Ostravské minuty

  • Zpravodajství z Ostravy od reportéra Tomáše Kořistky a kameramana Tomáše Trávníka.
  • Ostrava zatím zvyšování cen nechystá
  • Ostrava má mapu přístupnosti pro handicapované
  • Lékařská pohotovost pro ostravské děti je v ohrožení
  • Ostrava pokračuje v rekonstrukcích vodovodu a kanalizací

Ostrava zatím zvyšování cen nechystá

Máme pro vás dobrou zprávu z ostravského magistrátu. Hospodaření je natolik dobré, že umožňuje, aby současné zvyšování cen alespoň částečně město přebralo na svá bedra. Nebude se tedy zvyšovat cena jízdného v hromadné dopravě a ani místní daně či poplatky.

V posledních týdnech se na nás valí ze všech stran zdražování. Stoupající cena energií se totiž promítla téměř do všech oblastí života. Výjimkou je v našem kraji Ostrava, kde se oproti jiným městům prozatím zdražovat nebude. Samozřejmě se jedná pouze o náklady, které město ovlivňuje. 

Tomáš Macura, primátor Ostravy: "Chceme využít dobré ekonomické kondice města a na svá bedra převzít alespoň část nákladů, které by za jiných okolností postihly i občany. Přestože náklady rosou i městu a jeho organizacím, nebudeme v roce 2022 zvyšovat žádné místní daně ani poplatky. Tzn. jak daň z nemovitosti, tak poplatky za komunální odpad zůstanou beze změny."  

Zdražovat se nebudou ani jízdenky. Dopravním podnik přilákat po pandemii pasažéry zpět do tramvají a autobusů a zvýšení ceny by tomu příliš neprospělo. 

Tereza Šnoblová, mluvčí DPO: "Ceny za DPO jsou stále stejné od 1. 1. 2021. Ani v tuto chvíli se na zdražování jízdného od ledna 2022 nepřipravujeme. Nicméně počítáme s tím, že situace ohledně tarifu jízdného se bude v průběhu roku vyvíjet."

Tomáš Macura, primátor Ostravy: "Znamená to, že město bude muset nad rámec původních plánů sanovat desítky a stovky milionů korun, které ty věci stojí." 

Dotace Ostravy na  městskou hromadnou dopravu stoupne o 216 milionů na miliardu a 750 milionů korun. Přitom ještě před 10 lety stačila dopravnímu podniku přibližně miliarda. 

---

Ostrava má mapu přístupnosti pro handicapované

Ostrava má svou mapu přístupnosti. Jde o interaktivní aplikaci, které pomůže hlavně vozíčkářům, ale i seniorům nebo maminkám s kočárky v lepším pohybu po městě. Jsou v ní zmapovány objekty, ale i zastávky MHD. Lze tak snadno zjistit, kde se dostanou bez pomoci a kde na bezbariérovost zapomněli.

Často si vůbec neuvědomujeme, jak může být pro vozíčkáře obtížné, dostat se bez pomoci například na druhý konec města za kamarády do nějaké restaurace. V Ostravě proto byla vytvořena interaktivní mapová aplikace, která mapuje více než 1400 objektů ze všech možných oblastí, ale třeba také zastávek MHD.

Cyril Vltavský, hlavní architekt města Ostravy: "Na začátku se musí zmapovat veřejné prostory, budovy, které veřejnost navštěvuje, vlastní bariéry, které se tam vyskytují . Pak se navrhne opatření, kterými se zpřístupní ta budova  a teprve potom může vzniknout mapa."

Velmi důležité pro vytvoření této aplikace byla spolupráce s vozíčkáři. Jedním z tvůrců mapy je tak také Tomáš Dvořák z Ostravské organizace vozíčkářů, který už věnoval dlouhé hodiny měřením a mapováním nejrůznějších míst po celém městě.

Tomáš Dvořák, předseda Ostravské organizace vozíčkářů: "Změřím si šířku těch dveří. 82 cm šířka - vstup je funkční a popíšu, že jsou to mechanické dveře. Třeba do obchodních center jsou posuvné, elektrické atd. Tyto všechny parametry sledujeme. Máme stejná kritéria pro celou republiku."   

Výstupy a měření jsou dále využívány na tvorbu aktualizací Generelů bezbariérových tras a dopravy města Ostravy, využívány jsou i pro návrhy a doporučení bezbariérových úprav.

---

Lékařská pohotovost pro ostravské děti je v ohrožení

Lékařská pohotovost pro děti, kterou pro Ostravu zajišťuje fifejdská nemocnice, je ohrožena. Pediatři totiž nechtějí směny sloužit a lékaři, kteří nejčastěji v ordinaci pracují, jsou v důchodovém věku. Až odejdou, nebude je mít kdo nahradit.

Ostrava je jediné město v Moravskoslezském kraji, ve kterém funguje nepřetržitá lékařská pohotovost pro děti. Její fungování je ale ohroženo, protože pediatři nemají o služby zájem. Městská nemocnice, která pohotovost zajišťuje,  nemůže privátním lékařům služby nařídit. 

Radovan Kozel, vedoucí lékař pohotovostní služby MNO: "My můžeme jen prosit a přemlouvat. Donutit je nemůžeme žádným způsobem a ani česká legislativa to neumožňuje."

Dva pediatři, kteří odslouží na ostravské pohotovosti až dvě třetiny směn, mají přes 70 let. Až odejdou do důchodu, nastane problém. Za svou povinnost to naopak považuje Hana Andielová, která pomáhá zajišťovat pohotovost už 22 let. 

Hana Andielová, dětská lékařka: "Je to pro nás nápor, protože i ve svých ordinacích máme spoustu pacientů a jít po službě hned do své ordinace není ideální. Já to přesto dělám, ale už nejsem nejmladší a pociťuji, že mě to zmáhá." 

V jiných městech děti ošetří lékař, který právě slouží na dětském oddělení nemocnice a tak to možná bude muset být v budoucnu i v Ostravě, pokud se nenajdou noví ochotní pediatři. 

Radovan Kozel, vedoucí lékař pohotovostní služby MNO: Obávám se, že dojde k omezení těch služeb, zruší se noční, zkrátí se ordinační doba a tato služba spadne na lékaře dětských lůžkových oddělení, která jsou v Ostravě tři." 

Pokud by se do systému zapojilo několik desítek ostravských pediatrů, měli by prý službu třeba jen jednou za 3 měsíce a to se jistě dá zvládnout. 

---

Ostrava pokračuje v rekonstrukcích vodovodu a kanalizací

Ostrava neustále vylepšuje vodohospodářskou infrastrukturu. Díky tomu výrazně ubývá havárií a stále se zvyšuje kvalita vody. V posledních měsících se stavební práce dotkly zejména širšího centra města.

Rekonstrukce vodovodu a kanalizací patří mezi priority Ostravy a v posledních letech je do nich investována značná část rozpočtu města. Na podzim začala oprava na Sadové ulici v centru, kde je potrubí v havarijním stavu a celkově patří vodohospodářská infrastruktura Moravské Ostravy k nejstarším ve městě.

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy: "V prvních devíti měsících letošního roku bylo do rekonstrukcí kanalizací a vodovodů ve městě investováno přes 401 milionů korun, přičemž 354,5 milionů korun financovalo město a 47,2 milionů uhradilo Ministerstvo financí ČR."

Celkově se v lokalitě Moravské Ostravy a Přívozu provádí více rekonstrukcí najednou. Stavby s sebou přináší také omezení dopravy, jednotlivé opravy jsou však městem intenzivně koordinovány, tak, aby v co nejkratším čase byly všechny potřebné oblasti zrekonstruovány.

Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora Ostravy: „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace je nezbytná, protože potrubí je v těchto místech skutečně velmi staré. V září dokonce došlo na ulici Sadová k havárii na vodovodu z roku 1935, na potrubí z litiny se vytvořila prasklina o délce 4 metrů. Dojde nejen k výměně zastaralé, netěsnící a zanesené infrastruktury, ale rekonstrukce přispěje ke zvýšení kvality vody v celé oblasti."

Připravena už je také oprava Vítězné ulice, která je ve špatném stavu. Rekonstrukce ale začne až budou zprovozněny okolní ulice, aby nekolabovala doprava, což bude asi v květnu.

---Mohlo by Vás také zajímat