Ostravské minuty

  • Zpravodajství z Ostravy od reportéra Tomáše Kořistky a kameramana Tomáše Trávníka.
  • Turkům se líbilo zapojení lidí do komunitních projektů
  • Titul Talent roku letos získá 7 studentů
  • Fajne školní bistro je v jídelnách velmi oblíbené

Turkům se líbilo zapojení lidí do komunitních projektů

Už 10 let trvá partnerství mezi Ostravou a tureckým městem Gaziantep, které leží na legendární Hedvábné stezce. Primátor Tomáš Macura se u této příležitosti setkal se zástupci tohoto města, aby upevnili a dále rozvíjeli spolupráci v nejrůznějších oblastech života.

Ostravu navštívili zástupci partnerského města Gaziantep, které je s milionem a 800 tisíci obyvateli 6 největším městem v Turecku. Vzájemná spolupráce trvá už deset let. Primátor Tomáš Macura se nejen chlubil úspěchy Ostravy, ale seznámil své kolegy i s tím, co město trápí. 

Tomáš Macura, primátor Ostravy: „Cílem pobytu turecké delegace je též snaha seznámit se s moderní městskou hromadnou dopravou, zejména s případným využitím autobusů na vodíkový pohon, a předpokládáme, že tato návštěva povede k dalšímu vzájemnému rozvoji spolupráce například v oblasti kultury, sportu, gastronomie, městské hromadné dopravy i obchodu."

Zástupci Gaziantepu už u v našem regionu několikrát byli. Ostrava do Turecka poslala v roce 2016 finanční dar ke krytí nákladů spojených s péčí o děti syrských uprchlíků. Gaziantep je starověké město, které se chlubí gastronomií nebo například mozaikami.

Mehmet Berk, místostarosta Gaziantepu: "Gaziantep i Ostrava jsou industriální města a hodně se zaměřujeme na zeleň a životní prostředí. Máme i podobné vize a líbí se mi co Ostrava dělá pro své obyvatele. Chceme se z toho poučit a čerpat vaše nápady." 

Představitelé Gaziantepu si prohlédli Integrované bezpečnostní centrum Dolní Vítkovice a projevili zájem vidět  komunitní projekty, na kterých se lidé sami podíleli. Seznámili se i s fungováním dopravního podniku. Ve foyeru radnice je k vidění výstava fotografií zajímavostí Gaziantepu. 

Ostrava má 12 partnerských měst, nejstarší spolupráce je z roku 1957, kdy byla podepsána partnerská smlouva s britským městem Coventry. Nejkratší spolupráce s městem Shreveport se datuje od roku 2015.

---

Titul Talent roku letos získá 7 studentů

Ostrava dlouhodobě pracuje na tom, aby mladí a úspěšní lidé neodcházeli pryč z města a nebo se alespoň později vraceli. Jedním z takových programů je Talent roku, kdy jsou vybraní studenti oceněni stipendiem. V letošním roce jich bude sedm.

Titul Talent roku se letos uděluje podruhé, ale stipendia Ostrava udělovala výjimečným studentům už od roku 1996. Součástí tohoto nového ocenění je 100 tisíc korun. Vybíráni jsou zpravidla studenti, kteří mají vynikající studijní výsledky, podílí se na popularizaci vědy a také třeba organizují vědecké soutěže. 

Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora Ostravy: „Jména v minulosti městem oceněných stipendistů nalezneme mezi významnými lékaři, vědci i umělci. Ocenění studenti přispívají k rozvoji města i regionu mimořádným způsobem, jde o výjimečné osobnosti, které často reprezentují své město i na mezinárodním poli. “

Letošní nominanti se věnují opravdu rozličným oborům: umění, nanotechnologiím, informatice, politologii, leteckému průmyslu a vesmíru či strojnímu inženýrství. Je mezi nimi i entomoložka Michaela Drgová, která zkoumá potravní strategii hmyzu. 

Michaela Drgová, studentka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity: "Já mám specializaci na mechožravé motýly. Naše laboratoř se zabývá potravními strategiemi hmyzu, takže nejen tím, čím se hmyz živí, ale i tím, co v sobě má, třeba jaké mikroorganismy." 

Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora Ostravy: "Jejich inovativní, kreativní postupy a výzkumná zjištění pomohou v čase příštím ke zkvalitnění života, jejich neutuchající zájem o vědu a bádání je obdivuhodný, jsem ráda, že je můžeme podpořit v jejich profesních začátcích.

O titul Talent roku a s ním spojené stipendium se hlásilo 17 studentů.  Se 7 vybranými se bude moci veřejnost seznámit v rámci výstavy, která bude realizována v polovině tohoto roku.

---

Fajne školní bistro je v jídelnách velmi oblíbené

O projektu Fajne školní bistro v ostravských školách už jste v naší televizi jistě slyšeli. V letošním roce tento oblíbený projekt pokračuje a navíc bude školní jídelny objíždět více kuchařů, kteří budou radit, pomáhat a inspirovat tamní kuchařky tak, aby děti nenechávaly na talířích žádné zbytky.

Fajne školní bistro pokračuje na ostravských školách i v novém roce. Jako první si vaření s mentoringem renomovaného kuchaře Petra Bláhy vyzkoušely kuchařky v jídelně Základní školy ve Svinově. 

Petr Bláha, šéfkuchař: "Je to dobrý nápad. Pomáhám školám, aby pro ně bylo vaření jednodušší, zábavnější a any se kuchařky netrápili s tím jídlem." 

Vařit chutně, zdravě a vyváženě učí kuchařky ostravských školních jídelen od roku 2019 šéfkuchař David Valíček. Letos má ale posily, aby se projekt mohl uskutečnit na více školách, kde je o něj velký zájem.

Soňa Geriková, vedoucí školní jídelny ZŠ Svinov: "S panem kuchařem Bláhou jsme si vyříkali určité věci, vlastně jsme si pomohli a vaříme vlastně jídlo, které vaříme běžně, jen jme tam třeba zařadili jiný druh rýže." 

anketa, děti ZŠ Svinov: "Je to jiné, skvělé a i polívka byla dobrá." 

"Vaří tady skoro každý den dobře a dneska to hodnotím docela v pohodě." 

Vaření v jídelně je samozřejmě jiné i pro šéfkuchaře, kteří se musejí rychle adaptovat a seznámit s prostředím. Děti jsou na jídlo náročné.

Andra Hoffmannová, náměstkyně primátora Ostravy: My ten tým kuchařů rozšiřujeme na tři, kteří společně s výživovou poradkyní a dalšími odborníky budou postupně navštěvovat naše základní a nově i mateřské školy." 

V letošním roce také vznikne nová kuchařka nejoblíbenějších jídel jednotlivých ostravských škol. 

---Mohlo by Vás také zajímat