Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Magazín TV medicína

Magazín TV medicína

  • Slezská nemocnice Opava
  • Slezská onkologie má nové prostory šité na míru potřebám
  • Úspěšnost léčby onkologických pacientů zajistí včasný záchyt onemocnění

Slezská onkologie má nové prostory šité na míru potřebám

Vítejte u sledování dalšího dílu medicíny speciál, který se bude věnovat onkologickým pacientům. A protože jejich počet stoupá, bylo potřeba větších prostor. Primářka Margita Nováčiková na návrhu moderního pavilonu spolupracovala s architekty, a díky tomu je oddělení onkologie šité na míru potřebám personálu i pacientů.

Rekonstrukce pavilonu “T” trvala sedm měsíců a vyžádala si zhruba 45 milionů korun. Přispěl na ni MS kraj i opavská radnice.

Karel Siebert, ředitel SNO: “V dočasném provozu, který trval asi 7 měsíců, tak oddělení bylo přestěhováno v psychiatrické nemocnici v pavilonu číslo 7, který jsme museli částečně opravit, protože je to taky historický pavilon, ale chci poděkovat zástupcům nemocnice za velice příjemné prostředí a podmínky, které nám po tu dobu vytvořili.”

Margita Nováčiková, primářka Onkologie Slezská nemocnice v Opavě: “My jsme předtím měli polovinu pavilonu “T”, teď máme celý a je tam nová přístavba, ve které je čekárna, recepce, odběrová místnost, hygienické zázemí pro pacienty. Rozšířilo se pracoviště a zkomfortnil se prostor pro personál i pacienty. Tím pádem se zkrátí čekací doby pro pacienty a zkvalitní se vyšetřovací proces.”

Intimní prostředí zaručuje velká čekárna, kde si najde svůj osobní prostor každý z pacientů. Recepce je uzavřena tak, aby obsah rozhovoru pacienta se sestrou zůstal jen mezi nimi a soukromí zaručuje také oddělený aplikační trakt od zbytku oddělení.

Margita Nováčiková, primářka Onkologie Slezská nemocnice v Opavě: “Takže pacient přijde do ambulance k lékaři, ten ho vyšetří a schválí, že může absolvovat chemoterapii a sestřička si ho vezme do traktu aplikačního, kde má hygienické zázemí a nedochází tam k míchání pacientů, kteří chodí na preventivní vyšetření s těmi, kteří jsou na terapii. Také personál má svou místnost, kde kompletuje infuze s cytostatiky a připravuje další léčiva , má na to klid, protože na to se musí soustředit, a to jsme také předtím neměli a nepoznali.”

Martina Gajdušková, sestra, onkologické odd., Slezská nemocnice v Opavě: “Teď jsme na aplikačním sálku pro pacienty, kteří mají lékařem schválenou chemoterapii, sem je přivede sestřička. Záleží na délce chemoterapie a rozhodnutí pacienta, jestli chce sedět v aplikačních křeslech nebo ležet na posteli. Vesměs ženy, které přijdou na terapii v noci nespí, je to pro ně psychicky náročné, tak pak si tady zdřímnou a pěkně jim to uteče. Aplikační sálky máme tři a jednu izolaci, kde pobývají pacienti v paliaci, kteří chtějí mít klid a rodinu u sebe.”

U onkologického pavilonu je vybudována relaxační zóna, nové parkoviště a celé okolí je osázeno stromy a bylinami. To vše přispívá k příjemné a klidné atmosféře, která je tady na onkologii více než kdekoliv jinde nezbytná.

Úspěšnost léčby onkologických pacientů zajistí včasný záchyt onemocnění

Počet onkologických onemocnění pomalu stoupá. Podle odborníků je to proto, že se lidé dožívají vyššího věku a zároveň jsou lepší diagnostické metody. Na druhou stranu naštěstí ale roste počet úspěšně vyléčených pacientů, a to i díky preventivním vyšetřením. Takové zkušenosti mají i na oddělení klinické onkologie v Slezské nemocnici v Opavě, kde je velkou devizou dlouhodobě zavedený screening karcinomu prsu a kolorektálního karcinomu, který včas onemocnění zachytí.

Lékaři se tady na oddělení zaměřují především na léčbu karcinomu prsu a kolorektálního karcinomu. Multidisciplinární tým lékařů se pravidelně ve čtvrtek a pátek odpoledne radí na postupu léčby pacientů.

Margita Nováčiková, primářka Onkologie Slezská nemocnice v Opavě: “Naše ambulance aplikuje buď neoadjuvantní systémovou chemoterapii u karcinomu prsu nebo i u karcinomu rekta před operačním výkonem, a pak je to adjuvantní léčba po operaci. Léčba před operací je z důvodu zmenšení nádoru, který není metastazovaný. Potom následuje operace a po histologii se stanovuje další postup. Spolupracujeme s naším nejbližším vyšším onkologickým pracovištěm -Onkologickou klinikou ve Fakultní nemocnici Ostrava.”

Než ale se dostane pacient do rukou lékařů na onkologickém oddělení, absolvuje diagnostická vyšetření. Následuje biopsie a v případě potvrzení onkologické diagnózy je pacient odeslán na multidisciplinární tým .

Dalibor Fulneček, lékař, Radiodiagnostické oddělení, obor mamární diagnostika, SNO: “Praktický lékař, gynekolog a lékaři z mamární poradny nám posílají pacientky, které splňují kritéria na vyšetření- pacientky od 45 roku věku. My jim provádíme screeningové vyšetření, žena s vyšetřením musí souhlasit, protože je to invazivní vyšetření. Ženy ale přicházejí, protože dnes již ví, že je to pro ně přínosem a včasný záchyt zhoubného nádoru prsu u žen, u kterých se prokáže, zlepšuje prognózu dožití, může se až více než z 90 % úplně vyléčit.”

Margita Nováčiková, primářka Onkologie Slezská nemocnice v Opavě: “Pokud se potvrdí, že má pacientka zhoubný nádor, dostaví se na mamární tým. Na týmu je v případě řešení problematiky karcinomu prsu přítomen mamodiagnostik, chirurgové, onkologové a domluvíme se na dalším léčebném procesu. Musíme také zjistit, v jakém stavu jsou orgány v těle a jaké jsou ostatní nemoci u pacienta, které mohou limitovat určité typy onkologické léčby.”

Často léčenou onkologickou chorobou je tady ve Slezské nemocnici karcinom prsu, jehož diagnóza je složitá v tom, že vedle základních typů karcinomu se vyskytuje celá řada vzácnějších podtypů.

Margita Nováčiková, primářka Onkologie Slezská nemocnice v Opavě: “Například letos jsme měli záchyt u pacientky, která kojila dítě, takže to byla laktující žláza a byl zjištěn rychle rostoucí karcinom prsu. Šlo o velice velice agresivní nádor prsu. Paní měla štěstí v tom, že kromě chemoterapie byla léčená nově zavedenou léčbou - imunoterapií. Dosáhla kompletní patologické remise, takže se nádorové buňky po léčbě nenašly a paní má velikou šanci, že bude zdravá. Preventivně došlo k odstranění obou prsů z důvodu nosičství BRCA mutace a teď ji čeká plastika.”

Martina Gajdušková, sestra, onkologické odd., Slezská nemocnice v Opavě: “Konkrétně na onkologii je důležitý empatický přístup, protože pacienti si chtějí povídat, ne vždy to jsou hezké zprávy, takže je třeba mít pro ně prostor a čas, v tom je ta práce náročná. Pacientů je hodně a času tolik na každého nemáme. Co si myslím, že tady chybí, je psycholog pro pacienty.”

Zdejší onkologové už 16 let spolupracují s Charitou Opava v oblasti paliativní hospicové péče. Přímo na oddělení působí lékař, který zároveň je lékařem konzultantem mobilního opavského hospice.

Petr Štěpánek, lékař onkologické ambulance: “Pokud je jasné, že pacient už není schopen absolvovat další onkologickou léčbu, léčba není přínosná a pro pacienta neúnosná a pokud pravdivě lékař s pacientem konzultuje prognózu a pacient chce dožít doma, pak kontaktujeme mobilní hospic.”

Margita Nováčiková, primářka Onkologie Slezská nemocnice v Opavě: “Léčba onkologická je vždy zátěžová, vždy má vedlejší nežádoucí účinky, vždy je to vysoce náročný proces na psychiku samotného pacienta a jeho blízkých. Onkologie je multidisciplinární obor. Pokud nemá onkolog dobré spolupracovníky v dalších oborech, tak nezmůže nic. Je takovým manažerem a pořád někoho úkoluje a žádá, aby udělali určitý typ vyšetření a dává dohromady výsledky a určuje, co bude s pacientem dál. Ale bez dobrých specialistů se neobejdeme.”

Redakčně upraveno / zkráceno.

Mohlo by Vás také zajímat

Pořad: Magazín TV medicína
18. října 2023, 17:43

Slezská onkologie má nové prostory šité na míru potřebám

Vítejte u sledování dalšího dílu medicíny speciál, který se bude věnovat onkologickým pacientům. A protože jejich počet stoupá, bylo potřeba větších prostor. Primářka Margita Nováčiková na návrhu moderního pavilonu spolupracovala s architekty, a díky tomu je oddělení onkologie šité na míru potřebám personálu i pacientů.

Rekonstrukce pavilonu “T” trvala sedm měsíců a vyžádala si zhruba 45 milionů korun. Přispěl na ni MS kraj i opavská radnice.

Karel Siebert, ředitel SNO: “V dočasném provozu, který trval asi 7 měsíců, tak oddělení bylo přestěhováno v psychiatrické nemocnici v pavilonu číslo 7, který jsme museli částečně opravit, protože je to taky historický pavilon, ale chci poděkovat zástupcům nemocnice za velice příjemné prostředí a podmínky, které nám po tu dobu vytvořili.”

Margita Nováčiková, primářka Onkologie Slezská nemocnice v Opavě: “My jsme předtím měli polovinu pavilonu “T”, teď máme celý a je tam nová přístavba, ve které je čekárna, recepce, odběrová místnost, hygienické zázemí pro pacienty. Rozšířilo se pracoviště a zkomfortnil se prostor pro personál i pacienty. Tím pádem se zkrátí čekací doby pro pacienty a zkvalitní se vyšetřovací proces.”

Intimní prostředí zaručuje velká čekárna, kde si najde svůj osobní prostor každý z pacientů. Recepce je uzavřena tak, aby obsah rozhovoru pacienta se sestrou zůstal jen mezi nimi a soukromí zaručuje také oddělený aplikační trakt od zbytku oddělení.

Margita Nováčiková, primářka Onkologie Slezská nemocnice v Opavě: “Takže pacient přijde do ambulance k lékaři, ten ho vyšetří a schválí, že může absolvovat chemoterapii a sestřička si ho vezme do traktu aplikačního, kde má hygienické zázemí a nedochází tam k míchání pacientů, kteří chodí na preventivní vyšetření s těmi, kteří jsou na terapii. Také personál má svou místnost, kde kompletuje infuze s cytostatiky a připravuje další léčiva , má na to klid, protože na to se musí soustředit, a to jsme také předtím neměli a nepoznali.”

Martina Gajdušková, sestra, onkologické odd., Slezská nemocnice v Opavě: “Teď jsme na aplikačním sálku pro pacienty, kteří mají lékařem schválenou chemoterapii, sem je přivede sestřička. Záleží na délce chemoterapie a rozhodnutí pacienta, jestli chce sedět v aplikačních křeslech nebo ležet na posteli. Vesměs ženy, které přijdou na terapii v noci nespí, je to pro ně psychicky náročné, tak pak si tady zdřímnou a pěkně jim to uteče. Aplikační sálky máme tři a jednu izolaci, kde pobývají pacienti v paliaci, kteří chtějí mít klid a rodinu u sebe.”

U onkologického pavilonu je vybudována relaxační zóna, nové parkoviště a celé okolí je osázeno stromy a bylinami. To vše přispívá k příjemné a klidné atmosféře, která je tady na onkologii více než kdekoliv jinde nezbytná.

Úspěšnost léčby onkologických pacientů zajistí včasný záchyt onemocnění

Počet onkologických onemocnění pomalu stoupá. Podle odborníků je to proto, že se lidé dožívají vyššího věku a zároveň jsou lepší diagnostické metody. Na druhou stranu naštěstí ale roste počet úspěšně vyléčených pacientů, a to i díky preventivním vyšetřením. Takové zkušenosti mají i na oddělení klinické onkologie v Slezské nemocnici v Opavě, kde je velkou devizou dlouhodobě zavedený screening karcinomu prsu a kolorektálního karcinomu, který včas onemocnění zachytí.

Lékaři se tady na oddělení zaměřují především na léčbu karcinomu prsu a kolorektálního karcinomu. Multidisciplinární tým lékařů se pravidelně ve čtvrtek a pátek odpoledne radí na postupu léčby pacientů.

Margita Nováčiková, primářka Onkologie Slezská nemocnice v Opavě: “Naše ambulance aplikuje buď neoadjuvantní systémovou chemoterapii u karcinomu prsu nebo i u karcinomu rekta před operačním výkonem, a pak je to adjuvantní léčba po operaci. Léčba před operací je z důvodu zmenšení nádoru, který není metastazovaný. Potom následuje operace a po histologii se stanovuje další postup. Spolupracujeme s naším nejbližším vyšším onkologickým pracovištěm -Onkologickou klinikou ve Fakultní nemocnici Ostrava.”

Než ale se dostane pacient do rukou lékařů na onkologickém oddělení, absolvuje diagnostická vyšetření. Následuje biopsie a v případě potvrzení onkologické diagnózy je pacient odeslán na multidisciplinární tým .

Dalibor Fulneček, lékař, Radiodiagnostické oddělení, obor mamární diagnostika, SNO: “Praktický lékař, gynekolog a lékaři z mamární poradny nám posílají pacientky, které splňují kritéria na vyšetření- pacientky od 45 roku věku. My jim provádíme screeningové vyšetření, žena s vyšetřením musí souhlasit, protože je to invazivní vyšetření. Ženy ale přicházejí, protože dnes již ví, že je to pro ně přínosem a včasný záchyt zhoubného nádoru prsu u žen, u kterých se prokáže, zlepšuje prognózu dožití, může se až více než z 90 % úplně vyléčit.”

Margita Nováčiková, primářka Onkologie Slezská nemocnice v Opavě: “Pokud se potvrdí, že má pacientka zhoubný nádor, dostaví se na mamární tým. Na týmu je v případě řešení problematiky karcinomu prsu přítomen mamodiagnostik, chirurgové, onkologové a domluvíme se na dalším léčebném procesu. Musíme také zjistit, v jakém stavu jsou orgány v těle a jaké jsou ostatní nemoci u pacienta, které mohou limitovat určité typy onkologické léčby.”

Často léčenou onkologickou chorobou je tady ve Slezské nemocnici karcinom prsu, jehož diagnóza je složitá v tom, že vedle základních typů karcinomu se vyskytuje celá řada vzácnějších podtypů.

Margita Nováčiková, primářka Onkologie Slezská nemocnice v Opavě: “Například letos jsme měli záchyt u pacientky, která kojila dítě, takže to byla laktující žláza a byl zjištěn rychle rostoucí karcinom prsu. Šlo o velice velice agresivní nádor prsu. Paní měla štěstí v tom, že kromě chemoterapie byla léčená nově zavedenou léčbou - imunoterapií. Dosáhla kompletní patologické remise, takže se nádorové buňky po léčbě nenašly a paní má velikou šanci, že bude zdravá. Preventivně došlo k odstranění obou prsů z důvodu nosičství BRCA mutace a teď ji čeká plastika.”

Martina Gajdušková, sestra, onkologické odd., Slezská nemocnice v Opavě: “Konkrétně na onkologii je důležitý empatický přístup, protože pacienti si chtějí povídat, ne vždy to jsou hezké zprávy, takže je třeba mít pro ně prostor a čas, v tom je ta práce náročná. Pacientů je hodně a času tolik na každého nemáme. Co si myslím, že tady chybí, je psycholog pro pacienty.”

Zdejší onkologové už 16 let spolupracují s Charitou Opava v oblasti paliativní hospicové péče. Přímo na oddělení působí lékař, který zároveň je lékařem konzultantem mobilního opavského hospice.

Petr Štěpánek, lékař onkologické ambulance: “Pokud je jasné, že pacient už není schopen absolvovat další onkologickou léčbu, léčba není přínosná a pro pacienta neúnosná a pokud pravdivě lékař s pacientem konzultuje prognózu a pacient chce dožít doma, pak kontaktujeme mobilní hospic.”

Margita Nováčiková, primářka Onkologie Slezská nemocnice v Opavě: “Léčba onkologická je vždy zátěžová, vždy má vedlejší nežádoucí účinky, vždy je to vysoce náročný proces na psychiku samotného pacienta a jeho blízkých. Onkologie je multidisciplinární obor. Pokud nemá onkolog dobré spolupracovníky v dalších oborech, tak nezmůže nic. Je takovým manažerem a pořád někoho úkoluje a žádá, aby udělali určitý typ vyšetření a dává dohromady výsledky a určuje, co bude s pacientem dál. Ale bez dobrých specialistů se neobejdeme.”

Redakčně upraveno / zkráceno.

Zdroj: https://polar.cz/porady/magazin-tv-medicina/magazin-tv-medicina-18-10-2023-17-43