Ostravské minuty

  • Zpravodajství z Ostravy od reportéra Tomáše Kořistky a kameramana Tomáše Trávníka.
  • Návštěvníkům magistrátu poradí na nové recepci
  • Pietní akt ke 103. výročí vzniku Československa
  • ZOO bude přispívat 3 kč ze vstupného na ochranu přírody
  • Smetanův sad je po revitalizaci vyhledávaným místem

Návštěvníkům magistrátu poradí na nové recepci

Na Magistrátu města Ostravy se znovu otevírá hlavní vstup. Souvisí to s dokončením nové centrální recepce, která zjednoduší občanům pohyb po úřadě. Díky kvalitnímu architektonickému zpracování se dá říct, že recepce foyer památkově chráněné budovy ještě vylepšila.

Po více než roce se do budovy ostravského magistrátu na Prokešově náměstí opět vchází hlavním vchodem. Po vstupu a vyšlapaní schodiště vás ve foyeru uvítají usměvavé recepční, tedy když nebudou mít roušky. Nová recepce působí, jak by v budově byla odjakživa. 

Tomáš Macura, primátor Ostravy: „Jsem hlavně rád, že po dlouhé době se znovu otevře hlavní vstup do Nové radnice – budovy, která patří k nejnavštěvovanějším dominantám města. Výchozí motivací pro řešení stavebních úprav bylo hlavně bezpečnostní hledisko, a to jak z pohledu návštěvníků, tak i zaměstnanců. Zásadní důraz jsme přitom kladli na architektonické řešení, které by objekt nové recepce citlivě zakomponovalo do historického charakteru památky. Z výsledku mám opravdovou radost a myslím, že radost by měli i prvorepublikoví architekti Nové radnice – pánové Rubý, Kolář a Fischer. Provedené úpravy totiž nijak nenarušují jejich původní záměr a foyer Nové radnice nadále zůstane příjemným veřejným prostorem s možností pořádání výstav a jiných společenských akcí."

O zakázku na recepci se ucházely čtyři architektonické kanceláře. Výběrové komisi se nejvíce líbila koncepce studia „znamení čtyř – architekti“. Zatímco ostatní pracovali s umístěním v centrální ose, zvolila vítězná architektonická kancelář odlišný přístup.

Martin Tycar, architekt: "My jsme jako jediní v tom konceptu recepci doplnili ještě druhou částí, kterou tvoří sezení. Je to takový velký čalouněný sedák s lampou. Principiálně tvoří tu druhou doplňkovou část symetrického systému recepce."

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora: „Nově přítomní recepční poskytnou návštěvníkům informace praktického rázu, k tomu, co potřebují na jednotlivých pracovištích vyřídit, kontakty a přispějí i radou, kde požadované v rozsáhlém komplexu najít. Turisty recepční informují o zajímavostech města, kulturních, sportovních a společenských akcích ve městě."

Kromě informační funkce recepce, je důležité také zvýšení bezpečnosti, o které se stará kamerový systém a další zařízení. Dva boční vchody už budou sloužit pouze zaměstnancům. Náklady na recepci se blíží 5 milionům korun. 

---

Pietní akt ke 103. výročí vzniku Československa

Od vzniku samostatného Československa uplynulo už 103 let. Ostravané si tuto událost připomněli u památníku bitvy u Zborova v Husově sadu. Pietní akt už tradičně zahájila česká hymna.

Milan Hajný, člen Krajského kolegia a vedoucí pro Ostravu-město: “Každý stát a každá národnost chce mít samostatnost. Tak to se nám stalo k tomu 28. říjnu 1918 a já si myslím, že to bylo to nejlepší, co mohlo být.”

František Mareš, plukovník ve výslužbě: “Osobně se rád zúčastňuji těch akcí ke vzniku naší republiky, kterou miluju strašně. Zavzpomínám, vedl jsem k tomu i svoje děti a vnuky. Už je nás málo, co jsme jako pamětníci, já ještě přežívám chvilku.”

Vzpomínkový akt se uskutečnil po roční pauze, loni musel být zrušen kvůli pandemii koronaviru.

David Witosz, místostarosta MOb Moravská Ostrava a Přívoz: “Slavíme narození republiky a myslím si, že v ten moment bysme si měli připomínat, čím vším republika za svoji historii procházela. To, co všechno zvládli naši předci, by měla být právě ta síla, kterou dneska budeme mít, abychom zvládli to, co stojí před náma. Protože přiznejme si, bývalo hůř. Měli bysme se semknout a právě díky té historii by nám měl přijít ten vítr do plachet. Věřím, že to zvládneme a dnešní den je právě toho symbolem.”

Právě bitva u Zborova měla zásadní význam pro vznik samostatného Československa. Padlo v ní 13 ostravských legionářů. Nejmladšímu z nich, střelci 1. pluku Františku Sovinskému, nebylo ani 20 let.

---

ZOO bude přispívat 3 kč ze vstupného na ochranu přírody

Ostravská zoologická zahrada znovu zvýšila příspěvek, kterým se podílí na mezinárodním systému ochrany životního prostředí. Program "Tři koruny ze vstupu" schválilo zastupitelstvo města, přičemž na některých z podpořených programu se podílí i naše ZOO.

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava patří mezi nejnavštěvovanější atraktivity MS kraje ale i celé České republiky a dokonce velkou část návštěvníků tvoří i turisté z Polska nebo Slovenska. ZOO prochází v posledních letech velkou modernizací a rozvojem a k tomu paří i její zapojení mezi celosvětovou síť zahrad, které se podílejí na nejrůznějších záchranných programech. Od roku 2016 tak Ostrava přispívala korunou ze vstupu, o rok později dvěma a nyní to bude ještě o korunu více. 

Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora Ostravy: „Zapojení naší ostravské zoologické zahrady do mezinárodního systému zachování ohrožených druhů zvířat či rostlin formou programu ‚Koruna ze vstupu‘ jsme schválili v roce 2015 a už o rok později jsme tak mohli podpořit první ochranářské aktivity. V listopadu 2018 jsme se rozhodli navýšit příspěvek na dvě koruny a podpořit sedmnáct projektů napříč zeměkoulí. Zvýšením částky na tři koruny z každého vstupu lze předpokládat k přerozdělení roční částku ve výši asi 1,5 milionu korun, což přinese výrazně větší možnost pomoci přírodě. Jsem ráda, že se i ostravská zoologická zahrada řadí k pokrokovým, moderním zoo a děkuji všem, kteří se o dění v naší zoo zajímají a podporují. Speciální poděkování patří zaměstnancům za jejich nadšení a každodenní práci. Bez nich by to nebylo.“

Získané finance z každého zaplaceného vstupného do zoo jsou po schválení zastupitelstvem města využity na podporu projektů věnujících se záchraně a ochraně ohrožených zvířat a rostlin ve volné přírodě, v místech přirozeného výskytu daného druhu. Jdou tedy například do Indonésie, Vietnamu, Senegalu, ale i do Evropy a České republiky a na některých programech se podílí i ostravská ZOO. 

Jiří Novák, ředitel ZOO Ostrava: „Je to skvělá spolupráce mezi naším zřizovatelem a zoologickou zahradou. Zastupitelé našeho města navýšení podpořili jednohlasně, za což moc děkuji! V dnešní době je jedním z hlavních úkolů moderních zoologických zahrad aktivně usilovat nejen o přežití ohrožených druhů zvířat v rámci mezinárodních záchovných programů v lidské péči, ale také pomáhat zvířatům a lidem přímo v jejich domovině. Zoo Ostrava podporuje ochranářské aktivity v různých koutech světa i v České republice, a přispívá tak k záchraně těch nejohroženějších druhů zvířat. Je to o to naléhavější, když vidíme, jak nám příroda, zvířata a celé živočišné druhy mizí doslova před očima. Velmi mě těší, že tuto roli zoologické zahrady zastupitelé podporují, a že tak můžeme program Tři koruny ze vstupu prezentovat jako naši společnou práci.“

Za 5 let už bylo na záchranu ohrožených druhů zvířat rozděleno více než 3,5 milionu korun v různých místech světa. 

---

Smetanův sad je po revitalizaci vyhledávaným místem

Ostrava v rámci tzv. zelených projektů zvelebuje a zkrášluje nejrůznější zanedbané parky, zahrady a prostranství po celém městě. V minulých dnech byla dokončena revitalizace Smetanova sadu v Mariánských Horách a místní obyvatelé si ji nemohou vynachválit.

Smetanův sad v Mariánských Horách je znovu chloubou tohoto městského obvodu. Pracovalo se nejen na nové zeleni, ale hlavně na změně povrchu chodníků a jejich trasování. V parku je také nové veřejné osvětlení a povedený mobiliář.

Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora Ostravy: „Od začátku jsme návrh na celkovou úpravu parku diskutovali nejen s obyvateli okolních domů, ale také se zástupci střední školy. Park by měl sloužit nejen pro rodiče s dětmi a seniory, kteří zde bydlí, ale také pro studenty místní školy, kteří zde tráví volný čas během nebo po skončení výuky. Proto jsme park rozdělili pomyslně na dvě části. Část, která je blíže k panelové zástavbě, by měla sloužit právě více pro rodiny, vydlážděná zóna u vstupu od budovy střední školy by měla poskytovat dostatek prostoru pro setkávání studentů.“

Dokončena byla sanace dřevin, přičemž nejdůležitější byly úpravy vzrostlých stromů, které tvoří dvě hlavní parkové aleje. Ty zůstaly zachovány, tak jako byly už před téměř sto lety. O čemž svědčí tato fotografie. Místní obyvatelé si úpravy pochvalují.

anketa, obyvatelé Ostravy: "Je to tady moc pěkné, hezké, ale v létě je méně stínu."

"Já si tady ráda sednu na svačinu a i pro děti je to fajn." 

Názvy symfonických básní Bedřicha Smetany z cyklu Má vlast byly vytesány do kamenných desek uéprostřed a v dřevěných opěradlech laviček jsou vypáleny takty z Hubičky, Čertovy stěny, Prodané nevěsty a dalších oper.

Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora Ostravy: "„K rekonstrukci pěších tras jsme přistoupili víc než citlivě. Cílem bylo nepoškodit kořenový systém vzrostlých stromů, abychom je nemuseli kácet, proto jsme nechali starý asfaltový povrch chodníků odebrat ručně. Původní aleje jsme doplnili novými druhy stromů a keřů a na vybraných místech vysadili trvalky, traviny a cibuloviny."

Revitalizace vyšla na asi 11 milionů korun. Další úpravy zeleně v této části města jsou plánovány v lesoparku Benátky v lokalitě Hulváckého kopce.

---

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat