Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Frýdeckomístecký expres

Frýdeckomístecký expres

  • Zpravodajství z Frýdku-Místku od reportéra Jiřího Cilečka a kameramana Lukáše Durčáka
  • Na Panských Nových Dvorech vzniká nová zastávka MHD
  • Hlasování v projektu Zapoj F-M probíhá do 26. února
  • Probíhají přípravy na vybudování Alzheimer centra

Na Panských Nových Dvorech vzniká nová zastávka MHD

Frýdek-Místek buduje úplně novou autobusovou zastávku ve Frýdeckém lese na Panských Nových Dvorech. Její zřízení požadovali tamní občané, protože v místě je velký provoz a pohybují se tam děti při cestě do školy a zpět. Práce probíhají bez přerušení provozu frekventované cesty a potrvají tři měsíce.

Stavební ruch na okraji úzké silnice vedoucí Frýdeckým lesem až k Frýdecké skládce. Nejsou tady chodníky a téměř každou chvíli tady projíždí převážně nákladní auta. To byl také důvod, proč místní usilovali o výstavbu nové autobusové zastávky. Hlavně kvůli bezpečnosti chodců a školáků.

Radek Skotnica, vedoucí provozu technická správa, TS F-M: "V současné době jsme zahájili výstavbu dvou autobusových nástupišť. V současné době probíhá odvodnění dotčeného pozemku a následně budou probíhat práce se zřízením dvou nástupišť o délce dvanácti metrů, ze zámkové dlažby. A oprava komunikace v rozsahu 900 metrů čtverečních."

Miroslav Bártek (NMFM), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Na základě požadavku občanů, a to z důvodů zvýšeného pohybu dětí a zvýšeného provozu jsme započali výstavbu této autobusové zastávky."

Radek Skotnica, vedoucí provozu technická správa, TS F-M: "Nástupiště bude na vjezdu, jak na Frýdeckou skládku, tak z Frýdecké skládky do města. Jedno bude na místě, kde teď pracujeme a druhé bude na protilehlé straně v lese."

Práce by měly být hotové za 3 měsíce a město by měly vyjít na zhruba 2,7 milionu korun.

Radek Skotnica, vedoucí provozu technická správa, TS F-M: "Nejnáročnější jsou teď ty práce v zemi, kde budeme tahat potrubí, výstavba horské vpusti a odvodnění toho pozemku. Následně bude probíhat osazení obrubníku nástupiště a poté, když bude vybudováno, tak budeme frézovat komunikaci a pokládka nového asfaltu." - Zároveň vidíme, že i s provozem to tady není jednoduché. - "Provoz je pořád, takže nebude žádná odstávka celé komunikace, bude se řídit kyvadlově."

Jakmile bude zastávka hotová, začlení se do jízdního řádu městské hromadné dopravy, která zajíždí na konečnou zastávku Frýdecká skládka.

---

Hlasování v projektu Zapoj F-M probíhá do 26. února

Do 26. února běží veřejná anketa ve 3. ročníku ZAPOJ F-M. Lidé v ní mohou vybírat místo, které projde úpravou. Na jeho proměnu pak dá město opět milion korun. Na výběr je ze čtyř lokalit.

Oblíbený participativní rozpočet ZAPOJ F-M už odstartoval svůj třetí ročník. Lidé se mohou zapojit a pomoci navrhnout úpravu další lokality. Z podnětů, které sbíralo město na konci loňského roku byly nyní vybrány čtyři lokality. Hřiště v Ostravské a Čajkovského ulici. Vnitroblok u výtvarného oboru Základní umělecké školy. Vnitroblok ulic Anenská a Opletala. A prostor u autobusových zastávek Anenská. Podrobnosti o hlasování se dozvíte v aktuálním čísle Zpravodaje F-M nebo na webu města.

Lucie Šidlová, hlavní architekta Frýdku-Místku: "Bude tam postup hlasování, je to možné přes Munupolis anebo osobně na lísteček na vrátnici magistrátu tady na Radniční. A potom ještě máme zpátky cedulky, které budou umístěny na jednotlivých místech a lidé si budou moci načíst QR kód a rovnou pro tu lokalitu hlasovat."

Hlasování probíhá až do 26. února. Loňský 2. ročník projektu Zapoj F-M aktuálně postupně realizuje nároží na třídě TGM v městský parčík s pergolou, posezením, pítkem a zelení.

---

Probíhají přípravy na vybudování Alzheimer centra

Frýdek-Místek dlouhodobě usiluje o vznik Alzheimer centra. To vybuduje soukromý investor, který už pracuje na projektu. Město současně vedle postaví Domovinku, zařízení pro osoby se sníženou soběstačností. Aktuálně už se připravuje vybudování potřebné infrastruktury.

Území za městským fotbalovým stadionem ve Frýdku-Místku, pracovně nazvané Berlín 2. To by už brzy měla čekat postupná zástavba. Vznikne tady totiž Alzheimer centrum, které vybuduje soukromý investor.

Petr Valový, ředitel Clementas Medela: "Aktuálně jsme s přípravou domova se zvláštním režimem ve Frýdku-Místku ve fázi finalizace vnitřních dispozic. Ta by měla být hotová do konce února a schválena. Poté začneme s přípravou na stavební povolení, které budeme žádat ještě v letošním roce. Představa je taková, že stavba by měla začít v roce 2025 a trvat bude přibližně 13 až 14 měsíců."

Rozsáhlý pozemek patří městu a zastupitelé na svém posledním prosincovém zasedání rozhodovali o smlouvě o smlouvě budoucí, která předchází kupní smlouvě na pozemek, který město prodá staviteli Alzheimer centra.

Radovan Hořínek (ANO), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Fakticky to znamená, že jsme si smluvně stanovili podmínky, za kterých za jejichž splnění, přistoupíme k uzavření té samotné kupní smlouvy a prodeji toho pozemku. Podmínky, na kterých jsme se nakonec shodli se společností, která bude realizovat Alzheimer centrum jsou tři základní. A to je složení zálohy na kupní cenu, vyhotovení geometrického plánu na přesné umístění budovy a celého areálu Alzheimer centra a dále pak uzavření smlouvy s dodavatelem na dopravní infrastrukturu. Což prakticky znamená příjezdovou a přístupovou komunikaci k té budoucí budově Alzheimer centra. Po splnění těchto podmínek dojde k uzavření té samotné budoucí kupní smlouvy. A od uzavření kupní smlouvy se odvíjí další lhůta pro stavbu samotné budovy Alzheimer centra. Já bych chtěl říct, možná někdo z vás sledoval zasedání zastupitelstva. Bylo to poměrně bouřlivé zasedání, ale ta myšlenka Alzheimer centra se skutečně táhne už několik let a já si opravu myslím, že už bylo záhodno učinit nějaký první reálný hmatatelný krok a pohnout se z místa. Skutečně, my si nemůžeme dovolit každou stavbu realizovat tak dlouho, jako doposud. A také proto bylo to jednání tak bouřlivé. A také proto hnutí ANO trvalo na tom, že se ta smlouva o smlouvě budoucí uzavře, k čemuž skutečně došlo. A pokud tam kolegové měli nějaké připomínky, já chci věřit, že to bylo pouze určité nedorozumění. Protože jejich připomínky byly spíše formálního charakteru. A je zřejmé, že u tak rozsáhlé stavby a poměrně velkého projektu nemůžeme naprosto přesně vědět, kde bude stát přípojka elektřiny, jestli bude budova vytápěna plynem nebo si vlastník a stavebník určí svůj způsob vytápění. Čili ty technické detaily vůbec nebyly předmětem jednání a nemělo smysl je po budoucím realizátorovi Alzheimer centra požadovat."

Město vedle Alzheimer centra postaví zařízení Domovinka, které bude pro osoby se sníženou soběstačností.

Jakub Míček (ANO), náměstek primátora Frýdku-Místku: "V současné době bylo nejdůležitější to územní dopravně napojit. Na tom se už pracuje. Připravuje se projekt na dopravní napojení celé této lokality. S tím, že ten hlavní důvod byl výstavba Domovinky, na kterou je už přidělena dotace."

Radovan Hořínek (ANO), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Geometrický plán máme vyhotoven. V podstatě už probíhá i zadávací řízení na projektovou dokumentaci k té přístupové komunikaci. Čili budeme se blížit samotnému zadávacímu řízení na tu komunikaci samotnou. Takže v podstatě ty podmínky, tak jak byly sjednány, a smlouva už byla podepsána oběma stranami, plněny jsou. Za velice důležité považuji, že jak město, tak realizátor Alzheimer centra deklarovali vzájemnou součinnost. To znamená, vzájemně si můžeme ty naše projekty korigovat. Bylo také přistoupeno na požadavky města ve smyslu sadových úprav, infrastruktury, jako jsou lavičky, veřejné osvětlení. Toto vše bude realizováno ve vzájemné součinnosti. Možná i z toho důvodu tam byl odpor některých kolegů, protože to nebývá zvykem. Ale já si myslím, že když město bude se společností, která bude stavět toto centrum, spolupracovat, tak to úzce povede k tomu, že se skutečně bude jednat o dobrý projekt. A že hlavně ti klienti a jejich rodinní příslušníci budou spokojeni, protože bude plně vyhovovat jejich potřebám. Shrnul bych to ještě. Jde podle nás o velice zdařilý projekt, kdy nám soukromá společnost platí tržní cenu za pozemek. Staví budovu Alzheimer centra, kterou ve městě nutně potřebujeme, a dokonce bude hradit i provoz. Město poskytuje pozemek, staví část okolní infrastruktury a postupujeme ve vzájemné součinnosti. Takže doufám, že ta spolupráce bude ještě urychlená. A budu se těšit, že to centrum bude postaveno co nejrychleji."

Poskytovatel služby Alzheimer centra má v Moravskoslezském kraji dvě zařízení. Další pak ve Středočeském, Plzeňském a Zlínském kraji.

Petr Valový, ředitel Clementas Medela: "Ve výstavbě před dokončením je další zařízení ve Středočeském kraji a v měsíci březnu letošního roku začínáme s výstavbou domova se zvláštním režimem a odlehčovací služby v městě Příbor, která bude hotová v dubnu 2025. Domov ve Frýdku-Místku bude mít kapacitu přibližně 100 až 110 uživatelů, bude zde vlastní kuchyň, vlastní prádelna, bezbariérová zahrada. Terasy pro posezení, terapeutické místnosti, společenské místnosti, dílny a mnoho dalšího."

Jakub Míček (ANO), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Se společností, která bude nabývat pozemek pro výstavbu Alzheimer centra již spolupracujeme. V minulost jsme si od nich pronajali 30 lůžek ve Frýdlantu nad Ostravicí. S tím, že jsme si chtěli vyzkoušet, jestli ta služba, kterou poskytují je dostatečná, je adekvátní. A doteď neevidujeme jedinou stížnost. Tak vnímáme, že ta služba je na úrovni, kterou očekáváme."

Frýdek-Místek dál uvažuje, že zbytek území, kde vznikne Alzheimer centrum a Domovinka, nabídne investorům, právě na výstavbu nových bytových domů.

---

Mohlo by Vás také zajímat

Pořad: Frýdeckomístecký expres
12. února 2024, 16:30

Na Panských Nových Dvorech vzniká nová zastávka MHD

Frýdek-Místek buduje úplně novou autobusovou zastávku ve Frýdeckém lese na Panských Nových Dvorech. Její zřízení požadovali tamní občané, protože v místě je velký provoz a pohybují se tam děti při cestě do školy a zpět. Práce probíhají bez přerušení provozu frekventované cesty a potrvají tři měsíce.

Stavební ruch na okraji úzké silnice vedoucí Frýdeckým lesem až k Frýdecké skládce. Nejsou tady chodníky a téměř každou chvíli tady projíždí převážně nákladní auta. To byl také důvod, proč místní usilovali o výstavbu nové autobusové zastávky. Hlavně kvůli bezpečnosti chodců a školáků.

Radek Skotnica, vedoucí provozu technická správa, TS F-M: "V současné době jsme zahájili výstavbu dvou autobusových nástupišť. V současné době probíhá odvodnění dotčeného pozemku a následně budou probíhat práce se zřízením dvou nástupišť o délce dvanácti metrů, ze zámkové dlažby. A oprava komunikace v rozsahu 900 metrů čtverečních."

Miroslav Bártek (NMFM), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Na základě požadavku občanů, a to z důvodů zvýšeného pohybu dětí a zvýšeného provozu jsme započali výstavbu této autobusové zastávky."

Radek Skotnica, vedoucí provozu technická správa, TS F-M: "Nástupiště bude na vjezdu, jak na Frýdeckou skládku, tak z Frýdecké skládky do města. Jedno bude na místě, kde teď pracujeme a druhé bude na protilehlé straně v lese."

Práce by měly být hotové za 3 měsíce a město by měly vyjít na zhruba 2,7 milionu korun.

Radek Skotnica, vedoucí provozu technická správa, TS F-M: "Nejnáročnější jsou teď ty práce v zemi, kde budeme tahat potrubí, výstavba horské vpusti a odvodnění toho pozemku. Následně bude probíhat osazení obrubníku nástupiště a poté, když bude vybudováno, tak budeme frézovat komunikaci a pokládka nového asfaltu." - Zároveň vidíme, že i s provozem to tady není jednoduché. - "Provoz je pořád, takže nebude žádná odstávka celé komunikace, bude se řídit kyvadlově."

Jakmile bude zastávka hotová, začlení se do jízdního řádu městské hromadné dopravy, která zajíždí na konečnou zastávku Frýdecká skládka.

---

Hlasování v projektu Zapoj F-M probíhá do 26. února

Do 26. února běží veřejná anketa ve 3. ročníku ZAPOJ F-M. Lidé v ní mohou vybírat místo, které projde úpravou. Na jeho proměnu pak dá město opět milion korun. Na výběr je ze čtyř lokalit.

Oblíbený participativní rozpočet ZAPOJ F-M už odstartoval svůj třetí ročník. Lidé se mohou zapojit a pomoci navrhnout úpravu další lokality. Z podnětů, které sbíralo město na konci loňského roku byly nyní vybrány čtyři lokality. Hřiště v Ostravské a Čajkovského ulici. Vnitroblok u výtvarného oboru Základní umělecké školy. Vnitroblok ulic Anenská a Opletala. A prostor u autobusových zastávek Anenská. Podrobnosti o hlasování se dozvíte v aktuálním čísle Zpravodaje F-M nebo na webu města.

Lucie Šidlová, hlavní architekta Frýdku-Místku: "Bude tam postup hlasování, je to možné přes Munupolis anebo osobně na lísteček na vrátnici magistrátu tady na Radniční. A potom ještě máme zpátky cedulky, které budou umístěny na jednotlivých místech a lidé si budou moci načíst QR kód a rovnou pro tu lokalitu hlasovat."

Hlasování probíhá až do 26. února. Loňský 2. ročník projektu Zapoj F-M aktuálně postupně realizuje nároží na třídě TGM v městský parčík s pergolou, posezením, pítkem a zelení.

---

Probíhají přípravy na vybudování Alzheimer centra

Frýdek-Místek dlouhodobě usiluje o vznik Alzheimer centra. To vybuduje soukromý investor, který už pracuje na projektu. Město současně vedle postaví Domovinku, zařízení pro osoby se sníženou soběstačností. Aktuálně už se připravuje vybudování potřebné infrastruktury.

Území za městským fotbalovým stadionem ve Frýdku-Místku, pracovně nazvané Berlín 2. To by už brzy měla čekat postupná zástavba. Vznikne tady totiž Alzheimer centrum, které vybuduje soukromý investor.

Petr Valový, ředitel Clementas Medela: "Aktuálně jsme s přípravou domova se zvláštním režimem ve Frýdku-Místku ve fázi finalizace vnitřních dispozic. Ta by měla být hotová do konce února a schválena. Poté začneme s přípravou na stavební povolení, které budeme žádat ještě v letošním roce. Představa je taková, že stavba by měla začít v roce 2025 a trvat bude přibližně 13 až 14 měsíců."

Rozsáhlý pozemek patří městu a zastupitelé na svém posledním prosincovém zasedání rozhodovali o smlouvě o smlouvě budoucí, která předchází kupní smlouvě na pozemek, který město prodá staviteli Alzheimer centra.

Radovan Hořínek (ANO), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Fakticky to znamená, že jsme si smluvně stanovili podmínky, za kterých za jejichž splnění, přistoupíme k uzavření té samotné kupní smlouvy a prodeji toho pozemku. Podmínky, na kterých jsme se nakonec shodli se společností, která bude realizovat Alzheimer centrum jsou tři základní. A to je složení zálohy na kupní cenu, vyhotovení geometrického plánu na přesné umístění budovy a celého areálu Alzheimer centra a dále pak uzavření smlouvy s dodavatelem na dopravní infrastrukturu. Což prakticky znamená příjezdovou a přístupovou komunikaci k té budoucí budově Alzheimer centra. Po splnění těchto podmínek dojde k uzavření té samotné budoucí kupní smlouvy. A od uzavření kupní smlouvy se odvíjí další lhůta pro stavbu samotné budovy Alzheimer centra. Já bych chtěl říct, možná někdo z vás sledoval zasedání zastupitelstva. Bylo to poměrně bouřlivé zasedání, ale ta myšlenka Alzheimer centra se skutečně táhne už několik let a já si opravu myslím, že už bylo záhodno učinit nějaký první reálný hmatatelný krok a pohnout se z místa. Skutečně, my si nemůžeme dovolit každou stavbu realizovat tak dlouho, jako doposud. A také proto bylo to jednání tak bouřlivé. A také proto hnutí ANO trvalo na tom, že se ta smlouva o smlouvě budoucí uzavře, k čemuž skutečně došlo. A pokud tam kolegové měli nějaké připomínky, já chci věřit, že to bylo pouze určité nedorozumění. Protože jejich připomínky byly spíše formálního charakteru. A je zřejmé, že u tak rozsáhlé stavby a poměrně velkého projektu nemůžeme naprosto přesně vědět, kde bude stát přípojka elektřiny, jestli bude budova vytápěna plynem nebo si vlastník a stavebník určí svůj způsob vytápění. Čili ty technické detaily vůbec nebyly předmětem jednání a nemělo smysl je po budoucím realizátorovi Alzheimer centra požadovat."

Město vedle Alzheimer centra postaví zařízení Domovinka, které bude pro osoby se sníženou soběstačností.

Jakub Míček (ANO), náměstek primátora Frýdku-Místku: "V současné době bylo nejdůležitější to územní dopravně napojit. Na tom se už pracuje. Připravuje se projekt na dopravní napojení celé této lokality. S tím, že ten hlavní důvod byl výstavba Domovinky, na kterou je už přidělena dotace."

Radovan Hořínek (ANO), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Geometrický plán máme vyhotoven. V podstatě už probíhá i zadávací řízení na projektovou dokumentaci k té přístupové komunikaci. Čili budeme se blížit samotnému zadávacímu řízení na tu komunikaci samotnou. Takže v podstatě ty podmínky, tak jak byly sjednány, a smlouva už byla podepsána oběma stranami, plněny jsou. Za velice důležité považuji, že jak město, tak realizátor Alzheimer centra deklarovali vzájemnou součinnost. To znamená, vzájemně si můžeme ty naše projekty korigovat. Bylo také přistoupeno na požadavky města ve smyslu sadových úprav, infrastruktury, jako jsou lavičky, veřejné osvětlení. Toto vše bude realizováno ve vzájemné součinnosti. Možná i z toho důvodu tam byl odpor některých kolegů, protože to nebývá zvykem. Ale já si myslím, že když město bude se společností, která bude stavět toto centrum, spolupracovat, tak to úzce povede k tomu, že se skutečně bude jednat o dobrý projekt. A že hlavně ti klienti a jejich rodinní příslušníci budou spokojeni, protože bude plně vyhovovat jejich potřebám. Shrnul bych to ještě. Jde podle nás o velice zdařilý projekt, kdy nám soukromá společnost platí tržní cenu za pozemek. Staví budovu Alzheimer centra, kterou ve městě nutně potřebujeme, a dokonce bude hradit i provoz. Město poskytuje pozemek, staví část okolní infrastruktury a postupujeme ve vzájemné součinnosti. Takže doufám, že ta spolupráce bude ještě urychlená. A budu se těšit, že to centrum bude postaveno co nejrychleji."

Poskytovatel služby Alzheimer centra má v Moravskoslezském kraji dvě zařízení. Další pak ve Středočeském, Plzeňském a Zlínském kraji.

Petr Valový, ředitel Clementas Medela: "Ve výstavbě před dokončením je další zařízení ve Středočeském kraji a v měsíci březnu letošního roku začínáme s výstavbou domova se zvláštním režimem a odlehčovací služby v městě Příbor, která bude hotová v dubnu 2025. Domov ve Frýdku-Místku bude mít kapacitu přibližně 100 až 110 uživatelů, bude zde vlastní kuchyň, vlastní prádelna, bezbariérová zahrada. Terasy pro posezení, terapeutické místnosti, společenské místnosti, dílny a mnoho dalšího."

Jakub Míček (ANO), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Se společností, která bude nabývat pozemek pro výstavbu Alzheimer centra již spolupracujeme. V minulost jsme si od nich pronajali 30 lůžek ve Frýdlantu nad Ostravicí. S tím, že jsme si chtěli vyzkoušet, jestli ta služba, kterou poskytují je dostatečná, je adekvátní. A doteď neevidujeme jedinou stížnost. Tak vnímáme, že ta služba je na úrovni, kterou očekáváme."

Frýdek-Místek dál uvažuje, že zbytek území, kde vznikne Alzheimer centrum a Domovinka, nabídne investorům, právě na výstavbu nových bytových domů.

---

Zdroj: https://polar.cz/porady/frydeckomistecky-expres/frydeckomistecky-expres-12-02-2024-16-32