Regionální zprávy POLAR

  • Aktuální zpravodajství z Moravskoslezského kraje každou celou hodinu
  • Drobní podnikatelé mohou požádat o 20 tisíc korun
  • Svoz vánoční stromků začal v Karviné na začátku ledna
  • V kraji začalo očkování seniorů a handicapovaných
  • TS nově vyvážejí odpadkové koše v celém obvodu
  • Čeladná investuje do sportu a uvažuje o koupi hotelu

Drobní podnikatelé mohou požádat o 20 tisíc korun

Ostrava znovu podpoří drobné podnikatele, kteří museli kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru omezit nebo zcela přerušit činnost. Mohou si zažádat o okamžitou jednorázovou podporu ve výši 20 tisíc korun.

Ostravský magistrát, stejně jako loni, pomůže drobným podnikatelům, které postihl zákaz poskytování služeb přijatý k zamezení šíření nemoci Covid 19. Těmto živnostníkům město poskytne okamžitou jednorázovou finanční podporu 20 tisíc korun. 

Tomáš Macura, primátor Ostravy:  „Uvědomujeme si, že současná ekonomická situace je pro řadu drobných ostravských podnikatelů ještě horší, než byla loni na jaře. A přestože i město bylo vlivem pandemie covid-19 významně postiženo poklesem svých daňových příjmů, cítíme, že i nyní se musíme za živnostníky, kteří provozují ve městě své restaurace, kavárny, butiky a různé další služby a podílejí se tak na vytváření atmosféry města a jeho ekonomické kondici, postavit. Navazujeme na zkušenosti z loňského jara, kdy se tato rychlá a jednoduchá forma podpory velmi osvědčila. Alokováno pro tento účel máme předběžně 40 milionů korun."

O podporu mohou žádat fyzické i právnické osoby, pokud vládní opatření výslovně zakázalo jejich podnikatelskou činnost spočívající v maloobchodním prodeji a prodeji služeb v provozovně na území města. Restauracím, které musely zavřít, bude podpora vyplacena i v případě, že zvolili náhradní formu prodeje přes výdejová okna nebo rozvozem zákazníkům.

Tomáš Macura, primátor Ostravy: "Je jasné, že nejde o částky, které mohou podnikatelům kompenzovat jejich finanční ztráty, a jde spíš o gesto solidarity, které však v kombinaci s různými druhy vládní podpory pomůže překlenout současné mimořádně složité období."

O peníze lze žádat výhradně prostřednictvím jednoduché počítačové aplikace, do které podnikatelé nahrají jen scan podepsané žádosti, prohlášení a scan svého občanského průkazu. Žadatel nesmí být v insolvenci a nesmí mít dluh vůči městu. Celková výše jeho ročních příjmů za rok 2020 musí být minimálně 180 tisíc a maximálně 12 milionů korun.

Tomáš Macura, primátor Ostravy: "Tato pomoc je jednorázová a alokováno pro tento účel máme předběžně 40 milionů korun."

Podpora je vyhlašována jako časově neomezená a bude otevřená do vyčerpání částky. Rada města Ostravy bude žádosti schvalovat v týdenních intervalech. Veškeré informace jsou zveřejněny na webu města www.ostrava.cz/pomoc-podnikatelum. O Pomoc lze žádat od 18. ledna.

---

Svoz vánoční stromků začal v Karviné na začátku ledna

Vánoční stromečky splnily svůj účel a čekají na další osud u kontejnerů na sídlištích. Ty z Karviné je sváží na kompostárnu v Horní Suché speciální avie. Každoročně jich tam pracovníci Technických služeb odvezou zhruba 10 tun.

Vánoční stromky začínají pracovníci TS Karviná svážet hned na začátku ledna.

Jana Maierová, vedoucí Odboru komunálních služeb MMK: “Nedá se říct, do kdy, protože se ten svoz provádí do té doby, dokud tam ty stromky jsou odkládány nebo je TS tam najdou 31 36 Druhá možnost je že občané sami mohou tyto stromky vozit do sběrného dvora na ulici Bohumínská, v areálu TS Karviná. Město ročně sveze cirka 10 tun těchto živých vánočních stromků."

Vánoční stromky pak odváží na kompostárnu do Deposu v Horní Suché.

Petr Kolář, vedoucí provozu skládky a svozu odpadů Depos Horní Suchá: “Na naši kompostárnu se sváží stromky především z Karviné a z regionu obcí Horní Suchá, Albrechtice, Těrlicka a města Petřvald. Nejsou výjimkou návozy z okolních měst, například města Havířov nebo Orlová a celkově se u nás uloží něco málo přes 20 tun vánočních stromků ročně. Ty dále štěpkujeme a využíváme na kompostárně."

Stromky sváží ve městě Avie, ale automaticky je sbírají i pracovníci technických služeb při pravidelném svozu bioodpadu nebo kusového odpadu.

---

V kraji začalo očkování seniorů a handicapovaných

V úterý začalo očkování klientů sociálních zařízení v MS kraji. Jako první přišel na řadu Domov pro seniory Slunečnice v Ostravě a zařízení Fontána v Hlučíně, kde žijí handicapovaní. Ve Slunečnici pomohli první den s očkování zkušené sestry z fakultní nemocnice, ale v příštích dnech už si domovy budou klienty očkovat samy.

Domov pro seniory Slunečnice byl prvním v našem regionu, kde dorazily vakcíny proti nemoci Covid 19 určené přímo pro rizikové skupiny lidí. Přivezli je zdravotníci z fakultní nemocnice a rovnou se ujali i role učitelů. Sestry z oddělení pracovního a preventivního lékařství se totiž podílejí na očkování zdravotníků přímo ve fakultní nemocnici a tak už mají s vakcínou firmy Pfizer zkušenosti. 

Andrea Polanská, náměstkyně ředitele FN Ostrava pro ošetřovatelskou péči: "Naše role tady je především edukační. Kolegyně sestry, které tu pracují, standardně aplikují očkovací látky v rámci prevence chřipky. My je jen blíže seznámíme s technikou tohoto očkování a upozorníme, na co se před podáním vakcíny dotazovat.“

O očkování je ve Slunečnici velký zájem. Očkovat se kromě klientů budou samozřejmě i ošetřovatelé a další personál. 

Kateřina Nicielniková, vedoucí sociálně zdravotního útvaru Domova Slunečnice:  "Máme přihlášeno 270 klientů a zatím 134 zaměstnanců. Jsme velmi rádi, že jsme mohli vidět v praxi, jak má celý proces správně probíhat.“

anketa, klienti Domova Slunečnice: 1/ "Radila jsem se s rodinou a říkali mi, ať do toho jdu." 2/ "Jednou už jsem Covid prodělala a nechci to zažívat znovu." 

V úterý se podařilo naočkovat 90 lidí a další přijdou na řadu v příštích dnech. Slunečnice patří s kapacitou 400 lůžek k největším zařízením v kraji. 

---

TS nově vyvážejí odpadkové koše v celém obvodu

Technické služby Ostrava-Jih mají nově na starost odpadkové koše v celém obvodu. Dosud jezdily jen po jeho polovině. Druhou měla pod palcem externí firma. Denně tak najedou o zhruba 60 km více.

Technické služby Ostrava-Jih od nového roku zajišťují vývoz odpadkových košů v celém obvodu. Jedná se zhruba o 570 odpadkových košů. V rámci této činnosti měsíčně vyvezou asi 8 tun odpadu.

Jaroslav Plaček, ředitel TS Ostrava-Jih: “Činnost je realizovaná dvěma vozidly. Jedno vozidlo je v majetku organizace, druhé vozidlo je vypůjčené. V rámci této činnosti je v současné době pořizováno druhé vozidlo.”

Aktuálně tak po obvodu jezdí dva týmy 8 hodin denně. Práce to vůbec není jednoduchá. Zaměstnanci se nestarají jen o koše, ale i o nepořádek kolem nich.

Petra Čadová, řidička: “Když je to plné, tak neujdou kousek dál. Hodí to raději na zem, abysme to museli sbírat.”

Nejvíce pohozených odpadků mimo koše je na Dubině a v parcích po celém obvodu.

Petra Čadová, řidička: “Bývá to hodně u obchodů, hlavně na Dubině. Tak tam je nejvíc lidí asi tam bydlí a tam bývá tedy největší nepořádek. Potom v těch parcích, protože tam chodí bezdomovci. Ti tam zase nechávají flašky od vína a podobně.”

Do odpadkových košů rozhodně nepatří odpady u domácnosti. Ty byste měli vhazovat do plastových kontejnerů společnosti OZO Ostrava.

Petra Čadová, řidička: “Lidi jsou hrozně nepořádní. Do těch malých košů cpou pytle s odpadem z domu. Našli jsme tam zářivky, spacáky, polštáře, dokonce i sklo.”

Technické služby se setkávají také s vandaly, kteří odpadkové koše ničí.

---

Čeladná investuje do sportu a uvažuje o koupi hotelu

Obec Čeladná bude letos hospodařit s rozpočtem ve výši necelých 50 milionů korun. I přes očekávaný propad daňových příjmů počítá s investicemi, například do opravy komunikací. Peníze bude ale směřovat i do sportovní lokality a nevylučuje koupi hotelového objektu.

Rozpočet Čeladné na rok 2021 se pohybuje zhruba ve výši 49 milionů korun. Podle prognóz ministerstva financí musí po nějakou dobu očekává propad daňových příjmů v souvislosti s koronavirovou krizí ve výši 7 milionů. Přesto i v tomto roce obec počítá s investicemi, například do opravy komunikací, kde zažádala i o dotaci, a peníze budou směřovat do sportovní lokality vedle školy.

Pavol Lukša (DOBRÁ VOLBA 2016), starosta Čeladné: “Máme tam víceúčelové hřiště, které se dnes využívá jen velmi málo jen proto, že má možná zcela nevhodný koberec. Je tam umělý trávník, ale to byly ty první generační, kde je podloží vysypané pískem, takže chceme tam udělat nový povrch.”

Sportovní možnosti v zimním období by zde měla rozšířit i nafukovací hala. Zajímavý investiční projekt se rýsuje i v sociální oblasti.

Pavol Lukša (DOBRÁ VOLBA 2016), starosta Čeladné: “Vypadá to, že bude ke koupi hotel Prosper, takže bude záležet jen na výši ceny, a pokud ta cena bude zajímavá, jsem pro, aby ho obec koupila a přestavila ho na dům seniorů. Populace nám stárne, zájemců o byty v domě s pečovatelskou službou máme plný pořadník.”

S velkou budovou v centru by obec navíc získala i sál pro pořádání kulturních akcí, součástí je i zahrada s bazénem, který by mohly využívat mateřské školy.

---Mohlo by Vás také zajímat