Ostravské minuty

  • Zpravodajství z Ostravy od reportéra Tomáše Kořistky a kameramana Tomáše Trávníka.
  • V Ostravici končí bourací práce a začíná budování
  • Prevence je nejméně stejně důležitá jako represe
  • Okresnímu soudu v Ostravě chybí přísedící
  • Mezinárodní setkání jízdních policií v Ostravě

V Ostravici končí bourací práce a začíná budování

Rekonstrukce Ostravice je plném proudu. V těchto dnech končí bourací práce a začíná budování interiéru. Budova bude plná unikátních a zajímavých řešení. Po dokončení by se měla stát chloubou města.

Módní dům Ostravica chátral dlouhých 20 let, až se ze slavného obchodního domu stala ostuda města. Letos na jaře dům obsadila stavební firma a dnes již musí i největší pesimisté tleskat. Ostravica se skutečně opravuje a po dokončení by měla být minimálně stejně krásná, jako kdysi. Vše probíhá pod dohledem památkářů.

Michal Bystroň, majitel dodavatelské stavební firmy: "V tuto chvíli jsme ukončili bourací práce. Objekt se kompletně vyčistil do podoby, aby mohly být prováděny povrchové úpravy, podlahy a příčky." 

Investor se snaží zachovat co nejvíce původních prvků, které ještě vylepšuje a zdokonaluje pomocí moderních technologií. Zachován tak zůstane například obrovský světlík, s jehož konstrukcí pomáhali experti s univerzity. 

Daniel Zeman, manažer projektu: "Odborníci našli technické řešení - kombinaci ocelové a hliníkové konstrukce, které už je spočítáno. Byl to náročný úkol." 

Ostravica bude navazovat na náměstí Edvarda Beneše, které by mělo také projít revitalizací na základě vítězné architektonicko- urbanistické studie.

Tomáš Macura, primátor Ostravy: "Budovy budou otevřeny směrem do náměstí, takže si tady představte kavárnu s parterem do náměstí, ale v druhé fázi se předpokládá, že se část náměstí může i zastavět." 

Po dokončení rekonstrukce by se měl objekt stát centrem kreativního průmyslu a bude sloužit jako zázemí pro laboratoře, ateliéry, ale i kanceláře a přednáškové sály. V přízemí bude restaurace. 

---

Prevence je nejméně stejně důležitá jako represe

Ostrava se stala hostitelem unikátního setkání 4 ředitelů městských policií od nás i ze zahraničí. Cílem bylo předat si zkušenosti s preventivními programy, protože všechna velká města řeší podobné problémy.

Zástupci vedení městských policií z Ostravy, Brna, Košic a maďarského Miškolce se setkali při jednání, na kterém sdíleli zkušenosti v oblasti preventivních aktivit. Ředitelé se shodli, že prevence kriminality má obrovský význam a je mnohem lepší a také levnější negativním jevům předcházet, než ji později potírat. 

Slavomír Pavelčák, náčelník MP Košice: "Problematika prevence kriminality a vůbec protispolečenské činnosti je podobná jak v Čechách, tak na Slovensku nebo Maďarsku a je určitě důležité, abychom si předávali zkušenosti z praxe." 

Csaba Vincze, ředitel MP Miškolc: "Máme podobné problémy a také se to snažíme podobě řešit prevencí. Nás trápí vandalismus, rušení veřejného pořádku i černé skládky."

Ostravský ředitel se pochlubil, že v loňském roce byla v Ostravě nejnižší kriminalita za 10 let, na čemž mají preventivní programy strážníků jistě také zásluhu.

Miroslav Plaček, ředitel MP Ostrava: "Prevence je hlavním úkolem nás všech a to jak v tom přímém výkonu služby, tak v rámci realizace jednotlivých preventivních projektů."

Podobné problémy jako Ostrava řeší i Brno a Ukazuje se, že cílení na zranitelné skupiny jako jsou senioři nebo děti nese ovoce. 

Luboš Oprchaj, ředitel MP Brno: "Snažíme se , aby společnost vnímala,že děláme i tu preventivní činnost. Hlídáme přechody pro chodce, staráme se o seniory a jsme tady opravdu pro občany." 

Ostatní ředitelé ocenili také fungování Integrovaného bezpečnostního centra které nám závidí celá Evropa.

---

Okresnímu soudu v Ostravě chybí přísedící

V Ostravě chybějí okresnímu soudu přísedící. Ti současní jsou navíc většinou seniorského věku a tak už budou brzy končit. Mezi mladými není ale o tuto prestižní práci velký zájem.

Přísedícím u soudu se kdysi říkalo soudci z lidu, což přesněji popisuje jejich úlohu. Jde o vlastně o laiky bez právnického vzdělání, kteří se podílí na rozhodování soudu. Jsou členy senátu, kterému předsedá soudce. Ten samozřejmě právnické vzdělání mít musí. Ostrava se v posledních letech potýká s nedostatkem přísedících. Aktuálně jich chybí 27 a veškerou práci tak musí zastat ostatních 143. 

Dalibor Zecha, soudce Okresního soudu v Ostravě: "Nemá to žádný přímý dopad do fungování toho rozhodování, ale do budoucna by to problém být mohl a to především v tom, že ti zbylí přísedící by byli neúměrně zatěžováni." 

Už 12 let vykonává funkci přísedící i paní Karin Vozňáková. Pracuje jako úřednice na magistrátu, ale když je okresním soudem přizvána rozhodovat o vině a trestu obžalovaných, vždy ráda vyhoví. Pokračuje tak v rodinné tradici. 

Karin Vozňáková, přísedící Okresního soudu v Ostravě: "Baví mě to pořád, jinak bych to nedělala a je to pro mně hodně zajímavé. Člověk se dostane i na tu druhou stranu." 

Přísedící jsou volení na dobu 4 let. Podmínkou je české občanství a bezúhonnost. 

Dalibor Zecha, soudce Okresního soudu v Ostravě: "Musí to být občan ČR, musí být bezúhonný, svéprávný a musí splňovat věkové kritérium, což je 30 let v den, kdy vzniká ta funkce."  

Pokud vás práce přísedícího zaujala, přesné podmínky najdete na webu města  a nebo je zjistíte v kanceláři odboru vnitřních věcí. 

---
Mohlo by Vás také zajímat