Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Novojičínský expres

Novojičínský expres

  • Zpravodajství z Nového Jičína od P. Dorazilové a J. Plášila
  • Skatepark je hotov a oficiálně otevřen
  • Advent osvěží nové dekorace, ježíšek bude chybět
  • Škola má špičkovou kuchyňku, dílny i keramiku

Skatepark je hotov a oficiálně otevřen

Novojičínský skatepark je hotov. Vyznavači akčních sportů jej mohou začít oficiálně využívat. Vznikl na ploše bývalého házenkářského hřiště v areálu letního stadionu.

Stavba dlouho očekávaného skateparku a bikeparku v Novém Jičíně je hotova. Zaujímá plochu 1 300 metrů čtverečních, celobetonové překážky vznikly na území jednoho z bývalých házenkářských hřišť u letního stadionu.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Tato investiční akce vyplývá ze studie rozvoje sportovišť na území města. Jsem rád, že byť napotřetí jsem sehnali zhotovitele tohoto díla. Poprvé se přihlásil jeden účastník nabídkového řízení, který se nám nevešel do ceny. Podruhé se nenašla firma, která by toto dílo realizovala a dnes stojíme na tom hotovém díle, které se podařilo dokončit i v termínu.”

Václav Dobrozemský (ODS), 2. místostarosta Nového Jičína: “Tato stavba probíhala od července do října letošního roku, v polovině listopadu byla zkolaudována a po vydání provozního řádu od 23. listopadu lze skatepark by mělo být zpřístupněno veřejnosti. Jedná se o otevřené sportoviště, které je určeno pro cyklisty, inline bruslaře a koloběžkáře. Pravidla bude upravovat provozní a návštěvní řád.”

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Ideou tohoto sportoviště je, že areál bude zcela volně přístupný, jediným omezením bude provozní řád.”

Skatepark tedy není nijak oplocen. Dění na betonové ploše bude monitorovat kamera, která je umístěna na tribuně fotbalového hřiště. Městu posloužila i pro vznik časosběru z průběhu stavby, který bude k vidění na novojičínském webu a Facebooku.

Stavba areálu stála 8, 7 milionu korun bez daně, vše bylo hrazeno z vlastních zdrojů města.

Václav Dobrozemský (ODS), 2. místostarosta Nového Jičína: “Žádali jsme o dotaci z Národní sportovní agentury, nicméně město nebylo úspěšné.”

Slavnostní otevření skateparku, s doprovodným programem pro děti a mládež, plánuje město na příznivější období na jaro příštího roku.

---

Advent osvěží nové dekorace, ježíšek bude chybět

Centrum Nového Jičína už zdobí vánoční strom a náměstí se připravuje na adventní trhy. Letošní sváteční výzdobu ve městě doplní několik novinek, především těch světelných.

Hlavní symbol Vánoc ukotvili pracovníci technických služeb na obvyklém místě na Masarykově náměstí v polovině listopadu. Jedná se o druh jehličnanu, který má jako vánoční strom pravděpodobně v Novém Jičíně premiéru.

Naďa Švrčinová, vedoucí úseku veřejná zeleň, TSM Nový Jičín: “V letošním roce je strom přivezen ze Suchdolu nad Odrou, který věnoval Novému Jičínu občan tohoto městečka. Jedná se o douglasku tisolistou a její výška je zhruba mezi 12 a 13 metry.”

Na ozdobení stromu letos Návštěvnické centrum zvolilo 14 nových LED světelných dekorací v podobě plastických hvězd. Mezi nimi budou viset i další ozdoby, které připravili pracovníci technických služeb.

Radka Bobková, vedoucí Návštěvnického centra Nový Jičín - Město klobouků: “Celá vánoční světelná výzdoba města by měla být v bílo zeleném provedení. Snažíme se sjednotit výzdobu nejen v samotném centru města, ale i v přilehlých ulicích.”

Novojičínští mohou na Masarykově náměstí očekávat i další svítící novinky.

Radka Bobková, vedoucí Návštěvnického centra Nový Jičín - Město klobouků: “Také jsme pro adventní jarmark připravili tři nové 3D LED dekorace v podobě průchozí baňky, srnky a jelena. Pro velký úspěch jsme 3D LED baňku zakoupili, v minulosti jsme ji měli v pronájmu.”

Adventní jarmark začne 1. prosince. Na náměstí bude 30 stánků, ve kterých se v průběhu tří týdnů vystřídá až 80 prodejců. Vánoční strom se rozsvítí 5. prosince na Den s Mikulášem v 17 hodin. Už předtím, v předvečer první adventní neděle, v sobotu 2. prosince, se rozsvítí první svíce na adventním věnci na kovové kašně.

Sváteční atmosféru města tradičné podpoří kulturní program. Pódium, na kterém se bude odehrávat, ale tentokrát obsadí jinou část náměstí.

Radka Bobková, vedoucí Návštěvnického centra Nový Jičín - Město klobouků: “S kolegy z městského kulturního sřediska jsme změnili koncepci dispozičního řešení Adventního jarmarku. Návštěvníci budou moci zaznamenat několik změn. Vedle stromu nebude stát pódium, ale bude na protilehlém rohu. Částečně se změní rozložení prodejní stánků, a to s ohledem na novou výsadbu stromů. Na jiném místě budou stát kolotoče a stromečky přání.”

Stromečků bude 16, nazdobí si je děti z místních mateřinek a praktické školy, jeden strom si může ozdobit veřejnost.

Radka Bobková, vedoucí Návštěvnického centra Nový Jičín - Město klobouků: “Musím zmínit, že vedle vánočního stromu bude opět dřevěný betlém, v něm se ale neobjeví jezulátko, to bude sem přeneseno z farního kostela 24. prosince z půlnoční mše.”

Všechny podrobnosti k adventnímu jarmarku budou na webu města i Návštěvnického centra, na prodejních stáncích budou k dispozici informační letáčky. Předvánoční jarmark třetím rokem doprovodí Adventní rádio s užitečnými informacemi a pozvánkami na akce.

---

Škola má špičkovou kuchyňku, dílny i keramiku

Základní škola Komenského 68 představila osm učeben a kabinetů, které se letos podařilo zrekonstruovat díky projektu Řemesla. Žáci si pochvalují práci v nových cvičných kuchyňkách, které jsou vybaveny moderními spotřebiči.

Připravit lívance na elektrickém palačinkovači a vyzkoušet si i další moderní vymoženosti nové cvičné kuchyňky na Základní škole Komenského 68 mohla i tato děvčata z osmé třídy. Chodí sem na výuku pracovních činností.

Adéla Bajerová, žákyně ZŠ Komenského 68, Nový Jičín: “Je to úplně super, je tu více místa, více nádobí, prostě se nám tady pracuje skvěle.”

Nelly Ondruchová, žákyně ZŠ Komenského 68, Nový Jičín: “Pracuje se mi úplně suprově, jsou tady nové mixéry a třeba palačinkovače, což nám usnadní plno práce. Moc se nám to tady líbí.”

Škola se ovšem může pochlubit nejen touto novou odbornou učebnu, ale i dalšími sedmi rekonstruovanými místnostmi, které se podařilo přetvořit v rámci projektu Řemesla.

Svatava Hajdová, ředitelka ZŠ Komenského 68, Nový Jičín: “Projekt zahrnoval rekonstrukci žákovských dílen a žákovské kuchyňky. Součástí projektu byla i vybudována učebna pro keramické tvoření a zázemí pro keramiku a také vybaveny kabinety pro pedagogy a školní poradenské pracoviště. Kromě nového nábytku, podlah, elektroinstalace jsou všechny prostory vybaveny moderní digitální technikou. Polytechnická učebna je vybavena 3D tiskárnami, stavebnicemi LEGO i soupravami pro výuku přírodních věd.”

Původní vybavení dílen, stejně tak zmíněných kabinetů bylo z 80. let minulého století,

dosavadní kuchyňky byly staré dvacet let, přístroje byly na hraně životnosti.

Projekt byl financován z evropských prostředků, v rámci Investičního regionálního operačního programu, celkové náklady dosáhly 12 a půl milionu korun, z toho 10 procenty se podílelo město Nový Jičín.

Oldřiška Navrátilová, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu, MěÚ Nový Jičín: “Nejenže proběhly veškeré práce z této obrovské dotace, ale prováděly se i práce, které financovali město, jako zázemí pro tělocvičnu, nátěr střechy, výměna podlahové krytiny, takže v této škole během těchto prázdnin bylo nesmírně rušno a jsem nesmírně ráda, že všechny práce se podařily tak, aby v tomto školním roce sloužily žáků.”

I když město jako zřizovatel své školy podporuje investicemi do údržby a obnovy, na podobně nákladné projekty si musí zajišťovat financování samy.

Svatava Hajdová, ředitelka ZŠ Komenského 68, Nový Jičín: “My jsme první projekt realizovali před 12 lety, kdy byla rekonstruována tělocvična, hřiště, učebna fyziky, chemie a počítačová učebna. Počítačovou učebnu jsme předloni modernizovali nově, protože počítačová technika stárne rychleji než třeba vybavení kuchyňky, a to bylo z projektu HITECH.”

V letech 2016 až 2018 tu vybudovali jazykovou a přírodovědnou učebnu. Škola tak má kompletně zajištěny všechny prostory pro odbornou výuku, které v rámci programu podpory nadání využívají i děti z prvního stupně.

---

Mohlo by Vás také zajímat

Pořad: Novojičínský expres
24. listopadu 2023, 16:20

Skatepark je hotov a oficiálně otevřen

Novojičínský skatepark je hotov. Vyznavači akčních sportů jej mohou začít oficiálně využívat. Vznikl na ploše bývalého házenkářského hřiště v areálu letního stadionu.

Stavba dlouho očekávaného skateparku a bikeparku v Novém Jičíně je hotova. Zaujímá plochu 1 300 metrů čtverečních, celobetonové překážky vznikly na území jednoho z bývalých házenkářských hřišť u letního stadionu.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Tato investiční akce vyplývá ze studie rozvoje sportovišť na území města. Jsem rád, že byť napotřetí jsem sehnali zhotovitele tohoto díla. Poprvé se přihlásil jeden účastník nabídkového řízení, který se nám nevešel do ceny. Podruhé se nenašla firma, která by toto dílo realizovala a dnes stojíme na tom hotovém díle, které se podařilo dokončit i v termínu.”

Václav Dobrozemský (ODS), 2. místostarosta Nového Jičína: “Tato stavba probíhala od července do října letošního roku, v polovině listopadu byla zkolaudována a po vydání provozního řádu od 23. listopadu lze skatepark by mělo být zpřístupněno veřejnosti. Jedná se o otevřené sportoviště, které je určeno pro cyklisty, inline bruslaře a koloběžkáře. Pravidla bude upravovat provozní a návštěvní řád.”

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Ideou tohoto sportoviště je, že areál bude zcela volně přístupný, jediným omezením bude provozní řád.”

Skatepark tedy není nijak oplocen. Dění na betonové ploše bude monitorovat kamera, která je umístěna na tribuně fotbalového hřiště. Městu posloužila i pro vznik časosběru z průběhu stavby, který bude k vidění na novojičínském webu a Facebooku.

Stavba areálu stála 8, 7 milionu korun bez daně, vše bylo hrazeno z vlastních zdrojů města.

Václav Dobrozemský (ODS), 2. místostarosta Nového Jičína: “Žádali jsme o dotaci z Národní sportovní agentury, nicméně město nebylo úspěšné.”

Slavnostní otevření skateparku, s doprovodným programem pro děti a mládež, plánuje město na příznivější období na jaro příštího roku.

---

Advent osvěží nové dekorace, ježíšek bude chybět

Centrum Nového Jičína už zdobí vánoční strom a náměstí se připravuje na adventní trhy. Letošní sváteční výzdobu ve městě doplní několik novinek, především těch světelných.

Hlavní symbol Vánoc ukotvili pracovníci technických služeb na obvyklém místě na Masarykově náměstí v polovině listopadu. Jedná se o druh jehličnanu, který má jako vánoční strom pravděpodobně v Novém Jičíně premiéru.

Naďa Švrčinová, vedoucí úseku veřejná zeleň, TSM Nový Jičín: “V letošním roce je strom přivezen ze Suchdolu nad Odrou, který věnoval Novému Jičínu občan tohoto městečka. Jedná se o douglasku tisolistou a její výška je zhruba mezi 12 a 13 metry.”

Na ozdobení stromu letos Návštěvnické centrum zvolilo 14 nových LED světelných dekorací v podobě plastických hvězd. Mezi nimi budou viset i další ozdoby, které připravili pracovníci technických služeb.

Radka Bobková, vedoucí Návštěvnického centra Nový Jičín - Město klobouků: “Celá vánoční světelná výzdoba města by měla být v bílo zeleném provedení. Snažíme se sjednotit výzdobu nejen v samotném centru města, ale i v přilehlých ulicích.”

Novojičínští mohou na Masarykově náměstí očekávat i další svítící novinky.

Radka Bobková, vedoucí Návštěvnického centra Nový Jičín - Město klobouků: “Také jsme pro adventní jarmark připravili tři nové 3D LED dekorace v podobě průchozí baňky, srnky a jelena. Pro velký úspěch jsme 3D LED baňku zakoupili, v minulosti jsme ji měli v pronájmu.”

Adventní jarmark začne 1. prosince. Na náměstí bude 30 stánků, ve kterých se v průběhu tří týdnů vystřídá až 80 prodejců. Vánoční strom se rozsvítí 5. prosince na Den s Mikulášem v 17 hodin. Už předtím, v předvečer první adventní neděle, v sobotu 2. prosince, se rozsvítí první svíce na adventním věnci na kovové kašně.

Sváteční atmosféru města tradičné podpoří kulturní program. Pódium, na kterém se bude odehrávat, ale tentokrát obsadí jinou část náměstí.

Radka Bobková, vedoucí Návštěvnického centra Nový Jičín - Město klobouků: “S kolegy z městského kulturního sřediska jsme změnili koncepci dispozičního řešení Adventního jarmarku. Návštěvníci budou moci zaznamenat několik změn. Vedle stromu nebude stát pódium, ale bude na protilehlém rohu. Částečně se změní rozložení prodejní stánků, a to s ohledem na novou výsadbu stromů. Na jiném místě budou stát kolotoče a stromečky přání.”

Stromečků bude 16, nazdobí si je děti z místních mateřinek a praktické školy, jeden strom si může ozdobit veřejnost.

Radka Bobková, vedoucí Návštěvnického centra Nový Jičín - Město klobouků: “Musím zmínit, že vedle vánočního stromu bude opět dřevěný betlém, v něm se ale neobjeví jezulátko, to bude sem přeneseno z farního kostela 24. prosince z půlnoční mše.”

Všechny podrobnosti k adventnímu jarmarku budou na webu města i Návštěvnického centra, na prodejních stáncích budou k dispozici informační letáčky. Předvánoční jarmark třetím rokem doprovodí Adventní rádio s užitečnými informacemi a pozvánkami na akce.

---

Škola má špičkovou kuchyňku, dílny i keramiku

Základní škola Komenského 68 představila osm učeben a kabinetů, které se letos podařilo zrekonstruovat díky projektu Řemesla. Žáci si pochvalují práci v nových cvičných kuchyňkách, které jsou vybaveny moderními spotřebiči.

Připravit lívance na elektrickém palačinkovači a vyzkoušet si i další moderní vymoženosti nové cvičné kuchyňky na Základní škole Komenského 68 mohla i tato děvčata z osmé třídy. Chodí sem na výuku pracovních činností.

Adéla Bajerová, žákyně ZŠ Komenského 68, Nový Jičín: “Je to úplně super, je tu více místa, více nádobí, prostě se nám tady pracuje skvěle.”

Nelly Ondruchová, žákyně ZŠ Komenského 68, Nový Jičín: “Pracuje se mi úplně suprově, jsou tady nové mixéry a třeba palačinkovače, což nám usnadní plno práce. Moc se nám to tady líbí.”

Škola se ovšem může pochlubit nejen touto novou odbornou učebnu, ale i dalšími sedmi rekonstruovanými místnostmi, které se podařilo přetvořit v rámci projektu Řemesla.

Svatava Hajdová, ředitelka ZŠ Komenského 68, Nový Jičín: “Projekt zahrnoval rekonstrukci žákovských dílen a žákovské kuchyňky. Součástí projektu byla i vybudována učebna pro keramické tvoření a zázemí pro keramiku a také vybaveny kabinety pro pedagogy a školní poradenské pracoviště. Kromě nového nábytku, podlah, elektroinstalace jsou všechny prostory vybaveny moderní digitální technikou. Polytechnická učebna je vybavena 3D tiskárnami, stavebnicemi LEGO i soupravami pro výuku přírodních věd.”

Původní vybavení dílen, stejně tak zmíněných kabinetů bylo z 80. let minulého století,

dosavadní kuchyňky byly staré dvacet let, přístroje byly na hraně životnosti.

Projekt byl financován z evropských prostředků, v rámci Investičního regionálního operačního programu, celkové náklady dosáhly 12 a půl milionu korun, z toho 10 procenty se podílelo město Nový Jičín.

Oldřiška Navrátilová, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu, MěÚ Nový Jičín: “Nejenže proběhly veškeré práce z této obrovské dotace, ale prováděly se i práce, které financovali město, jako zázemí pro tělocvičnu, nátěr střechy, výměna podlahové krytiny, takže v této škole během těchto prázdnin bylo nesmírně rušno a jsem nesmírně ráda, že všechny práce se podařily tak, aby v tomto školním roce sloužily žáků.”

I když město jako zřizovatel své školy podporuje investicemi do údržby a obnovy, na podobně nákladné projekty si musí zajišťovat financování samy.

Svatava Hajdová, ředitelka ZŠ Komenského 68, Nový Jičín: “My jsme první projekt realizovali před 12 lety, kdy byla rekonstruována tělocvična, hřiště, učebna fyziky, chemie a počítačová učebna. Počítačovou učebnu jsme předloni modernizovali nově, protože počítačová technika stárne rychleji než třeba vybavení kuchyňky, a to bylo z projektu HITECH.”

V letech 2016 až 2018 tu vybudovali jazykovou a přírodovědnou učebnu. Škola tak má kompletně zajištěny všechny prostory pro odbornou výuku, které v rámci programu podpory nadání využívají i děti z prvního stupně.

---

Zdroj: https://polar.cz/porady/novojicinsky-expres/novojicinsky-expres-24-11-2023-16-24