Novojičínský expres

  • Zpravodajství z Nového Jičína od P. Dorazilové a J. Plášila
  • Zastupitelé řešili Bezručovu ulici a stomatology
  • Pamětní deska připomíná dalšího významného rodáka
  • Capoeira je dle novojičínského trenéra jedinečná

Zastupitelé řešili Bezručovu ulici a stomatology

Zastupitelé města se sešli na letošní předposlední schůzi. Jednali o odpadech, plánované výstavbě v Bezručově ulici, a také odsouhlasili dotační titul na podporu stomatologů.

Pozemek na Bezručově ulici, který v současné době slouží jako parkoviště, má být zastavěn. Letos v lednu obdrželo město žádost soukromého investora o jeho odkup. Dle územního plánu zde mají stát bytové domy. Zastupitelstvo na zasedání 15. listopadu ale rozhodlo o ukončení záměru. Důvodem ovšem není jeho zrušení, ale potřeba nejdříve vyřešit právě problém s parkováním.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Město v minulosti zpracovalo studii, která bohužel nerespektuje faktický stav, který se na té ploše odehrává. A to, že se jedná o největší neoficiální parkoviště na území města. Parkují zde jak občané, obyvatelé sousedních sídlišť, případně obyvatelé jiných obcí, kteří zde jezdí ať už na úřady, za službami. Takže byly zadány dva úkoly, jednak aby byla aktualizovaná studie, která bude podkladem pro vyhlášení nabídkového řízení v budoucnu, a jednak i v rámci změny územního plánu by se tato plocha měla rozpracovat tak, aby bylo možné zde v budoucnu postavit například parkovací dům.”

Město má totiž hotovou koncepci statické dopravy, která uvažuje o parkovacím domu právě na tomto místě.

Dále zastupitelé schválili vyhlášení nového dotačního titul na podporu stomatologů na území města. V Novém Jičíně bylo v roce 2011 31 zubařů, dnes je jich 20 a v příštím roce by údajně měli vzhledem k důchodovému věku skončit další tři.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Snahou zastupitelů a vedení města je podpořit nově příchozí zubaře. Dotační titul je koncipován na dva roky, vymezeno na něj je 5 milionů korun.”

Město dále připravuje podporu stomatologů formou rekonstrukce prostor v prázdném domě na ulici 28. října. Vzniknout by zde měly ordinace, včetně například dentální hygieny.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Tam opravdu město má v úmyslu tuto budovu opravit a poskytnout součinnost čtyřem zubařům. Ti přislíbili, že budou samozřejmě poskytovat péči i obyvatelům Nového Jičína.”

Zastupitelé také schválili novou vyhlášku o odpadech. Ta reaguje na nový zákon, který vstoupil v platnost v letošním roce, a mimo jiné nastavuje pro města a obce nové poplatky za ukládání odpadu, které se budou postupně zvyšovat.

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Například letos je to 800 korun za tunu, příští rok už to bude 900 korun za tunu. Zajímavostí také je, že města mají nárok na slevu. Pokud se letos vejdeme do 200 kilogramů odpadu na obyvatele, tak to nebude 800 korun za tunu, ale 500 korun.”

Nicméně příští rok se kritérium změní na 190 kilogramů za obyvatele rok, tak, aby byla města motivována co nejvíce odpad třídit.

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Jednak už máme v rozpočtu na příští rok finance na zřízení Re-use centra, které bude na jednom ze separačních dvorů, a kam budou moci lidé odevzdat věci, které už nepovažují za potřebné, ale někomu jinému by se ještě mohly hodit. A dále také od ledna chystáme sběr gastroodpadu.”

Poplatek za odpad pro občany se pro rok 2022 nemění, zůstává ve výši 600 korun.

Poprvé v historii města bylo schváleno oficiální stipendium pro studentku, která studuje v zahraničí. Pravidla pro to přijalo zastupitelstvo minulý rok. 25 tisíc korun získala absolventka zdejšího gymnázia Tereza Jelínková, která studuje v Londýně.

Celý záznam z jednání zastupitelstva je na webu TV Polar.

---

Pamětní deska připomíná dalšího významného rodáka

Klub rodáků a přátel města odhalil na jednom z novojičínských domů další pamětní desku významného rodáka. Jedná se o sochaře, jehož díla najdeme především na městském hřbitově.

V Novém Jičíně Klub rodáků a přátel města inicioval vytvoření několika pamětních desek a jejich umístění na domy, ve kterých se narodily nebo působily významné osobnosti. Na Hoblíkově ulici už jedna připomíná, že zde prožil mládí Max Mannheimer, spisovatel a pamětník holocaustu. Na domě číslo 12 na téže ulici teď přibyla další pamětní deska - narodil se zde 13. listopadu, před 135 lety, sochař Leopold Hohl.

Karel Chobot, Klub rodáků a přátel města NJ: “Jeho otec byl dozorcem císařsko-královské tabákové továrny v Novém Jičíně a jeho děda byl mistrem soukenickým, takže pocházel z poměrně zámožné rodiny. Leopold potom studoval ve Vídni na výtvarné akademii. Z těch osobních věcí jsme zjistili, že se v roce 1920 oženil, ale je to především známý umělec funerálních plastik.”

Ty se nacházejí i na novojičínském hřbitově, jedna z plastik “Matka vlasti” je umístěna přímo u smuteční síně. Dále je to například národní kulturní památka - Hohlova socha na náhrobku rodiny malíře Hugo Baara. 

Karel Chobot, Klub rodáků a přátel města NJ: “Jinak potom žil ve Vídni, zemřel špatně, zajela ho tramvaj, takže to nebyl zrovna nejpříznivější osud. Ale je autorem nejrůznějších nástěnných děl ve Vídni, kde je tedy daleko známější.

Známým dílem je jeho socha Darmošlapa, která je dnes v depozitáři Muzea Novojičínska. A stala se múzou novojičínského sochaře Jana Zemánka, který je autorem Hohlovy pamětní desky.

Jan Zemánek, sochař a řezbář, autor pamětní desky: “Mám k němu takový osobní vztah, díky tomu, že on vytvořil tu známou sochu Darmošlapa a to je moje celoživotní téma, darmošlapi a vagabundi.”

Najít tu správnou podobu Leopolda Hohla pro jeho pamětní desku nebylo podle autora vůbec jednoduché, už proto, že neměl k dispozici žádnou fotodokumentaci, podle které mohl jeho podobiznu tvořit.

Jan Zemánek, sochař a řezbář, autor pamětní desky: “Měli jsme štěstí v tom, že se zachoval jeho autoportrét, který on si sám vymodeloval, sám svou bustu. Ztvárněn je tak, že si opírá hlavu o ruku a já jsem vyšel z fotografií této busty. Z toho důvodu je ta zobrazená tvář zešikmená, protože vychází z toho jeho autoportrétu. A já jsme vlastně sledoval tu jeho stopu. Takže i ta hladká modelace, která pro něj byla charakteristická, tak jsem se snažil dodržet, aby to bylo co nejbližší jeho představě. Tak doufám, že se mi to povedlo.”

Leopold Hohl v roce 1969, pohřben je ve Vídni.

---

Capoeira je dle novojičínského trenéra jedinečná

Bojové umění připomínající tanec s akrobatickými prvky - tedy capoeiru - mohou v Novém Jičíně zájemci trénovat bezmála dvacet let. Klub teď otevírá nové dětské skupiny, které vedou zkušení trenéři s mezinárodními úspěchy.

Novojičínský klub capoeiry vznikl v roce 2002 a v současné době pod vedením hlavního trenéra Ondřeje Nováka patří do asociace Vem Camará Capoeira.

Ondřej Novák, trenér Vem Camará Capoeira, Nový Jičín: “Já jsem jeden z těch, kteří tady začínali v roce 2002, pak jsem šel na školu do Olomouce, kde teď vedu veliký klub. Pak mě ale oslovili rodiče z Nového Jičína, že jim končí trenér a že je nechcou nechat ladem. Takže jsem na to kývnul, že to zkusíme, a ta spolupráce už trvá nějaký čtvrtý rok.

Trénink teď zaměřují především na děti a mládež, zhruba od 7 do 18 let. Scházejí se v tělocvičně Mendelovy střední školy v pondělí a ve středu.

Ondřej Novák, trenér Vem Camará Capoeira, Nový Jičín: “U nás začínáme od sedmi let, ale některé děti tady mají i méně, někteří začali i v pěti, ale je to vždy na vyzkoušení, jestli to dítě zvládne ten trénink, tu pozornost, protože hodinový trénink a udržet tu pozornost není úplně jednoduchý.”

členové Vem Camará Capoeira, Nový Jičín:

“Capoeiru dělám už sedm let a nejvíce mě na tom baví kopy a akrobacie.”

“Mně na tom baví to, že je to pohybové a můžu se před někým ochránit.”

“Začalo mě to bavit, protože mě to zajímalo a chtěla jsem zkusit něco nového.”

“ Já už dělám capoeiru dvanáct let, nejvíce mě na tom baví, jak je to kreativní a jedinečné. Byla jsem na závodech a byla jsem první a čtvrtá žena v republice.”

Ondřej Novák, trenér Vem Camará Capoeira: “Za mě je capoeira super v tom, že se tam snoubí strašně moc prvků. Je tam akrobacie, hudba, zpěv, rytmus, tanec, bojové umění, takže je tam od každého něco a každý si tu může najít to svoje. Takže v tomto si myslím, že je capoeira jedinečná a v žádném jiném sportu tohle není, že by se cvičilo komplexně všechno a na každém tréninku je i zpěv, hudba, hrajeme na hudební nástroje, takže v tomto si myslím, že jsme jedineční.”

S capoeirou mohou trénující děti zažít také semináře pod vedením brazilských mistrů, mohou se účastnit různých vystoupení, soutěží, až po mistrovství republiky, Evropy i světa.

Ondřej Novák patří k průkopníkům capoeiry v České republice, v roce 2012 se zúčastnil mistrovství světa přímo v Brazílii, v roce 2019 získal 6. mistrovský stupeň: fialovo-hnědý pásek.---Mohlo by Vás také zajímat