Ostravské minuty

  • Zpravodajství z Ostravy od reportéra Tomáše Kořistky a kameramana Tomáše Trávníka.
  • Ostrava si půjčí 1,8 mld korun na zásadní investice
  • Z vyloučené lokality Bedřiška bude vyhledávaná místo
  • Zesnulý P. Čolas obdržel in memoriam Cenu města Ostravy

Ostrava si půjčí 1,8 mld korun na zásadní investice

Ostrava získala úvěr miliardu 800 milionů korun. Tyto peníze budou využity na financování zásadních investic v příštích 3 letech. Nejlepší podmínky městu nabídla Česká spořitelna.

Ostravští zastupitelé schválili přijetí úvěru 1, 8 mld korun, který nabídla Česká Spořitelna. Tento Peněžní ústav nabídl nejlepší podmínky ze čtyř oslovených bank. Hlavním kritériem byla celková cena. Úvěr je určený na financování významných investičních akcí v letech 2020 až 2023. 

Tomáš Macura, primátor Ostravy: „Zájem o poskytnutí úvěru je signálem, že město Ostrava je pro banky silným a důvěryhodným partnerem s dobrou ekonomickou kondicí a nízkou zadlužeností. Peníze z výhodného úvěru pomohou nejen s financováním významných investičních akcí a s jejich rychlou realizací, ale v návaznosti na to také s posílením ekonomiky utlumené epidemií covidu-19. Získali jsme naprosto unikátní podmínky. Většina nabídek se v případě fixní roční úrokové sazby pohybovala okolo jednoho procenta, my jsme se dostali ještě o 24 bazických bodů níže. Úvěr je velmi výhodný i s ohledem na fakt, že v průběhu následujících let se očekává postupné zvyšování úrokových sazeb."

Nabídky bank posuzovala tříčlenná hodnotící komise. Hlavním kritériem byla celková cena tvořená výší úroků po dobu splácení úvěru, a dále poplatků, provizí, odměn a jiných nákladů. Komise se zabývala také srovnáním nabízené fixní a pohyblivé úrokové sazby. Peníze budou využity na několik významných staveb. 

Zuzana Bajgarová, primátor Ostravy:  „Do roku 2023 máme naplánovánu řadu velkých investičních akcí, které jsou důležité pro všestranný rozvoj města, a budeme je z úvěru financovat. Jedná se o dokončení investičních akcí jako rekonstrukce Jatek, podzemní parkoviště u univerzity či novostavbu domova pro seniory v Hulvákách, která bude zahájena v příštím roce. Významnou část pak využijeme na financování vodohospodářských staveb či předfinancování akcí městských obvodů. Podstatné pro nás je investice nezastavovat, naopak budeme pokračovat v nastaveném trendu - jejich realizaci.“

V letošním roce chce město vyčerpat 570 milionů korun, z toho až 150 milionů může být určeno na předfinancování dotačních projektů. V příštím roce by Ostrava čerpala 740 milionů, v roce 2022 celkem 300 milionů a v roce 2023 posledních 190 milionů korun.

---

Z vyloučené lokality Bedřiška bude vyhledávaná místo

Bývalá hornická kolonie Bedřiška v Hulvákách se po zániku dolů na Ostravsku v průběhu let změnila ve vyloučenou lokalitu. Domky chátraly a zašlo to až tak daleko, že je městský obvod chtěl zbourat. Obyvatelé se ale semkli a přesvědčili vedení magistrátu, aby zde provedl revitalizaci a vrátil do Bedřišky život.

Ostravští radní usilují o záchranu Bedřišky. Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky chtěl nevyhovující dřevěné domky zbourat a vybudovat zde nové bytové domy. Místní obyvatelé byli proti, semkli se a našli zastání právě na magistrátu, který nyní představil plán na záchranu. 

Tomáš Macura, primátor Ostravy: "Chceme využít energie místní komunity a práce, kterou tam už odvedli, abychom jim dali příležitost pro budoucí hodnotný život na tom místě." 

V současné době na Bedřišce žije 58 obyvatel ve 43 domech. V budoucnu by ale v této lokalitě mohlo žít až 500 lidí. 

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy: "Máme urbanistickou studii, která říká, jak se v tom území chovat a městu Ostrava definuje kroky, které je třeba udělat. Jeden z prvních kroků je, že se připravuje právní model vzniku sociálního družstva." 

Přeměna by měla probíhat v několika etapách, aby lidé měli v průběhu rekonstrukcí svých domů kde bydlet. V Bedřišce vznikne několik typů bydlení. 

Ondřej Synek, architekt: "Opraví se opravitelné domy a ty, co je lepší zbourat, budou nahrazeny domy v intencích těch původních. V okolí vznikne několik bytových domů a řadové domy." 

Revitalizace by měla začít asi za 3 roky a zhruba za 10 let by už se mohla blížit ke svému cíli. 

---

Zesnulý P. Čolas obdržel in memoriam Cenu města Ostravy

Zastupitelstvo rozhodlo o udělení Ceny města Ostravy in memoriam zesnulému řediteli zoologické zahrady Petru Čolasovi. Patřil k nejuznávanějším odborníkům na záchranný chov zvířat v lidské péči a velkou měrou se zasloužil o rozvoj ostravské ZOO.

25. srpna náhle zemřel ve věku 55 let dlouholetý ředitel ostravské ZOO Petr Čolas. Zoologická zahrada se pod jeho vedením stala nejvyhledávanějším turistickým cílem České republiky a proto zastupitelé jednomyslně rozhodli, že mu bude in memoriam udělena Cena města Ostravy. Ocenění převzali jeho synové.

Tomáš Macura, primátor Ostravy: „Odešel vynikající odborník a hlavně skvělý člověk, který má hlavní zásluhu na tom, že se ostravská zoo stala jedním z nejnavštěvovanějších turistických cílů v České republice. Udělení Ceny města Ostravy bude jen malou připomínkou toho, jak nesmazatelně se Petr Čolas svou prací zapsal do historie města.“

Petr Čolas se zabýval ochranou přírody, studiem primátů a dalších zvířat po celý svůj život. Do Zoologické zahrady Ostrava nastoupil v roce 1990 a o čtrnáct let později se stal jejím ředitelem. Patřil k nejuznávanějším světovým odborníkům na záchranný chov zvířat v lidské péči. Ostravskou zoo zapojil do celosvětových programů záchranného chovu. 

syn Petra Čolase: "Určitě bychom byli s bratrem radši, kdybychom tady dnes být nemuseli a cenu si přebíral náš otec, který zoologické zahradě věnoval prakticky celý svůj život. Malá útěcha pro nás je, že cenu věnujeme na záchranné projekty, kterým se tatínek dlouhodobě věnoval."

Za působení Petra Čolase  byl rekonstruován pavilon hrochů, vybudoval se pavilon evoluce, pavilon pro slony, hlavní vstup do areálu, safari asijských kopytníků nebo Návštěvnické centrum, které je střediskem ekologické výchovy v zoo.

---Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry