Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Expres Studénky

Expres Studénky

  • Zpravodajství ze Studénky od redaktorky Petry Dorazilové a kameramana Jana Plášila
  • Kotvice zajistí lepší domov chráněným druhům
  • Trofej vítěze AHL skončila v rukou domácích

Kotvice zajistí lepší domov chráněným druhům

V přírodní rezervaci Kotvice u Studénky začala obnova rybníků a mokřadů. Rozsáhlá revitalizace území je nutná pro další ochranu vzácných druhů vodních ptáků a obojživelníků, kteří tu žijí.

Přírodní rezervace Kotvice byla v současné podobě vyhlášena v roce 2014. Účelem je ochrana rybníků Kotvice a Nový rybník s přilehlým okolím, na které jsou vázány zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, primárně obojživelníků a vodních ptáků.

Teď zde byly zahájeny rozsáhlé práce, které jsou nutné pro další ochranu těchto druhů, aby tu vznikly nové pestřejší možnosti pro hnízdění ptactva a rozmnožování obojživelníků.

Václav Osmančík, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: “Účelem těchto stavebních prací je, pokud možno, ochránit ta rybniční stanoviště před povodňovými vodami blízké řeky Odry a současně zajistit a zlepšit stav těch stanovišť pro vodní ptactvo nebo obojživelníky.”

Prioritním cílem prací je ochrana ptáka motáka pochopa, který zde hnízdí. Tohoto ptáka má i Chráněná oblast Poodří ve svém znaku.”

Kromě zlepšení podmínek pro tohoto létavého dravce ochranáři doufají, že revitalizace oblasti umožní lepší hnízdění v mělčinách a na ostrovech i pro kolonii racka chechtavého a potápku černokrkou. A věří, že rozšířený porost rákosí by mohl zpět přilákat bukače velkého.

Proto je teď nutné opravit především hráze obou rybníků, které jsou ve špatném stavu a nedokážou zabránit povodňovým rozlivům řeky Odry.

Václav Osmančík, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: “Voda z řeky Odry se dostává do rybniční kotliny, což má za následek ubývání rozlohy rákosových porostů, a současně dochází k rozplavování hnízdních hrázek. Postupem času také dochází k zárůstu ostrovů vzrostlou vegetací, což také limituje ty hnízdní možnosti.”

Václav Osmančík, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: “Co se týče těch rybníků, tak zde je důležité upravit stávající hráze. To samozřejmě nejde bez pokácení některých dřevin, a to jednak na hrázích pak i na vybraných ostrovech, popřípadě hnízdních hrázkách. Následně budou obnoveny i stávající nápustní a výpustní objekty a kromě rybničních kotlin jako takových budou ty práce budou probíhat i v bezprostředním okolí a budou pročištěny odtokové strouhy a náhon, který dotuje rybníky vodou.”

Součástí projektu je také vytvoření tří tůní na loukách mezi rybníky a řekou Odrou. Na několika místech budou vysazeny nové stromy.

Práce potrvají do konce března příštího roku.

Václav Osmančík, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: “Nicméně harmonogram prací je navržen tak, aby některé ty práce, s ohledem na zájmy ochrany přírody, mohly být přerušeny a mohly být prováděny v podzimním období, kdy nebude probíhat hnízdění nebo rozmnožování obojživelníků. Takže i tady na to jsme mysleli. Stavební činnost je pod dozorem biologického dozoru, který samozřejmě situaci monitoruje tak, aby došlo, pokud možno, k co nejmenším škodám na předmětech ochrany a krajiny jako takové.”

Jakmile staveniště zmizí, okolí, včetně provizorní příjezdové cesty, se vrátí do původního stavu.

Důležité a zásadní pro veřejnost je nyní ale to, že je vstup na naučnou stezku, která kolem rybníků vede, zakázán.

Václav Osmančík, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: “Dočasně jsme úsek naučné stezky museli uzavřít pro veřejnost, a to konkrétně úsek z Nového Horky po hlavní hrázi rybníka Kotvice. Veřejnost nesmí na staveniště vstupovat. A pokud bude mít zájem naučnou stezku navštívit, tak s příchodem od nádraží ve Studénce.”

Libor Slavík (STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU), starosta Studénky: “V této souvislosti, kdy dochází k nějakému omezení v rámci vstupu do části chráněné krajinné oblasti v rámci Nové Horky, tak samozřejmě zaznamenáváme i připomínky občanů. My jsme měli v minulém týdnu ostatní výbor, kde byla i beseda s občany, a samozřejmě i tyhle dotazy tam směřovaly, zejména z toho důvodu, že tam je nedostatečné značení. Nějaké stížnosti byly i na znečištění komunikací a podobně. Takže my jsme vyvolali i jednání, jak se zhotovitelem té akce, tak samozřejmě i ze zástupci AOPK. Tam jsme si prodiskutovali ty připomínky, které občany k tomu průběhu těch prací mají, a kde jsme požadovali sjednání nápravy, ať už čištění komunikací nebo úpravu toho dopravního značení, které v okolí cyklostezky je. Tam nás i zástupci obou smluvních stran informovali, že tam i určitou část neplachy dělají Lesy České republiky, které tam ve stejném okamžiku těží dřevo. Takže, bohužel, je to staveniště, potrvá to opravdu zhruba rok. Ale opravdu jsou to ti ochránci přírody, kteří se o tu krajinu starají, a ti vyhodnotili, že je opravdu tahle revitalizace nutná a veškeré zásahy dělají se svou odborností.”

Celý projekt revitalizace přijde na zhruba 63 milionů korun, hrazen je z prostředků Národního plánu obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.

---

Trofej vítěze AHL skončila v rukou domácích

Zimní sezonu na ledové ploše ve Studénce uzavřelo finále amatérské hokejové ligy. Rozhodující zápas se odehrál poslední březnovou sobotu. Těsným rozdílem jediného gólu jej vyhrál tým domácích.

Amatérská hokejová liga, pořádaná organizací Sportu a kultura, má ve Studénce dlouholetou tradici. Do právě končící sezony se zapojilo pět družstev, jednak domácí týmy, ale také hráči z okolí, například z Jistebníku, Staré Bělé nebo z Ostravy.

Ondřej Stanek, vedoucí technického úseku, SAK Studénka: “AHL začíná vždy koncem září a dneska vlastně končíme až 30. března, takže opravdu jsme jeli celou sezonu. Za sezonu padlo celkem nějakých 510 gólů v 38 zápasech. myslím si, že se nikdo vážně nezranil, což je asi nejdůležitější, protože chlapi jsou všichni amatéři, kteří chodí normálně ráno do práce, takže je nejdůležitější, aby si to užili, udělali si trochu žízeň a aby se tím sportem pobavili.”

Finálový zápas svedl dohromady domácí tým Makle sport fitness, který vyhrál i dlouhodobou část soutěže, spolu s ostravskými Chachary. Domácí za vydatné podpory publika skvěle rozjetou sezonu ukončili výhrou 2:1. Vítězný pohár převzali z rukou studéneckého starosty.

Libor Slavík (STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU), starosta Studénky: “Finále letos bylo těsné, skončilo 2:1. Ten poslední zápas, dá se říct, že domácí tým ze Studénky Makle, zvládl a po zásluze získal letošní trofej.”

Libor Slavík (STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU), starosta Studénky: “Skončila další sezona amatérské hokejové ligy, která se tady už dlouhodobě pořádá ve Studénce. Pořadatelem je naše příspěvková organizace SAK Studénka, takže se snažíme i ten amatérský hokej tady ve Studénce pozvednout a dávat možnost těm amatérským sportovcům i potom konci své kariéry se zapojit do sportovního dění."

Tímto finálovým zápasem definitivně skončila sezona ledové plochy ve Studénce - a správce stadionu začal s rozpouštěním lednu. Je určitá šance, že kromě běžné údržby, by se během odstávky mohlo sportoviště dočkat i nového osvětlení.

Libor Slavík (STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU), starosta Studénky: “Máme celý zimní stadion stadion zařazen do projektu EPC, což jsou souhrnné energetické úspory, takže je to součást. V tuhle chvíli ještě přesně nevíme, jestli se stihne výměna osvětlení zde v hale zimního stadionu během letošního léta, nebo to bude součástí té akce v průběhu příští letní přestávky. Každopádně v tom letošním nebo příštím roce dojde k výměně osvětlení za úsporné, dojde k instalaci fotovoltaiky a budou další energetické úspory, které v rámci tohoto stánku budou realizovány.”

---

Mohlo by Vás také zajímat

Pořad: Expres Studénky
19. dubna 2024, 18:14

Kotvice zajistí lepší domov chráněným druhům

V přírodní rezervaci Kotvice u Studénky začala obnova rybníků a mokřadů. Rozsáhlá revitalizace území je nutná pro další ochranu vzácných druhů vodních ptáků a obojživelníků, kteří tu žijí.

Přírodní rezervace Kotvice byla v současné podobě vyhlášena v roce 2014. Účelem je ochrana rybníků Kotvice a Nový rybník s přilehlým okolím, na které jsou vázány zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, primárně obojživelníků a vodních ptáků.

Teď zde byly zahájeny rozsáhlé práce, které jsou nutné pro další ochranu těchto druhů, aby tu vznikly nové pestřejší možnosti pro hnízdění ptactva a rozmnožování obojživelníků.

Václav Osmančík, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: “Účelem těchto stavebních prací je, pokud možno, ochránit ta rybniční stanoviště před povodňovými vodami blízké řeky Odry a současně zajistit a zlepšit stav těch stanovišť pro vodní ptactvo nebo obojživelníky.”

Prioritním cílem prací je ochrana ptáka motáka pochopa, který zde hnízdí. Tohoto ptáka má i Chráněná oblast Poodří ve svém znaku.”

Kromě zlepšení podmínek pro tohoto létavého dravce ochranáři doufají, že revitalizace oblasti umožní lepší hnízdění v mělčinách a na ostrovech i pro kolonii racka chechtavého a potápku černokrkou. A věří, že rozšířený porost rákosí by mohl zpět přilákat bukače velkého.

Proto je teď nutné opravit především hráze obou rybníků, které jsou ve špatném stavu a nedokážou zabránit povodňovým rozlivům řeky Odry.

Václav Osmančík, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: “Voda z řeky Odry se dostává do rybniční kotliny, což má za následek ubývání rozlohy rákosových porostů, a současně dochází k rozplavování hnízdních hrázek. Postupem času také dochází k zárůstu ostrovů vzrostlou vegetací, což také limituje ty hnízdní možnosti.”

Václav Osmančík, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: “Co se týče těch rybníků, tak zde je důležité upravit stávající hráze. To samozřejmě nejde bez pokácení některých dřevin, a to jednak na hrázích pak i na vybraných ostrovech, popřípadě hnízdních hrázkách. Následně budou obnoveny i stávající nápustní a výpustní objekty a kromě rybničních kotlin jako takových budou ty práce budou probíhat i v bezprostředním okolí a budou pročištěny odtokové strouhy a náhon, který dotuje rybníky vodou.”

Součástí projektu je také vytvoření tří tůní na loukách mezi rybníky a řekou Odrou. Na několika místech budou vysazeny nové stromy.

Práce potrvají do konce března příštího roku.

Václav Osmančík, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: “Nicméně harmonogram prací je navržen tak, aby některé ty práce, s ohledem na zájmy ochrany přírody, mohly být přerušeny a mohly být prováděny v podzimním období, kdy nebude probíhat hnízdění nebo rozmnožování obojživelníků. Takže i tady na to jsme mysleli. Stavební činnost je pod dozorem biologického dozoru, který samozřejmě situaci monitoruje tak, aby došlo, pokud možno, k co nejmenším škodám na předmětech ochrany a krajiny jako takové.”

Jakmile staveniště zmizí, okolí, včetně provizorní příjezdové cesty, se vrátí do původního stavu.

Důležité a zásadní pro veřejnost je nyní ale to, že je vstup na naučnou stezku, která kolem rybníků vede, zakázán.

Václav Osmančík, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: “Dočasně jsme úsek naučné stezky museli uzavřít pro veřejnost, a to konkrétně úsek z Nového Horky po hlavní hrázi rybníka Kotvice. Veřejnost nesmí na staveniště vstupovat. A pokud bude mít zájem naučnou stezku navštívit, tak s příchodem od nádraží ve Studénce.”

Libor Slavík (STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU), starosta Studénky: “V této souvislosti, kdy dochází k nějakému omezení v rámci vstupu do části chráněné krajinné oblasti v rámci Nové Horky, tak samozřejmě zaznamenáváme i připomínky občanů. My jsme měli v minulém týdnu ostatní výbor, kde byla i beseda s občany, a samozřejmě i tyhle dotazy tam směřovaly, zejména z toho důvodu, že tam je nedostatečné značení. Nějaké stížnosti byly i na znečištění komunikací a podobně. Takže my jsme vyvolali i jednání, jak se zhotovitelem té akce, tak samozřejmě i ze zástupci AOPK. Tam jsme si prodiskutovali ty připomínky, které občany k tomu průběhu těch prací mají, a kde jsme požadovali sjednání nápravy, ať už čištění komunikací nebo úpravu toho dopravního značení, které v okolí cyklostezky je. Tam nás i zástupci obou smluvních stran informovali, že tam i určitou část neplachy dělají Lesy České republiky, které tam ve stejném okamžiku těží dřevo. Takže, bohužel, je to staveniště, potrvá to opravdu zhruba rok. Ale opravdu jsou to ti ochránci přírody, kteří se o tu krajinu starají, a ti vyhodnotili, že je opravdu tahle revitalizace nutná a veškeré zásahy dělají se svou odborností.”

Celý projekt revitalizace přijde na zhruba 63 milionů korun, hrazen je z prostředků Národního plánu obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.

---

Trofej vítěze AHL skončila v rukou domácích

Zimní sezonu na ledové ploše ve Studénce uzavřelo finále amatérské hokejové ligy. Rozhodující zápas se odehrál poslední březnovou sobotu. Těsným rozdílem jediného gólu jej vyhrál tým domácích.

Amatérská hokejová liga, pořádaná organizací Sportu a kultura, má ve Studénce dlouholetou tradici. Do právě končící sezony se zapojilo pět družstev, jednak domácí týmy, ale také hráči z okolí, například z Jistebníku, Staré Bělé nebo z Ostravy.

Ondřej Stanek, vedoucí technického úseku, SAK Studénka: “AHL začíná vždy koncem září a dneska vlastně končíme až 30. března, takže opravdu jsme jeli celou sezonu. Za sezonu padlo celkem nějakých 510 gólů v 38 zápasech. myslím si, že se nikdo vážně nezranil, což je asi nejdůležitější, protože chlapi jsou všichni amatéři, kteří chodí normálně ráno do práce, takže je nejdůležitější, aby si to užili, udělali si trochu žízeň a aby se tím sportem pobavili.”

Finálový zápas svedl dohromady domácí tým Makle sport fitness, který vyhrál i dlouhodobou část soutěže, spolu s ostravskými Chachary. Domácí za vydatné podpory publika skvěle rozjetou sezonu ukončili výhrou 2:1. Vítězný pohár převzali z rukou studéneckého starosty.

Libor Slavík (STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU), starosta Studénky: “Finále letos bylo těsné, skončilo 2:1. Ten poslední zápas, dá se říct, že domácí tým ze Studénky Makle, zvládl a po zásluze získal letošní trofej.”

Libor Slavík (STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU), starosta Studénky: “Skončila další sezona amatérské hokejové ligy, která se tady už dlouhodobě pořádá ve Studénce. Pořadatelem je naše příspěvková organizace SAK Studénka, takže se snažíme i ten amatérský hokej tady ve Studénce pozvednout a dávat možnost těm amatérským sportovcům i potom konci své kariéry se zapojit do sportovního dění."

Tímto finálovým zápasem definitivně skončila sezona ledové plochy ve Studénce - a správce stadionu začal s rozpouštěním lednu. Je určitá šance, že kromě běžné údržby, by se během odstávky mohlo sportoviště dočkat i nového osvětlení.

Libor Slavík (STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU), starosta Studénky: “Máme celý zimní stadion stadion zařazen do projektu EPC, což jsou souhrnné energetické úspory, takže je to součást. V tuhle chvíli ještě přesně nevíme, jestli se stihne výměna osvětlení zde v hale zimního stadionu během letošního léta, nebo to bude součástí té akce v průběhu příští letní přestávky. Každopádně v tom letošním nebo příštím roce dojde k výměně osvětlení za úsporné, dojde k instalaci fotovoltaiky a budou další energetické úspory, které v rámci tohoto stánku budou realizovány.”

---

Zdroj: https://polar.cz/porady/expres_studenky/expres-studenky-19-04-2024-18-14