Ostravské minuty

  • Zpravodajství z Ostravy od reportéra Tomáše Kořistky a kameramana Tomáše Trávníka.
  • Koncertní hala je jednou z nejočekávanějších staveb světa
  • Proluka u Masarykova náměstí prochází rekonstrukcí

Koncertní hala je jednou z nejočekávanějších staveb světa

Ostravu navštívil světoznámý architekt Steven Holl. Je podepsán pod jednou z nejočekávanějších staveb světa - koncertní haly ve tvaru pouzdra na hudební nástroj, která by se měla stát ozdobou města. Podle jeho zkušeností muže stavba výrazně pomoci v dalším rozvoji celého našeho regionu.

Koncertní sál by mohl být jednou z velmi důležitých staveb pro budoucnost Ostravy. Vedení města proto této stavbě dává zásadní důležitost, o čemž svědčí i jméno architekta, který projekt nakreslil. Jde o Stevena Holla, který po celém světě postavil několik významných staveb a ta ostravská k nim bude bezesporu patřit. Primátor Tomáš Macura Stevena Holla do Ostravy pozval a on tak mohl osobně představit projekt. 

Steven Holl, autor návrhu, architekt: "Na projekt jsme se velice pečlivě připravovali, takže nejsem překvapen tím, co jsem zde dneska uviděl. Záměrem celého projektu bylo zachování a spojení staré, stávající budovy s něčím novým a v budoucnu bychom to právě chtěli propojit, aby ty dvě budovy spolupracovaly. Jsem velice rád, jak jsme tento projekt cítili a že jsme pochopili i život na hlavní ulici a propojili tím proskleným vstupem s pohyblivými schody, a že jsme zasadili koncertní sál i do té druhé tiché části směrem k parku. Máme tam také třeba kavárnu a různé jiné zajímavé místnosti."

Steven Hall se také shodl s primátorem města, že koncertní síň posune město dopředu a přispěje k jeho dalšímu rozvoji a transformaci.

Steven Holl, autor návrhu, architekt: "Máte tady skvělou Janáčkovu filharmonii a máte tady Janáčka, který zde zemřel, takže je tady to dědictví, na které projekt navazuje. Koncertní síň vlastně oslavuje to dědictví a kulturu v Ostravě. Budou zde přijíždět lidé z Vídně, z Prahy, aby uslyšeli skvělou hudbu a aby mohli oslavit toto dědictví. A když jsem se zde dnes procházel, tak jsem viděl si hrát malé děti a uvědomil jsem si, že právě pro ně budujeme tento koncertní sál, protože ony vám pak budou děkovat. Postavili jsme v malém městečku Richmondu ve Virginii muzeum současného umění.  Tam to mělo přesně stejný efekt. Kolem začaly vznikat restaurace a kavárny a hotely. Myslím, že taky určitě budete potřebovat postavit hotel, ve kterém budou mít hosté zázemí. Takže ještě jednou opakuji, že ne pro metropole, ale právě pro taková menší města jsou podobné stavby velice důležité."

Tomáš Macura, primátor Ostravy: "Tento region, toto město potřebuje změnit svou sociálně ekonomickou strukturu. Potřebuje nastartovat nové obory, potřebuje nastartovat kreativní průmysl, potřebuje zvýšit vzdělanostní úroveň a cesta k tomu, je skutečně přes podporu kultury a vzdělanosti."

V současné době na projektu pracuje přibližně 70 odborníků z celého světa. Například o akustiku se postará jedna z nejlepších firem ve svém oboru z  Japonska. Unikátní bude také řešení vytápění a chlazení budovy. Koncertní sál bude mít kapacitu téměř 1300 míst. Bude v něm ale i komorní sál pro 550 posluchačů, divadelní sál pro téměř 500 diváků a další sály pro nejrůznější komerční využití. Náklady jsou nyní odhadovány na 2 miliardy a 600 milionů korun.

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy: "Po studii, kterou jsme před časem představovali, byla zpracována a projednána dokumentace na úrovni územního rozhodnutí. Výsledkem je ověření realizovatelnosti projektu. V těchto dnech projektanti finalizují dokumentaci pro společné povolení stavby, které již reflektuje výsledky desítek průzkumů i požadavky dotčených subjektů. V současné době vycházejí náklady na 2,6 miliardy korun. Je to částka, která už obsahuje i ten turbulentní růst cen, ke kterému došlo v posledních měsících."

Tomáš Macura, primátor Ostravy: „Město pro projekt zajišťuje vícezdrojové financování. Nad rámec dříve zmiňovaného financování ze strany města, kraje a státu na základě uzavřeného memoranda z roku 2018 se nově otevřela také možnost financování z III. pilíře Fondu spravedlivé transformace. Jednání o těchto možnostech probíhají. Vzhledem k faktu, že projekt je postaven na aplikaci pokročilých řešení v oblasti ekologie a úspor energií, bude snahou získat i dodatečné externí zdroje z dalších dotačních titulů."

Stavět by se mělo začít v příštím roce a první koncert by se mohl uskutečnit už v roce 2025. Bude to po 135 letech první nová koncertní síň v naší zemi. 

---

Proluka u Masarykova náměstí prochází rekonstrukcí

Možná jste v centru Ostravy v okolí Masarykova náměstí zaznamenali stavební ruch. Jde o plánovanou rekonstrukci kanalizace, na kterou naváží úpravy povrchu včetně předláždění a úpravy zeleně. Tuto část náměstí pak bude možné lépe využívat do doby, než bude zastavěna.

O proluce vedle Masarykova náměstí v Ostravě se mluví už dlouho a většina lidí si na ni za ty roky natolik zvykla, že ji považují za součást náměstí. Ale není a v budoucnu bude jistě zase zastavěna. Do té doby je ale možné ji smysluplně využívat a proto ji chce magistrát zkrášlit. Nejprve je ale nutná nová kanalizace a pak přijdou na řadu i povrchové úpravy.

Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora Ostravy: Základní myšlenkou koncepce návrhu je zachovat současné pěší trasy a v co největší možné míře travnaté plochyChodníčky budou narovnány do pravidelného kříže a jejich nevhodný asfaltový povrch nahradí velkoplošná betonová dlažba s lemem z drobné kostky, tím umožní vsakování dešťové vody. Nově položený kobercový trávník bude snášet nízké sekání a větší pohyb a může tak sloužit pro piknik a odpočinek."

Lokalita by měla být zastavěna v horizontu 5 až 10 let. Bude to ale možné až ve chvíli, kdy bude dostavěn parkovací dům u Katedrály božského spasitele. V současné době je zpracovávána projektová dokumentace. ¨

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy: „Před zhruba dvěma lety jsme s veřejností diskutovali možnost využití Masarykova náměstí jako tzv. relax zóny s dočasnými stavbami s občerstvením a plochou pro sportovní či kulturní aktivity. S ohledem na kontroverznost samotného projektu v tomto území, jeho ekonomiku a dopady pandemie covid jsme rozhodli návrh v plném rozsahu nerealizovat, ale zajistit nezbytné úpravy technické infrastruktury a povrchů tak, aby území bylo na jedné straně funkční, ale také připravené právě např. pro kulturní aktivity krátkodobého i dlouhodobějšího charakteru.“

Rekonstrukce proluky vyjde na necelých 12 milionů korun. V polovině listopadu budou hotovy stavební úpravy a na jaře pak začne revitalizace zeleně.  

---Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry