Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Host dne

Host dne

Robert Antonín, děkan Filozofické fakulty OU: FF OU nabízí stud. program Jazyky pro firemní praxi

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Ve studiu vítám děkana Filozofické fakulty Ostravské univerzity, docenta Roberta Antonína, který mimo jiné pozve ke studiu a představí nově otevřený program Jazyky pro firemní praxi. Dobrý den, vítejte u nás.

Robert Antonín, děkan Filozofické fakulty OU: Dobrý den a děkuji za pozvání.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane děkane, pojďte nás v úvodu provést Filozofickou fakultou Ostravské univerzity. Jaké hlavní stávající studijní programy nabízíte a co chystáte teď, v krátké budoucnosti?

Robert Antonín, děkan Filozofické fakulty OU: Filozofická fakulta Ostravské univerzity patří v podstatě mezi klasické filozofické fakulty. To znamená nabízíme pestrou škálu stávajících oborů od historie, filozofie, cizích jazyků, respektive i studia kultur, dějiny umění, psychologie, sociologie. Ta škála je skutečně pestrá. No a tou novinkou, kterou vlastně připravujeme, respektive otevíráme, je nový studijní program Cizí jazyky pro firemní praxi, který vznikal ve spolupráci s různými institucemi a i s privátní sférou nejenom v Moravskoslezském kraji a vznikal na základě poptávky po určitém typu absolventů. Dá se říct, že naši absolventi jsou uplatnitelné už dnes, a to i v privátním sektoru. To znamená ano, samozřejmě, ve chvíli, kdy vy studujete historii, tak máme i takové absolventy, kteří dále potom uplatňují své znalosti například v různých paměťových institucích, jako jsou muzea, knihovny, archivy. Nebo zůstávají ve vysokém školství jako vědečtí pracovníci či akademičtí pracovníci. Ale současně, i když někdo vystuduje historii, tak je podle našich údajů našich dat velice dobře uplatnitelný i v klasické firmě, ať už se zabývá třeba stavebnictvím, nebo čímkoliv jiným, protože naši absolventi jsou velice dobře jazykově vybaveni. Myslím tím nejenom znalost cizích jazyků, ale i znalost jazyka českého, což v poslední době tak nějak upadá, ale jsou vybaveni i tzv. měkkými kompetencemi, o kterých se dnes velice často hovoří, jako je schopnost kritické rozvahy. Řeknu velice jednoduše prostě máte problém, máte ho řešit, tak se při tom musíte umět postavit. Musíte si ho vyhodnotit, musíte si označit silná slabá místa. Takže k tomu vlastně všemu my vedeme již studenty našich stávajících studijních programů. Nicméně na základě určité poptávky ze stran potenciálních zaměstnavatelů vznikl ten nový studijní program Cizí jazyky pro firemní praxi, kde kromě těch klasických oborů či předmětů a samozřejmě důkladné jazykové přípravy minimálně ve dvou světových jazycích se těm studentům a následně absolventům pevně věřím, dostane i takové přípravy, která je více spojí s tou firemní kulturou.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Mohlo by se z toho číst i to, že se možná snažíte i o to, aby vaši studenti neutíkali do jiných regionů, ale podpořila se ta firemní jazyková vybavenost v Moravskoslezském kraji?

Robert Antonín, děkan Filozofické fakulty OU: Ano, je to tak. Bereme tady tu situaci v Moravskoslezském kraji velice vážně, protože víme, že ten tzv. odliv mozků, když to zjednoduším, tak postihuje tento region a je to vlastně taková snaha filozofické fakulty mimo jiné i tímto studijním programem tomu nějakým způsobem čelit. My vedle tohoto studijního programu zaměřeného jazykově, v současné době připravujeme akreditaci i dalších dvou profesně zaměřených studijních programů. Jedním z nich je profesní žurnalistika, kterou se snažíme zrealizovat z akreditovat s pomocí regionálních studií. No a tím třetím studijním programem, o jehož akreditaci usilujeme, jsou takzvaná humanitní studia, respektive aplikovaná humanitní studia, která podobně jako ty jazyky pro firemní praxi, ten studijní program vznikal na základě určitého dialogu s privátní sférou, ale taky se státními institucemi apod. To znamená, že uplatnitelnost absolventů, ať už těch stávajících nebo těch nových studijních programů, by měla být samozřejmě zaručena. Zaručené není nic, ale měla by být vysoká.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vysoká, máte k dispozici nějaké číslo alespoň z minulých let?

Robert Antonín, děkan Filozofické fakulty OU: Obecně se traduje ve společnosti takové klišé, že absolventi humanitně zaměřených vysokých škol to s tím uplatněním mají velice těžké. Nicméně, jak už jsem říkal, nejde jen o to měřit to uplatnění v rámci těch vystudovaných oborů, ale jde o to, že naše škola, vybaví ty absolventy i těmi měkkými kompetencemi. A to potom zvyšuje jejich uplatnitelnost na trhu práce poměrně výrazně. To znamená, že ze statistik, které máme z předchozích let, tak se pohybujeme rozhodně někde kolem 90 - 95%.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Tako to je vysoké číslo. Kolik studentů má Filozofická fakulta Ostravské univerzity?

Robert Antonín, děkan Filozofické fakulty OU: Filozofická fakulta Ostravské univerzity má v této fázi necelých 2000 aktivních studií. Pohybuje se to kolem 1820, 1829.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já to teď neumím porovnat s jinými fakultami, jestli je to dost nebo takový průměr?

Robert Antonín, děkan Filozofické fakulty OU: Dá se říci, že tou velikostí nepatříme k malým filozofickým fakultám. Nepatříme k těm velkým kamenným filozofickým fakultám, jako je Brno, Praha. Nicméně řadil bych nás tak někde k té střední velikosti.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: K tomu, abyste získali studenty už vedle toho, co jste řekl, jsou atraktivní studijní obory, ale také vědecká činnost a možná i rozvoj, co se týká vybavení a investice do vybavení.

Robert Antonín, děkan Filozofické fakulty OU: Ano, budova filozofické fakulty prochází v současné době rekonstrukcí. Od září 2024 otevřeme pro naše studenty nově zrekonstruovanou budovu E v centru města, ulice Reální. Kde je většina učeben, a to i těch řekněme menších, seminárních i těch velkých přednáškových, kde bude nově zrekonstruovaná studovna pro naše studenty. To znamená ta jedna část filozofické fakulty, která se nachází v centru města, tak by měla a já pevně věřím, že bude v tom září 2024 zrekonstruovaná a následně by měla díky podpoře ze strukturálních fondů by měla následovat rekonstrukce té druhé části komplexu filozofické fakulty, budova DDM. Dokončením té rekonstrukce počítáme v roce 2026.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Kdybyste měl nalákat ke studiu na filozofické fakultě a vypíchnout třeba tři až pět nějakých výjimečností Filozofické fakulty Ostravské univerzity, co byste řekl našim divákům?

Robert Antonín, děkan Filozofické fakulty OU: Řekl bych to asi tak. Nabízíme stejnou kvalitu, jako nabízejí tzv. kamenné univerzity. To znamená studijní programy, které u nás můžete studovat, tak jsou zajištěny personálně tak kvalitně, jako je tomu v Praze nebo v Brně. V řadě případů bych řekl i možná kvalitněji. Ke studentům, vzhledem k tomu, že nejsme jak už jsme se bavili o těch počtech studentů, tak nejedná se o nějakou masovou záležitost. Udržujeme si tu střední velikost, to znamená ke studentům uplatňujeme, pokud to jen trochu jde, tak uplatňujeme individuální přístup. Snažíme se, jak už vyplývá i z toho, co jsem říkal o té rekonstrukci pro studenty, dosáhnout toho studijního prostředí v co nejvyšším komfortu. A obecně si myslím, že ten přátelský přístup mezi studujícími a našimi vyučujícími tak je něco, co alespoň tak, jak jsem zatím zaznamenal, tak bylo vždy hodnoceno velice vysoko a kladně.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Krátká odpověď. Je těžké studovat na Filozofické fakultě Ostravské univerzity?

Robert Antonín, děkan Filozofické fakulty OU: Musí to být trochu těžké, protože když to není výzva, tak vás to nebaví. Ale samozřejmě, dá se to zvládnout.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane děkane, ještě jsme neřekli časy. Protože například studijní obor Cizí jazyky pro firemní praxi, tak tam je daný jakýsi deadline?

Robert Antonín, děkan Filozofické fakulty OU: Do toho nově připravovaného studijního programu Jazyky pro firemní praxi se mohou uchazeči hlásit do konce dubna tohoto roku, tedy do 30. dubna 2024. Ostatní přihlášky byly již vlastně ukončeny k 15. březnu. Nicméně pro řadu oborů, které realizujeme, platí, že s velkou pravděpodobností bude otevřeno druhé kolo přijímacího řízení v průběhu měsíce srpna.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane děkana, já Vám děkuji za rozhovor a přeji Vám hodně štěstí i spokojené studenty a vyučující.

Robert Antonín, děkan Filozofické fakulty OU: A já Vám děkuji, že jsem mohl tady ze studia pohovořit trochu o studiu.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Mohlo by Vás také zajímat

Pořad: Host dne
Robert Antonín, děkan Filozofické fakulty OU: FF OU nabízí stud. program Jazyky pro firemní praxi
23. dubna 2024, 17:14

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Ve studiu vítám děkana Filozofické fakulty Ostravské univerzity, docenta Roberta Antonína, který mimo jiné pozve ke studiu a představí nově otevřený program Jazyky pro firemní praxi. Dobrý den, vítejte u nás.

Robert Antonín, děkan Filozofické fakulty OU: Dobrý den a děkuji za pozvání.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane děkane, pojďte nás v úvodu provést Filozofickou fakultou Ostravské univerzity. Jaké hlavní stávající studijní programy nabízíte a co chystáte teď, v krátké budoucnosti?

Robert Antonín, děkan Filozofické fakulty OU: Filozofická fakulta Ostravské univerzity patří v podstatě mezi klasické filozofické fakulty. To znamená nabízíme pestrou škálu stávajících oborů od historie, filozofie, cizích jazyků, respektive i studia kultur, dějiny umění, psychologie, sociologie. Ta škála je skutečně pestrá. No a tou novinkou, kterou vlastně připravujeme, respektive otevíráme, je nový studijní program Cizí jazyky pro firemní praxi, který vznikal ve spolupráci s různými institucemi a i s privátní sférou nejenom v Moravskoslezském kraji a vznikal na základě poptávky po určitém typu absolventů. Dá se říct, že naši absolventi jsou uplatnitelné už dnes, a to i v privátním sektoru. To znamená ano, samozřejmě, ve chvíli, kdy vy studujete historii, tak máme i takové absolventy, kteří dále potom uplatňují své znalosti například v různých paměťových institucích, jako jsou muzea, knihovny, archivy. Nebo zůstávají ve vysokém školství jako vědečtí pracovníci či akademičtí pracovníci. Ale současně, i když někdo vystuduje historii, tak je podle našich údajů našich dat velice dobře uplatnitelný i v klasické firmě, ať už se zabývá třeba stavebnictvím, nebo čímkoliv jiným, protože naši absolventi jsou velice dobře jazykově vybaveni. Myslím tím nejenom znalost cizích jazyků, ale i znalost jazyka českého, což v poslední době tak nějak upadá, ale jsou vybaveni i tzv. měkkými kompetencemi, o kterých se dnes velice často hovoří, jako je schopnost kritické rozvahy. Řeknu velice jednoduše prostě máte problém, máte ho řešit, tak se při tom musíte umět postavit. Musíte si ho vyhodnotit, musíte si označit silná slabá místa. Takže k tomu vlastně všemu my vedeme již studenty našich stávajících studijních programů. Nicméně na základě určité poptávky ze stran potenciálních zaměstnavatelů vznikl ten nový studijní program Cizí jazyky pro firemní praxi, kde kromě těch klasických oborů či předmětů a samozřejmě důkladné jazykové přípravy minimálně ve dvou světových jazycích se těm studentům a následně absolventům pevně věřím, dostane i takové přípravy, která je více spojí s tou firemní kulturou.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Mohlo by se z toho číst i to, že se možná snažíte i o to, aby vaši studenti neutíkali do jiných regionů, ale podpořila se ta firemní jazyková vybavenost v Moravskoslezském kraji?

Robert Antonín, děkan Filozofické fakulty OU: Ano, je to tak. Bereme tady tu situaci v Moravskoslezském kraji velice vážně, protože víme, že ten tzv. odliv mozků, když to zjednoduším, tak postihuje tento region a je to vlastně taková snaha filozofické fakulty mimo jiné i tímto studijním programem tomu nějakým způsobem čelit. My vedle tohoto studijního programu zaměřeného jazykově, v současné době připravujeme akreditaci i dalších dvou profesně zaměřených studijních programů. Jedním z nich je profesní žurnalistika, kterou se snažíme zrealizovat z akreditovat s pomocí regionálních studií. No a tím třetím studijním programem, o jehož akreditaci usilujeme, jsou takzvaná humanitní studia, respektive aplikovaná humanitní studia, která podobně jako ty jazyky pro firemní praxi, ten studijní program vznikal na základě určitého dialogu s privátní sférou, ale taky se státními institucemi apod. To znamená, že uplatnitelnost absolventů, ať už těch stávajících nebo těch nových studijních programů, by měla být samozřejmě zaručena. Zaručené není nic, ale měla by být vysoká.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vysoká, máte k dispozici nějaké číslo alespoň z minulých let?

Robert Antonín, děkan Filozofické fakulty OU: Obecně se traduje ve společnosti takové klišé, že absolventi humanitně zaměřených vysokých škol to s tím uplatněním mají velice těžké. Nicméně, jak už jsem říkal, nejde jen o to měřit to uplatnění v rámci těch vystudovaných oborů, ale jde o to, že naše škola, vybaví ty absolventy i těmi měkkými kompetencemi. A to potom zvyšuje jejich uplatnitelnost na trhu práce poměrně výrazně. To znamená, že ze statistik, které máme z předchozích let, tak se pohybujeme rozhodně někde kolem 90 - 95%.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Tako to je vysoké číslo. Kolik studentů má Filozofická fakulta Ostravské univerzity?

Robert Antonín, děkan Filozofické fakulty OU: Filozofická fakulta Ostravské univerzity má v této fázi necelých 2000 aktivních studií. Pohybuje se to kolem 1820, 1829.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já to teď neumím porovnat s jinými fakultami, jestli je to dost nebo takový průměr?

Robert Antonín, děkan Filozofické fakulty OU: Dá se říci, že tou velikostí nepatříme k malým filozofickým fakultám. Nepatříme k těm velkým kamenným filozofickým fakultám, jako je Brno, Praha. Nicméně řadil bych nás tak někde k té střední velikosti.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: K tomu, abyste získali studenty už vedle toho, co jste řekl, jsou atraktivní studijní obory, ale také vědecká činnost a možná i rozvoj, co se týká vybavení a investice do vybavení.

Robert Antonín, děkan Filozofické fakulty OU: Ano, budova filozofické fakulty prochází v současné době rekonstrukcí. Od září 2024 otevřeme pro naše studenty nově zrekonstruovanou budovu E v centru města, ulice Reální. Kde je většina učeben, a to i těch řekněme menších, seminárních i těch velkých přednáškových, kde bude nově zrekonstruovaná studovna pro naše studenty. To znamená ta jedna část filozofické fakulty, která se nachází v centru města, tak by měla a já pevně věřím, že bude v tom září 2024 zrekonstruovaná a následně by měla díky podpoře ze strukturálních fondů by měla následovat rekonstrukce té druhé části komplexu filozofické fakulty, budova DDM. Dokončením té rekonstrukce počítáme v roce 2026.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Kdybyste měl nalákat ke studiu na filozofické fakultě a vypíchnout třeba tři až pět nějakých výjimečností Filozofické fakulty Ostravské univerzity, co byste řekl našim divákům?

Robert Antonín, děkan Filozofické fakulty OU: Řekl bych to asi tak. Nabízíme stejnou kvalitu, jako nabízejí tzv. kamenné univerzity. To znamená studijní programy, které u nás můžete studovat, tak jsou zajištěny personálně tak kvalitně, jako je tomu v Praze nebo v Brně. V řadě případů bych řekl i možná kvalitněji. Ke studentům, vzhledem k tomu, že nejsme jak už jsme se bavili o těch počtech studentů, tak nejedná se o nějakou masovou záležitost. Udržujeme si tu střední velikost, to znamená ke studentům uplatňujeme, pokud to jen trochu jde, tak uplatňujeme individuální přístup. Snažíme se, jak už vyplývá i z toho, co jsem říkal o té rekonstrukci pro studenty, dosáhnout toho studijního prostředí v co nejvyšším komfortu. A obecně si myslím, že ten přátelský přístup mezi studujícími a našimi vyučujícími tak je něco, co alespoň tak, jak jsem zatím zaznamenal, tak bylo vždy hodnoceno velice vysoko a kladně.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Krátká odpověď. Je těžké studovat na Filozofické fakultě Ostravské univerzity?

Robert Antonín, děkan Filozofické fakulty OU: Musí to být trochu těžké, protože když to není výzva, tak vás to nebaví. Ale samozřejmě, dá se to zvládnout.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane děkane, ještě jsme neřekli časy. Protože například studijní obor Cizí jazyky pro firemní praxi, tak tam je daný jakýsi deadline?

Robert Antonín, děkan Filozofické fakulty OU: Do toho nově připravovaného studijního programu Jazyky pro firemní praxi se mohou uchazeči hlásit do konce dubna tohoto roku, tedy do 30. dubna 2024. Ostatní přihlášky byly již vlastně ukončeny k 15. březnu. Nicméně pro řadu oborů, které realizujeme, platí, že s velkou pravděpodobností bude otevřeno druhé kolo přijímacího řízení v průběhu měsíce srpna.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane děkana, já Vám děkuji za rozhovor a přeji Vám hodně štěstí i spokojené studenty a vyučující.

Robert Antonín, děkan Filozofické fakulty OU: A já Vám děkuji, že jsem mohl tady ze studia pohovořit trochu o studiu.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Zdroj: https://polar.cz/porady/host-dne/host-dne-23-04-2024-17-14