Ostravské minuty

  • Zpravodajství z Ostravy od reportéra Tomáše Kořistky a kameramana Tomáše Trávníka.
  • Cenu města Ostravy obdržely tři osobnosti
  • Začíná obnova unikátní Grossmannovi vily v Ostravě
  • Ostrava přidává peníze městským obvodům
  • Ostravský magistrát je přívětivý k občanům

Cenu města Ostravy obdržely tři osobnosti

Listopadové zastupitelstvo města bylo mimořádně slavností. Jeho součástí totiž bylo i udělování nejvyšších ocenění. Cenu města obdržely hned tři významné osobnost, které se zasloužily o rozvoj Ostravy.

Ve slavnostním sále ostravského magistrátu, kde se převážně schází zastupitelstvo, se uskutečnilo předávání významných ocenění města. I tentokrát byla ocenění součástí jednání zvolených představitelů Ostravy, kteří musejí vybrané osobnosti schválit. Cena města tak byla udělena Iloně Rozehnalové, ostravské patriotce a ředitelce Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu.

Ilona Rozehnalová, laureátka Ceny města Ostravy: "Já se na cenu necítím z toho důvodu, že dělám vždycky v týmu a spíše ji vnímám jako ocenění širší komunity v Ostravě, která je kolem spolku Fiducia a Okrášlovacím spolku Za krásnou Ostravu."

Další oceněnou je Lenka Mynářová, která je iniciátorkou systematické podpory výuky technických oborů a podpory talentů města.

Lenka Mynářová, laureátka Ceny města Ostravy: "Já bych hlavně chtěla poděkovat vám. Poděkovat vám za odvahu, kde před několika lety jste začali systematicky podporovat talenty. Nastartovali jsme úplně nový dotační titul, který v té době neměl v ČR ani ve světě obdoby."

Třetím oceněným je významný český architekt a urbanista Josef Pleskot, který je podepsán pod řadou realizací v Ostravě. Jde například o aulu Gong v Dolních Vítkovicích, Svět techniky, Bolt Tower nebo Heligonku. Josef Pleskot ale bohužel nemohl dorazit a cenu si převezme jindy.

Tomáš Macura, primátor Ostravy: "Mám radost, že každá z těch tří osobností vytváří zajímavé a široké spektrum činnosti a každá z nich se do tváře města zapisuje jiným způsobem."

Cena města Ostravy se uděluje od roku 1996 a za tu dobu ji získalo 37 osobností a kolektivů. Často jde o umělce, sportovce či válečné veterány.

---

Začíná obnova unikátní Grossmannovi vily v Ostravě

V těchto dnech začíná rekonstrukce památkově chráněné Grossmannovy vily, která je podle odborníků architektonickou perlou Ostravy. Po vyjednávání se zájemci o její koupi se nakonec vedení magistrátu rozhodlo, že objekt zůstane v majetku města, které obnovu zaplatí. Po dokončení bude památka sloužit k reprezentativním, ale i komerčním účelům.

Rekonstrukce slavné Grossmannovy vily začíná. Už na začátku listopadu předalo město objekt stavební firmě MORYS, která zvítězila ve výběrovém řízení. Vila postavená roku 1923 se bude kompletně opravovat. Stavebníci musejí samozřejmě velmi úzce spolupracovat s památkáři. Podobných skvostů v Ostravě moc není. 

Michal Strakoš, historik architektury: "Lidé z podnikatelských kruhů bydleli jinde. Často ve Vídni, Praze nebo v Brně a tak ve struktuře ostravské zástavby chyběla luxusní sídla. Právě takovou luxusní stavbou je Grossmannova vila. Je to pěkný příklad dekorativismu art deco."

Ostrava se vilu pokoušela v minulosti několikrát neúspěšně prodat. Jednání se zájemcem probíhalo i loni, ale nakonec radní rozhodli, že zůstane v majetku města. 

Tomáš Macura, primátor Ostravy: "Zájemce nabídl nižší cenu, než byla ta minimálně poptávaná, takže jsme dospěli k rozhodnutí, že to město postaví za své." 

Projekt byl připraven s maximální snahou vrátit vile původní dispozice a hodnotné prvky a to i v interiéru. Obnova čeká i okolí domu.

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy:  „Grossmannova vila je známou architektonickou perlou Ostravy, jako jiné budovy i tato prošla řadou nevhodných, byť svého času funkčních proměn a postupně přirozeně chátrala. Rekonstrukce má za cíl vrátit vile její původní architektonickou hodnotu na jedné straně, na té druhé je vrátit do vily každodenní život. V rámci rekonstrukce tak např. bude obnoven suterén s kotlem ETNA 351 pro ohřev vzduchu pro teplovzdušné vytápění, navráceno bude dominantní vnitřní schodiště, provedena bude restaurátorská obnova vestaveného nábytku. Po otevření pak bude objekt disponovat pěti pokoji s možností ubytování, společenskými prostory i prohlídkovým okruhem."

Vilu navrhl sám stavebník František Grossmann jako rodinné i firemní sídlo. Bohužel jeho stavební firma nepřežila hospodářskou krizi a on vyřešil finanční problémy sebevraždou. Po válce byla ve vile školka a později školní družina. Od roku 2005 je dům prázdný.

---

Ostrava přidává peníze městským obvodům

Ostrava navyšuje investiční dotace pro své městské obvody. Umožňuje to dobré hospodaření města. Obvody tak mohou své projekty uskutečňovat rychleji. Za tyto peníze se opravují školy, domovy pro seniory, opravují ulice nebo třeba sadí zeleň.

Ostrava se skládá z 23 městských obvodů, které mají vlastní rozpočty. Peníze dostávají od města na základě nejrůznějších ukazatelů, jako například velikosti, počtu obyvatel nebo hustoty infrastruktury. Magistrát ale obvodům přisívá i na investice a díky dobrému hospodaření tyto peníze letos několikrát navyšoval. 

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy: "Výběr daní byl skutečně velmi dobrý, takže jsme mohli opakovaně a teď ještě před měsícem naposledy oslovit městské obvody, aby řekly, na jaké investiční akce potřebují peníze."

Nárůst investic je patrný z meziročního srovnání. Loni bylo pro obvody schváleno necelých 456 milionů korun. Jen ke konci září letošního roku už ale částka dosáhla bezmála 634 milionů korun. Peníze jdou na nejrůznější opravy a rekonstrukce. Například v Porubě vznikla nová parkovací místa na ulici Gustava Klimenta.

Petra Brodová, místostarostka MOb Ostrava-Poruba: “Důležitým aspektem rekonstrukce je určitě i řešení legálních kapacit parkování. Už vlastně v rámci té první etapy, která probíhala loni, tak vlastně došlo k přebudování, nebo reorganizaci a vybudování nových parkovacích míst.”

Podobný projekt za bezmála 50 milionu kč realizovala i Ostrava - Jih v Hrabůvce. 

Hana Tichánková, místostarostka MOb Ostrava-Jih: “Navzdory rozmarům počasí jsme úspěšně jenom s malinkatým zpožděním jsem dokončili první etapu přestavby ulice Mjr. Nováka. Na již hotových parkovacích stáních umožňujeme parkování, jak je vidět a řidiči můžou hotovou etapu hojně využívat. Etapy jsou celkem tři a postupuje se vlastně v souladu s harmonogramem. V celém rozsahu ulice dochází k rekonstrukci jednak povrchu vozovky, dále také opravy chodníků a samozřejmě jsou vybudována, případně rekonstruována nová parkovací místa.“

Ostrava finančně podporuje také sbory dobrovolných hasičů v jednotlivých obvodech. Kromě stávajících příspěvků bude nově poskytnuta částka 3,2 milionů korun ročně podle kategorie hasičské jednotky.

---

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat