Eko magazín

  • Stavba protipovodňových opatření na horní Opavě pokračuje
  • Hydrologická situace v MS kraji
  • Údržba drobných vodních toků: Břetislav Tureček, technický ředitel Povodí Odry, s. p.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Začíná Eko magazín, vítejte u něj. Stavba protipovodňových opatření na horní Opavě pokračuje. Ochrání přes šest tisíc lidí přímo ohrožených na životech velkou vodou a celkem 16 tisíc obyvatel, kteří se nachází v povodňovém nebezpečí stoleté vody. Nutnost podtrhuje fakt, že v roce 1997 spláchly katastrofální povodně obec Zátor na Bruntálsku. Velká voda si v kraji tehdy na celém území vyžádala 20 obětí a způsobila škody za 17 miliard korun. Nejhůře byl postižen právě region Krnovska a Opavska.

Stavba protipovodňových opatření na horní Opavě pokračuje

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: V roce 2008 schválila vláda komplexní řešení protipovodňové ochrany na horní Opavě. Vedle stavby přehrady Nové Heřminovy s objemem 15 mil. m3 je součástí soubor opatření, který čítá úpravu koryta řeky Opavy, výstavbu ochranných hrází, suchých nádrží a varovný systém. Od hráze připravované nádrže až po Opavu pak vyrostou lokální ochranné hráze.

Michal Jedlička (KDU-ČSL), náměstek primátora Opavy: Jako zastupitel města mám zájem o ochranu obyvatel a jejich životů, tak samozřejmě, že tato opatření podporujeme v Opavě. Je třeba tuto stavbu podpořit, minimálně chráníme 16 tisíc životů lidí, žijících v přímém okolí řeky. Jako město nejsme účastníky řízení, ale alespoň osvětou a politicky se snažíme chápat ochranu těchto lidí jako potřebnou. Tato opatření nám pomohou v rozvoji našeho města, aktuálně v části Opava Kateřinky, kde uvažujeme po březích Opavy bytovou a rodinnou výstavbu, tím pádem se může naše město dále rozšiřovat a občané, které tady budou bydlet, už nebudou v ohrožení životů.”

Michal Jedlička (KDU-ČSL), náměstek primátora Opavy: “Momentálně se nacházíme na katastrální území Opava - Kateřinky, kde před 23 lety, v roce 1997 došlo k vylití koryta řeky a tato oblast byla zalita až do výšky jednoho metru. Před 20 lety bylo zatopeno území, které se nachází ve vzdálenosti asi 500 metrů od koryta řeky…, tady všude byla v roce 1997 povodeň, tudíž celé sídliště Kateřinky bylo pod vodou, někde metr, někde metr a půl.”

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Mezi významné stavební práce protipovodňových opatření na horní Opavě patří výstavba ochranných hrází v Holasovicích. Obec se nachází zhruba 20 km od Krnova. Vystavěné protipovodňové hráze navazují na již vybudovanou suchou nádrž Loděnice.

Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry, s. p.: “Hráze jsou pokračováním suché nádrže Loděnice, budou ozeleněny, takže v terénu prakticky nebudou vidět. Předpoklad ukončení stavby je v příštím roce s nákladem přes 100 mil. korun.”

Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry, s. p.: “Stěžejním a nejdůležitějším prvkem protipovodňové ochrany na horní Opavě je vybudování přehrady Nové Heřminovy. Všechna další opatření včetně těchto hrází jsou dimenzována tak, aby fungovala jako jeden celek.”

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: V zátopě budoucí přehrady Nové Heřminovy má Povodí Odry vykoupeno zhruba 99% nemovitostí. Územní rozhodnutí má být vydáno v podzimních měsících. Stavební práce zřejmě nejvíce zasáhnou do života obyvatel obce Zátor.

Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry, s. p.: “Další vyvolanou stavbou v rámci protipovodňových opatření na horním toku řeky Opavy jsou levobřežní hráze na polském území. S nákladem 90 mil. korun se staví podle polského práva.”

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Přehrada Nové Heřminovy je po Slezské Hartě první od roku 1989, která se bude v Česku stavět. Zatopeno bude celkem 1,53 milionů metrů čtverečních. Celkové náklady na stavbu včetně silnice, suché nádrže, hrází a všech ostatních opatření, se odhadují na 6,6 miliardy korun.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Stavba protipovodňových opatření na horní Opavě pokračuje. Ochrání přes šest tisíc lidí před velkou vodou. Nutnost podtrhuje fakt, že v roce 1997 spláchly katastrofální povodně obec Zátor na Bruntálsku. Velká voda si v kraji tehdy vyžádala 20 obětí a způsobila škody za 17 miliard korun. Nejhůře byl postižen právě region Krnovska a Opavska.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Eko magazín pokračuje besedou ve studiu. S technickým ředitelem státního podniku Povodí Odry Břetislavem Turečkem budeme probírat údržbu drobných vodních toků.Redakčně upraveno / zkráceno.


Mohlo by Vás také zajímat