Ostravské minuty

  • Rozpočet Ostravy bude nejvyšší v historii města
  • Nový dotační program Ostravy oživí prázdné budovy

Rozpočet Ostravy bude nejvyšší v historii města

Lukáš Zavadil, TV Polar: Hezký den, právě se rozběhl čas určený pro Ostravské minuty. Ostrava má na příští rok schválen rekordní rozpočet. Příjmy i výdaje by měly přesáhnout 14 miliard korun, což je nejvíce v historii města. Více než třetina rozpočtu půjde na investice.

Tomáš Kořistka, TV Polar: Ostrava bude v roce 2023 hospodařit se 14 miliardami a 318 miliony korun. Na investice přitom půjde rekordních téměř 5 miliard korun, tedy více než třetina z celého rozpočtu.

Tomáš Macura (ANO), primátor Ostravy: Rozpočet na rok 2023 reflektuje aktuální i předpokládanou situaci jak na straně výdajů, tak příjmů. Je třeba říct, že my jsme jako prioritu při sestavování rozpočtu skutečně brali za mě tři základní atributy. První je pomoci lidem v nelehké situaci růstu životních nákladů, a sice udržením ceny městem poskytovaných služeb, na co nejnižší úrovni. Na to reflektuje rozpočet tím, že ponechává nebo předpokládá ponechání stávajících cen třeba za městský odpad nebo za jízdné v hromadné dopravě. Obsahuje i opatření směřující k tomu, aby se cena vody udržela na co nejnižší úrovni. To je jedna věc, to znamená pomoci občanům v době růstu životních nákladů. Druhá věc priorita byla alokovat, co největší objem prostředků na investice, abychom nemuseli zastavovat rozjetý rozvoj města, ty důležité investiční projekty. Jsem rád, že se to podařilo. Bude o tom blíže hovořit paní náměstkyně Bajgarová. Ale více než jednu třetinu rozpočtu směřujeme do investic. Je to bezmála pět miliard korun. Třetí věc, která je zdánlivě protichůdná. Chtěli jsme, aby ani v této situaci, abychom nemuseli zvyšovat zadluženost města, naopak, abychom snížili. To znamená naopak dluh města se v příštím roce absolutně a i relativně sníží.

Tomáš Kořistka, TV Polar: Rozpočet je o téměř dvě miliardy vyšší než v letošním roce a je to především díky výběru sdílených daní, které by měly právě o tuto částku narůst. Zdroje navyšují převody z minulých let a také úvěr z roku 2020.

Miroslav Svozil (ODS), náměstek primátora Ostravy: Já myslím, že ten rozpočet je velice dobrý. Dokonce při hlasování jsme získali pro podporu i cca pět opozičních hlasů, což nepamatuju v historii. Ano, on je rekordní, čtrnáct celých tři miliardy. Ale musíme říct, že tady rostou ty příjmy. Ty příjmy vzrostly tak o dvě miliardy korun a běžné výdaje šly nahoru i při těch obrovských nárůstech energii tak zhruba o 1,5, 1,6 miliard. O to víc peněz je na investice. To je těch čtyři celá devět desetin miliardy, což je strašně moc. Čili když si to spočítáte, je to třetina rozpočtu, což je poměrně unikum. Ano, jsou v tom převody peněz z letošního roku, ale i kdyby jsme je dali pryč, ty vlastní investiční zdroje by byly na 20%. Takže v sumě je to zhruba těch 40-45 procent. Jinak k rozpočtům, jsou tam ty klíčové akce kulturní, jsou tam stavby v centru města, jsou tam parkovací domy, vodohospodářské stavby, pavilon G pro kulturu, samozřejmě koncertní síň, plus Dům kultury. Kompenzace dopravnímu podniku bude zaokrouhleně dvě miliardy dvě stě milionů korun. Je to nárůst zhruba 370 milionů korun, z toho padesát milionů je ten jejich oprávněný zisk. Zbytek, tedy tři sta dvacet milionů, je odhad zvýšených nákladů na energie.

Tomáš Kořistka, TV Polar: Největší investice půjdou jako obvykle do rozvoje vodohospodářské infrastruktury, hlavně na budování kanalizace, dále na rekonstrukci domova pro seniory Korýtko nebo například na modernizaci městské nemocnice.

Zuzana Bajgarová (ANO), náměstkyně primátora Ostravy: Bavíme se o částce 3,9 miliard korun, která by teda mohla být profinancována. Řada těch staveb je v podstatě již v běhu a fixuje nám tedy velké množství těch finančních prostředků, ať už se bavíme o parkovacích domech u zoo nebo u městské nemocnice, ať se bavíme o dofinancování lávky přes Dolní oblasti Vítkovice. To jsou všechno v podstatě dohromady, nebo stavba korýtka, která je rozjetá. Když to sečteme dohromady, fixuje nám to vlastně velkou část toho rozpočtu. Jedná se tedy o investice skrz jednotlivé rezorty, největší částky do vodohospodářské infrastruktury. Tam to v letošním roce nebo v tom příštím roce bude vycházet na bezmála 800 milionů. Do oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. To je druhá nejvíce podporovaná oblast, kde je zase ty finance jdou právě do rekonstrukce korýtka, do rekonstrukce městské nemocnice. Pravděpodobně víte, že jsme zahájili třeba výstavbu hyperbarické komory a apod. Velké části tvoří již zmiňované parkovací objekty a infrastruktura, silniční cyklostezky, cyklostezka a MHD. Samozřejmě významnou položku potom tvoří i oblasti kultury a sportu. Z hlediska té kultury, kromě teda toho, že by se měla zahájit stavba koncertní haly, bavíme se o tom, že by měla být skutečně zahájena a již proběhla veřejná zakázka na výstavbu pavilonu G Národního divadla Moravskoslezského na Černé louce. Pro mě a myslím si, že pro lidi je velmi důležité to, že se bude velmi výrazně investovat do veřejného prostranství. Podařilo se projekčně dokončit celou řadu parků a zelených ploch, takže skrz celé město budou probíhat jednotlivé projekty. Mohu zmínit Tylův sad, mohu zmínit park u zámku v Zábřehu, například a tady tyto věci. Dotazy padají na investice do obnovitelných zdrojů a do úspor energií. Tam ty finance máme rozdělené buď na jednotlivé městské instituce, které si žádají o finanční prostředky na energetické úspory. Bavíme se tedy o aréně, bavíme se o Sareze, bavíme se o tom, že začínají i jednotlivé kulturní instituce se na toto ptát a město Ostrava zpracovávalo podklady pro sociální zařízení v majetku města a pro nemocnici, kde se teda bude ve velkém připravovat projekty na malé fotovoltaické elektrárny.

Tomáš Kořistka, TV Polar: Pro městské obvody se ve schváleném rozpočtu počítá s částkou asi dvě a půl miliardy korun, což je o 400 milionů více než letos.

Nový dotační program Ostravy oživí prázdné budovy

Lukáš Zavadil, TV Polar: Město pokračuje ve snaze o zvýšení počtu bytů pro obyvatele. Připravilo proto nový dotační program, který také zároveň řeší problémy s prázdnými prostory. Majitelé, kteří nevyužívané nemovitosti přemění na byty, mohou požádat o dotaci.

Tomáš Kořistka, TV Polar: Dostatek kvalitního bydlení je pro každé město důležitým předpokladem pro jeho další rozvoj. Město Ostrava přináší proto nový podpůrný program pro soukromé vlastníky nemovitostí, jehož smyslem je vracet do života dlouhodobě nevyužívané budovy a současně rozšiřovat nabídku nájemního bydlení ve městě.

Zuzana Bajgarová (ANO), náměstkyně primátora Ostravy: My máme dlouhodobě téma, které řešíme v Ostravě, nebo jsou to dvě témata. Prázdné opuštěné prostory nejen v centru města, ale i samozřejmě napříč městem jako takovým a vzrůstající nedostatek nájemního bydlení ve městě. Snažili jsme se to spojit nějakým způsobem dohromady motivací soukromých vlastníků, kteří tedy řadu těch objektů mají. Buď nemají finance, nebo motivaci do nich investovat. Je celá řada subjektů, kteří mají nemovitosti a v nich jsou buď prázdné byty, které jsou v této chvíli neobyvatelné a jsou v soukromém vlastnictví a jsou třeba i v centru města, ale jsou různě po městě. Anebo to vůbec nejsou historické byty, ale jsou to nějaké jiné prostory, které lze na byty přestavět.

Tomáš Kořistka, TV Polar: Program je koncipován jako víceletý a předpokládá postupné vyhlašování jednotlivých výzev. Celková alokace je 40 milionů korun na léta 2023 až 2026. Na první výzvu je připraveno 20 milionů korun.

Zuzana Bajgarová (ANO), náměstkyně primátora Ostravy: Naším cílem je poskytnout jim tedy finanční prostředky na to, aby ty nevyužívané prostory proměnili v nové bydlení a nabídli je na tom nájemním trhu. My jim jsme schopni poskytnout až padesát procent té investice, maximálně však 350 tisíc korun na byt anebo sumárně tři miliony korun pro jednoho žadatele. Je to pro nás projekt pilotní. Občas se o něm diskutuje, protože je to téma, které je samozřejmě diskutované, ale budeme v podstatě ověřovat v průběhu té doby samozřejmě tu poptávku, jak ti zájemci na to budou reagovat a předpokládáme, že ten projekt nebo ty výzvy se budou vyhlašovat postupně.

Tomáš Kořistka, TV Polar: Žadatelem může být vlastník či spoluvlastník objektu. Lhůta pro podávání žádostí je stanovena od 1. do 31. března příštího roku.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Ostravské minuty končí. Díky za pozornost a na viděnou příště.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat