Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Ostravské minuty

Ostravské minuty

  • Zpravodajství z Ostravy od reportéra Tomáše Kořistky a kameramana Tomáše Trávníka
  • Ostrava dlouhodobě pomáhá obětem trestných činů
  • Ostrava spouští v předstihu eDoklady
  • Žáci a studenti se vžili do role ostravských politiků

Ostrava dlouhodobě pomáhá obětem trestných činů

Ostrava dlouhodobě podporuje spoustu aktivit, které pomáhají obětem trestných činů. Služby jsou zaměřeny na všechny věkové kategorie od dětí až po seniory. Důležité je, aby se oběti nebály o pomoc odborníků říct. Dětem by o možnostech měli poradit rodiče či kamarádi.

22. února si každý rok připomínáme Den obětí trestných činů. Je to velmi důležité, cílem totiž je zvýšit povědomí o možné pomoci a podpoře obětem a jejich blízkým. Ostrava podporuje tyto aktivity dlouhodobě.

Zbyněk Pražák, náměstek primátora Ostravy: "Problematika obětí trestných čin je velice závažná. Ta pomoc je samozřejmě velice široká. V Ostravě máme 8 organizací v 11 specializovaných službách či programech. Každý rok do těch aktivit vkládáme asi 1,3 milionů korun."

Důsledkem pachatelova jednání může být následek na zdraví, psychice i majetku obětí. Obzvlášť zranitelnou skupinou obětí jsou děti. V Centru sociálních služeb Ostrava jim jsou připraveni pomoci okamžitě. 

Veronika Zajícová, vedoucí Centra sociálních služeb Ostrava: "Obětí trestného činu může být dítě, které bylo například sexuálně zneužito, nebo ho někdo přepadl, nebo bylo znásilňované. To jsou asi nejčastější typy trestných činů, ale samozřejmě mohlo být třeba i okradeno. Dítě se na nás může obrátit v pondělí a středu bez objednání . Může přijít i bez rodiče a může přijít i anonymně. Věnuje se mu terapeut nebo krizový intervent a může si  i vybrat mužem psychologem či ženou."

Lidé se mohou obracet také na strážníky Městské policie Ostrava, kteří jim poradí, kde hledat pomoc.

Zbyněk Pražák, náměstek primátora Ostravy: "Z těch organizací je to dlouhodobě např. Bílý kruh bezpečí, Vzájemné soužití, Jekhetane, Armáda spásy, Diakonie, Charita a další."

V průběhu trestního řízení mohou mít oběti podporu v podobě zmocněnce či osoby blízké. Psychické a somatické potíže se mohou objevit i později. Vracejí se vzpomínky, obavy a strach z určitých situací či míst, mohou trpět nespavostí, pocity úzkosti či viny. Pokud příznaky přetrvávají déle než šest týdnů, měly by oběti vyhledat odboru pomoc.

Veronika Zajícová, vedoucí Centra sociálních služeb Ostrava: "Určitě na to nebýt sám a vyhledat odborníka, vyhledat nějaké zařízení, jako jsme třeba právě my v krizovém Centru pro děti a rodinu, kde tomu dítěti poskytneme pomoc a podporu, kterou potřebuje i ve velmi krátkých intervalech. Nejen, že se k nám dostane velmi rychle a nemusí čekat tři měsíce, ale zároveň jsme schopni pracovat i několikrát do týdne, když je to potřeba." 

Radu i kontakty zájemci získají také v místě prvního kontaktu SOCIOPOINT na ostravském magistrátu, zřízena je i bezplatná linka 800 700 650. Detailní informace jsou také na webu Bezpečnější Ostrava .

---

Ostrava spouští v předstihu eDoklady

Ostravský magistrát se snaží být moderní a přívětivý k občanům a proto ve velkém předstihu spouští možnost ověření totožnosti prostřednictvím eDokladu. Stačí mít pouze aplikaci v mobilu.

20. leda začaly v naší zemi fungovat eDoklady, tedy vlastně občanský průkaz v mobilu. V první vlně je měly přijímat ústřední správní úřady například ministerstva. Od července pak kraje, obce s rozšířenou působnosti nebo také policie či matriky. Ostrava se ale snaží být moderní a proto rozjíždí možnost prokazování eDokladem už nyní. 

Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora Ostravy: "Ostrava se zapojila do přijímání eDokladů. V tuto chvíli na magistrátu na více než 500 místech v rámci Ostravy testujeme přijímání eDokladů. Ze zákona musí na tento systém obce naskočit ve druhé polovině roku, ale my jsem  se rozhodli tuto službu poskytnout občanům Ostravy co nejdříve."

Už přes 400pracovišť je schopných ověřit totožnost občana prostřednictvím eDokladu, přičemž magistrát každodenně pokračuje na zavádění služby v dalších organizačních jednotkách.

Jan Dohnal, primátor Ostravy: "Elektronické doklady eobčanky jsou za mně určitě krok správným směrem. Je to významný postup k elektronizaci celého státu. Všichni to známe, dnes už mají lidé spoustu věcí, včetně platebních karet nahrány v mobilu."

Služba je v první fázi zprovozněna v prostředí pevných pracovišť, následovat bude její rozšíření na úředníky, ověřující totožnost občanů v terénu. Někteří z nich za tímto účelem obdrží novou techniku. V celkovém součtu by měl ostravský magistrát brzy disponovat až 600 zaměstnanci, schopnými eDoklad přijmout.

---

Žáci a studenti se vžili do role ostravských politiků

Parlament dětí a mládeže města Ostravy ve spolupráci s městem připravil pro studenty středních škol a žáky 9. tříd základních škol z moravskoslezské metropole nevšední zážitek. Studenti a žáci se při simulaci jednání městského zastupitelstva zhostili úloh volených zástupců města.

Slavnostní sál Nové radnice, kde pravidelně zasedá nejvyšší orgán města Ostravy - zastupitelstvo, tentokrát oživili žáci a studenti ostravských škol. Vyzkoušeli si totiž jaké to je rozhodovat o důležitých věcech. Šlo o mládežnickou organizaci Parlament dětí a mládeže města Ostravy. 

Dohnal (ODS), primátor Ostravy: „Je to skvělá aktivita, která mladým lidem přiblíží to, jak funguje reálná politika, jak funguje orgán zastupitelstva města. Mají možnost si vyzkoušet mluvit před svými vrstevníky, vést argumentační bitvy, pohotově reagovat, zdokonalit se v rétorice, podpoří to jejich sebevědomí.“

Účastníci z ostravských škol se v průběhu simulovaného zasedání zastupitelstva rovněž seznámili se Strategickým plánem rozvoje města Ostravy pro léta 2024–2030 a s ním souvisejícími aktivitami.

Andrea Hoffmannová (Piráti), náměstkyně primátora Ostravy: „Ostrava dlouhodobě podporuje aktivity Parlamentu dětí a mládeže včetně aktivit žákovských parlamentů na našich základních školách. Jsem ráda, že dostáváme mladé lidi do aktivní participace s radnicí a s tím, co se v Ostravě děje. Dnes se tady setkalo více než 45 mladých lidí z celého MS kraje, budou spolu debatovat. My členy parlamentu také zapojujeme do různých pracovních skupin, do strategie města, kterou připravujeme, takže tato aktivita je jedna z mnoha, kterou s parlamentem připravujeme.“

Mladí „zastupitelé“ předvedli, jak by naložili s návrhem smlouvy o poskytnutí rozpočtové dotace projektu Černé kostky nebo návrhem memoranda k projektu revitalizace památkově chráněných objektů vysokých pecí v Dolních Vítkovicích.

David Kaszper, předseda Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy: „Parlament dětí a mládeže města Ostravy podporuje občanství a jedním z cílů této akce – simulace jednání zastupitelstva – je podporovat mladé lidi v angažovanosti do veřejného dění. My jsme tuto akci připravili ve spolupráci s magistrátem města Ostravy a záštitu nám udělil pan primátor. Akce je iniciována studenty, protože si myslíme, že je velmi důležité, aby mladí lidé byli vtaženi do aktivního občanství.“

Klára Kludská, účastnice: „Pro mě je to zajímavá příležitost, je to zase něco nového. Nejvíce mě zajímají novinky v kultuře.“

Protože podmínky zasedání byly co nejvěrnější, účastníci se nevyhnuli jednání v politických klubech, kde návrhy nejprve předjednali a připravili se na vlastní zasedání zastupitelstva. Do politických klubů byli rozdělení poměrně, dle aktuálního složení Zastupitelstva města Ostravy.

---

Redakčně upraveno / zkráceno.

Mohlo by Vás také zajímat

Pořad: Ostravské minuty
22. února 2024, 18:35

Ostrava dlouhodobě pomáhá obětem trestných činů

Ostrava dlouhodobě podporuje spoustu aktivit, které pomáhají obětem trestných činů. Služby jsou zaměřeny na všechny věkové kategorie od dětí až po seniory. Důležité je, aby se oběti nebály o pomoc odborníků říct. Dětem by o možnostech měli poradit rodiče či kamarádi.

22. února si každý rok připomínáme Den obětí trestných činů. Je to velmi důležité, cílem totiž je zvýšit povědomí o možné pomoci a podpoře obětem a jejich blízkým. Ostrava podporuje tyto aktivity dlouhodobě.

Zbyněk Pražák, náměstek primátora Ostravy: "Problematika obětí trestných čin je velice závažná. Ta pomoc je samozřejmě velice široká. V Ostravě máme 8 organizací v 11 specializovaných službách či programech. Každý rok do těch aktivit vkládáme asi 1,3 milionů korun."

Důsledkem pachatelova jednání může být následek na zdraví, psychice i majetku obětí. Obzvlášť zranitelnou skupinou obětí jsou děti. V Centru sociálních služeb Ostrava jim jsou připraveni pomoci okamžitě. 

Veronika Zajícová, vedoucí Centra sociálních služeb Ostrava: "Obětí trestného činu může být dítě, které bylo například sexuálně zneužito, nebo ho někdo přepadl, nebo bylo znásilňované. To jsou asi nejčastější typy trestných činů, ale samozřejmě mohlo být třeba i okradeno. Dítě se na nás může obrátit v pondělí a středu bez objednání . Může přijít i bez rodiče a může přijít i anonymně. Věnuje se mu terapeut nebo krizový intervent a může si  i vybrat mužem psychologem či ženou."

Lidé se mohou obracet také na strážníky Městské policie Ostrava, kteří jim poradí, kde hledat pomoc.

Zbyněk Pražák, náměstek primátora Ostravy: "Z těch organizací je to dlouhodobě např. Bílý kruh bezpečí, Vzájemné soužití, Jekhetane, Armáda spásy, Diakonie, Charita a další."

V průběhu trestního řízení mohou mít oběti podporu v podobě zmocněnce či osoby blízké. Psychické a somatické potíže se mohou objevit i později. Vracejí se vzpomínky, obavy a strach z určitých situací či míst, mohou trpět nespavostí, pocity úzkosti či viny. Pokud příznaky přetrvávají déle než šest týdnů, měly by oběti vyhledat odboru pomoc.

Veronika Zajícová, vedoucí Centra sociálních služeb Ostrava: "Určitě na to nebýt sám a vyhledat odborníka, vyhledat nějaké zařízení, jako jsme třeba právě my v krizovém Centru pro děti a rodinu, kde tomu dítěti poskytneme pomoc a podporu, kterou potřebuje i ve velmi krátkých intervalech. Nejen, že se k nám dostane velmi rychle a nemusí čekat tři měsíce, ale zároveň jsme schopni pracovat i několikrát do týdne, když je to potřeba." 

Radu i kontakty zájemci získají také v místě prvního kontaktu SOCIOPOINT na ostravském magistrátu, zřízena je i bezplatná linka 800 700 650. Detailní informace jsou také na webu Bezpečnější Ostrava .

---

Ostrava spouští v předstihu eDoklady

Ostravský magistrát se snaží být moderní a přívětivý k občanům a proto ve velkém předstihu spouští možnost ověření totožnosti prostřednictvím eDokladu. Stačí mít pouze aplikaci v mobilu.

20. leda začaly v naší zemi fungovat eDoklady, tedy vlastně občanský průkaz v mobilu. V první vlně je měly přijímat ústřední správní úřady například ministerstva. Od července pak kraje, obce s rozšířenou působnosti nebo také policie či matriky. Ostrava se ale snaží být moderní a proto rozjíždí možnost prokazování eDokladem už nyní. 

Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora Ostravy: "Ostrava se zapojila do přijímání eDokladů. V tuto chvíli na magistrátu na více než 500 místech v rámci Ostravy testujeme přijímání eDokladů. Ze zákona musí na tento systém obce naskočit ve druhé polovině roku, ale my jsem  se rozhodli tuto službu poskytnout občanům Ostravy co nejdříve."

Už přes 400pracovišť je schopných ověřit totožnost občana prostřednictvím eDokladu, přičemž magistrát každodenně pokračuje na zavádění služby v dalších organizačních jednotkách.

Jan Dohnal, primátor Ostravy: "Elektronické doklady eobčanky jsou za mně určitě krok správným směrem. Je to významný postup k elektronizaci celého státu. Všichni to známe, dnes už mají lidé spoustu věcí, včetně platebních karet nahrány v mobilu."

Služba je v první fázi zprovozněna v prostředí pevných pracovišť, následovat bude její rozšíření na úředníky, ověřující totožnost občanů v terénu. Někteří z nich za tímto účelem obdrží novou techniku. V celkovém součtu by měl ostravský magistrát brzy disponovat až 600 zaměstnanci, schopnými eDoklad přijmout.

---

Žáci a studenti se vžili do role ostravských politiků

Parlament dětí a mládeže města Ostravy ve spolupráci s městem připravil pro studenty středních škol a žáky 9. tříd základních škol z moravskoslezské metropole nevšední zážitek. Studenti a žáci se při simulaci jednání městského zastupitelstva zhostili úloh volených zástupců města.

Slavnostní sál Nové radnice, kde pravidelně zasedá nejvyšší orgán města Ostravy - zastupitelstvo, tentokrát oživili žáci a studenti ostravských škol. Vyzkoušeli si totiž jaké to je rozhodovat o důležitých věcech. Šlo o mládežnickou organizaci Parlament dětí a mládeže města Ostravy. 

Dohnal (ODS), primátor Ostravy: „Je to skvělá aktivita, která mladým lidem přiblíží to, jak funguje reálná politika, jak funguje orgán zastupitelstva města. Mají možnost si vyzkoušet mluvit před svými vrstevníky, vést argumentační bitvy, pohotově reagovat, zdokonalit se v rétorice, podpoří to jejich sebevědomí.“

Účastníci z ostravských škol se v průběhu simulovaného zasedání zastupitelstva rovněž seznámili se Strategickým plánem rozvoje města Ostravy pro léta 2024–2030 a s ním souvisejícími aktivitami.

Andrea Hoffmannová (Piráti), náměstkyně primátora Ostravy: „Ostrava dlouhodobě podporuje aktivity Parlamentu dětí a mládeže včetně aktivit žákovských parlamentů na našich základních školách. Jsem ráda, že dostáváme mladé lidi do aktivní participace s radnicí a s tím, co se v Ostravě děje. Dnes se tady setkalo více než 45 mladých lidí z celého MS kraje, budou spolu debatovat. My členy parlamentu také zapojujeme do různých pracovních skupin, do strategie města, kterou připravujeme, takže tato aktivita je jedna z mnoha, kterou s parlamentem připravujeme.“

Mladí „zastupitelé“ předvedli, jak by naložili s návrhem smlouvy o poskytnutí rozpočtové dotace projektu Černé kostky nebo návrhem memoranda k projektu revitalizace památkově chráněných objektů vysokých pecí v Dolních Vítkovicích.

David Kaszper, předseda Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy: „Parlament dětí a mládeže města Ostravy podporuje občanství a jedním z cílů této akce – simulace jednání zastupitelstva – je podporovat mladé lidi v angažovanosti do veřejného dění. My jsme tuto akci připravili ve spolupráci s magistrátem města Ostravy a záštitu nám udělil pan primátor. Akce je iniciována studenty, protože si myslíme, že je velmi důležité, aby mladí lidé byli vtaženi do aktivního občanství.“

Klára Kludská, účastnice: „Pro mě je to zajímavá příležitost, je to zase něco nového. Nejvíce mě zajímají novinky v kultuře.“

Protože podmínky zasedání byly co nejvěrnější, účastníci se nevyhnuli jednání v politických klubech, kde návrhy nejprve předjednali a připravili se na vlastní zasedání zastupitelstva. Do politických klubů byli rozdělení poměrně, dle aktuálního složení Zastupitelstva města Ostravy.

---

Redakčně upraveno / zkráceno.

Zdroj: https://polar.cz/porady/ostravske-minuty/ostravske-minuty-22-02-2024-18-35