Ostravské minuty

  • Zpravodajství z Ostravy od reportéra Tomáše Kořistky a kameramana Tomáše Trávníka.
  • Nový most přes Ostravici bude ozdobou města
  • V Ostravě byl otevřen Sociopoint pro lidi v nesnázích
  • Ostravští studenti vysokých škol mohu získat 100 tisíc kč
  • Memoriál Michala Pětroše pomáhá hospicu Ondrášek

Nový most přes Ostravici bude ozdobou města

Ostrava chystá stavbu nového mostu přes řeku Ostravici, který by se měl stát další dominantou. Jeho autor architekt Roman Koucký prý v jeho vzhledu spojuje historii i budoucnost města. Jeho ocelový povrch nebude chránit žádný nátěr, ale speciální koroze.

K nejznámějším dominantám Ostravy, jako je věž Nové radnice, Most Miloše Sýkory nebo Bolt Tower, brzy přibude další. Půjde o most podle návrhu známého architekta Romana Kouckého, který by měl nahradit nevzhledné betonové monstrum.

Roman Koucký, architekt, autor návrhu: „Mosty mají mezi stavbami zvláštní výsostné postavení. Bez ohledu na dobu, ve které vznikaly, byly vždy vrcholem technických možností a umu jejich stavitelů. Mnohdy jsou města samotná charakterizována svými mosty. Obyvatelé i návštěvníci města často směřují právě k mostům. Rodiče je ukazují svým dětem a vysvětlují na nich síly, které přenášejí… Nový most spojí ‘dvě‘ Ostravy Moravskou a Slezskou. Každá má jiný charakter. Aby byl nový most symbolem jejich setkání, má každá stejnou část asymetrické nosné konstrukce mostu, které se symbolicky potkávají nad řekou. Jakou by vzepjaté zvíře ze znaků obou měst stálo každé na svém břehu, položilo svou sílu na břeh protější a spolu tak překlenuly řeku.“

Silniční most, který spojuje oblast Nové Karoliny a Slezskou Ostravu patří MS kraji. Pro Ostravu ale jde o důležité rozvojové území a proto chce o jeho vzhledu rozhodovat. 

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy: „Současný most je v majetku Moravskoslezského kraje, navazuje však na lokalitu, která prochází významnou transformací, učinili jsem proto základní dohodu s krajem o záměru realizovat nový most ze strany města za spolufinancování kraje. Tu bude nutno dále schválit kompetentními orgány města i kraje. Předložený návrh tak již nyní reflektuje připravované i realizované infrastrukturní projekty města a je definován v širším rozsahu než prostou rekonstrukcí stávajícího mostu, např. vazbou na nábřeží, cyklostezky či prodloužení ulice Pivovarské, resp. nově plánovanou ulici ‘Univerzitní‘.“

Radek Podstawka, náměstek hejtmana MS kraje: "Moravskoslezský kraj ročně opraví zhruba 30 svých mostů, vítáme, že se do této rekonstrukce zapojí město Ostrava. Most se díky tomu dočká opravy s přidanou hodnotou, plnit bude nejen dopravní funkci, ale obohatí krajské město také z architektonického a estetického hlediska.“

Most bude dlouhý asi 100 metrů. Uprostřed budou dva jízdní pruhy pro auta a po obou krajích budou chodníky a cyklostezky. Zábradlí bude skleněné. Podél celého mostu budou chrliče ohně, které se budou pravidelně spouštět. 

---

V Ostravě byl otevřen Sociopoint pro lidi v nesnázích

V Ostravě v budově magistrátu začal fungovat tzv. Sociopoint. Lidé v nesnázích tak mohou požádat na jednom místě o pomoc sociální pracovníky. Zřízena byla také bezplatná Zelená linka.

V Ostravě je od začátku října první Sociopoint. Jde o místo, kde každý občan může požádat o pomoc v jakékoliv situaci, kdy si neví rady a nebo řeší nějaký problém. Přijít může osobně a nebo využije bezplatnou telefonní linku.

Zbyněk Pražák, náměstek primátora Ostravy: „Současný složitý sociální systém neumožňuje lidem, kteří se ocitnou v náročné životní situaci, snadnou orientaci v informacích, které pro řešení svých problémů potřebují. Proto jsme u vstupu do ostravské radnice zřídili kontaktní místo SOCIOPOINT, jehož posláním je nabídnout zejména občanům, ale i odborné veřejnosti účinnou a efektivní podporu na jednom místě."

Sociální pracovníci pomohou lidem při hledání možností řešení konkrétního problému v mnoha oblastech. Například ztráty bydlení, domácího násilí, osamělosti seniorů, dluhů nebo také duševního onemocnění.

Zdeněk Živčák, vedoucí sociálního odboru MMO: "Sociální pracovnice získá od klienta potřebné informace a buď mu radu poskytne ona sama, vytiskne mu třeba nějaký formulář nebo mu zprostředkuje ten kontakt. Nechceme, aby lidé bloudili po těch institucích v tom složitém sociálním systému." 

Jako první se na Sociopoint obrátil člověk kvůli problémům s bývalou manželkou. 

Markéta Urbanová, sociální pracovnice Sociopointu: "Řekl, že má obavy o dítě, protože jeho manželka je pod vlivem drog a omamných látek a proto jsem mu předala kontakt na sociální pracovnici z OSPOD." 

Sociopoint funguje v přízemí budovy nové radnice na Prokešově náměstí. Pomoci se dovoláte také na bezplatné telefonní lince 800 700 650. Kontakt se sociálními pracovnicemi může být i anonymní.

---

Ostravští studenti vysokých škol mohu získat 100 tisíc kč

Ostrava se dlouhodobě zaměřuje na kvalitní vzdělávání, které je klíčem k rozvoji města. Proto nyní vznikl nový program pro vysokoškolské studenty, díky kterému mohou získat 100 tisíc korun a titul Talent roku.

Zásadním předpokladem pro prosperitu a kvalitní život v Ostravě a celém našem kraji jsou vzdělaní lidé. Proto Ostrava dlouhodobě podporuje vysokoškolské studenty v rámci různých projektů. V minulých letech to byl především stipendijní program, který byl pro akademický rok 2020/21 kvůli pandemii zrušen. Vysokoškoláci ale mohou získat ocenění v rámci nového programu Talent roku.

Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora Ostravy: „Pokračovat v podpoře studentů považuji i nadále za velmi důležité. Je zapotřebí vytvářet podmínky pro jejich studium a další profesní uplatnění, stejně jako umět ocenit studijní úspěchy a vědecké výsledky nadaných jednotlivců. “

O titul Talent roku mohou nyní usilovat studenti vysokých škol nebo univerzit, studující v České republice i v zahraničí. Hodnoceny budou studijní a vědecké úspěchy v technických, přírodovědných, společenskovědních, humanitních studiích a uměleckých programech.

Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora Ostravy: "V uplynulých letech podpořilo město mnoho talentovaných mladých lidí. Někteří z nich náleží k uznávaným odborníkům ve svých oborech, ať už v oblasti vědy či kultury."

Titul a cena statutárního města Ostrava budou udělovány ve dvou kategoriích. V první se mohou o ocenění ucházet studenti bakalářského a magisterského studia, v další pak studia doktorského. Podmínkou je trvalý pobyt v Ostravě. O udělení titulu a ceny rozhodnou poté zastupitelé.

---

Memoriál Michala Pětroše pomáhá hospicu Ondrášek

V Ostravě - Hošťálkovicích se uskutečnil další ročník populárního běžeckého závodu - Memoriálu Michala Pětroše. I když jde o běžecký závod, více než o výsledky, jde o dobrou věc. Veškeré peníze ze startovného totiž pořadatelé dávají Mobilnímu hospicu Ondrášek.

Už po desáté se vydali do terénu v okolí Ostravy - Hošťálkovic tři stovky běžců, aby poměřili síly na trati Memoriálu Michala Pětroše. Na výběr je vždy ze dvou tras. Delší má 9 a kratší 5 kilometrů. 

David Koudelka, ředitel závodu: "Závod se pořádá na památku našeho kamaráda doktora Michala Pětroše, gynekologa, který zemřel na zákeřnou nemoc a v jeho posledních chvílích se o něj starali i zaměstnanci Mobilního hospicu Ondrášek."

Většina sportovců nejde ani tak závodit, jako se spíš zúčastnit a přispět tak na charitu. To ale neznamená, že by se nějak šetřili a často se bojovalo do posledního dechu. 

anketa, účastníci memoriálu: 

"Já to beru tak, že je tady opravdu ta atmosféra to primární. Já tady mám i děti a i ty tady mají program." 

"Já jsem lékař a spolupráce s mobilním hospicem je pro mně strašně důležitá. Jsem ráda, že to můžeme dělat."

V letošním roce se na startovném vybralo přes 300 tisíc korun a všechny peníze poputují, jako každý rok, do Mobilního hospicu Ondrášek. 

Bronislava Husovská, ředitelka Mobilního hospicu Ondrášek: "Tato akce byla taková první akce, která nás podporovala a strašně nám to pomáhá. Je už to taková tradice. Už tady nejde jen o to, že nás podpoří finančně, ale že nás podpoří příznivci, že fandí naší práci a podporují nás."  

Za deset let, kdy už se tento memoriál běhá, vybrali pořadatelé pro hospic úctyhodné 2 miliony 800 tisíc korun. 

---

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry