Ostravské minuty

  • Zpravodajství z Ostravy od reportéra Tomáše Kořistky a kameramana Tomáše Trávníka.
  • Karla Kryla připomíná pamětní deska na Českém rozhlasu
  • Ostrava podpoří organizátory prorodinných aktivit
  • Občané Staré Bělé obchodní centrum v referendu odmítli
  • Japonské dny v Domě kultury města Ostravy
  • Pozvánka na Den otevřených dveří radnice 28. 10.

Karla Kryla připomíná pamětní deska na Českém rozhlasu

Ostrava má nároží Karla Kryla. Tvoří ho rohový dům Českého rozhlasu v centru města, na kterém byla odhalena i pamětní deska. Karel Kryl v Ostravě natočil první nahrávky desky Bratříčku, zavírej vrátka.

Před Českým rozhlasem v centru Ostravy bylo v úterý živo. Přímo na budově byla odhalena pamětní deska Karla Kryla. Písničkář je s Ostravou nesmazatelně spjat svými nahrávkami a proto zde má už také sochu, která vznikla v roce 2018. 

Josef Podstata, ředitel Českého rozhlasu Ostrava: "Miloš Zapletal, tehdejší zaměstnanec Československého rozhlasu, nějak uslyšel, jak Karel Kryl zkouší skladby a donutil ho v Činoherním studiu nahrát ty prapůvodní písničky. V podstatě to pak byl základ budoucí desky Bratříčku, zavírej vrátka." 

I když se zvažovalo pojmenování celé ulice po Karlu Krylovi, nakonec se tak bude jmenovat nároží u domu, kde své skladby nahrál. 

Tomáš Macura, primátor Ostravy: "Jsem rád, že se našlo i to řešení, že tady vedle jeho sošky vznikne i nároží Karla Kryla podobně, jako je kousek odsud nároží pana Tlapáka. Je to fajn forma, jak vzdát těm lidem hold a neměnit názvy ulic." 

Pamětní desku vytvořil Lukáš Dvorský, který je podepsán také například pod památníkem střelby ve fakultní nemocnici. Deska je z bronzu a má rozměry 80 na 40 centimetrů. 

Lukáš Dvorský, sochař: "Já jsem si obsahově vybral to, co považuje za nejdůležitější z toho co podle mne sdělil, že slušný člověk bude vždy největším terčem a proto je tam ten terčík."

Odhalení desky se bohužel nemohl kvůli nemoci zúčastnit bratr Karla Kryla Jan, kterého nahradila manželka a tedy švagrová známého písničkáře.  

---

Ostrava podpoří organizátory prorodinných aktivit

Ostrava opět přispěje na podporu prorodinných a volnočasových aktivit. O peníze může zažádat každý, kdo organizuje nějaké akce nebo aktivity zaměřené na soužití rodin i mezigenerační. Projekty mohu být i z oblasti poradenství.

Ostrava se dlouhodobě zaměřuje na rodinnou politiku s cílem zvrátit nepříznivý demografický vývoj a zejména zastavit stěhování mladých lidí, ale naopak jim co nejlepší podmínky pro život a založení rodiny. Kromě velkých projektů město každoročně podporuje i menší komunitní akce pro celé rodiny.

Zdeněk Pražák, náměstek primátora Ostravy: „Vedle podpory velkých kulturních projektů vnímáme také potřebu podporovat i menší komunitně zaměřené akce a aktivity pro rodiny, které většinou vznikají jen z čisté potřeby lidí se setkávat, vzájemně spolu komunikovat a dělit se o své starosti i radosti. Právě z tohoto důvodu jsme vytvořili dotační program v oblasti rodinné politiky, což považuji za velice dobrý krok. Cílem je podpořit spolky a neziskové organizace, které se v této činnosti angažují, neboť jsme přesvědčeni, že především rodinám s dětmi je třeba nabídnout kvalitní a finančně nenáročnou možnost společného trávení volného času.“

Pro příští rok je prozatím připraven milion 100 tisíc korun. Každoročně je z tohoto dotačního titulu podpořena činnost 10-15 organizací, které se snaží o vytváření vhodných podmínek pro fungování rodin a usilují o odstranění překážek, jimž rodiny čelí. Podporu mohou získat i jednorázové akce.

Zdeněk Pražák, náměstek primátora Ostravy: "Vedle toho ještě podporujeme volnočasové aktivity, na které je alokovaná částka 6 milionů korun, což je zhruba stejně jako v minulých obdobích."

O podporu se musejí zájemci přihlásit od 18. do 27. října. Žádosti mohou podat právnické i fyzické osoby. Podrobnosti naleznete na webu Ostravy. 

---

Občané Staré Bělé obchodní centrum v referendu odmítli

Jak už z našeho zpravodajství víte, součástí voleb v Ostravě - Staré Bělé bylo i referendum o výstavbě obchodního centra v katastru tohoto městského obvodu. Podle očekávání drtivá většina občanů zamýšlenou výstavbu odmítla. Starosta chce nyní odmítavé stanovisko obyvatel využít k dalším jednání na magistrátu.

Je obvyklé, že když chce někdo něco nového postavit, vždy se najdou nějací odpůrci, kteří stavbu odmítají. Málokdy jsou ale tak jednotní, jako obyvatelé Staré Bělé, kteří v referendu více, než 90 procenty odmítli výstavbu obchodního centra. Hlasovalo přitom 71 procent obyvatel. Proti jsou dokonce i lidé z opačného konce obce. 

anketa, obyvatelé Staré Bělé: "Komu by se líbilo, když vám tady postaví 12ti metrovou halu."

"Je to katastrofa."

"V žádném případě to nechceme."

Mojmír Krejčíček, starosta Ostravy - Staré Bělé: "Výsledek referenda je závazný pro náš městský obvod. Již jsem měl jednání s vedením města a budu dále pokračovat o případné změně územního plánu. Mám jednání s investorem a také budeme jednat s majiteli pozemků o způsobu jejich dalšího využití."

Retail Park Ostrava - Jih má vyrůst na poli mezi Plzeňskou a Junáckou. Jeho součástí by měly být nejen obchody, ale i haly pro lehký průmysl. Dopravní napojení by mohlo být jedním z důležitých faktorů při schvalování záměru. 

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy: "Pro nás je podstatné a zabýváme se tím už několik týdnů bez ohledu na výsledek referenda, aby jakákoliv zástavba v tom území byla do budoucna kompatibilní se zástavbou rodinných domů a na druhé straně s tím, že má v tom území vzniknout velkokapacitní komunikace Nová Krmelínská."

Ani referendum, ale nedává lidem jistotu, že se nebude stavět. Nyní bude záležet na úřednících státní správy. K postoji občanů by ale jistě měli přihlížet. 

---

Japonské dny v Domě kultury města Ostravy

Dům kultury města Ostravy na dva dny ožil japonskou kulturou. Uskutečnil se tady už 5. ročník festivalu Japonské dny. Ty jsou každým rokem větší a vždy beznadějně vyprodané. Ani letos tomu nebylo jinak.

Samurajské ukázky slavnostně zahájily Japonské dny v Ostravě. Probíhaly v Domě kultury města Ostravy a nabídly mimo jiné ukázky bojového umění, koncert, divadlo, origami i ochutnávku japonské kuchyně.

Silvestr Prajer, skupina Gorin: “To byla ukázka bojové lukostřelby, kdy vlastně jde o to, že nastoupí řada 150 lidí a ti proti sobě střílejí. O japonském luku se tvrdí, že je nejméně přesný a přesto se s ním dá trefovat docela dobře. Ale v tom množství těch šípů, když to lítá, tak vždycky se něco trefí.”

Hideo Suzuki, velvyslanec Japonska v ČR: “Cítím v Ostravě takovou tu lásku k Japonsku a myslím si, že je tady spousta možností, kde by se dalo spolupracovat. Nejedná se pouze o kulturu, ale například o problematiku čisté energie, zpracování odpadu a podobně.”

Letos poprvé na Japonských dnech lidé viděli i módní přehlídku kimon.

Jan Kudla, předseda Česko-japonského kulturního centra: “Je to velmi časově náročné co se týče toho oblékání i těch příprav, takže jsem nechtěl kolegy zatěžovat. Letos jsem je přesvědčil a dopadlo to úžasně.”

Stanislav Bartůněk, skupina Gorin: “Ten nástroj se jmenuje takadai a používá se na klasickou japonskou splétací techniku kumihimo, která je stará zhruba 2 tisíce let.”

Používá se například k výrobě různých šňůrek na dámská kimona, nebo k vyplétání samurajských zbrojí.

---Mohlo by Vás také zajímat