Frýdeckomístecký expres

  • Zpravodajství z Frýdku-Místku od reportéra Jiřího Cilečka a kameramana Lukáše Durčáka
  • F-M dá větší prostor opozici a zvyšuje transparentnost
  • Rekonstrukce budovy DPS ve Školské začne na jaře
  • Město opět nabízí dotaci na označení provozoven

F-M dá větší prostor opozici a zvyšuje transparentnost

Frýdek-Místek pracuje na dalších transparentních krocích. Zástupcům opozice dává možnost obsadit posty i v komisích a dozorčích radách. A nově zveřejňuje všechny důležité materiály z řízení města na cloudu. Přístup k nim budou mít všichni zastupitelé, aby se na ně případně nemuseli dotazovat.

Vedení Frýdku-Místku připravilo v novém volebním období několik změn, které dají větší prostor opozici. Nově bude opozice zastoupena nejenom ve výborech zastupitelstva, ale zároveň i v komisích, což jsou důležité poradní orgány rady. Zároveň dostali členové opozice nabídku na zastoupení v dozorčích radách městských společností.

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "My můžeme mít rozdílné politické názory, ale myslím si, že je dobré znát pohled všech zástupců stran, které uspěly ve volbách, na řešení problémů ve Frýdku-Místku. A věřím, že toto rozhodnutí přispěje k lepší komunikaci mezi koalicí a opozicí. A obecně zvýší politickou kulturu, a hlavně přispěje k řešení konkrétních problémů a prospěje občanům města."

Radovan Hořínek, náměstek primátora Frýdku-Místku: "My jako hnutí ANO jsme deklarovali, že budeme podporovat kandidáty, kteří mají buď nějaký vztah k tomu oboru a tím pádem k té komisi, či výboru, kde působí. No anebo u nich není dána nějaká okolnost, která tomu brání. A pokud jsou tam jednotlivci, kteří v minulosti měli problémy, pokud jde o hospodaření s veřejnými penězi, no tak hnutí ANO těžko zahlasuje proto, aby plnil veřejnou funkci v komisích nebo ve výborech."

Další novinkou je zpřístupnění všech důležitých dokumentů, rozhodnutí a posouzení všem zastupitelům města.

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "Vedení města se zároveň rozhodlo zveřejnit na cloudových úložištích veškeré materiály, které vznikají při řízení města. A to včetně zápisů komisí, které budou automaticky zpřístupněny všem zastupitelům. Tak, aby nemuseli vznášet dotazy na jednotlivé odbory, na jednotlivé materiály. A obecně to je završení procesu transparentnosti. Naším cílem je, aby opravdu všichni zastupitelé měli veškeré informace k dispozici ihned poté, co vzniknou. A mohli s nimi pracovat ve prospěch města, ve prospěch občanů."

Obecně platí, že se řada důležitých rozhodnutí zveřejňuje postupně na úřední desce, musí se ale anonymizovat, což nějakou dobu trvá. Stejně tak, pokud je na jejich zveřejnění vznesen nějaký dotaz. Novým zpřístupněním budou zastupitelům k dispozici téměř okamžitě a zastupitelé takto přeberou i odpovědnost za údaje v samotných materiálech.

---

Rekonstrukce budovy DPS ve Školské začne na jaře

Plánovaná rekonstrukce pobočky Domova pro seniory ve Školské ulici ve Frýdku-Místku už má stavební povolení. Tamní pokoje a sociální zařízení dlouhodobě nevyhovují standardům. Budovu proto čeká kompletní rekonstrukce s přístavbou jednoho patra. Začít by se mělo příští rok na jaře.

Dlouho připravovaná rekonstrukce pobočky Domova pro seniory ve Školské ulici ve Frýdku-Místku už postoupila do další fáze.

Jiří Kajzar (NMFM), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Jsme ve fázi projektové dokumentace, realizační část. To znamená, že teď jsme museli udělat nějaké opatření, abychom ještě udělali nějaké zásadní kroky před samotným výběrovým řízením, které plánujeme na jaro příštího roku. Máme stavební povolení, to znamená, že teď už nastává v podstatě ta realizační fáze."

Zdejší prostory už dlouhodobě nevyhovovaly standardům. V jednom pokoji byli až čtyři klienti a pokoje neměly samostatná sociální zařízení. Proto se postupně připravil plán rekonstrukce.

Denisa Fusková, vedoucí domova pro seniory na Školské: "Rekonstrukce domova je důležitá ze dvou důvodů. A to jednak, že jsou momentálně tady k dispozici vícelůžkové pokoje, i čtyřlůžkové, které neodpovídají dnešnímu standardu. A ty by se v rámci té rekonstrukce měly snížit na jedno až dvoulůžkové. Tímto sice dojde k nějakému snížení kapacity domova, ale bude to na úkor zvýšení kvality. Nové pokoje by měly mít vlastní sociální zařízení, takže by se zvýšil i ten hygienický standard pro ty nové uživatele."

Petr Kuchta, ředitel Domova pro seniory Frýdek-Místek: "Budova je dlouhodobě nedostatečná v rámci absencí sociálních zařízení. Chybí tady WC na pokoji, není tady sprcha na pokoji. Noví uživatelé, kteří si přijdou budoucí domov obhlédnout, tak vesměs odmítnou nástup na tuto budovu. Čekají až na zařazení na možné zařazení na volné místo na 28. říjnu."

Jiří Kajzar (NMFM), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Objekt byl celý tento rok postupně vyklizen a předán investičnímu odboru k realizaci. Chceme stihnout termín, tak abychom dosáhli na dotaci. Celková část je plánovaná na 44,6 milionů, z toho kolem dvaceti milionů bychom měli dostat dotaci."

Petr Kuchta, ředitel Domova pro seniory Frýdek-Místek: "Rekonstrukce půdních prostor byla v zásobníku investičních akcí naplánována už možná 10 let a nedařilo se sehnat finanční prostředky. Jsme rádi, že právě to klaplo, prostřednictvím vyhlášené dotace z ministerstva práce a sociálních věcí. Dotaci ve výši 23 milionů bude dokrývat rozpočet Magistrátu města Frýdek-Místek. A celou rekonstrukci vybudujeme s jejími silami."

Po rekonstrukci budova získá kromě hygienického zázemí na pokojích také nové společenské prostory, datové rozvody i požární signalizaci. Zásadní bude také rekonstrukce střechy a kanalizace.

Jiří Kajzar (NMFM), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Tou investicí se zvýší komfort pro uživatele, pro budoucí klienty. Jedná se především o sociální zařízení. Přibude tam jedno patro, opraví se střecha a na střeše chceme taky ještě udělat přípravu pro fotovoltaiku. Myslím si, že to bude poměrně náročná akce, ale investujeme dál, celý příští rok máme naplánovány další stavby k realizaci."

Budova domova pro seniory je z roku 1932 a v současnosti má kapacitu 40 lůžek. Po přestavbě by se měla kapacita snížit na 27 lůžek.

---

Město opět nabízí dotaci na označení provozoven

Majitelé obchodů a restaurací mohou opět žádat město Frýdek-Místek o dotace na nové označení provozoven. Cílem programu je omezit velký reklamní smog a postupně zvelebit veřejný prostor. Maximálně mohou žadatelé na nové kultivované označení získat 30 tisíc korun.

Frýdek-Místek přijal na konci roku 2020 nařízení, kterým omezuje reklamu v památkových zónách města. Majitelé podniků pak mohli žádat město o částečnou úhradu nákladů spojených s vytvořením nového kultivovaného označení. Aktuálně byla spuštěna další podobná dotační výzva na rok 2023.

Jakub Míček (ANO), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Jako každý rok město vyhlásilo dotační program na obnovu vzhledu provozoven v městských památkových zónách. Takže žadatelé, kteří mají v plánu přestavbu výlohy nebo celého vývěsního štítu té dané provozovny, se mohou obrátit na město a získat až padesátiprocentní dotaci na přestavbu. Tak, aby odpovídala manuálu reklamy, který před pár lety vznikl. A teď pokud nějaká přestavba je plánována nebo je realizována, tak by měla být dělána právě podle tohoto manuálu."

Dotace podporuje kvalitu a úroveň celkového grafického zpracování exteriéru provozovny, a to včetně jejího označení. Je určena na úhradu nákladů na návrh a realizaci celkového grafického zpracování exteriéru provozovny, tedy označení provozovny, jeho výrobu a instalaci. Žádosti mohou zájemci podávat do 15. dubna 2023.

Jakub Míček (ANO), náměstek primátora Frýdku-Místku: "V současné době ne všechny výlohy odpovídají tomu, jaký je dneska standard na to, aby vzhled v městských památkových zónách v takových provozech měl být. A snahou města je pomoci podnikatelům, aby přestavěli a změnily ty výlohy. Tak, aby odpovídaly těm dnešním trendům, aby byly krásné, aby doplňovaly městskou památkovou zónu a nedošlo k tomu, že tam dojde k nějakému zaplavení reklamním smogem. A nechtěli jsme jít pouze cestou restrikce, ale právě i pomoci těm podnikatelům i finančně. Aby byli motivováni k tomu předělat tu provozovnu tak, aby byla podle manuálu reklamy."

Podle propozic mohou být žadateli o dotaci vlastníci a provozovatelé provozoven na území města. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 50 % z uznatelných nákladů, nejvýše však 30 tisíc korun. Náklady na přípravu projektu mohou tvořit maximálně 20 % z uznatelných nákladů. Podrobnosti a potřebné formuláře najdou zájemci na webu města.

---Mohlo by Vás také zajímat