Frýdeckomístecký expres

  • Zpravodajství z Frýdku-Místku od reportéra Jiřího Cilečka a kameramana Lukáše Durčáka
  • Lidé jsou spokojeni s prací Technických služeb
  • Fotbalové utkání dětí bylo součástí protidrogové prevence
  • Město umožní prodej stavebních pozemků pro bydlení

Lidé jsou spokojeni s prací Technických služeb

Veřejné osvětlení, nasvětlení přechodů a vánoční výzdoba. To jsou nejlépe hodnocené položky v souboru letošních otázek, které dávaly Technické služby ve Frýdku-Místku občanům. Zjišťovaly tak spokojenost veřejnosti s jejich prací. Do ankety se zapojilo přes 460 lidí.

Během srpna chodily po Frýdku-Místku dvě studentky, které zpovídaly náhodné kolemjdoucí. Ptaly se jich, jak jsou spokojeni s prací Technických služeb.

Anketa: 1) "Já myslím, že jsem hodnotil objektivně a dobře." 2.) "Průzkum probíhal rychle, příjemně, slečny se snažily a odpovídal jsem popravdě a snažil jsem se odpovídat na to, s čím opravdu mám zkušenosti a z toho, co jsem tady ve Frýdku léta zažil. během toho, když jsem tady žil." 3.) "Jo, bylo to v pohodě a průzkum byl fajn." 4.) "Jsem rád, že to tady proběhlo, protože se takto můžeme dozvědět co se lidem nelíbí a mělo by to probíhat častěji."

 Adéla Dunatová, průzkum spokojenosti TS FM: "Ptáme se na veřejné osvětlení, nasvětlení přechodů, vánoční výzdobu, stav autobusových zastávek, dětských hřišť, laviček, čistota veřejných WC a zeleň. Jestli ví, že Technické služby jsou partneři různých akcí. Většinou jsou lidé spokojení."

Průzkum probíhal ve Frýdku i v Místku, ale také v okrajových částech města. Zastoupení v něm měly zároveň různé věkové kategorie respondentů.

Jaromír Kohut, ředitel TS FM: "Bylo osloveno celkem 461 respondentů. Zhruba polovina v Místku, polovina ve Frýdku. S tím, že byly klasické otázky, které sledujeme už dlouhodobě od roku 2004, kdy jsme to testování zahájili. Jak jsou občané spokojeni s těmi našimi činnostmi. My si klademe dlouhodobý cíl minimálně 75 procentní spokojenost v té dané oblasti."

Anketa: 2.) "Konkrétně určitě osvětlení vánoční a údržba zeleně ta je myslím ve Frýdku dlouhodobě na velmi kvalitní úrovni." 3.) "Spíš jsem souhlasil a pozitivně."

Adéla Dunatová, průzkum spokojenosti TS FM: "Většinou ta zeleň se nejvíce líbí a vánoční výzdoba se líbí."

Jaromír Kohut, ředitel TS FM: "Musím říct, že je dlouhodobá spokojenost s veřejným osvětlením, s nasvětlením přechodů, s vánoční výzdobou, kde se ta spokojenost pohybuje kolem 90 procent. Docela jsem překvapen, díky tomu, že v posledních letech došlo ke změně v systému kosení zeleně, tak i tam je ta spokojenost relativně vysoká. 80 procent ve frýdecké části, 84 v místecké."

Nepatrný pokles zaznamenala anketa v oblasti zimní údržby. Kde byla spokojenost na 73 procentech.

Jaromír Kohut, ředitel TS FM: "Menší pokles máme v úklidových pracích, kde některé ty připomínky a dotazy směřují i do oblasti odpadků kolem kontejnerů, kolem odpadkových košů, kde to přímo není naše oblast, ale spíš záležitost kolegů z Frýdecké skládky. Dlouhodobě hrubá nespokojenost je s parkováním v některých sídlištních částech. Samozřejmě občané poukazují na nedostatek veřejných toalet na území města a z čeho mám asi největší radost, je přetrvávající nárůst spokojenosti v oblasti údržby městského mobiliáře. Konkrétně těch dětských hřišť, autobusových zastávek, laviček, kde od roku 2017 zaznamenáváme plynulý nárůst a dneska ta spokojenost už je kolem 70 procent."

Závěry z vyhodnocení společně s důvody jednotlivých nespokojeností budou předány zástupcům města k projednání a případnému zahrnutí zlepšení kritizovaných oblastí do investičních plánů města. Nedostatky, které je možné napravit, budou odstraněny v co nejkratším termínu.

---

Fotbalové utkání dětí bylo součástí protidrogové prevence

Sblížit děti z rozdílných prostředí a zároveň u nich dbát na prevenci proti drogám. To byl cíl akce Záření, v rámci které proběhlo i přátelské fotbalové utkání. Proti sobě v něm nastoupily žáci 5. Základní školy a tým dětí z ulice Míru ve Frýdku-Místku.

Na netradiční betonové hřiště ve Frýdku-Místku nastoupily proti sobě dva týmy malých fotbalistů. Děti, které bydlí ve zdejší čtvrti a žáci sportovní třídy. Domácí velmi rychle ovládli prostředí a během chvíle se dostali do vedení.

Anketa: 1.) Jak vám to zatím jde? Co říkáš na hru? – "Dobře mi to jde." 2.) "Jako jo, dobře, jsou dobří." 3.) "Dáme jim náklep." 4.) "Nejde to tom dobře na betonu." 5.) "Zatím se nám moc nedaří proměňovat šance a nejsme asi zvyklí na ten povrch moc. Je to dobré, že si můžeme zahrát."

František Sternberg, školní asistent 5. ZŠ a MŠ Frýdek-Místek: "Přínosem této akce je sblížení těch kluků, kdy ti kluci jsou z rozdílných prostředí a teď najednou jsou na jenom hřišti a hrají proti sobě. Někdy to přiblíží víc než cokoliv jiného. Ti kluci najednou spolu tráví nějaký čas a není to jenom o tom soupeření, ale i o navázání těch vztahů mezi těmi kluky."

Akce s názvem Záření má především preventivní charakter. Pravidelně ji pořádá frýdecko-místecký odbor sociálních služeb.

Miroslav Honěk, terénní sociální pracovník: "Je to zaměřená akce prevence proti drogám. Poté aktivitě nastanou další aktivity, volnočasové aktivity pro ty děti, hry a tak dále, jsou zaměřeny právě proti drogám."

Igor Juriček, náměstek primátora Frýdku-Místku/Piráti/: "Hlavním bodem programu je přátelské utkání mezi místními kluky a žáky 5. Základní školy ve fotbale, ale také tady proběhne prezentace všech sociálních služeb, které působí na ulici Míru. Například Charita, naše nízkoprahové zařízení Semafor nebo tady proběhne například kurz zdravého stravování. Příprava zdravé svačiny."

Miroslav Honěk, terénní sociální pracovník: "My tady zaštiťujeme komunitní centrum na ulici Míru. Máme na starosti kompletně celé rodiny, včetně dětí a snažíme se spřátelit lidi z ulice Míru i tu majoritní společnost."

Podle školního asistenta je sport pro zdejší děti nesmírně důležitý.

František Sternberg, školní asistent 5. ZŠ a MŠ Frýdek-Místek: "Mají dost velký temperament. Mají v sobě fyzickou aktivitu, a to je způsob, jak se dokáží usměrnit a nasměrovat k nějakému normálnímu fungování, kdy je to pro ně strašně prospěšné. Já vím o klucích, kteří jsou velmi talentovaní. Mají velkou schopnost. Někdy je to škoda, někdy vidím až nevyužitý potenciál. To jsou kluci, kteří kdyby byli trošku jinak vedení, tak si myslím, že by třeba v tom sportu se fakt dostali hodně vysoko."

V tom se například snaží pomáhat i předseda zdejšího klubu Basketpoint, který pravidelně do lokality jezdí a snaží se děti přesvědčit, ať jdou hrát basketbal.

---

Město umožní prodej stavebních pozemků pro bydlení

Lidé mohou opět žádat město o prodej pozemků, na kterých by chtěli stavět. Rada města totiž zrušila takzvané blokační usnesení, které platilo od roku 2017. Žádosti bude město pečlivě posuzovat a prodej bude probíhat transparentním způsobem.

Pozemky v majetku města, které jsou stavebními parcelami se od roku 2017 nemohly ve Frýdku-Místku prodávat. Pokud si o ně někdo zažádal, automaticky dostal odmítavou odpověď.

Jiří Kajzar, náměstek primátora Frýdku-Místku/NMFM/: "Uměle vytvořený problém v minulosti, kdy byl v minulém volebním období zablokován prodej stavebních pozemků. Bylo to v důsledku probíhající kauzy prodeje na ulici Horní. Kde město prodalo pod cenou pozemky, které následně zasíťovalo, což samozřejmě orgány činné v trestním řízení shledaly jako nepřípustné."

Rada města nyní toto blokační usnesení zrušila. Díky tomu bude možné opět pozemky města prodávat.

Radovan Hořínek, náměstek primátora Frýdku-Místku/ANO/: "Občané si budou moci požádat o prodej těchto stavebních pozemků. Není řečeno, že každé žádosti bude vyhověno, ale v případech, kdy je ten stavební pozemek pro město jinak nepotřebný, tam budeme tyto pozemky prodávat."

Jiří Kajzar, náměstek primátora Frýdku-Místku/NMFM/: "Jedná se o poměrně rozsáhlé pozemky, které nyní rada odblokovala. A udělala to proto, protože je poptávka po individuální bytové výstavbě. Po výstavbě i rodinných domů, i bytových domů. A udělala to bych řekl zcela v souladu s běžnou praxí a s běžným fungováním města."

Pozemky se mohou nacházet po celém městě, ale největší zájem, i v minulosti, byl o pozemky v okrajových částech.

Radovan Hořínek, náměstek primátora Frýdku-Místku/ANO/: "Tady chodily žádosti občanů, ale díky tomu usnesení rady z roku 2017 my jsme měli takový postup, že jsme pouze odpovídali formálně, že prodej není možný. A to by se mělo změnit, protože nadále není důvod prodej těchto pozemků blokovat."

Každá žádost bude posuzována individuálně a forma prodeje bude vždy probíhat transparentním způsobem.

Radovan Hořínek, náměstek primátora Frýdku-Místku/ANO/: "Buď dražbou nebo licitací. Samozřejmě s tím, že není nijak omezen okruh zájemců nebo okruh možných kupců. Vše bude řádně inzerováno tak, aby opravdu jsme měli co největší počet těch zájemců. Nebudou žádné kategorie vyvolených, kterým bychom chtěli prodávat ty pozemky napřímo."

Město ale nemůže občanům garantovat, že prodá každý pozemek, o který někdo projeví zájem.

---Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry