Expres Ostrava-Poruba

  • Zpravodajství z obvodu Poruba od redaktorky Yvony Fajtové a kameramana Pavla Straky
  • Mizí další bariéra budoucího zámeckého parku
  • K zastávce B. Nikodéma se lidé dostanou bezpečně
  • V Ostravě-Porubě vznikne waldorfský kampus

Mizí další bariéra budoucího zámeckého parku

Ostrava-Poruba dlouhodobě pracuje na projektu Revitalizace zámeckého parku Prvním krokem byl výkup nevzhledných objektů určených k demolici. Odstraněna už byla sběrna u rybníka a teď postupně padá k zemi budova autoservisu vedle zámku.

V Ostravě-Porubě vrcholí přípravy na revitalizaci zámeckého parku a jeho okolí. Už loni byl uložen do země horkovod, který byl původně nad zemí a v zimě se na něm ohřívali lidé bez domova. Letos padla k zemi polorozpadlá sběrna a teď přišla na řadu budova autoservisu u zámku. Demolici bývalého autoservisu komplikuje fakt, že objekt nestojí samostatně

Ivo Schystal, stavbyvedoucí: “Samozřejmě musíme dávat pozor na ty sousední objekty. V současnosti provádíme demolici rozebíráním jednotlivých konstrukcí v návaznosti na separaci odpadů."

Petra Brodová, místostarostka MOb Ostrava-Poruba: “Odstraňování těch jednotlivých objektů jsou ale samozřejmě jen dílčími kroky. Tím hlavním a zásadním je samozřejmě určení celkové podoby té revitalizace."

Ta by měla vzejít z výsledku architektonické soutěže, kterou porubská radnice vyhlásila letos v červenci pro vybrané ateliéry a studia, které oslovila.

Petra Brodová, místostarostka MOb Ostrava-Poruba: “Termín pro podání těchto soutěžních návrhů je do 24. listopadu letošního roku. Potom následně v prosinci soutěžní porota zasedne a vybere nejlepší z těch návrhů,"

Výsledek tedy bude známý už v prosinci. Na začátku příštího roku pak radnice všechny návrhy včetně vítězného představí lidem. A to formou výstavy.

---

K zastávce B. Nikodéma se lidé dostanou bezpečně

Porubská radnice po letech vyslyšela stížnosti obyvatel a začala s výstavbou chodníku na ulici Bedřicha Nikodéma. Lidé se tak daleko bezpečněji dostanou na stejnojmennou autobusovou zastávku na této rušné silnici.

Na ulici Bedřicha Nikodéma v Ostravě-Porubě staví nový chodník. Desítky let po něm volali lidé, kteří si stěžovali, že se nemohou dostat bezpečně k autobusové zastávce Bedřicha Nikodéma. Dosud vede chodník pouze po druhé straně silnice, tedy od ulice Martinovská směrem k Duze.

Miroslav Otisk, místostarosta MOb Ostrava-Poruba: “Proto jsme vyhotovili projekt, bezpečný projekt, co se týče budování nového chodníku, který bude spojovat nejen zastávku s protější zastávkou, ale také propojení komunikace do katastru Pustkovce, který vede až ke Komunitnímu centru Všichni spolu.”

Přes silnici vznikne i přechod pro chodce, který tady dosud chyběl. Vše by mělo být hotovo ještě letos. V Porubě se chodníky nejen staví, ale také opravují ty stávající. Letos se už podařilo opravit 9 tisíc metrů čtverečních chodníků, což je rekord.

Miroslav Otisk, místostarosta MOb Ostrava-Poruba: "V letošním roce se nám podařilo opravovat chodníky už od konce ledna, protože počasí bylo příznivé a částka na opravu chodníků překročila 30 milionů korun."

Radovan Kopal, zástupce vedoucího odboru dopravy a údržby komunikací: “V letošním roce jsme opravili například ulice Jasmínová, nebo respektive Jiřinkova, Kubánská, Slavíkova. V rámci běžné údržby opravujeme i přístupové chodníky. Mimo jiné vlastně páteřní a co se týká té samotné údržby, není to jednoduché z toho důvodu, že vlastně se musíme soustředit i na ostatní zákony jako je třeba zákon o ochraně přírody a krajiny, kdy tady například na ulici Bedřicha Nikodéma vidíte při tom páteřním chodníku je mnoho stromů a tam je třeba hlídat kořenový systém.”

V rekonstrukci chodníků bude radnice dál pokračovat. Podle pasportizace jsou chodníky v nejhorším stavu na 8. obvodu. O nic lépe na tom nejsou ani chodníky na 7. obvodu a Novém Pustkovci.

Miroslav Otisk, místostarosta MOb Ostrava-Poruba: “Právě rozšířený pasport místních komunikací nám zjistil, že právě tyto oblasti byly nejvíce zanedbány  Proto se snažíme zde na Novém Pustkovci opravit co největší plochy už v tomto roce.”

Ještě letos by tak měla být dokončena mimo jiné rozsáhlá rekonstrukce ulice Jana Šoupala a Jiřinkova, která vede k baníkovské školičce.

---

V Ostravě-Porubě vznikne waldorfský kampus

Ostrava-Poruba bude mít po dlouhých letech waldorfský kampus. Už od nového roku se spojí základní a střední waldorfská škola na ulici Ľudovíta Štúra do jednoho subjektu, který bude mít pod křídly porubská radnice. Dosud střední školy zřizuje kraj.

Dlouhá léta úsilí se vyplatila. Už od začátku příštího roku v Ostravě-Porubě vznikne waldorfský kampus. A to spojením základní a střední waldorfské školy na ulici Ľudovíta Štúra v jednu organizaci.

Lucie Baránková Vilamová, starostka MOb Ostrava-Poruba: “Aby se to povedlo, tak tady muselo být souhlasné stanovisko třech subjektů. A to kraje jako zřizovatele střední školy Waldorfské. Jako města, které muselo změnit statut, muselo zastupitelstvo ten statut schválit, aby mohl být i městský obvod zřizovatelem střední školy a samozřejmě městský obvod Poruba, který si bere pod křídla vlastně střední školu.”

Vznik nového subjektu vítá i Waldorfské sdružení Ostrava, které o to usilovalo dlouhých 18 let.

Karel Hájek, předseda Waldorfského sdružení Ostrava: “Takhle se podaří vlastně naplnit původní koncept Waldorfské školy, která od samého počátku byla vlastně vytvářená jako 12 letá. A jde o to, že Waldorfská škola pracuje vlastně s vývojem žáka, s vývojem dítěte a adekvátním způsobem ho motivuje v určitých dobách. To znamená, že to, co žáci do sebe vstřebají v prvních třídách, se potom nějakým způsobem odráží právě až na té střední škole.”

Spojení přinese i ekonomické výhody, škola bude mít větší šance zapojit se do projektů EU a dočká se i rekonstrukce.

Martin Tomášek, místostarosta MOb Ostrava-Poruba: “Spojení škol nám konečně dává možnost investovat i do budov. Jak vidíte za mnou, je třeba tu školu zateplit, zabránit únikům energie a lépe hospodařit s financemi, které pro waldorfské školy máme. Hotové máme střechy, hotová máme okna, ale i tak toho zůstává před námi hodně, aby byla tato škola srovnatelná s ostatními porubskými.”

Waldorfský kampus bude navštěvovat více než 300 žáků a studentů

Karel Hájek, předseda Waldorfského sdružení Ostrava: “V každém ročníku máme jednu třídu. Takže takhle to i zůstane. Vlastně od té první třídy základní školy až po to lyceum. Zatím to i odpovídá tomu zájmu o tu školu a také prostorovým možnostem.”

Na střední waldorfskou školu se ovšem budou moci hlásit i žáci odjinud. Na tom se nic nezmění.

Karel Hájek, předseda Waldorfského sdružení Ostrava: “Je to vlastně velmi zajímavé, že ti, kteří přicházejí zvenčí, dokáží možná mnohem lépe než ti, kteří procházejí celým tím vzdělávacím cyklem ocenit, co vlastně jim ta waldorfská škola dává. Jako jednak právě to porozumění věcem, jednak výuku v blocích, jednat to formativní hodnocení a také vztah učitel žák, který je víc partnerský než jakoby nadřízený podřízený. Takže to jsou všechno věci, které se na svých původních školách až v takové míře nesetkali a které velmi oceňují.”

Anketa: studenti střední waldorfské školy: “Já jsem sem přišel z víceletého gymnázia, kde byl takový hodně striktní režim, žádné možnosti nějaké seberealizace, nebyl tam žádný prostor pro nějaké individuální požadavky a tady vlastně jsem schopen najít si s učiteli kompromis. Máme více takovou důvěru ze stran těch učitelů, takže můžeme dělat věci, které bychom normálně dělat nemohli. a to je ten největší rozdíl asi.”

“Když potřebujeme něco, můžeme zajít za paní učitelkou, ona si s námi domluví vlastně hodiny, můžeme si někam i zajít jako sednout, můžeme si s nimi normálně povykládat, když máme nějaké problémy, takže vlastně úplně jiný přístup než na ostatních školách.”

Vedle kampusu je také waldorfská mateřská škola, která nabídne dvě třídy. Děti tak mohou na jedno místo docházet v podstatě od 3 let až do maturity.

---Mohlo by Vás také zajímat