Energie a kraj

  • Vývoj fotovoltaiky jde rychle kupředu, říká šéf Morasolu
  • Tepelná čerpadla jdou v Německu na odbyt
  • Jan Kříž: náměstek MŽP: Moravskoslezský kraj má hodně zajímavých projektů

Dobrý den, vítám vás u magazínu TV Polar Energie a kraj. Nejprve si představíme moderní fotovoltaickou elektrárnu, podíváme se okénkem do světa a nakonec si budeme povídat s Janem Křížem, náměstkem ministra životního prostředí.

Vývoj fotovoltaiky jde rychle kupředu, říká šéf Morasolu

O návrhy a realizace fotovoltaických systémů je v poslední době obrovský zájem. Že se informace o fotovoltaických elektrárnách v dnešní době hodí, o tom není pochyb. Poprosili jsme o ně zástupce společnosti Morasol, specialisty v této oblasti.

Turbulentní doba energetické krize a stoupající ceny energií přiměly spoustu domácností přemýšlet nad energetickou soběstačností. Jednou z cest, a možná tou nejjednodušší, je instalace fotovoltaické elektrárny.

Miroslav Skopal, expert na fotovoltaické elektrárny, Morasol: „Je potřeba šetřit naši planetu a přitom sám sebe zabezpečit po energetické stránce. Snížit náklady na provoz v domácnostech. Návratnost investice do fotovoltaiky je do sedmi let, ale jsou i technologie, u kterých je návratnost dva roky. Je samozřejmě lepší nainstalovat k fotovoltaice i bateriové uložiště. Můžeme nainstalovat technologie, které umí elektřinu prodávat i kupovat, tím se ta návratnost zrychluje. Navíc vám baterie zajistí provoz domácnosti i v době, kdy sluníčko nesvítí. Navíc v rozvaděči lze zálohovat vybrané okruhy, aby měly dostatek elektřiny i při přerušení dodávek. Vývoj jde navíc rychle kupředu, dnes už jsou běžné baterie pro domácnost o velikosti 40 kWh. Další náklady se dají ušetřit inteligentním řízením domácnosti.“

Spoustu lidí možná odrazují od instalace fotovoltaické elektrárny dlouhé čekací lhůty, ale stále na trhu existují firmy, které vám garantují realizaci do dvou měsíců od objednávky.

Tepelná čerpadla jdou v Německu na odbyt

Tepelná čerpadla začínají hrát významnou roli v německém teplárenství. Svědčí o tom data zveřejněná německou energetickou agenturou, která ukázala, že tepelné čerpadlo bylo loni instalováno ve více než polovině nových budov.

Celkem bylo loni v Německu prodáno přes 170 tisíc tepelných čerpadel, z čehož polovina mířila do stávajících budov. Informaci přinesl zahraniční server Clean Energy Wire.

Server uvedl, že i přes vysoké prodeje tepelných čerpadel v Německu stále dominují plynové kotle, kterých se loni v nových i stávajících budovách instalovalo zhruba 680 tisíc.

Rok 2021 byl podle reportu agentury současně rekordním z pohledu dotací na energeticky úsporná opatření, když bylo přijato téměř 150 tisíc žádostí o dotaci.

"Report poslouží jako důležitá databáze pro urgentní politická a ekonomická rozhodnutí při transformaci teplárenství," uvedl ředitel agentury dena Andreas Kuhlmann.

Loňské prodeje tepelných čerpadel ve výši 170 tisíc přiblížily Německo k naplnění cíle stanoveného v této oblasti tamním ministrem hospodářství a ochrany klimatu Robertem Habeckem. Ten v červnu po jednání se zástupci průmyslu, obchodních asociací a asociací zabývajících se ochranou spotřebitelů uvedl, že Německo plánuje po roce 2024 ročně instalovat 500 tisíc tepelných čerpadel.

Průmysl označil cíl za ambiciózní avšak proveditelný a vyzval k nastavení správného regulatorního rámce.

"Německo již nyní čelí problémům, jako jsou dlouhé dodací doby a nedostatek instalačních kapacit způsobený nedostatkem kvalifikovaných pracovníkům či nedostatečně rozvinutá elektrizační soustava. Vláda proto cílí na vytvoření programu pro rozvoj tepelných čerpadel," uvedl v červnu Clean Energy Wire.

Jan Kříž: náměstek MŽP: Moravskoslezský kraj má hodně zajímavých projektů

Náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž navštívil Ostravu v rámci setkání zástupců zemí Evropské unie. Při té příležitosti sdělil informace mimo jiné i o tom, jak může MS kraj při své transformaci čerpat státní i evropské finanční prostředky.

Jan Kříž, náměstek ministr ŽP: „Cílem setkání je prezentovat vize přeměny uhelného regionu směrem k zelené nízkouhlíkové ekonomice. Přijel jsem za MŽP odprezentovat aktuální možnosti různých dotačních podpor tak, aby se zde urychlila cesta směrem k dekarbonizaci. Směrem k novým pracovním místům. MŽP nabízí další podpory v oblasti revitalizace území, máme schválený velký operační program spravedlivé transformace, ze kterého zhruba 20 miliard připadne MS kraji. Jsou tady rozjeté zajímavé projekty, které určitě pozvednou atraktivitu tohoto regionu. Dalším zajímavým zdrojem může být modernizační fond zaměřený na dekarbonizaci energetiky. A také jsem zvědavý na diskusi ohledně vodíku, ve kterém je váš kraj lídrem.“

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat