Ostravské minuty

  • Zpravodajství z Ostravy od reportéra Tomáše Kořistky a kameramana Tomáše Trávníka.
  • Ostravské Vánoce budou, ale ve skromnější podobě
  • Ostrava chce být centrem prvotřídního vzdělávání
  • Ostrava si připomněla 17. listopad na radnici
  • Ostrava hledá investory pro tři lukrativní místa

Ostravské Vánoce budou, ale ve skromnější podobě

Ostravské Vánoce budou. Kvůli pandemii sice ve skromnější verzi, ale přesto se tato oblíbená akce uskuteční. Hlavní změnou je zrušení hromadných akcí, jako je rozsvěcování vánočního stromu a nebo koncertů. K omezení programu chtějí přistoupit i velké městské obvody.

Hitem Ostravských Vánoc se bezesporu stane tento obří dárek se saněmi a monstrózní baňkou na sedátku, který ozdobil Prokešovo náměstí před magistrátem. Dílo výtvarnice Eriky Bornové postavili kulisáci z Národního divadla Moravskoslezského za tři měsíce a nyní bude v adventním období zakrývat fontánu s plastikou Ikara. 

Erika Bornová, autorka instalace Velký dar - úhel pohledu: "Udělala jsem Velký dar - úhel pohledu, protože jsem chtěla, aby si i velcí lidi připadali jako malé děti a viděli všechno zespoda. Když jste malé děti, tak se vám všechno zdá velké." 

Vánoční strom z Beskyd už stojí na Masarykově náměstí. Jeho rozsvěcování ale bude zrušeno a na náměstí nebude ani pódium pro umělce. Velká vystoupení jsou zrušena.

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora: "Bezesporu chceme Ostravské Vánoce zachovat, ale zároveň potřebujeme omezit masové aktivity. Je to především to slavnostní rozsvícení vánočního stromku."  

Miriam Lehocká, obchodní ředitelka výstaviště Černá louka: "Uděláme maximum proto, abychom zachovali ty programové body, které dokážeme bezpečně zrealizovat. To jsou akce, které umíme kapacitně velmi dobře kontrolovat." 

Velkým lákadlem letos bude ledové kluziště na náměstí Dr. Edvarda Beneše. Podmínkou vstupu ale bude bezinfekčnost. Magistrát vyzval také městské obvody, aby zodpovědně zvážily program. Poruba i Jih už na úpravách pracují. 

 

---

Ostrava chce být centrem prvotřídního vzdělávání

Ostrava chce být centrem prvotřídního vzdělávání, což je klíčové pro další všestranný rozvoj města. Kvalitní školství je základem pro zastavení odlivu talentovaných lidí za prací do jiných regionů naší země. Proto byla vytvořena strategie rozvoje vzdělávání do roku 2030.

Pro moderní metropoli 21. století je klíčové kvalitní vzdělávání na všech úrovních. Od škol a školek až po univerzity, které musí být pro mladé lidi z našeho kraje první volbou při rozhodování o studiu. To je totiž jedna z hlavních cest pro zastavení úbytku obyvatel a přilákání nových talentovaných lidí. Tým odborníků proto vytvořil Strategii vzdělávání města Ostravy 2030.

Andrea Hoffmanová, náměstkyně primátora Ostravy: "V současnosti už tady máme unikátní projekty, jako je kariérové poradenství nebo podpora talentmanagementu, které ta strategie zachovává a zajišťuje, aby dále fungovaly, ale jsou to i další důležité věci, jako například školní pedagogická pracoviště a finanční zajištění školních psychologů a asistentů pedagoga."  

Základními stavebními kameny strategie jsou zkušenosti a poznatky ze spolupráce se zřizovateli škol, samotnými školami, univerzitami, odborníky, sportovními kluby i neziskovým sektorem. 

Andrea Hoffmanová, náměstkyně primátora Ostravy: "Strategie obsahuje projekty, ale i podporuje celkovou spolupráci těch vzdělávacích institucí. To, aby univerzity spolupracovaly se školami a dětmi už od mateřských škol a vše v Ostravě bylo propojeno."

Strategie klade důraz na růst kvality vzdělávání, talentmanagement, rovné příležitosti, kariérové poradenství, rozvoj měkkých kompetencí, podporu flexibilního vzdělávání a digitálních kompetencí, rozvoj veřejných vysokých škol i rozvoj zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání.

---

Ostrava si připomněla 17. listopad na radnici

V Ostravě se na 17. listopad vzpomínalo i o den později tedy 18. U pamětní desky politických vězňů byly položeny kytice a primátor Tomáš Macura i hejtman Ivo Vondrák hovořili hlavně o dnešní době, kdy mnoho lidí zpochybňuje demokracii. Ta je prý ale především o zodpovědnosti k ostatním.

Stalo se už tradicí, že Konfederace politických vězňů organizuje 17. listopadu vzpomínkový akt v budově ostravského magistrátu, kde je pamětní deska. Spolupracují přitom se studenty a spolkem Fiducia. 

Ilona Rozehnalová, Klub Fiducia: "Když skončil komunismus, tak já jsme měla14 let, ale celou éru totality jsem vnímala velice citlivě, protože můj dědeček byl perzekuovaný, měl za komunistů problémy a moje maminka nemohla studovat." 

Jiří Sovadina, historik, učitel Gymnázia Olgy Havlové: "Snažíme se se studenty 17. listopad připomínat a myslím, že to vnímají i ze strany rodičů, kteří prožili 17. listopad, protože to je svátek, který je pořád živý." 

Mezi hosty byli také politici a zástupci nejrůznějších organizací, jako je například Junák a nebo vojenské velitelství. 

Tomáš Macura, primátor Ostravy: "Chci vás všechny moc přivítat. Jsem rád, že se můžeme po roční pauze potkat tady v těchto historických prostorách nové radnice, které už pamatují 91 let." 

Ivo Vondrák, hejtman MS kraje: "Já jsem byl přímým účastníkem, protože jsme byl tehdy prvním rokem odborný asistent na vysoké škole a dodnes mi zní v uších svobodu, svobodu." 

Součástí piety byly i krásné písně v podání smíšeného pěveckého sboru Chorus Ostrava pod vedením Petry Rašíkové.

---

Ostrava hledá investory pro tři lukrativní místa

Hned tři zajímavé plochy nabízí k prodeji ostravský magistrát. Asi tou nejatraktivnější je lokalita s názvem Rezidence Stodolní přímo v historickém centru. Další dva pozemky jsou v městském obvodu Jih. Pro město je klíčový záměr případných investorů.

Ostrava svou rozlohou zaujímá plochu, kde by mohl žít až jeden milion obyvatel. Podle náměstkyně primátora Zuzany Bajgarové je ale při rozvoji města hlavní problém rozvolněná zástavba, proluky, periferie a bariéry. Prodejem některých zajímavých pozemků chce Ostrava tyto problémy postupně řešit. 

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora: "Mezi cíle města v souladu se Strategickým plánem patří tyto bariéry eliminovat, proluky zastavovat a město tak přirozeně rozvíjet. Klíčová je pro nás vždy celková smysluplnost záměru investora a synergie záměru s okolím."

Prvním a nejzajímavějším je pozemek v centru města, který sousedí ze Stodolní ulicí. Tuto lokalitu město postupně rekonstruuje a dostavuje. Měla by tam vzniknout nová funkční čtvrť.

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora: "Cílem je tyto objekty zrekonstruovat, dostavět nebo je odstranit a vystavět nové." 

Dvě další lokality patří k území městského obvodu Ostrava-Jih. Jeden pozemek je u vodního areálu na ulici Svazácká a druhý u Plzeňské. Tomu dominuje Památník budování socialismu.

Jan Dohnal (ODS), místostarosta MOb Ostrava-Jih:  "Tím, že se nacházíme v poměrně rušné křižovatce, tak nepředpokládáme rezidenční projekt, ale spíše nějakou multifunkční kancelářskou budovu , zdravotní středisko eventuálně soubor několika menších budov, které by tady mohly vyrůst."

Každý zájemce o pozemky je povinen ve své nabídce uvést popis zamýšleného využití pozemků, včetně specifikace účelu stavby, popis záměru z pohledu jeho přínosu pro rozvoj dané lokality. 

---Mohlo by Vás také zajímat