Havířovský expres

  • Zpravodajství z Havířova od reportérky Báry Kelnerové a Michala Hulvy
  • Havířovští myslivci se chystají na hony
  • Sanatorium Kochova je dalším zařízením, kam pronikla nákaza
  • MRA musí provést na některých domech hydroizolaci

Havířovští myslivci se chystají na hony

Přesto, že platí nouzový stav, havířovští myslivci se chystají na hony. Celkem by jich chtěli do konce roku uspořádat tři. Hlavním úkolem je regulace zvěře, která v lesích páchá škody. Ty musí myslivecká sdružení hradit.

Lovíme proto, abychom chovali. Nechováme, abychom lovili. To je motto myslivců, kteří se chystají na hony. Důležitá je regulace pohlaví u zvěře, myslivci musí dohlížet, aby nedocházelo k přemnožení škodné, kam spadá například liška, divoké prase, nebo jezevec. Zajíci a spárkatá zvěř okusují mladé stromky. Veškeré škody napáchané zvěří, pak musí hradit myslivecká sdružení. I proto mají nimrodi v nouzovém stavu výjimku, a to i ze zákazu nočního vycházení.

Daniel Varga, hospodář havířovského mysliveckého spolku: "Lesům ČR jsme platili škody ve výši zhruba 23 tisíc korun ročně. Ty peníze nám nikdo nedá, my si je musíme vydělat. Tím, že se u nás vyskytl covid a situace je taková, jaká je. Nejde jen o naše sdružení, ale jde o všechna sdružení. Náš finanční přínos je z akcí. Ples, který není, srnčí hody, také padly. Pronájem chaty také, protože nemohou být hromadné akce. Naše příjmy jsou zanedbatelné a z toho, co máme našetřeno, z toho letos žijeme. Škody způsobené zvěří, musíme platit z těchto peněz. Takže nám hrozí, že se na ně můžeme skládat, jako členové, abychom zaplatili tyto škody. Chceme dělat všechno proto, abychom ty škody způsobené zvěří, jak okusem spárkaté, vytloukáním srnců, divoká prasata, liška, snížili. Máme 40 kusů lišek odlovených za rok.”

Hony mají sice myslivci povoleny, nesmí ale pořádat poslední leč. Nyní ani neví, kolik členů bude ochotno se honů zúčastnit.

Václav Přeček, předseda havířovského mysliveckého spolku: "Hony máme naplánovaných tři v letošním roce. Začínáme 28. listopadu s prvním honem, podle zájmu o hon. Pokud víme, tak naši členové prozatím nemocní nejsou, takže ty procházky v lese jim prospívají, nemají žádné problémy. Může mít někdo strach, se zúčastnit ve větším kolektivu akce. Obvoláme je všechny a podle toho budeme dělat leče. Začneme jako tradičně v Datyních. Co čtrnáct dnů v prosinci máme naplánovány hony, ty už jsou naplánované dlouho, to jsme ještě nevěděli, že bude druhá vlna. Ale naplánovali jsme to střízlivě, že budou tři hony tak, abychom prošli celý revír. Druhý hon bude Suchá a třetí hon budou Životice."

Myslivecké sdružení bude včas informovat veřejnost, kdy a konkrétně, ve kterých lokalitách se budou myslivci pohybovat, aby nedošlo ke zraněním.

---

Sanatorium Kochova je dalším zařízením, kam pronikla nákaza

Perné chvíle zažívají v Sanatoriu Kochova v Havířově. Pozitivní testy na Covid-19 se prokázaly u klientů i zaměstnanců. Právě výpadek personálu, který se stará o více než sto pacientů, je problém.

Nákaza covid-19 proniká stále více i do sociálních a zdravotních zařízení. I přes všechna opatření se dostala také do Sanatoria Kochova v Havířově, které působí jako léčebna dlouhodobě nemocných. Nemocných je více než deset zaměstnanců i klientů. Téměř všichni mají bezpříznakový průběh. Výpadek personálu, který museli zůstat doma, dělá ale zařízení vrásky.

Gabriela Šárovská, vrchní sestra, Sanatorium Kochova: "V současné době máme 14 pozitivních zaměstnanců. Situace je vážná. Děvčata, která nejsou v izolaci, protože všech těch čtrnáct muselo zůstat doma, tak pracují na pokraji sil. Zatím jsme schopni pokrýt služby, ale obávám se, jestli těch zaměstnanců bude přibývat, budeme muset požádat o pomoc i dobrovolníky. Dále bychom chtěli požádat, vzhledem k tomu, že situace je taková kritická a nevíme, co bude, tak doufáme, že i město nebo kraj se k tomu postaví, přispěje nám finančně nebo nám pomůže s personálním obsazením.”

Sanatorium úzce spolupracuje s krajskou hygienickou stanicí i se soukromou laboratoří.

Aleš Kotrla, mluvčí KHS Ostrava: “Personál používá respirátory třídy FFP 2 bez výdechového ventilu a celá stanice E je v karanténě. Bude prováděno plošné vyšetření klientů a ostatních zaměstnanců sanatoria a bude provedeno epidemiologické šetření přímo na místě sanatoria.”

Gabriela Šárovská, vrchní sestra, Sanatorium Kochova: “Pokud se objeví personál, který má jakékoliv příznaky onemocnění, vyžadujeme, aby se PCR test provedl znovu. Spolupracujeme se společností Agel ve Vítkovicích s jejich laboratoří, je s nimi velice dobrá spolupráce, vyšli nám vstříc a všechno děláme tady na místě. Tímto bych jim chtěla poděkovat.”

Zařízení má dostatek ochranných pomůcek a vyčlenilo pro pozitivní pacienty samostatnou izolační covid jednotku.

Gabriela Šárovská, vrchní sestra, Sanatorium Kochova:  "Z vlastních zdrojů jsme si byli schopni pořídit i dva ventilátory, které jsme v nejhorším případě schopni použít. Náš zdravotnický personál byl k tomu proškolen.“

Nikola Kotásková, staniční sestra, Sanatorium Kochova: "Tato práce je velmi náročná. Už jen pro děvčata, která pracují na té covid jednotce, Musí nosit ochranné pomůcky. Je to náročné, udýchat to, postarat se o ty lidi, aby byli i psychicky, fyzicky v pořádku, aby se všechny normy plnily, které nám byly nastaveny."

V případě zhoršení stavu pacientů, budou přeložení do zdravotnického zařízení.

---

MRA musí provést na některých domech hydroizolaci

Vlhkost a plíseň by asi nechtěl mít v domě nikdo z nájemníků. Právě tento problém musí řešit Městská realitní agentura v domě na Opletalově ulici na Šumbarku. Nová hydroizolace by měla problém navždy vyřešit.

Simona Součková, mluvčí MRA Havířov: "My se teď právě nacházíme na Opletalově ulici číslo čtyři v Havířově, kde se opravuje hydroizolace. Tento dům historicky než byl pod správou MRA, tak prošel opravou, ale byly zde problémy se zatékáním do sklepů. Objevovala se voda, vlhkost a také vznikly plísně, a proto jsme museli přistoupit k základní opravě, tedy ke kompletní opravě hydroizolace od základů.”

Stavební firma se následně postará i o plísní zasažené sklepy.

Bronislav Kobiersky, jednatel stavební společnosti: "Odstraňujeme hydroizolaci, která byla nefunkční. Stávající povrch se odstraní na zdivo, vyčistí se, potom provedeme nové omítky, dá se na to dvakrát asfaltové pásy, drenáže a odizoluje se voda pryč od budovy. Mělo by to zabránit tomu, aby nešla vlhkost do vnitřních prostor, sklepních kójí a následně do nebytových prostor."

Tato oprava dotýká se nějak nájemníků, nebo se to dá vydržet?

Bronislav Kobiersky, jednatel stavební společnosti: “Dá se to myslím vydržet. Dole jsou nebytové prostory. Jedná se jen o přístup do domu, který bude provizorní, ale ten bude až v poslední fázi stavby. Ve vnitřních prostorách přijde oklepání staré zvlhčené omítky plísní. Přijde vyčištění, oškrábání zdiva a nanesou se nové omítky včetně výmalby a nátěru.”

Problém s hydroizolací netrápí jen tento obytný dům.

Simona Součková, mluvčí MRA Havířov: “Letos jsme museli udělat hydroizolaci také na Plynárenské ulici a v současné době probíhá ještě hydroizolace na ulici Hornické. S tím, že v letošním roce MRA vkládá do těchto oprav přes sedm milionů korun.”

---Mohlo by Vás také zajímat