýdku-Místku probíhá podle plánu
  • Správa železnic řeší bezpečnost na žel. přejezdech v MSK

Lukáš Zavadil, TV Polar: Pořad Dopravní revue opět vyráží na cesty v Moravskoslezském kraji, dobrý den. Nejprve krátce na dálnici D1, kde v pondělí 21. července proběhla bezpečnostní akce dopravních policistů. Zkontrolovali téměř stovku aut.

Dopravní policisté kontrolovali řidiče na D1

Eva Michalíková, mluvčí PČR Moravskoslezského kraje: Z toho bylo zjištěno 50 dopravních přestupků, přičemž 47 z nich vyřídili v příkazním řízení a příslušnému správnímu orgánu oznámili 3 přestupky. Nejvíce přestupků policisté zaevidovali v souvislosti s porušením rychlostí, tohoto jednání se dopustilo 21 řidičů. Nevyhovující technický stav byl zjištěn u 3 vozidel, překročení hmotnosti u 2 vozidel a jeden řidič porušil zákon o silniční dopravě.

Lukáš Zavadil, TV Polar: ŘSD vybralo nejvýhodnější nabídku na stavbu “I/11 Opava,sev. obchvat - záp. část” Stavba 3,8 km dlouhého obchvatu byl měla stát téměř miliardu. Navíc už získala pravomocná stavební povolení. Zahájení stavby je tak plánu ve třetím čtvrtletí letošního roku. Na zahájení čeká také stavba obchvatu Krnova za 1,2 mld. Kč. V místě budoucí silnice I/45 - probíhá tam geotechnický průzkum. Odborníci posuzují budoucí staveniště a řeší inženýrskogeologické a hydrogeologické hodnocení i ověření technické realizovatelnosti.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stavba obchvatu Frýdku-Místku probíhá podle plánu

Lukáš Zavadil, TV Polar: Stavba obchvatu Frýdku-Místku jde podle plánu. Na pravidelném kontrolním dni se na tom shodli zástupci města i Ředitelství silnic a dálnic, které má výstavbu na starosti. Na druhé etapě právě probíhá příprava na výstavbu mostů. Na obou etapách výstavby obchvatu Frýdku-Místku panuje čilý stavební ruch. Na posledním kontrolním dni řešili zástupci města s Ředitelstvím silnic a dálnic pokroky ve výstavbě druhé etapy.

Tomáš Opěla, Ředitel ŘSD Ostrava: Výsledkem tohoto jednání bylo, že stavebník pokračuje podle schváleného harmonogramu prací. Nejdůležitější věcí, která na stavbě teďka jede a probíhá, je založení mostů a příprava na jejich výstavbu.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Druhá etapa řeší aktuálně také přeložky inženýrských sítí. Předmětem jednání byly také uzavírky a případná omezení na silnicích, které se stavbou sousedí nebo přes ni procházejí.

Karel Deutscher, náměstek primátora F-M: Tady se aktuálně řeší buď jestli se jezdí na by pasu, jestli se jezdí na nějaké panelovce, jak dlouho a mezitím dochází k výstavbě právě pilotáží a mostů, aby se následně mohla ta cesta zase uvolnit a zprovoznit.

Lukáš Zavadil, TV Polar: U první etapy jsou největší pokroky viditelné na první pohled, a to na výstavbě mostů. Ten na Olešné už je celý vybetonovaný. Pandemie koronaviru stavbu mírně přibrzdila, protože nebyl dostatek zahraničních pracovníků a omezily se i dodávky materiálu, stavbaři to ale zvládli.

Karel Deutscher, náměstek primátora F-M: Sami pracovníci přiznávají, že rozhodující bude zima.

Lukáš Zavadil, TV Polar: První etapa by měla být hotová za 17 měsíců a druhá etapa přesně za dva roky.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Správa železnic řeší bezpečnost na žel. přejezdech v MSK

Lukáš Zavadil, TV Polar: Správa železnic zvyšuje bezpečnost na železničních přejezdech v Česku, tedy i v Moravskoslezském kraji. To je téma pro následující krátký rozhovor ke kterému zvu a na dálku vítám Marka Eliáše, mluvčího správy železnic. Dobrý den.

Marek Illiaš, mluvčí správy železnic: Dobrý den.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Nehody na přejezdech patří obecně k nejvážnějším mimořádným událostem v dopravě. V celé zemi jde ročně o zhruba 160 střetů při kterých zemřou desítky lidí. Jak na tento stav reaguje správa železnic?

Marek Illiaš, mluvčí správy železnic: Správa železnic se každým rokem snaží zvyšovat zabezpečení na přejezdech. Ty přejezdy vytipováváme jednak s dopravní policií, tak i s drážní inspekcí. Většinou se jedná o přejezdy na kterých je velký dopravní moment a které jsou na křížení se silnicemi první třídy. Dalším ukazatelem je i to, jestliže na těch konkrétních přejezdech dochází k vyššímu počtu dopravních nehod, tak zařadíme takovýto případ do naší investiční výstavby a ve zrychleném řízení se snažíme zde pokud možno co nejdříve zvýšit úroveň zabezpečení, ať už se jedná například o instalaci světel. Jestliže tam přejezd byl dosud zabezpečený pouze výstražným křížem anebo už standardně při výstavbě a rekonstrukci nových přejezdů vždy doplňujeme závory.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Jak bude letos vypadat zvyšování bezpečnosti na přejezdech o kterých mluvíte v Moravskoslezském kraji, jaká jsou ta konkrétní místa u nás?

Marek Illiaš, mluvčí správy železnic: U vás v kraji máme konkrétně čtyři vybrané přejezdy a v současné chvíli probíhá tendr na realizace. Jeden je na trati Ostrava - Kunčice a Valašské Meziříčí, kde dojde k doplnění právě závor na přejezdu a další dva přejezdy jsou na trati Ostrava a Valašské Meziříčí, kde dosud byly pouze výstražné kříže. A tady bude dostatečně dodáno zabezpečovací zařízení. A další dva přejezdy jsou například ještě na trase Ostrava a Valašské Meziříčí, kde dojde rovněž k modernizaci dvou přejezdů a dodatečného osazení těch výstražných světel.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Pojďme k železničnímu přejezdu ve Studénce, kde v roce 2015 Pendolino narazilo do kamionu. Tam nedávno přibyly další prvky. Jak ta situace vypadá tam?

Marek Illiaš, mluvčí správy železnic: Správa železnic dlouhodobě usiluje o přestavbu tohoto přejezdu na mimoúrovňové křížení. My máme v našich plánech například výstavbu podjezdu, zde bohužel jsme dlouho usilovali o změnu územního plánu tak abychom mohli zde postavit tento podjezd, protože tam bude například nutné vystavět i objízdnou trasu. V současné chvíli se nám ve spolupráci se zastupitelstvem města Studénka podařilo právě změnit územní plán a pokračujeme v územním řízení. Samotná realizace přejezdu jestliže vše půjde dobře a podaří se nám vysoutěžit firmu, která nám tuto stavbu bude provádět, tak by měla začít příští rok a měla by trvat do roku 2023. To znamená téměř celý rok se bude stavět tento podjezd, který je velice finančně náročný a v současné chvíli odhadujeme, že by celková přestavba včetně výkupu všech dotčených pozemků a včetně vybudování objízdné trasy měla stát téměř 700 milionů korun.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Před nedávnem se mluvilo také o inteligentních kamerách na několika místech v kraji, tak jak daleko je tato záležitost?

Marek Illiaš, mluvčí správy železnic: My jsme ve spolupráci s dopravní policií rozjeli projekt tzv. inteligentních kamer, které jsou instalovány na vybrané přejezdy. Tyto kamery mají vysoké rozlišení a sepnou se v okamžik,u kdy je už v činnosti výstražné světelné zabezpečovací zařízení a veškeré automobily, které už po tomto zapnutí výstražných světla na přejezd vjedou, tak jsou zaznamenány spolu s datem a přesným časem přestupku s dobře viditelnou SPZ. Tyto data potom poskytujeme dopravní policie, konkrétně odboru dopravy, který je bude řešit a zde velice rychle hříšníci, kteří tento přestupek budou opakovat, tak se mohou takzvaně vybodovat. Nehledě na vysoký finanční postih, takže bych všem řidičům doporučil, aby skutečně nebrali na lehkou váhu červená výstražná světla a to nejenom na těch přejezdech, které budou osazeny těmito inteligentními kamerami. V současné chvíli se jedná o instalaci zhruba na třiceti přejezdech na celé síti Správy železniční cesty a jejich seznam je veřejný. My nechceme řidiče nějakým způsobem perzekvovat anebo hlídat. Ten seznam je veřejný a mohou ho všichni řidiči i ostatní cestující nalézt na našich webových stránkách v sekci tiskové zprávy a v sekci Kontakt pro média.

Lukáš Zavadil, TV Polar: V loňském roce jste vyráběli edukativní videa, tak možná ještě na závěr něco směrem k řidičům. Jaké nejčastější chyby dělají a co by si měli uvědomit, když vjíždějí na přejezd?

Marek Illiaš, mluvčí správy železnic: Mezi nejčastější nešvary řidičů patří to, že na přejezd vjíždí okamžitě potom, co se zvednou závory. Já bych chtěl všechny upozornit, že závory jsou pouze doplněk zabezpečovacího zařízení. Tím hlavním prvkem jsou červená výstražná světla. Například na vícekolejné trati, takže i přejezd ve Studénce se může stát to, že závory jsou na krátký okamžik dolů. Nicméně z druhé strany se může blížit vlak, který když vjede do toho přibližovacího úseku přejezdu, tak zapříčiní to, že okamžitě závory jedou opět dolů. Nicméně po celou dobu ty výstražná červená světla jsou v činnosti, takže řidič by měl zůstat stát a skutečně se rozjet až potom, co zhasnou červená světla. Dalším velkým prohřeškem je to, že řidiči vjíždí na poslední chvíli na přejezd, protože si říkají, že to třeba ještě stihnou a opět nerespektují, že už červená světla jsou v činnosti a na přejezd vjedou. Může se tak stát už v době, kdy dojde ke sklopení těch závor. A řidič zůstane na přejezdu uvězněn.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Našim hostem byl Marek Illiáš, mluvčí správy železnic. Díky za váš čas a zdravím Vás do Prahy.

Lukáš Zavadil, TV Polar: To už je z dnešního vydání pořadu Dopravní revue vše, těším se na viděnou příště.

Redakčně upraveno / zkráceno.



Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry