Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Havířovské otázky

Havířovské otázky

  • Zajímá vás dění ve městě? Ptejte se vedení radnice.
  • Jak město vyřeší parkování ve Vardasově ulici? Odpovídá Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL), náměstek primátora Havířova

Vedení radnice je tu pro občany Havířova. Máte dotaz? Co vás zajímá? Ptejte se v pořadu Havířovské otázky.

anketa: obyvatelé Havířova: Chtěla bych se zeptat, bydlím na hlavní třídě a ze dvora, jak je ulice Vardasova, není opravdu kde zaparkovat. Jsou tam i soukromé vchody, je tam Prima pekárna a Anubis a hodně soukromých míst, které si lidi zaplatili. Opravdu tam není šance zaparkovat. Tak se ptám, jestli bude pro to město něco dělat, nějaké parkovací místa. Myslím, že se ptám za všechny, co v okolí bydlíme.

Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL), náměstek primátora Havířova: Děkuji za tento dotaz. Ulice Vardasova, celkově vnitroblok Vardasova, se nachází v centru města a bydlí zde hodně lidí a tím pádem jsou celé ulice i parkovací plochy hodně zatížené. Vnímáme tento problém a právě chceme přistoupit k revitalizaci vnitrobloku v celém Havířově a ulice Vardasova, potažmo vnitroblok Vardasova, nám v tomto může sloužit jako pilotní projekt. Aktuálně probíhá příprava studie revitalizace celého vnitrobloku. Věřím, že bude tato studie dokončena v polovině února, kdy bychom rádi seznámili občany s jejími výsledky studie. V průběhu přípravy studie jsme řešili navýšení počtu parkovacích míst, věřím, že cca 50 míst by tam mohlo přibýt. Také jsme řešili herní prvky pro děti, prostor pro jejich fantazii tak, aby mohli mít v tom prostoru část, kde si mohou hrát. Aby tato část byla bezpečná a aby zde opravdu měly svoje vyžití. Dalšími prvky, které budou zahrnuty, budou prvky zelené a zelenomodré infrastruktury. To znamená, chceme zasakovat vodu v daném místě a zároveň přemýšlíme o úpravě zeleně a výsadbě dalších zelených prvků. Celkově tato studie by mohla sloužit jako základ. Podklad pro další vnitrobloky, které připravujeme do budoucna, ať už na ulici Mládí, Půjmanová nebo u Orionu, a které by měly být zařazené do projektu IP Life. Doufám, že se nám podaří uceleně revitalizovat všechny vnitrobloky v Havířově. Rád bych ještě doplnil, že je pro nás velmi důležitá bezpečnost právě při prováděné revitalizaci studie vnitrobloku Vardasova. Jak už z léta a z našeho cvičného zásahu vyplynulo, v některých místech je opravdu problém provést zásah v případě, že by se něco dělo. A tato revitalizace samozřejmě pamatuje i na to, aby se zabezpečil celý prostor tak, aby jednotlivé části vnitrobloku byly navzájem oddělené. Aby herní prvky byly oddělené od komunikace vzrostlou zelení a dalšími překážkami a zároveň aby nástupní plochy pro zásah IZS byly odděleny. Tímto prosím řidiče, aby respektovali nástupní plochy, aby případně nedocházelo k nějakým problémům při zásahu. Opravdu jednou z důležitých částí je zachování bezpečnosti a tyto procesy chceme implementovat i v revitalizaci dalších vnitrobloků. Důležité pro nás také bude výsledek veřejného projednání s občany a zajímá nás názor občanů a věříme, že i jejich podněty budou dobré a smysluplné a že je zapracujeme do této studie. V letošním roce bychom rádi na základě studie vytvořili projektovou dokumentaci a pokud vše půjde správně, mohli bychom v příštím roce přistoupit k revitalizaci celého veřejného prostranství. Samozřejmě si uvědomujeme, že to nebude levná záležitost, a právě proto vstupujeme do programu IP Life a žádáme o dotaci na realizaci tohoto vnitrobloku i dalších tak, abychom část nákladů pokryli z této dotace.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Mohlo by Vás také zajímat

Pořad: Havířovské otázky
16. ledna 2024, 17:35

Vedení radnice je tu pro občany Havířova. Máte dotaz? Co vás zajímá? Ptejte se v pořadu Havířovské otázky.

anketa: obyvatelé Havířova: Chtěla bych se zeptat, bydlím na hlavní třídě a ze dvora, jak je ulice Vardasova, není opravdu kde zaparkovat. Jsou tam i soukromé vchody, je tam Prima pekárna a Anubis a hodně soukromých míst, které si lidi zaplatili. Opravdu tam není šance zaparkovat. Tak se ptám, jestli bude pro to město něco dělat, nějaké parkovací místa. Myslím, že se ptám za všechny, co v okolí bydlíme.

Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL), náměstek primátora Havířova: Děkuji za tento dotaz. Ulice Vardasova, celkově vnitroblok Vardasova, se nachází v centru města a bydlí zde hodně lidí a tím pádem jsou celé ulice i parkovací plochy hodně zatížené. Vnímáme tento problém a právě chceme přistoupit k revitalizaci vnitrobloku v celém Havířově a ulice Vardasova, potažmo vnitroblok Vardasova, nám v tomto může sloužit jako pilotní projekt. Aktuálně probíhá příprava studie revitalizace celého vnitrobloku. Věřím, že bude tato studie dokončena v polovině února, kdy bychom rádi seznámili občany s jejími výsledky studie. V průběhu přípravy studie jsme řešili navýšení počtu parkovacích míst, věřím, že cca 50 míst by tam mohlo přibýt. Také jsme řešili herní prvky pro děti, prostor pro jejich fantazii tak, aby mohli mít v tom prostoru část, kde si mohou hrát. Aby tato část byla bezpečná a aby zde opravdu měly svoje vyžití. Dalšími prvky, které budou zahrnuty, budou prvky zelené a zelenomodré infrastruktury. To znamená, chceme zasakovat vodu v daném místě a zároveň přemýšlíme o úpravě zeleně a výsadbě dalších zelených prvků. Celkově tato studie by mohla sloužit jako základ. Podklad pro další vnitrobloky, které připravujeme do budoucna, ať už na ulici Mládí, Půjmanová nebo u Orionu, a které by měly být zařazené do projektu IP Life. Doufám, že se nám podaří uceleně revitalizovat všechny vnitrobloky v Havířově. Rád bych ještě doplnil, že je pro nás velmi důležitá bezpečnost právě při prováděné revitalizaci studie vnitrobloku Vardasova. Jak už z léta a z našeho cvičného zásahu vyplynulo, v některých místech je opravdu problém provést zásah v případě, že by se něco dělo. A tato revitalizace samozřejmě pamatuje i na to, aby se zabezpečil celý prostor tak, aby jednotlivé části vnitrobloku byly navzájem oddělené. Aby herní prvky byly oddělené od komunikace vzrostlou zelení a dalšími překážkami a zároveň aby nástupní plochy pro zásah IZS byly odděleny. Tímto prosím řidiče, aby respektovali nástupní plochy, aby případně nedocházelo k nějakým problémům při zásahu. Opravdu jednou z důležitých částí je zachování bezpečnosti a tyto procesy chceme implementovat i v revitalizaci dalších vnitrobloků. Důležité pro nás také bude výsledek veřejného projednání s občany a zajímá nás názor občanů a věříme, že i jejich podněty budou dobré a smysluplné a že je zapracujeme do této studie. V letošním roce bychom rádi na základě studie vytvořili projektovou dokumentaci a pokud vše půjde správně, mohli bychom v příštím roce přistoupit k revitalizaci celého veřejného prostranství. Samozřejmě si uvědomujeme, že to nebude levná záležitost, a právě proto vstupujeme do programu IP Life a žádáme o dotaci na realizaci tohoto vnitrobloku i dalších tak, abychom část nákladů pokryli z této dotace.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Zdroj: https://polar.cz/porady/havirovske-otazky/havirovske-otazky-16-01-2024-17-35