Ostravské minuty

Ostravu povede stejná koalice

Tomáš Tikal, TV Polar: Hezký den, je po volbách a proto jsme pro vás připravili speciální vydání Ostravských minut, ve kterém se dozvíte, jak jsme volili. Moravskoslezskou metropoli povede i nadále stejné seskupení hnutí ANO, koalice Spolu a Pirátů pod vedením primátora Tomáše Macury. Ten se tak se třemi volebními obdobími stává rekordmanem v novodobé historii Ostravy. Koaliční partneři se dohodli bez větších problémů.

Tomáš Macura (ANO), primátor Ostravy: Přestože jsme avizovali, že koaliční smlouvu podepíšeme do konce tohoto týdne, ten jsme proces urychlili a koaliční smlouva pro statutární město Ostrava na období dvacet 2022-2026 byla podepsána před několika minutami. Mezi tedy vítězným hnutí ANO 2011, koalicí Spolu, kterou tvoří tři politické subjekty, to znamená ODS, KDU-ČSL a TOP 09. A tím subjektem dalším je Česká pirátská strana. Obsahem té koaliční smlouvy jsou základní, teda ustanovení jako o programových prioritách, tak tedy i o personálním složení městské rady. Městská rada bude mít v nadcházejícím volebním období 11 členů, z toho hnutí ANO obsadí šest pozic, z toho tedy čtyři uvolněné a dvě neuvolněné. Koalice Spolu obsadí čtyři pozice, z toho tři uvolněné pozice, jednu neuvolněný. Česká pirátská strana obsadí jednu uvolněnou pozici. Co se týká resortů, nedochází k nějakým drastickým nebo dramatickým změnám. Hnutí ANO si de facto ponechává stávající portfolio, a to včetně tedy většiny personálního obsazení. Jedinou změnou tedy je, že namísto pana náměstka Babince bude náměstkem pro odbor majetku a veřejných zakázek pan inženýr Karel Malý, který byl doposud členem rady, jakožto neuvolněný osoba a pana Martina Bednáře střídá na pozici neuvolněného člena rady pan Miroslav Otisk z Poruby. Dále bude členem rady pan Ondřej Němeček z Moravské Ostravy a Přívozu. Tolik k obsazení za hnutí ANO. Koalice SPOLU, jak již jsem říkal, bude v městské radě zastoupena čtyřmi osobami, z toho třemi náměstky. Pan Jan Dohnal bude mít v gesci oblast dopravy a sportu. Pan inženýr Svozil zůstává v radě coby uvolněný náměstek, ale s rozličnou gescí, bude mít v gesci tedy finance, které jsem doposud teda vedle primátora zajišťoval já. Já jsem zapomněl na sebe. Já teda bych si dovolil zůstat v radě v pozici primátora. Ale zpátky ke koalici spolu. To znamená pan náměstek Svozil finance. Na pozici náměstka zůstává i pan Zbyněk Pražák, který bude mít na starosti odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Neuvolněným členem rady za koalici Spolu bude pan Vladimír Cigánek, kterého taky všichni znáte z předchozího volebního období. Nakolik část tohoto období vykonával funkci náměstka pro dopravu. Zbývá nám Česká pirátská strana, která s ohledem tedy na volební výsledek si uchovala pozici jednoho náměstka v radě a tam dochází k určité změně. Zůstává paní Andrei Hoffmannové, co by tedy náměstkyni, resort vzdělávání, ale k němu si přibírá kulturu a naopak, tedy se vzdává resortu sportu ve prospěch pana Dohnala. Co se týká personálních nebo programových priorit, není to nic nového. My jsme našli poměrně rychle průsečík mezi našimi programovými prioritami všech tří politických subjektů. V prvé řadě v tom časovém hledisku je to o tom, že jsme připraveni pomoci lidem, institucím při překonávání energetické, ekonomické krize celou řadou opatření, jejichž detaily budeme ještě teda ladit. Ale to je to hlavní a zásadní pro tu nejbližší dobu. Ale současně budeme pokračovat v rozvoji města ve všech oblastech, které tu potřebnou pozornost zaslouží. Ať už je to tedy budování a modernizace městské nemocnice nebo infrastruktury sociálních služeb, ať je to budování bytového fondu, ať je to podpora vzdělávání ve všech oblastech kultury, sportu, volnočasových aktivit a samozřejmě dopravy a všech dalších oblastí. Všem těmto oblastem je dostatečná pozornost věnována v našich volebních programech, které se přetaví následně poté, co jsme podepsali tuto koaliční smlouvu, do programového prohlášení, které bychom chtěli během několika málo týdnů představit. Já bych nyní požádal kolegy pana Dohnala a poté paní Andreo Hoffmannovou o komentář z jejich strany.

Jan Dohnal (ODS), lídr koalice SPOLU pro Magistrát města Ostravy: Dobrý den také, bylo tady toho hodně řečeno. De facto jste byli seznámeni s průběhem toho vyjednávání. Teď v kostce já za sebe musím říct, že jsem rád, že se nám podařila nalézt programová shoda, že můžeme pokračovat ve stávající koalici, která z našeho pohledu fungovala dobře, i když s ohledem samozřejmě na volební výsledek došlo teda k úpravě počtů a gesci v rámci této koalice. Přesto všechno si myslím, že se v ničem dramaticky nerozcházíme, co se týče budoucího rozvoje města. Já jsem rád, že volby dopadly způsobem, který vyloučil různé populistické hnutí, které chtěli využít momentální krize k tomu, aby vývoj tohoto města zastavili, brzdili. Takže důležité z mého pohledu, že všechny rozvojové projekty a všechny projekty, které jsou v běhu, budou pokračovat. Jsme tady zastoupení, když se podíváte na to politické složení, zástupci jak vládních stran, tak největšího opozičního hnutí, teďka myslím na půdě sněmovny hnutí ANO. Takže určitě budeme využívat i ty naše vazby, které, jak tady stojíme, máme nějakým způsobem nastavené v Praze. Takže myslím si, že ta koalice vznikla funkčně, účelně a bude ku prospěchu všem ve městě, samozřejmě jeho obyvatelům.

Andrea Hoffmannová (Piráti), náměstkyně primátora Ostravy: Já už jsem děkovala za hlasy voličů. Ráda bych také poděkovala koaličním partnerům. Je vidět, že naše čtyřletá práce ve vedení města měla smysl a můžeme dál pokračovat, za což jsem ráda. Věřím, že dotáhneme a budeme pokračovat v rozjetých projektech, které jsme měli na starosti jak v oblasti školství, tak sportu pod panem Dohnalem. Já se moc těším na novou gesci kultury. Máme tady plánováno mnoho důležitých nejenom investic, ale i projektů. Budeme plnit strategii vzdělávání i kultury. Věřím, že za čtyři roky se posuneme jak v oblasti vzdělání a kultury, což je pro nás priorita, zase o nějaký další krok a věřím, že Ostrava bude městem vzdělání a kultury. Takže ještě jednou děkuji kolegům za důvěru, těším se na naplňování našeho koaličního programu, ve kterém se ztotožňujeme a těším se na spolupráci.

Tomáš Macura (ANO), primátor Ostravy: Ta jednání nebyla nijak obtížná, ani personálně, ani programově. Úplně narovinu nám by to matematicky samozřejmě stačilo jenom s koalicí Spolu. Nicméně s ohledem na jakési vyvážení a i taky jsme chtěli zohlednit dobrou práci Pirátů v předchozím volebním období. Proto jsme nabídli účast na této nové městské koalici Pirátům a za daného stavu jsme si byli vědomi, že jako hnutí ANO musíme něco málo tzv. pustit ve prospěch koalice Spolu. Takže o tom jsme nijak dnes nediskutovalo, to jsme věděli.

Tomáš Kořistka, TV Polar: Tady můžete vidět kompletní složení rady: primátor Tomáš Macura; Zuzana Bajgarová, náměstkyně pro investice; Kateřina Šebestová, náměstkyně pro životní prostředí; Karel Malík, náměstek pro majetek a veřejné zakázky; Jan Dohnal, náměstek pro dopravu a sport; Miroslav Svozil, náměstek pro finance; Zbyněk Pražák, náměstek pro sociální věci a zdravotnictví; Andrea Hoffmannová, náměstkyně pro školství a kulturu; Vladimír Cigánek, Miroslav Otisk a Ondřej Němeček jsou neuvolněný radní.

Tomáš Tikal, TV Polar: Takové bylo povolební vydání Ostravských minut. Na příští týden už pro vás připravujeme další aktuality z vašeho města. Na viděnou!

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry