Ostravské minuty

  • Zpravodajství z Ostravy od reportéra Tomáše Kořistky a kameramana Tomáše Trávníka.
  • Ostrava chce snížit produkci CO2 o 55 procent
  • Hala v Třebovicích bude mít hlediště pro 200 fanoušků
  • V Ostravě už využívá sdílená kola více než 40 tisíc lidí
  • Obrovská černá skládka během dvou dnů zmizela

Ostrava chce snížit produkci CO2 o 55 procent

Ostrava je zeleným městem, což dokazuje v mnoha oblastech. Je také mezi městy celosvětové iniciativy pro snižování produkce oxidu uhličitého a své závazky velmi rychle naplňuje. Zastupitelé proto dokonce nyní rozhodli, že původní cíle ještě značně navýší.

Už od roku 2011 je Ostrava členem Paktu starostů a primátorů. Jde o mezinárodního sdružení samospráv, které se zavázaly ke snižování negativního vlivu fungování měst na klima planety. Hlavně jde o snížení produkce oxidu uhličitého do ovzduší. Ostrava se původně zavázala, že do roku 2030 sníží produkci CO2 o 20 procent. Už nyní je ale tento závazek značně překonán a proto jde Ostrava ještě dále.

Tomáš Macura, primátor Ostravy: "Původní závazek již byl téměř dvojnásobně překonán, když mezi léty 2000 a 2020 v Ostravě došlo ke snížení produkce oxidu uhličitého o téměř 37,9 %. Považujeme za ambiciózní, současně ale za správné a přitom realistické, se přihlásit k navýšení závazku na redukci emisí CO2 dle doporučení Paktu, tedy o 55 %."

Město už mnoho let realizuje opatření, která ke snižování emisí vedou. Ostrava je například prvním městem v zemi, kde už nejezdí dieselové vozy MHD,  město přispívá na výměnu kotlů, modernizuje tramvajové tratě, podporuje cyklo dopravu a na mnoha místech jsou revitalizovány parky. Poslední byl například Smetanův sad v Mariánských Horách. 

Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora Ostravy: „K rekonstrukci pěších tras jsme přistoupili víc než citlivě. Cílem bylo nepoškodit kořenový systém vzrostlých stromů, abychom je nemuseli kácet, proto jsme nechali starý asfaltový povrch chodníků odebrat ručně. Původní aleje jsme doplnili novými druhy stromů a keřů a na vybraných místech vysadili trvalky, traviny a cibuloviny."

Tomáš Macura, primátor Ostravy: "Nejde rozhodně o pouhou deklaraci. Již léta realizujeme spolu s dalšími aktéry v území celou řadu opatření vedoucích ke zvyšování energetické účinnosti ve městě, snažíme se využívat obnovitelné zdroje energie, preferujeme čistou mobilitu a realizujeme mnohé tzv. zelené projekty."

Město má k dispozici i další opatření, která pomohou k dalšímu snižování CO2. Například zateplení budov, výměna osvětlení, moderní vytápění ve svých objektech. V plánu jsou také autobusy na vodík nebo fotovoltaické panely na střechách městských budov.


---

Hala v Třebovicích bude mít hlediště pro 200 fanoušků

Ostrava bude mít další sportovní halu určenou především pro míčové sporty. Vyrůstá v Třebovicích u zámeckého parku a kromě místních sportovních organizací se stane domovem i pro volejbalisty.

Ostrava pokračuje v budování nové a moderní sportovní infrastruktury. Po halách v Krásném Poli a Nové Bělé, které už jsou dokončeny, začala stavba v Třebovicích. Po odkladech způsobených komplikacemi se zhotoviteli, kteří doplatili na zdražování, se zakázky chopila společnost HSF Systém SK a už se kope. 

Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora Ostravy: S ohledem na situaci na stavebním trhu, zapříčiněnou pandemií koronaviru, se zahájení prací posunulo, neboť zhotovitelem stavby je dodavatel, který se umístil při hodnocení nabídek původně jako šestý v pořadí. Prvních pět zájemců na nabídku posléze nereflektovalo. Proto byla stavba předána zhotoviteli v lednu letošního roku. I přes prvotní obtíže však věřím, že smysluplný projekt záhy získá konkrétních obrysů a brzy bude sloužit veřejnosti i profesionálním sportovcům."

František Šichnárek (SNK ED), starosta Třebovic:  „Stavbou této haly se uskutečňuje myšlenka třebovických zastupitelů z roku 2016. Důvodem tohoto záměru byla snaha nahradit současnou tělocvičnu Jednoty Orel Ostrava-Třebovice, která vzhledem ke svému stáří již neodpovídá potřebám sportovců, jak svými parametry, tak zázemím."

Hala bude využívána pro soutěže ve volejbalu, házené, florbalu a badmintonu a dále pro tréninky Sokolů, Orlů, SK Slavie a třebovických hasičů. Zasportovat si může ale i veřejnost. Provoz haly bude zastřešovat klub Blue Volley Ostrava.

Michal Provazník, předseda klubu Blue Volley Ostrava: "Dohoda s panem starostou Třebovic je taková, že prostor v hale budou mít všechny jejich spolky a protože v ní budou tři volejbalové kurty na šířku, tak ten zbytek jsme schopni velmi vysoce vytížit my." 

Náklady na stavbu jsou přes 81 milionů korun a rozdělí se mezi Třebovice, Národní sportovní agenturu a magistrát. Hala bude mít rozměry 27 x 45 metrů a výšce 13 metrů. Dokončení je plánováno na červen 2023. 

---

V Ostravě už využívá sdílená kola více než 40 tisíc lidí

Sdílená kola jsou v Ostravě stále populárnějším druhem dopravy. Registrovaných uživatelů je už více než 40 tisíc a pořád jich přibývá. Rekordmanem je mladík, který si kolo vypůjčil více než tisíckrát a patří mu prvenství v celé České republice.

Už čtyři roky funguje v Ostravě sdílení jízdních kol a slovo funguje je opravdu na místě. Bike sharing získává každým rokem více příznivců a loni přibližně 40 tisíc uživatelů uskutečnilo 515 tisíc jízd, při kterých dohromady překonali téměř 720 tisíc kilometrů. 

Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora Ostravy: "„V Ostravě je v provozu zhruba 1 000 sdílených kol umístěných v 356 stanicích. Celý systém byl od loňského roku rozšířen do všech městských obvodů a fungoval již celoročně. Při srovnání jednotlivých let, kdy je v Ostravě bike sharing v provozu, pozorujeme stále větší zájem o půjčování kol. Nejen, že je více jejich aktivních uživatelů, ale zvýšila se také průměrně ujetá vzdálenost při jedné zápůjčce kola z 1,2 km na 1,4 km."

Nejpoužívanější stanicí je Nová Karolina. Nejčastěji jsou sdílená kola využívána v centru města, v Porubě a v jižním městě. V červnu byl zaznamenán rekord, když bylo realizováno 80 tisíc výpůjček. Drtivá většina z nich do 15 minut, což je zdarma.

Dan Rambousek, manažer společnosti Nextbike: "Smyslem bike sharingu jsou cesty na krátké vzdálenosti, ideálně nějaká symbióza s MHD. Vystoupíte z tramvaje, tam je stanice Nextbike, vezmete si kolo, ideálně na jednu kartu a dojedete si ten poslední úsek." 

Rekordmanem je Dominik Koutný, který jezdí na sdíleném kole opravdu všude. Celkem měl přes tisíc výpůjček. 

Dominik Koutný, rekordman: "Kvůli sedavé práci v kanceláři pohyb potřebuji. A pokud si půjčíte kolo na cestu do práce, z práce, odpoledne do fitcentra a zpátky domů, občas zajedete pro malý nákup a zpátky, tak se v klidu dostanete i na 6 výpůjček za den."

Bohužel ale bylo vloni také 450 kol poničeno a 50 ukradeno. Za rok 2021 přispělo město na provoz sdílených jízdních kol 3 miliony a 700 tisíc korun. 

---

Obrovská černá skládka během dvou dnů zmizela

Vedení ostravského magistrátu došla trpělivost a rozhodlo, že zlikviduje na vlastní náklady obrovskou černou skládku, která už mnoho let hyzdí Přívoz. Majitelé pozemků se na úklidu lokality odmítli podílet.

Černá skládka mezi ulicemi Úprkova a Rovná v Přívoze existuje už mnoho let. Podle obyvatel bylo na místě ještě před 10 lety asi 60 garáží, které místní rozebírali a vykrádali, až se všechny postupně zřítily. Na hromadu suti a odpadu ještě začali nepořádek ukládat i místní lidé a dokonce nebyly výjimkou ani náklaďáky, které se zde zbavili stavební suti.

místní obyvatel: "V noci tady jezdily auta, sklopily tu binec, třeba plastová okna ze stavby." 

Město několikrát vyzvalo majitele pozemků, aby skládku zlikvidovali. Odmítli, že nejsou původci a nic uklízet nebudou. Proto rozhodli radní, že skládku zlikviduje Ostrava, prostřednictvím své společnosti Městské lesy.

Martin Mati, vedoucí Střediska údržby zeleně Ostravských městských lesů: "Začali jsme včera, poslali jsme tady větší množství bagrů, odvozních souprav, náklaďáků a musíme všechno odvézt relativně blízko do Hrušova." 

Odhadem bylo na skládce asi 700 tun odpadu, které náklaďáky během dvou dnů převezly na skládku společnosti OZO do Hrušova. Práce a skládkovné vyjdou město na dva a půl milionu korun. Místní obyvatelé si po letech stížností konečně oddechnou.

anketa: místní obyvatelé: "Chvála pánu Bohu, byly tady potkani velcí jako krávy." 

"Bylo to hnusné, jsme rádi, že jsme se toho zbavili." 

Úředníci doufají, že likvidace skládky bude inspirovat i místní obyvatele, aby udržovali pořádek i v okolí svých domů. 

---Mohlo by Vás také zajímat