Ostravské minuty

  • Zpravodajství z Ostravy od reportéra Tomáše Kořistky a kameramana Tomáše Trávníka.
  • Do Reuse centra Ostrava jezdí už i zájezdy
  • O vodu v Ostravě se bude i nadále starat OVAK
  • V Komenského sadech se vzpomínalo na válečné veterány
  • Strážníci MP Ostrava začali s kontrolami chatovišť

Do Reuse centra Ostrava jezdí už i zájezdy

Ostravské Reuse centrum je velmi úspěšné. Díky němu už získaly tisíce odložených a nepotřebných věcí nové uplatnění. Společnosti OZO, která jej provozuje, navíc veškerý výtěžek z prodeje dává na veřejnou zeleň ve městě.

Od otevření Reuse centra Ostrava v areálu společnosti OZO na Slovenské ulici uplynul rok a i přes komplikace spojené s pandemií je úspěšné. Princip jeho fungování spočívá v opětovném využití věcí, kterých se chtějí občané zbavit a nechtějí jen tak vyhodit do popelnice. V centru si je pak mohou zájemci za symbolickou cenu koupit. 

Karel Belda, ředitel OZO Ostrava: „Naše reuse centrum, které je jedním ze zakládajících členů České federace nábytkových bank a re-use center, je jasným příkladem toho, že funkční předměty, o něž už původní vlastníci nestojí, mohou ještě sloužit a dělat radost novým majitelům. „Stávající majitelé mohou věci určené pro reuse centrum odevzdávat ve všech 11 ostravských sběrných dvorech. Po předchozí telefonické dohodě lze předměty přivézt i přímo do reuse centra, takže člověk může na jednom místě darovat nepotřebný předmět a zároveň si z reuse centra odvézt něco, co se mu hodí."  

Pro Ostravu jde v prvé řadě o další způsob, jak se zbavit odpadu, který by jinak skončil například na skládkách a je to v podstatě další druh recyklace. 

Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora Ostravy: "Šlo o další z projektů, jejichž realizací se město ve spolupráci se společností OZO Ostrava dlouhodobě snaží o minimalizování objemu odpadu a o jeho co nejlepší využití. Reuse centrum je jednou z cest, jak toho dosáhnout.“

Centrum také spolupracuje s centrem pro zdravotně postižené Čtyřlístek. Jeho klienti například vyrábějí vyvýšené záhony z vyřazených palet. 

Svatopluk Aniol, ředitel Čtyřlístku: "Z těch zbytků, které jim kolegové z centra připraví, si něco ztlučou a hlavně natřou a pak v tom sadí květiny i zeleninu. Také vlastně i vidí, jak to v tom životě je." 

Reuse centrum už prodalo více než 43 tisíc předmětů a díky tomu bylo do sbírky na veřejnou zeleň v Ostravě vloženo přes 800 tisíc korun. 

---

O vodu v Ostravě se bude i nadále starat OVAK

O provoz vodárenské infrastruktury v Ostravě se bude i nadále starat firma Ostravské vodárny a kanalizace. Podle většiny zastupitelů města je to nejlepší z variant, které byly předloženy. Díky současnému modelu má Ostrava jednu z nejnižších cen vodného a stočného v zemi.

Smlouva Ostravy se současným provozovatelem vodohospodářské infrastruktury firmou OVAK vyprší v roce 2024. Zastupitelé, ale museli rozhodovat o budoucnosti už nyní, protože kdyby bylo rozhodnuto o jiném, než stávajícím modelu provozu, mohla by jeho příprava trvat i několik let. To se ale nestalo a Ostravské vodárny a kanalizace budou vodu ve městě obhospodařovat i nadále. 

Tomáš Macura, primátor Ostravy: „Opravdu si moc vážím toho, že při jednání zastupitelstva města převážilo racionální hledisko nad ideologickými přístupy a výsledkem je výběr varianty, která je pro město i koncové zákazníky nejvýhodnější. Máme již nyní vysoce funkční model, který spotřebitelům garantuje jednu z nejnižších cen vodného a stočného v republice při vysoké kvalitě dodávané vody i zákaznického servisu. Díky odbornému zázemí mezinárodního koncernu je společnost OVAK a.s. také lídrem v zavádění technologických novinek ve prospěch spotřebitelů v českých podmínkách. Současný smluvní vztah přitom městu umožňuje generovat přiměřené zdroje na obnovu vodovodní a kanalizační sítě i její rozvoj. Tyto atributy zůstanou i v dalším období plně zachovány, a navíc doplněny o nové závazky společnosti k městu i koncovým zákazníkům."

Diskuse mezi zastupiteli o nejvhodnějším modelu trvala několik hodin. Padly návrhy na stažení materiálu, jeho veřejné projednání nebo rozhodnutí občanů v referendu. Podporu nenašel ani návrh na odkup akcií a zřízení městské společnosti, která by se o vše starala. 

Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora: "Já bych ráda zdůraznila, že infrastrukturní majetek je stále v majetku města a nebyl nikdy privatizován. Jedná se skutečně jen o provoz vodohospodářské infrastruktury, kdy probíhal na základě koncesní smlouvy a nyní bude probíhat na základě sektorové výjimky." 

Vodovodní a kanalizační síť v Ostravě má téměř 2000 kilometrů. Většinovým akcionářem společnosti OVAK je francouzská společnost SUEZ. Ostrava vlastní téměř 41 procent akcií. Nová smlouva bude platit 10 let. 

---

V Komenského sadech se vzpomínalo na válečné veterány

Den válečných veteránů, který se slaví 11. listopadu se i v naší zemi stále více dostává do povědomí lidí. I když už veteránů světové války není mnoho, přibývá novodobých veteránů, protože válečných konfliktu je po celém světe stále dost. I proto je v této době velmi důležité si jejich službu České republice připomínat. V Ostravě se vzpomínalo u památníku v Komenského sadech.

Den veteránů se slaví 11. listopadu, protože v roce 1918 bylo v tomto dni ve vlakovém voze u francouzského města Compiegne podepsáno příměří mezi státy Dohody a Německem a skončila tak 1. světová válka. Od roku 2004 je Den veteránů připomínán i u nás.

Jaroslav Medek, ředitel Krajského vojenského velitelství: "Tento den vnímám jako důležitou připomínku toho, že zde máme lidi, kteří položili to nejcennější co měli, svůj život a přispěli k tomu, abychom my mohli žít v ve svobodném státě." 

V Ostravě se na válečné veterány vzpomíná už tradičně v Komenského sadech. Věnce se pokládají u památníku Rudé armády.

Lukáš Curylo, náměstek hejtmana MS kraje: "Je velmi dobře, že si každý rok připomínáme Den válečných veteránů. Jsou to naši vojáci, kteří bojovali a bojují za ideály demokracie a národní identity."

Tomáš Macura, primátor Ostravy: "Já ty významy vidím dva. Jednak vzdát hold lidem, kteří prolili krev za svobodu naší země, za naše národy obecně, kteří vůbec položili život ve všech válkách světa a současně i vyjádřit jakousi naději, že to jednou nebude třeba." 

Z pamětníků 2. světové války už bohužel v letošním roce přišla jen partizánská spojka Dana Milatová. Ostatní veteráni jsou už výhradně z novodobých válek.

Jaroslav Honegr, válečný veterán: "Byl jsem jako veterinární lékař na misi v Iráku a v Pákistánu. Ta první byla v době války a ta druhá byla humanitární mise po zemětřesení."  

Symbolem Dne veteránů je vlčí mák, což má svůj původ v básni Na flanderských polích.

---

Strážníci MP Ostrava začali s kontrolami chatovišť

Skončila sezóna zahradničení a chataření spousta nejrůznějších rekreačních objektů tak zůstává přes zimu prázdná. Proto se v tomto období strážníci daleko více zaměřují i na lokality jako jsou zahrádkářské kolonie nebo chatové oblasti., které se mohou snadno stát cílem zlodějů.

Chatová oblast v Hrabové je jednou ze sedmi podobných lokalit v katastru územního obvodu Ostrava-Jih, na které se v následujícím zimní období budou strážníci MP zaměřovat. Nejde jen o běžné hlídky, ale také o hipologickou skupinu, která může využít výhod pohledu z koňského hřbetu. 

Rudolf Šupík, strážník hipolog: "Hlídkovou službu v oblasti chat a rekreačních objektů provádíme velmi často. Využíváme toho, že z těch koní máme náležitý rozhled i přes vyšší ploty." 

Chaty a zahrádky pomáhají střežit také kynologové se svými svěřenci. Osmiletý Jury je už zkušený hlídač a běda každému zloději, kterého vypátrá.

Hana Dajdová, strážnice kynoložka: "Ten pes působí na případného pachatele mnohem preventivněji, než běžná hlídka. Navíc, kdyby byla narušena branka, tak ten pes se vypustí do zahrady a on případného pachatele nalezne a štěkotem nám to oznámí." 

Akce mají i  preventivní charakter a strážníci chatařům a zahrádkářům poradí, jak co nejlépe objekt na zimu zabezpečit.

Jindřich Machů, mluvčí PČR Ostrava: "Důležité je nenechávat v chatě žádné cenné věci. Chaty a chatky řádně uzamknout, pokud mají okenice, zabednit. "

Majitelé by ale i v zimě měli občas svůj majetek zkontrolovat. Podívat se mohou i k sousedům a dobrá je vzájemná dohoda. 

---

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat