Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Studuj u nás

Studuj u nás

  • Mezinárodní veletrh fiktivních firem letos online
  • Distanční výuka na SUŠ Ostrava využívá moderní technologie
  • Základní umělecké školy vyučují distančně na 100 procent

Tomáš Tikal, TV Polar: Dobrý den, televize Polar Vám přináší další díl školního magazínu Studuj u nás, jsme rádi, že se díváte. Začneme veletrhem fiktivních firem, který se letos konal poprvé on line, a pak se podíváme jak se distanční učí na Střední umělecké škole v Ostravě a také na základních uměleckých školách v našem regionu.

Mezinárodní veletrh fiktivních firem letos online

Tomáš Tikal, TV Polar: Naším prvním hostem je paní Magda Březná, koordinátorka mezinárodního veletrhu fiktivních firem. Dobrý den.

Magda Březná, koordinátorka Veletrhu fiktivních firem: Dobrý den.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak se lišila příprava toho vašeho veletrhu, který tradičně probíhal fyzicky, ale tentokrát, samozřejmě kvůli vnějším podmínkám, online?

Magda Březná, koordinátorka Veletrhu fiktivních firem: Jak jste řekl správně, tak vždycky jsme samozřejmě měli ten klasicky tradiční veletrh přímo na Černé louce, vzhledem k situaci pandemické, která opravdu tady je, tak jsme měli zvoleny dvě verze, jednak tu tradiční a jednak samozřejmě on-line verzi. Všichni účastníci, kteří byli osloveni, jsme už taková velká fiktivní rodina, tak dostali propozice jednak pro tradiční veletrh, pokud by se nám to podařilo, jednak samozřejmě pro ten on-line veletrh. Ta příprava je vždycky náročnější v tom, že si opravdu musíme stanovit nějaké cíle, co má být hlavním úkolem, hlavním cílem toho daného veletrhu fiktivních firem. Nicméně situace, která nastala, tak nám samozřejmě nahrála právě na ten on-line veletrh, to znamená řídili jsme se tou druhou verzí.

Tomáš Tikal, TV Polar: Byl o tuto formu zájem a nebo ti vaši spolupracovníci z jiných škol a jiných zemí byli zklamáni, že ten osobní veletrh letos nebude?

Magda Březná, koordinátorka Veletrhu fiktivních firem: Máte pravdu osobní kontakt je osobní kontakt a je to opravdu už dneska i na přátelské bázi. Nicméně byla jsem i velmi mile překvapená, že ty tradiční školy, které se vždycky přihlašovaly na ten klasický veletrh, se nám přihlásily i on-line, a celkem se nám přihlásilo 12 škol, z toho čtyři byli ze Slovenska a 8 bylo z České republiky. Takže opravdu ti tradiční vystavovatelé se nám přihlásili a jsme za to velmi vděční.

Tomáš Tikal, TV Polar: Předpokládám, že ta pravidla veletrhu se tentokrát musela trošičku pozměnit kvůli té on line formě. Takže jak jste je připravili a jaké byly kategorie?

Magda Březná, koordinátorka Veletrhu fiktivních firem: Kategorie jsme tentokrát rozdělili na dvě oblasti. První byla ústní část, která probíhala čtvrtého března a soutěžilo se v prezentaci a soutěž Firma v devadesáti sekundách v anglickém jazyce. Dopředu nám byly poslány čtyři kategorie a ty byly dopředu vyhodnoceny, kategorie Stánku, Sloganu, Vizitky a Podnikatelského záměru.

Tomáš Tikal, TV Polar: Ten stánek mě zajímá, žáci stavěli fyzický stánek a nebo ho ve photoshopu nebo v nějaké designové záležitosti vykonstruovali tak, aby byl vidět?

Magda Březná, koordinátorka Veletrhu fiktivních firem: Opět máte pravdu. Za mnou je zrovna stánek naší školy, který děvčata s vyučující samozřejmě postavili fyzicky. Nicméně spousta škol, protože jak probíhala pandemie, ať už je to na Slovensku nebo u nás, tak potom samozřejmě volali a domlouvali jsme se opravdu velmi urychleně a on-line jsme se domlouvali na tom, že udělají různé photoshopy a printy na to, aby když ta prezentace potom ústně probíhala, abychom nějaký ten stánek aspoň viděli třeba v rámci toho photoshopu.

Tomáš Tikal, TV Polar: Říkali jsme, že samozřejmě osobní kontakt se nahradit nedá. Přesto má ta on-line forma nějaké výhody?

Magda Březná, koordinátorka Veletrhu fiktivních firem: Výhodou určitě bylo to, že jak my vyučující, tak samozřejmě i naši žáci, se museli velmi rychle přizpůsobit těmto daným podmínkám, což si myslím, že je obrovskou výhodou i do budoucna, protože je vidět, že jsme velmi akceschopní a velmi flexibilní. Takže v tomhle určitě vidím nějaké pozitivum.

Tomáš Tikal, TV Polar: Podle jakých kritérií porota hodnotila výtvory žáků a známe nějakého absolutního vítěze?

Magda Březná, koordinátorka Veletrhu fiktivních firem: Co se týče hodnocení poroty, tak tentokrát jsme porotu složili z vyučujících jednotlivých škol. To znamená, že pokud škola měla dvě fiktivní firmy, tak hodnotil jenom jeden vyučující za danou školu, a hodnotilo se to opravdu stylem, že každý vyučující, nesměl akorát hodnotit svoji vlastní školu, ale jinak hodnotil v bodovém rozmezí 1 až 5 bodů, kde 5 bodů bylo maximum. Takhle se daly hodnotit jak kategorie, které by dopředu, tak kategorie toho 4.3., které byly ústní. A absolutní vítěz, těžko říct, protože všichni byli vítězi, to si musíme opravdu říct dopředu, udělali na tom obrovský kus práce v této velmi nelehké době a myslím si, že opravdu spolupráce vyučujících s žáky, kteří byli na druhé straně obrazovek, není opravdu jednoduchá. A připravit takovýto veletrh taky nebylo jednoduché. Takže já bych opravdu nechtěla hodnotit, kdo byl absolutní vítěz, protože pro mě byl vítěz opravdu každý, kdo se zúčastnil.

Tomáš Tikal, TV Polar: Paní Březná, děkuji za rozhovor a také za to, že jste nepřerušili tu tradici veletrhu fiktivních firem. Někdy příště na viděnou.

Magda Březná, koordinátorka Veletrhu fiktivních firem: Děkuju. Na shledanou.

Distanční výuka na SUŠ Ostrava využívá moderní technologie

Tomáš Tikal, TV Polar: Střední umělecká škola v Ostravě musela svou distanční výuku přizpůsobit oborům a předmětům, které se na této prestižní škole vyučují. Více už se dozvíte v rozhovoru s jejím ředitelem.

Tomáš Tikal, TV Polar: Martina Mikoláška, ředitele Střední umělecké školy v Ostravě vítám v pořadu Studuj u nás. Dobrý den, pane řediteli.

Martin Mikolášek, ředitel SUŠ Ostrava: Dobrý den.

Tomáš Tikal, TV Polar: Popište nám v čem je distanční výuka na vaší škole jiná než na ostatních středních školách v našem regionu?

Martin Mikolášek, ředitel SUŠ Ostrava: Asi nejsem schopen úplně přesně říct v čem je jiná, na rozdíl od ostatních škol, nicméně musím říct, že vzhledem k tomu jak postupně digitalizace proniká i do užitných výtvarných oborů, tak to platí vlastně i pro nás, pro naše jednotlivé obory, ve kterých právě práce s počítačem byla stále častější, takže v tomto směru ta distanční výuka šla vlastně naproti tomu trendu, který u nás nastartoval už před pár lety.

Tomáš Tikal, TV Polar: Ty umělecké předměty mě samozřejmě zajímají nejvíce, tak nám to, prosím, trošičku popište, jak ta distanční výuka v těchto případech může vypadat?

Martin Mikolášek, ředitel SUŠ Ostrava: Pokud mluvíme o tom, že se pohybujeme v rámci té užitné výtvarné tvorby, konkrétně třeba u grafického designu, tak právě práce s odbornými software jako jsou různé grafické programy na úpravu fotografií nebo na vytváření písem a tak dále, to jsou věci, které dneska už jsou vlastně součástí standardní výbavy těch budoucích grafických designérů nebo i průmyslových designérů. V tom okamžiku každý pracuje sám u sebe na počítači a probíhají korektury v rámci jednotlivých hodin výuky. A ty korektury běží přes počítač, to znamená ne to, že ty jednotlivé ukázky a přípravy jsou položeny na stole, ale jsou korektorovány a upravovány na základě sdílené plochy mezi učitelem a žákem.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak časté jsou u vás osobní konzultace, jsou možné? Jak to máte nastaveno?

Martin Mikolášek, ředitel SUŠ Ostrava: Osobní konzultace jsou určitě možné, je to vždycky ve stylu jeden učitel a jeden žák, ale to co jsem před chvilkou říkal, vlastně souvisí i s nimi, ty osobní konzultace velmi často probíhají taky on-line formou. I když byly výjimky, protože konkrétně u čtvrtých ročníků jsme v uplynulém měsíci uskutečnili klauzurní zkoušky, ve kterých žáci pracovali samostatně a docházeli do školy vypracovávat některé materiálové zkoušky, takže v tom okamžiku to byla opravdu individuální konzultace přímo ve škole učitel žák.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jakou péči věnujete maturantům, pro které je to velmi důležitý rok letos?

Martin Mikolášek, ředitel SUŠ Ostrava: Máte úplně přesně pravdu, myslím si, že maturanti v tomto směru jsou ta nejchoulostivější skupina u nás ve škole. Na druhou stranu zase je třeba říct, že už jsou téměř před koncem. To znamená těmi kompetencemi, které jsme jim postupně předávali, tak se s nimi nějakým způsobem potkali, poprali a, jak jsem říkal, ta digitalizace je pro nás už poměrně dlouhou dobu velmi důležitá a i pro ty maturanty zafungovala. Bylo to vidět na těch jejich praktických ukázkách, které byly postaveny, podle mého názoru, velmi profesionálním způsobem a ukázaly to, že tímto způsobem ta odborná práce opravdu bude pokračovat i dál. A ti naši budoucí absolventi se na ni tedy velmi dobře připravili. Druhá část jsou samozřejmě věci, které se týkají té společné části maturitní zkoušky, teď myslím češtinu a angličtinu, tam je ta situace trochu horší, přesto ale se všichni, jak učitelé tak i žáci, snaží co nejvíc v rámci té nestandardní situace fungovat tak, aby se na tu maturitu mohli připravit.

Tomáš Tikal, TV Polar: V krátkosti na závěr, jak jste byl spokojen s přihláškami, jaký je zájem o vaši školu?

Martin Mikolášek, ředitel SUŠ Ostrava: Při té situaci jsme byli velmi mile překvapeni kolik přihlášek přišlo, víceméně jsme měli stejný počet přihlášek jako v loňském roce. Proběhlo první kolo a máme vlastně v podstatně naplněno, s výjimkou dvou oborů, kde se vyhlašovala druhá kola, takže předpokládám nebo jsem optimista v tom, že v září bude škola naplněná tak, jak byla v předchozích letech.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pane řediteli, já jsem také optimista, držím palce, ať se vše vrátí zase do normálních kolejí. Mějte se hezky a někdy příště, už snad osobně, na viděnou.

Martin Mikolášek, ředitel SUŠ Ostrava: Děkuju moc, mějte se také hezky. Na shledanou.

Základní umělecké školy vyučují distančně na 100 procent

Tomáš Tikal, TV Polar: A teď zjistíme jak vypadá online výuka na základních uměleckých školách v našem regionu. Informace nám přinese telemost s ředitelem Základní umělecké školy v Rýmařově.

Tomáš Tikal, TV Polar: V pořadu Studuj u nás vítám pana Jiřího Taufera, ředitele Základní umělecké školy Rýmařov. Dobrý den.

Jiří Taufer, ředitel ZUŠ Rýmařov: Dobrý den.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak to je u vás s výukou? Musíte ve sto procentech zajistit distanční výuku tak jako jiné školy?

Jiří Taufer, ředitel ZUŠ Rýmařov: Samozřejmě, ano, na tom není vůbec důvod něco měnit. Je to úplně stejné jako u všech škol, které zřizuje Moravskoslezský kraj. Takže ano, v ZUŠ v Rýmařově zajišťujeme stoprocentně výuku tak, jako by děti chodily do školy normálně a prezenčně.

Tomáš Tikal, TV Polar: Které obory se distančně vyučují lépe a se kterými je to horší?

Jiří Taufer, ředitel ZUŠ Rýmařov: Víte, na tuhle otázku, podle mě, nelze zas až tak úplně jednoznačně odpovědět. Ona je spíš otázka, jak šikovní jsou, kteří učitelé a jaké podmínky svým kolegům zajistí ředitelé škol. On každý učitel a každý ředitel samozřejmě vidí ty největší problémy někde jinde a je prostě otázka, jak si to která škola zařídí. Takže já, jako hudebník, vidím největší problémy v zajištění fungování kapel a orchestrů. Ale zase třeba nejméně metodického materiálu je zřejmě pro obor taneční.

Tomáš Tikal, TV Polar: Umíte odhadnout jak tento výpadek prezenční výuky poznamená životy a kariéry vašich dětí?

Jiří Taufer, ředitel ZUŠ Rýmařov: Ano to s tím právě souvisí, víte, pokud škola funguje i on-line v dobré kvalitě, tak ten výpadek prezenční výuky, podle mě, nemůže mít dopad vůbec žádný. Já třeba u nás v Rýmařově musím s hrdostí prohlásit, že moji kolegové se s distanční výukou poprali takovým způsobem, že oni opravdu tu školu nesmírně podrželi a musím říct, že v podstatě po roce trvání distanční výuky zajišťujeme tu výuku v podstatě v úplně stejné kvalitě jako kdyby ty děti chodily do školy prezenční. Takže já si troufám tvrdit, že Rýmařovské děti žádný výpadek nepociťují a že do budoucna to pro ně nebude znamenat vůbec nic.

Tomáš Tikal, TV Polar: Konzultujete své problémy s ostatními ZUŠkami v našem regionu?

Jiří Taufer, ředitel ZUŠ Rýmařov: Rozhodně ano, bez těch konzultací a bez nějakého zasíťování bychom nebyli schopni vůbec se hnout z místa. Tím jak neexistují žádné metodické scénáře jak postupovat v době distanční výuky, tak si školy prostě musí pomoct samy a bez debaty, bez diskuzí, bez inspirace a sdílení nějakých nápadů, postupů, metodiky, didaktických pomůcek, tak to prostě není možné. Čili ano, je to, podle mě, v tuto chvíli jediná a určitě nejlepší cesta, jak distanční výuku na základních uměleckých školách zvládnout.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jednou větou vaše přání do budoucna, prosím?

Jiří Taufer, ředitel ZUŠ Rýmařov: Možná se to bude zdát divné, ale já jsem spokojený. Tím jak škola funguje, tak vlastně nás distanční výuka nijak nerozházela. Moje přání je, ať je umělecké vzdělávání zachováno ať je to distančně nebo prezenčně.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pane řediteli, děkuji moc za rozhovor a příště se snad uvidíme osobně. Mějte se hezky a na shledanou.

Jiří Taufer, ředitel ZUŠ Rýmařov: Těším se. Mějte se hezky. Na shledanou.

Tomáš Tikal, TV Polar: Máme protentokrát dostudováno, věřím, že se uvidíme i u příštího dílu pořadu Studuj u nás. Na viděnou.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Mohlo by Vás také zajímat

Pořad: Studuj u nás
10. března 2021, 17:25

Tomáš Tikal, TV Polar: Dobrý den, televize Polar Vám přináší další díl školního magazínu Studuj u nás, jsme rádi, že se díváte. Začneme veletrhem fiktivních firem, který se letos konal poprvé on line, a pak se podíváme jak se distanční učí na Střední umělecké škole v Ostravě a také na základních uměleckých školách v našem regionu.

Mezinárodní veletrh fiktivních firem letos online

Tomáš Tikal, TV Polar: Naším prvním hostem je paní Magda Březná, koordinátorka mezinárodního veletrhu fiktivních firem. Dobrý den.

Magda Březná, koordinátorka Veletrhu fiktivních firem: Dobrý den.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak se lišila příprava toho vašeho veletrhu, který tradičně probíhal fyzicky, ale tentokrát, samozřejmě kvůli vnějším podmínkám, online?

Magda Březná, koordinátorka Veletrhu fiktivních firem: Jak jste řekl správně, tak vždycky jsme samozřejmě měli ten klasicky tradiční veletrh přímo na Černé louce, vzhledem k situaci pandemické, která opravdu tady je, tak jsme měli zvoleny dvě verze, jednak tu tradiční a jednak samozřejmě on-line verzi. Všichni účastníci, kteří byli osloveni, jsme už taková velká fiktivní rodina, tak dostali propozice jednak pro tradiční veletrh, pokud by se nám to podařilo, jednak samozřejmě pro ten on-line veletrh. Ta příprava je vždycky náročnější v tom, že si opravdu musíme stanovit nějaké cíle, co má být hlavním úkolem, hlavním cílem toho daného veletrhu fiktivních firem. Nicméně situace, která nastala, tak nám samozřejmě nahrála právě na ten on-line veletrh, to znamená řídili jsme se tou druhou verzí.

Tomáš Tikal, TV Polar: Byl o tuto formu zájem a nebo ti vaši spolupracovníci z jiných škol a jiných zemí byli zklamáni, že ten osobní veletrh letos nebude?

Magda Březná, koordinátorka Veletrhu fiktivních firem: Máte pravdu osobní kontakt je osobní kontakt a je to opravdu už dneska i na přátelské bázi. Nicméně byla jsem i velmi mile překvapená, že ty tradiční školy, které se vždycky přihlašovaly na ten klasický veletrh, se nám přihlásily i on-line, a celkem se nám přihlásilo 12 škol, z toho čtyři byli ze Slovenska a 8 bylo z České republiky. Takže opravdu ti tradiční vystavovatelé se nám přihlásili a jsme za to velmi vděční.

Tomáš Tikal, TV Polar: Předpokládám, že ta pravidla veletrhu se tentokrát musela trošičku pozměnit kvůli té on line formě. Takže jak jste je připravili a jaké byly kategorie?

Magda Březná, koordinátorka Veletrhu fiktivních firem: Kategorie jsme tentokrát rozdělili na dvě oblasti. První byla ústní část, která probíhala čtvrtého března a soutěžilo se v prezentaci a soutěž Firma v devadesáti sekundách v anglickém jazyce. Dopředu nám byly poslány čtyři kategorie a ty byly dopředu vyhodnoceny, kategorie Stánku, Sloganu, Vizitky a Podnikatelského záměru.

Tomáš Tikal, TV Polar: Ten stánek mě zajímá, žáci stavěli fyzický stánek a nebo ho ve photoshopu nebo v nějaké designové záležitosti vykonstruovali tak, aby byl vidět?

Magda Březná, koordinátorka Veletrhu fiktivních firem: Opět máte pravdu. Za mnou je zrovna stánek naší školy, který děvčata s vyučující samozřejmě postavili fyzicky. Nicméně spousta škol, protože jak probíhala pandemie, ať už je to na Slovensku nebo u nás, tak potom samozřejmě volali a domlouvali jsme se opravdu velmi urychleně a on-line jsme se domlouvali na tom, že udělají různé photoshopy a printy na to, aby když ta prezentace potom ústně probíhala, abychom nějaký ten stánek aspoň viděli třeba v rámci toho photoshopu.

Tomáš Tikal, TV Polar: Říkali jsme, že samozřejmě osobní kontakt se nahradit nedá. Přesto má ta on-line forma nějaké výhody?

Magda Březná, koordinátorka Veletrhu fiktivních firem: Výhodou určitě bylo to, že jak my vyučující, tak samozřejmě i naši žáci, se museli velmi rychle přizpůsobit těmto daným podmínkám, což si myslím, že je obrovskou výhodou i do budoucna, protože je vidět, že jsme velmi akceschopní a velmi flexibilní. Takže v tomhle určitě vidím nějaké pozitivum.

Tomáš Tikal, TV Polar: Podle jakých kritérií porota hodnotila výtvory žáků a známe nějakého absolutního vítěze?

Magda Březná, koordinátorka Veletrhu fiktivních firem: Co se týče hodnocení poroty, tak tentokrát jsme porotu složili z vyučujících jednotlivých škol. To znamená, že pokud škola měla dvě fiktivní firmy, tak hodnotil jenom jeden vyučující za danou školu, a hodnotilo se to opravdu stylem, že každý vyučující, nesměl akorát hodnotit svoji vlastní školu, ale jinak hodnotil v bodovém rozmezí 1 až 5 bodů, kde 5 bodů bylo maximum. Takhle se daly hodnotit jak kategorie, které by dopředu, tak kategorie toho 4.3., které byly ústní. A absolutní vítěz, těžko říct, protože všichni byli vítězi, to si musíme opravdu říct dopředu, udělali na tom obrovský kus práce v této velmi nelehké době a myslím si, že opravdu spolupráce vyučujících s žáky, kteří byli na druhé straně obrazovek, není opravdu jednoduchá. A připravit takovýto veletrh taky nebylo jednoduché. Takže já bych opravdu nechtěla hodnotit, kdo byl absolutní vítěz, protože pro mě byl vítěz opravdu každý, kdo se zúčastnil.

Tomáš Tikal, TV Polar: Paní Březná, děkuji za rozhovor a také za to, že jste nepřerušili tu tradici veletrhu fiktivních firem. Někdy příště na viděnou.

Magda Březná, koordinátorka Veletrhu fiktivních firem: Děkuju. Na shledanou.

Distanční výuka na SUŠ Ostrava využívá moderní technologie

Tomáš Tikal, TV Polar: Střední umělecká škola v Ostravě musela svou distanční výuku přizpůsobit oborům a předmětům, které se na této prestižní škole vyučují. Více už se dozvíte v rozhovoru s jejím ředitelem.

Tomáš Tikal, TV Polar: Martina Mikoláška, ředitele Střední umělecké školy v Ostravě vítám v pořadu Studuj u nás. Dobrý den, pane řediteli.

Martin Mikolášek, ředitel SUŠ Ostrava: Dobrý den.

Tomáš Tikal, TV Polar: Popište nám v čem je distanční výuka na vaší škole jiná než na ostatních středních školách v našem regionu?

Martin Mikolášek, ředitel SUŠ Ostrava: Asi nejsem schopen úplně přesně říct v čem je jiná, na rozdíl od ostatních škol, nicméně musím říct, že vzhledem k tomu jak postupně digitalizace proniká i do užitných výtvarných oborů, tak to platí vlastně i pro nás, pro naše jednotlivé obory, ve kterých právě práce s počítačem byla stále častější, takže v tomto směru ta distanční výuka šla vlastně naproti tomu trendu, který u nás nastartoval už před pár lety.

Tomáš Tikal, TV Polar: Ty umělecké předměty mě samozřejmě zajímají nejvíce, tak nám to, prosím, trošičku popište, jak ta distanční výuka v těchto případech může vypadat?

Martin Mikolášek, ředitel SUŠ Ostrava: Pokud mluvíme o tom, že se pohybujeme v rámci té užitné výtvarné tvorby, konkrétně třeba u grafického designu, tak právě práce s odbornými software jako jsou různé grafické programy na úpravu fotografií nebo na vytváření písem a tak dále, to jsou věci, které dneska už jsou vlastně součástí standardní výbavy těch budoucích grafických designérů nebo i průmyslových designérů. V tom okamžiku každý pracuje sám u sebe na počítači a probíhají korektury v rámci jednotlivých hodin výuky. A ty korektury běží přes počítač, to znamená ne to, že ty jednotlivé ukázky a přípravy jsou položeny na stole, ale jsou korektorovány a upravovány na základě sdílené plochy mezi učitelem a žákem.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak časté jsou u vás osobní konzultace, jsou možné? Jak to máte nastaveno?

Martin Mikolášek, ředitel SUŠ Ostrava: Osobní konzultace jsou určitě možné, je to vždycky ve stylu jeden učitel a jeden žák, ale to co jsem před chvilkou říkal, vlastně souvisí i s nimi, ty osobní konzultace velmi často probíhají taky on-line formou. I když byly výjimky, protože konkrétně u čtvrtých ročníků jsme v uplynulém měsíci uskutečnili klauzurní zkoušky, ve kterých žáci pracovali samostatně a docházeli do školy vypracovávat některé materiálové zkoušky, takže v tom okamžiku to byla opravdu individuální konzultace přímo ve škole učitel žák.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jakou péči věnujete maturantům, pro které je to velmi důležitý rok letos?

Martin Mikolášek, ředitel SUŠ Ostrava: Máte úplně přesně pravdu, myslím si, že maturanti v tomto směru jsou ta nejchoulostivější skupina u nás ve škole. Na druhou stranu zase je třeba říct, že už jsou téměř před koncem. To znamená těmi kompetencemi, které jsme jim postupně předávali, tak se s nimi nějakým způsobem potkali, poprali a, jak jsem říkal, ta digitalizace je pro nás už poměrně dlouhou dobu velmi důležitá a i pro ty maturanty zafungovala. Bylo to vidět na těch jejich praktických ukázkách, které byly postaveny, podle mého názoru, velmi profesionálním způsobem a ukázaly to, že tímto způsobem ta odborná práce opravdu bude pokračovat i dál. A ti naši budoucí absolventi se na ni tedy velmi dobře připravili. Druhá část jsou samozřejmě věci, které se týkají té společné části maturitní zkoušky, teď myslím češtinu a angličtinu, tam je ta situace trochu horší, přesto ale se všichni, jak učitelé tak i žáci, snaží co nejvíc v rámci té nestandardní situace fungovat tak, aby se na tu maturitu mohli připravit.

Tomáš Tikal, TV Polar: V krátkosti na závěr, jak jste byl spokojen s přihláškami, jaký je zájem o vaši školu?

Martin Mikolášek, ředitel SUŠ Ostrava: Při té situaci jsme byli velmi mile překvapeni kolik přihlášek přišlo, víceméně jsme měli stejný počet přihlášek jako v loňském roce. Proběhlo první kolo a máme vlastně v podstatně naplněno, s výjimkou dvou oborů, kde se vyhlašovala druhá kola, takže předpokládám nebo jsem optimista v tom, že v září bude škola naplněná tak, jak byla v předchozích letech.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pane řediteli, já jsem také optimista, držím palce, ať se vše vrátí zase do normálních kolejí. Mějte se hezky a někdy příště, už snad osobně, na viděnou.

Martin Mikolášek, ředitel SUŠ Ostrava: Děkuju moc, mějte se také hezky. Na shledanou.

Základní umělecké školy vyučují distančně na 100 procent

Tomáš Tikal, TV Polar: A teď zjistíme jak vypadá online výuka na základních uměleckých školách v našem regionu. Informace nám přinese telemost s ředitelem Základní umělecké školy v Rýmařově.

Tomáš Tikal, TV Polar: V pořadu Studuj u nás vítám pana Jiřího Taufera, ředitele Základní umělecké školy Rýmařov. Dobrý den.

Jiří Taufer, ředitel ZUŠ Rýmařov: Dobrý den.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak to je u vás s výukou? Musíte ve sto procentech zajistit distanční výuku tak jako jiné školy?

Jiří Taufer, ředitel ZUŠ Rýmařov: Samozřejmě, ano, na tom není vůbec důvod něco měnit. Je to úplně stejné jako u všech škol, které zřizuje Moravskoslezský kraj. Takže ano, v ZUŠ v Rýmařově zajišťujeme stoprocentně výuku tak, jako by děti chodily do školy normálně a prezenčně.

Tomáš Tikal, TV Polar: Které obory se distančně vyučují lépe a se kterými je to horší?

Jiří Taufer, ředitel ZUŠ Rýmařov: Víte, na tuhle otázku, podle mě, nelze zas až tak úplně jednoznačně odpovědět. Ona je spíš otázka, jak šikovní jsou, kteří učitelé a jaké podmínky svým kolegům zajistí ředitelé škol. On každý učitel a každý ředitel samozřejmě vidí ty největší problémy někde jinde a je prostě otázka, jak si to která škola zařídí. Takže já, jako hudebník, vidím největší problémy v zajištění fungování kapel a orchestrů. Ale zase třeba nejméně metodického materiálu je zřejmě pro obor taneční.

Tomáš Tikal, TV Polar: Umíte odhadnout jak tento výpadek prezenční výuky poznamená životy a kariéry vašich dětí?

Jiří Taufer, ředitel ZUŠ Rýmařov: Ano to s tím právě souvisí, víte, pokud škola funguje i on-line v dobré kvalitě, tak ten výpadek prezenční výuky, podle mě, nemůže mít dopad vůbec žádný. Já třeba u nás v Rýmařově musím s hrdostí prohlásit, že moji kolegové se s distanční výukou poprali takovým způsobem, že oni opravdu tu školu nesmírně podrželi a musím říct, že v podstatě po roce trvání distanční výuky zajišťujeme tu výuku v podstatě v úplně stejné kvalitě jako kdyby ty děti chodily do školy prezenční. Takže já si troufám tvrdit, že Rýmařovské děti žádný výpadek nepociťují a že do budoucna to pro ně nebude znamenat vůbec nic.

Tomáš Tikal, TV Polar: Konzultujete své problémy s ostatními ZUŠkami v našem regionu?

Jiří Taufer, ředitel ZUŠ Rýmařov: Rozhodně ano, bez těch konzultací a bez nějakého zasíťování bychom nebyli schopni vůbec se hnout z místa. Tím jak neexistují žádné metodické scénáře jak postupovat v době distanční výuky, tak si školy prostě musí pomoct samy a bez debaty, bez diskuzí, bez inspirace a sdílení nějakých nápadů, postupů, metodiky, didaktických pomůcek, tak to prostě není možné. Čili ano, je to, podle mě, v tuto chvíli jediná a určitě nejlepší cesta, jak distanční výuku na základních uměleckých školách zvládnout.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jednou větou vaše přání do budoucna, prosím?

Jiří Taufer, ředitel ZUŠ Rýmařov: Možná se to bude zdát divné, ale já jsem spokojený. Tím jak škola funguje, tak vlastně nás distanční výuka nijak nerozházela. Moje přání je, ať je umělecké vzdělávání zachováno ať je to distančně nebo prezenčně.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pane řediteli, děkuji moc za rozhovor a příště se snad uvidíme osobně. Mějte se hezky a na shledanou.

Jiří Taufer, ředitel ZUŠ Rýmařov: Těším se. Mějte se hezky. Na shledanou.

Tomáš Tikal, TV Polar: Máme protentokrát dostudováno, věřím, že se uvidíme i u příštího dílu pořadu Studuj u nás. Na viděnou.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Zdroj: https://polar.cz/porady/studuj-u-nas/studuj-u-nas-10-03-2021-17-26