Energie a kraj

  • Ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček o ukončení těžby uhlí
  • Hejtman MSK Ivo Vondrák představuje plán transformace kraje
  • Ohlasy z OKD na uzavření dalších dvou dolů

Dobrý den, jsme na začátku dalšího dílu nového magazínu televize Polar s názvem Energie a kraj. V tomto vydání se budeme věnovat transformaci našeho kraje, ve kterém postupně skončí těžba uhlí. Začneme pohledem na tento proces ze strany ministra průmyslu a dopravy České republiky, Karla Havlíčka. Poté uvidíte plány hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka. A nakonec přineseme ohlasy přímo ze společnosti OKD.

Ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček o ukončení těžby uhlí

Proces dekarbonizace je neměnný a nemine ani Českou republiku, tím spíše, že jsme na uhlí velmi vázáni. Z pohledu elektrické energie tvoří výrobu uhlí výrobu z 50%, z pohledu vytápění je to ještě více.

Karel Havlíček (za ANO), ministr průmyslu a dopravy ČR: „Pro nás je uhlí stále v současné době zcela zásadním zdrojem pro výrobu energie, na druhou stranu je třeba vidět realitu, a to jak u úhlu pohledu rostoucích cen, z úhlu pohledu vývoje cen uhlí a z úhlu pohledu i našich závazků v rámci Evropské unie. V současné době dochází už po dobu několika měsíců k útlumu na Ostravsku, a to dolů OKD, přičemž ten první krok převodu na společnost Diamo a útlumu nastal už 1. ledna 2021, kdy se převedly lokality Útlum jih a Útlum sever, nicméně zde to bylo spjato už s utlumovanými doly, přičemž z pohledu zaměstnanců se jednalo o 750 pracovníků. 200 jich zůstalo v rámci dalších sanací a rekultivací, to znamená ti, kteří budou pracovat pod společností Diamo – státní společností – pod ministerstvem průmyslu obchodu, 550 lidí postupně skončilo.“

V těchto týdnech prožíváme zlomový okamžik, protože skončily doly Darkov a ČSA na Karvinsku.

Karel Havlíček (za ANO), ministr průmyslu a dopravy ČR: „Co to znamená z úhlu pohledu zaměstnanců, 1750 pracovníků, přičemž 500 pracovníků bude pokračovat dále pod společností Diamo v rámci sanací, rekultivací, 1250 zaměstnanců bude postupně odcházet. Se zaměstnanci se pracuje velmi citlivě, připravuje se celá řada kompenzací, ať už prostřednictvím 11 měsíčního odstupného, které může být realizováno na bázi dohody, nebo na bázi specifického příspěvku, který bude na úrovni 8000 Kč měsíčně, respektive 5300 Kč měsíčně s ohledem na to, jestli pracoval pracovník pod povrchem dolu nebo na povrchu dolu a tato doba bude až 5letá, tyto příspěvky jsou pochopitelně na měsíční bázi.“

Náklady spojené s útlumem OKD dosáhnou 15,6 mld. korun až do roku 2035. V letošním roce nás to bude stát 2,7 mld. Zejména kvůli propouštění zaměstnanců.

Karel Havlíček (za ANO), ministr průmyslu a dopravy ČR: „Je důležité říct, že s ohledem na zaměstnance se pracuje i v rámci takzvaného projektu Nová šichta, což je projekt, který zajistilo OKD společně s úřadem práce, jedná se o informační místa a kontaktujeme různé firmy na Karvinsku, v okolí, nabízí se práce, pracuje se tam podle našeho názoru poměrně flexibilně. A mohu garantovat, že společnost Diamo, která na sebe přebírá do značné míry závazek, tak bude postupovat maximálně citlivě k zaměstnancům, tak maximálně rychle a profesionálně ve smyslu dalších rekultivací a sanací.“

Příběh OKD se vyvíjel dlouho, určitý zlom nastal před několika lety, kdy společnost, která byla odsouzena k zániku, přišla pod státní podnik Prisko a byla zachráněna. V současné době některá pracoviště stále ještě fungují a v tuto chvíli datum finálního ukončení těžby není stanoveno. Bude záležet na poptávce po uhlí a na politických rozhodnutích.

Hejtman MSK Ivo Vondrák představuje plán transformace kraje

Jak bude transformace regionu v souvislosti s ukončením těžby uhlí vypadat v reálu, nastínil hejtman Moravskoslezského kraje pan Ivo Vondrák.

Ivo Vondrák (ANO), hejtman MS kraje: „Hlubinná těžba byla zahájena v našem regionu v roce 1835. První důl se jmenoval Anselm, který se takto pojmenoval v roce 1847 a my jsme v roce 2013 nazvali první instalovaný super počítač také jako Anselm, abychom dokladovali to, co se v našem kraji děje, dochází k transformaci. Toto vrcholí jen v tom, že se skutečně končí s těžbou uhlí a my se na to musíme připravit. Transformace má celou řadu fází, my jsme se na to snažili přichystat už dříve, protože jsme tušili, že to zavírání dolů bude probíhat rychleji než si přejeme. Připravili jsme velkou studii odchodů od uhlí k novým energetickým zdrojům a tam jsou tři fáze, které budou muset naplňovat. První je nahradit chybějící uhlí plynem, v té první fázi, v další fázi obnovitelnými zdroji a třetí fáze bude navazovat na strategii jaderné energetiky v naší republice. Nicméně bych chtěl říct, že v daný okamžik se musíme dívat na OKD z širšího pohledu. Ten širší pohled spočívá v tom, že jsou firmy, které jsou na OKD navázány. My jsme díky spolupráci s OKD získali kontakty na 286 firem, které pro OKD pracují, takoví smluvní partneři. My jsme je všechny oslovili, abychom zjistili, jaký dopad bude mít uzavření těžby OKD a jejich fungování. Tady bych chtěl říct, že většina z nich nám skutečně vyšla vstříc, podali informace, které jsou nesmírně důležité. Asi 47% z nich se orientuje především na průmyslovou činnost a stavebnictví, 36% z nich se orientuje na obchod a na služby. My musíme s těmito firmami dále pracovat, protože to vypadá tak, že v těchto firmách přijde o svá místa 4,5 - 5 tisíc lidí. Z tohoto důvodu jsme připravili Taskfors OKD, který se snaží s těmito firmami komunikovat a nastavit jejich budoucí fungování. Víme, co by chtěly, samozřejmě jedna věc jsou rekvalifikace, druhá věc je, jak nahradí ten výpadek spolupráce s OKD. Tady bych chtěl skutečně požádat, abychom se orientovali do budoucna na sociální odpovědná výběrová řízení, to znamená, v rámci velkých investic, které se v našem kraji chystají, ať už je to železniční uzel Ostrava, ať už je to stavba silnic, dálnic. Víme také, že také se předpokládá jakási část budování prodloužení splavnosti Odry. To jsou všechno věci, které potřebujeme, aby byly směřovány a skončily u těchto firem. Abychom skutečně nešli tou cestou, že budeme do kraje dovážet zahraniční pracovníky. Já jsem akademik, takže já mám úzký vztah k mezinárodní spolupráci, ale myslím si, že přece jenom musí pořád platit, že musíme ochránit tu práci pro naše lidi.“

Moravskoslezský kraj se ale také dívá do budoucnosti, proto založil dvě pracovní skupiny.

Ivo Vondrák (ANO), hejtman MS kraje: „Ta jedna pracovní skupina se zabývá bezuhlíkovou ekonomikou, a to je teď i ve spolupráci s velkými ocelárnami a dalšími firmami, které působí u nás v našem kraji. Vidíme velkou budoucnost ve využití vodíku, především dopravě, tam bychom právě chtěli využít toho zdroje methanu, který v našich dolech máme, to je první věc. Druhá věc je, že chceme nějakých způsobem vrátit zpátky to území po těžbě. K tomu máme připravený velký komplexní projekt, nebo spíš program, který se jmenuje Poho 2030, to znamená pohornická krajina a týká se to asi 62 čtverečních kilometrů, které máme k dispozici po tomto území. Tam vlastně připravujeme s městy, které uzavírají tu oblast, jsou to Karviná, Havířov a Orlová. Chceme prostě tyto oblasti společně s firmami, které tam působí a dalšími obcemi dát dohromady a pokusit se pracně vrátit tu oblast do toho života společně, tak jak se domluvíme s ministerstvem průmyslu s Diamem. Chceme, aby se tam rozvíjelo inovativní podnikání. Já nejsem zastáncem budování nějaké výroby pneumatik v našem kraji, já si myslím, že je tam spousta techniků, kteří jsou schopni přijít s nápady a jít úplně jinou cestou, než jsme dosud šli, to je první věc. A samozřejmě chceme, aby tam byly oblasti pro kulturní vyžití, to znamená propojení s cyklotrasami a vrátit to území přírodě, takže to jsou věci, které chystáme, je to běh na dlouhou trať. My jsme všechny tyto věci zahrnuli do naší strategie do roku 2030 a myslím si, že jeden z těch zdrojů, které nám to pomůže financovat je to, co teď určila Evropská unie jako fond spravedlivé transformace. Společně s dalšími fondy, jak je modernizační fond, takže těch úkolů před námi je celá řada. A já vždycky tvrdím, že každý problém s sebou nese jakési výzvy, tak já pevně věřím, že to společně nějakým způsobem dokážeme.“

Jak bylo řečeno, datum, kdy bude těžba uhlí v našem kraji definitivně ukončena, zatím stanoveno přesně není. Těžba v dole Darkov a ČSA sice nedávno skončila, ale poslední český černouhelný důl, konkrétně ČSM, zatím těží dál.

Ohlasy z OKD na uzavření dalších dvou dolů

A na závěr přinášíme pohled na problematiku ukončení těžby uhlí přímo ze společnosti OKD.

Radim Tabášek, výkonný ředitel, OKD a. s.: „Žádné rozhodnutí o útlumu těžby v rámci OKD přijato nebylo. Tento bussines s černým uhlím je hodně citlivý na některé věci. Nejvyšší citlivost je samozřejmě cena uhlí, možnost realizace ceny uhlí. Je třeba přiznat, že současná doba s tou cenou není příliš pozitivně nastavena, když to řeknu jednoduše, ale musíme s tím pracovat a jedeme dál. Já vždycky parafrázuji: řekněte mi, kolik uhlí bude stát a já vám řeknu, kolik máme zásob, protože de facto navazuju na to, co jsem řekl předtím. Ta cena toho uhlí a ekonomika toho dobývání je prioritní v tomto bussinesu.“

David Hájek, ředitel provozu OKD: „Čeká nás budoucnost na dole ČSM, kde jsme se snažili vymyslet takový program, aby ta budoucnost byla jistá, abychom neměli bezpečnostní nebo provozní problémy, protože budeme mít méně porubu, méně osádek a každý výpadek by mohl být osudný, proto je třeba dělat ten plán s hlavou na krku tak, aby poruby byly jisté, abychom eliminovali všechna nebezpečí, abychom předvídali všechny potíže a zároveň, abychom šetřili náklady tak, ať můžeme existovat co nejdéle, nejlépe do konce roku 2022.“

Vanda Staňková, předsedkyně představenstva OKD: „Důl ČSM bude stále těžit a plánujeme v pokračování těžby až do konce roku 2022. Předpokládáme, že v tomto roce vytěžíme z dolu ČSM zhruba 1800 kilotun uhlí, částečně energetického, ale ve velké většině koksovatelného kvalitního uhlí. Já bych chtěla využít této příležitosti i k tomu, abych velmi poděkovala všem lidem, kteří jsou a budou zaměstnáni v OKD. Chci jim poděkovat za jejich obětavou práci, za to, že se tomu věnovali po celý život. Mě osobně bylo velmi líto, že jsme se nemohli všichni zúčastnit posledního vozíku a že jsme tuto akci museli pojmout komorním způsobem. Já musím říct, že dnešek pro mě byl velmi silný, protože kolektivy, které dnes vyvezly poslední vozík, tak do poslední chvíle do rána rubaly a teď teprve jede uhlí, které vyrubaly pod zemí na další zpracování. A já jsem jim za to strašně vděčná, za všechnu tu práci, protože kolektivy, které těžily do poslední chvilky, tak i díky nim jsme únorovou těžbu splnili na 100% a je to opravdu jenom díky těm lidem, díky těm chlapům, kteří pracují v dole. Přestože dnešek je pro mě smutný, tak my nekončíme a budeme dál pokračovat na dole ČSM a někteří, kteří byli tady na dole ČSA, budou dál pokračovat s námi. A my věříme, že budeme pokračovat stejně úspěšně, jako byl úspěšný i tento měsíc.“

Fungování společnosti OKD a proces transformace našeho regionu, budeme v našem magazínu Energie a kraj samozřejmě dál sledovat. Mějte se co nejlépe a na viděnou příště.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat