Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Studuj u nás

Studuj u nás

  • Praktické zkoušky na SŠ technické a zemědělské Nový Jičín
  • Maturity žáků nástavby na SSSŠ Ostrava
  • Maturity na Gymnáziu Petr Bezruče ve Frýdku-Místku

Tomáš Tikal: Dobrý den, nastal ten pravý čas na školní magazín televize Polar Studuj u nás. Tento díl začneme návštěvou Gymnázia Petra Bezruče ve Frýdku-Místku. Poté si ukážeme praktické zkoušky na střední škole technické a zemědělské v Novém Jičíně a nakonec uvidíme maturity na Střední škole společného stravování v Ostravě. Gymnázium Petra Bezruče ve Frýdku-Místku patří k elitním středním školám v našem regionu. Podobně jako ostatní školy se také tato škola musela vyrovnat s výukou a připravit studenty k maturitě poněkud netradičním způsobem.

Maturity na Gymnáziu Petr Bezruče ve Frýdku-Místku

Olga Onderková, ředitelka Gymnázia P. Bezruče F-M: Záleželo samozřejmě na jednotlivcích, ale myslím si, že jsme to uchopili velice dobře a studenti i když to pro ně nebylo povinné, tak přistupovali dobře k výuce. I když teď ke konci, si myslím, že ty podmínky jsou trošku pro vyučující složitější.

Tomáš Tikal: Jakou péči jste věnovali maturantům?

Olga Onderková, ředitelka Gymnázia P. Bezruče F-M: Maturanti měli individuální konzultace přes MS Teams. Docházelo ke konzultacím v rámci skupin, v rámci tříd, v rámci jednotlivců a pak byly i konzultace ve škole. Ty konzultace ve škole využilo 97 procent maturantů.

Tomáš Tikal: Říká se, že místo svatého týdne měli maturanti letos svaté dva měsíce. Myslíte si, že to byla výhoda pro ně?

Olga Onderková, ředitelka Gymnázia P. Bezruče F-M: Já si myslím, že neměli dva svaté měsíce protože věřím, že studenti k tomu přistupovali zodpovědně. Z počátku pro ně bylo takové trošku horší to období nejistoty, kdy se nevědělo jestli budou maturity, kdy budou maturity. Ale až byly stanovené termíny, tak si myslím, že i pro ty studenty to bylo takové nějaké vydechnutí, nadechli se a zafinišovali. Takže uvidíme tento týden maturity jak se se naučil.

Tomáš Tikal: Jak zvládáte ten konec školního roku s písemnými maturitami, ústními a navíc přijímačky do toho.

Olga Onderková, ředitelka Gymnázia P. Bezruče F-M: Myslím si, že to zvládáme dobře. Rozvrhli jsme si to tak, že proběhly přijímačky, teď probíhají ústní maturitní zkoušky a až proběhnou ústní maturitní zkoušky, tak nastoupí všichni žáci ke konzultacím a třídnickým hodinám. Vždycky ta výuka bude probíhat tak, že je sestaven rozvrh, v jeden den nám přijde do školy jeden ročník, to znamená tři třídy, budou rozděleny na poloviny a podle toho rozvrhu bude potom probíhat výuka.

Tomáš Tikal: Příprava maturantů byla jiná než obvykle. Přesto k ní museli žáci posledních ročníků i učitelé přistupovat s maximální zodpovědností.

Radovan Gaura, zástupce ředitelky: Za chemii můžu říct, že s maturanty jsme pracovali v podstatě denně a oni se snažili nás kontaktovat sami. Chtěli zkoušet, to znamená zkoušeli jsme dopoledne, zkoušeli jsme po večerech jak jim to vycházelo. Takže měli mimořádnou snahu se připravit.

Tomáš Tikal: Jaký je zájem o maturitu v chemii?

Radovan Gaura, zástupce ředitelky: Každým rokem je tu průměrně mezi těmi dvanácti až dvaceti dětmi.

Tomáš Tikal: Vidíte to jako výhodu nebo nevýhodu, že měli takovou velkou pauzu?

Radovan Gaura, zástupce ředitelky: Na jednu stranu se ukázalo jak velký mají zájem studovat sami. Ukázalo se, kolik toho dokáží, takže nechci říkat výhoda/nevýhoda ale bylo to zase něco nového.

Tomáš Tikal: Jak těžká je maturita. Neumím si představit.

Radovan Gaura, zástupce ředitelky: Úplně jednoduchá.

Tomáš Tikal: Také paní třídní učitelka maturitního ročníku potvrzuje, že letos bylo to očekávání mimořádně napjaté.

Lucie Chovancová, třídní učitelka maturantů: Vlastně nevěděli jestli budou maturity, jak budou vypadat maturity, kdy budou maturity, tak byli takoví nervózní. Ale od doby, kdy se už rozseklo, kdy tedy budou a jak budou vypadat, tak byli takoví na jednu stranu klidnější, na druhou stranu pořád by raději ty maturity někteří neměli a někteří se těšili.

Tomáš Tikal: Letos k maturitám šli všichni bez ohledu na prospěch jestli se nepletu, tak jaký to mělo třeba vliv ve vaší třídě?

Lucie Chovancová, třídní učitelka maturantů: Já mám docela úspěšnou třídu. Tam nebyl nějaký problém.

Radovan Gaura, zástupce ředitelky: Jaká je forma těch maturit? Jsou zkrácené, upravené, jak to vypadá?

Lucie Chovancová, třídní učitelka maturantů: Forma je víceméně úplně stejná, akorát teda přišli o slohové práce jinak testy písemné měli stejné a ústní tak jako každý rok.

Tomáš Tikal: Je komise stejně přísná jako v jiných letech?

Lucie Chovancová, třídní učitelka maturantů: Já bych chtěla popřát mým maturantům, ať se jim daří v navazujícím studiu na vysoké škole a ať se potloukají životem jak to jde nejlépe.

Tomáš Tikal: Co se týká těch vysokých škol, tak všichni pokračují nebo chtějí pokračovat?

Lucie Chovancová, třídní učitelka maturantů: Všichni z mé třídy, ale v současné době probíhají přijímací řízení, takže někteří čekají na přijímačky, někteří už mají něco za sebou. Zatím ale ještě neví zda půjdou, nepůjdou a kam půjdou. Uvidí.

Tomáš Tikal: A na závěr ještě přání do příštího školního roku.

Lucie Chovancová, třídní učitelka maturantů: Abychom se všichni od prvního září sešli ve zdraví a myslím si, že tento školní rok pro nás bude ponaučením, že si z toho budeme snažit vzít všechno to dobré a využit ve vzdělávání v dalším roce.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktické zkoušky na SŠ technické a zemědělské Nový Jičín

Tomáš Tikal: Střední škola technická a zemědělská v Novém Jičíně nabízí řadu odborných oborů, které jsou zakončeny závěrečnou zkouškou. Více v reportáži.

Tomáš Tikal: Maturity, závěrečné zkoušky a přijímací zkoušky, tak nabitý program měly na střední škole technické a zemědělské v Novém Jičíně. Podle ředitele školy ale vše probíhalo podle plánu.

Bohumír Kusý, ředitel SŠ technické a zemědělské: Zvládnout to musíme a zatím se zdá, že není žádný důvod k tomu, abychom to nezvládli velmi dobře. Samozřejmě je to výjimečná situace od toho 11. března. Nicméně žáci a učitelé a mistři odborné výchovy tu situaci zvládli. Žákům posledních ročníků dali od jedenáctého května možnost, aby si nacvičili některé věci, aby se po skupinkách vrátili do školy. A já věřím, že zkoušky, závěrečné zkoušky a přijímací řízení dopadnou dobře.

Tomáš Tikal: Jaká opatření jste museli udělat, aby všechno proběhlo v klidu?

Bohumír Kusý, ředitel SŠ technické a zemědělské: Co se týče toho přijímacího řízení, tak celkem tam nebyl problém. A u závěrečných zkoušek jedeme podle programu, který byl vytvořen už v podstatě v září. Takže u závěrečných zkoušek nebylo nutné žádné opatření. Maturity se posunuly, tam je to trošku komplikovanější ale zvládne se to.

Tomáš Tikal: Jsou tady ti žáci v nevýhodě, že museli být nuceně doma?

Bohumír Kusý, ředitel SŠ technické a zemědělské: Já bych neřekl v nevýhodě. Ano někteří žáci, kterým vyhovuje výuka klasická ve škole mohli mít určitou nevýhodu. Některým žákům to vyhovuje. Já myslím, že je strašně fajn, že se ukázalo, že ta škola k něčemu je. Protože někteří žáci nás bombardovali, kdy se už budou moct vrátit do školy, což pro učitele učebních oborů je povznášející skutečnost.

Tomáš Tikal: Co ti kluci museli stihnout za těch posledních 14 dní kdy se dostali do školy. Co jste s nima probírali tak aby zvládli závěrečné zkoušky?

Bohumír Kusý, ředitel SŠ technické a zemědělské: To co předtím probíhalo tři měsíce tak teď se to muselo zvládnout za dva týdny. Logický je, že úplně všechno ne, ale aby se zase dostali do normálního režimu, normálních návyků a to se zvládlo.

Tomáš Tikal: My jsme do Nového Jičína přijeli v době, kdy probíhaly závěrečné zkoušky obrábění kovů.

Michal Prašivka, učitel: Žákům jsme vybrali práci, kde mají soustružení, frézování, je to práce na jeden den. Není to nic složitého, pokud se dobře připravili a ty rozměry dodrží.

Tomáš Tikal: Co mají vyrobit?

Michal Prašivka, učitel: Mají vyrobit takový čep na kterém jsou osoustržené kužely, závity a potom nafrézují nějaké plošky, drážky a toť vše.

Tomáš Tikal: Byli znevýhodněni kvůli tomu že museli zůstat doma nějakou dobu?

Michal Prašivka, učitel: Já si myslím že ne, protože toto je práce, která obsahuje témata, které už dávno probrali a měli možnost si zopakovat ještě některé věci právě v rámci možností konzultací, takže přišli kdo potřeboval. A myslím, že jsou připravení.

Tomáš Tikal: Když zvládnou tuto závěrečnou zkoušku, tak co mohou dělat v praxi?

Michal Prašivka, učitel: V praxi jsou to vlastně obráběči kovu takže mohou do jakékoliv stojírenské firmy, kde mohou pracovat na strojích.

Tomáš Tikal: Jaký je o ně zájem?

Michal Prašivka, učitel: Velký. Co chodíme po firmách, tak mají nedostatek kvalifikovaných pracovníků.

Luďěk Kostelník, učitel: Tady jsme na dílně u strojních mechaniků. Mají za úkol vyrobit během dvou dnů rozpojovač řetězu. Momentálně žáci pracují hlavně na vrtáčkách, kdy vrtají otvory do toho hlavního tělesa, řežou závity a samozřejmě pilují. Musí si kontrolovat díry, musí taky studovat výkresy, protože bez těch studií výkresu ty výsledky jsou špatné.

Tomáš Tikal: Vzhledem k tomu co umí nebo co se naučili za ty tři roky, tak jak náročný úkol to je dnes?

Luďěk Kostelník, učitel: Já osobně si myslím, že to moc náročný úkol není. Že to je vlastně z té databáze v rámci závěrečných zkoušek, které vypracoval stát. Takže ty úkoly jsou lehce splnitelné řekněme v uvozovkách pro ty, kteří pravidelně chodí do dílen, kteří mají tu zručnost a kteří se chtějí něco naučit.

Tomáš Tikal: Střední škola technická a zemědělská nabízí celkem devět oborů s výučním listem, čtyři maturitní obory a jeden obor nástavby.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maturity žáků nástavby na SSSŠ Ostrava

Tomáš Tikal: Na Střední škole společného stravování v Ostravě Hrabůvce najdeme řadu gastro oborů. Z nich maturovali nejen žáci denního studia ale také studia dálkového.

Tomáš Tikal: Obory na Střední škole společného stravování v Ostravě Hrabůvce mají hodně praktický charakter. O to těžší bylo žáky na maturity a závěrečné zkoušky připravit.

Ivana Matulová, ředitelka SŠSS OSTRAVA: Vyučovat přes internet v pravém slova smyslu ne, ale kolegové se snažili s nimi praktické dovednosti procvičovat tak, že jim například zaslali předtočená videa. Na kterém žáci viděli, jak mají ty úkony, které bylo potřeba si procvičovat. Snažili jsme se je připravit opět pomocí distančních forem vzdělávání. Kolegyně využívali všechny dostupné prostředky. A pokud někdo třeba vzhledem k situaci měl nějaké psychické potíže, tak k dispozici byl i náš školní psycholog.

Tomáš Tikal: Dnes jsme navštívili maturitu dálkového studia. Jaký je zájem o tuto formu a jestli to jsou vaši absolventi?

Ivana Matulová, ředitelka SŠSS OSTRAVA: Musím říct, že poslední dobou zájem o tuto formu vzdělávání klesá. Jedná se o obor gastronomie, ke kterému se mohou přihlásit učenci v oboru kuchař nebo číšník. Někteří z těch aktuálních posluchačů jsou našimi absolventy ale jsou tady i zájemci z jiných škol.

Tomáš Tikal: Vedle praktických dovedností museli žáci samozřejmě prokázat i teoretické znalosti.

Veronika Bajgarová, školní poradce: Od toho konce května a začátku června tady chodili na konzultace, kde jsme ještě probírali učivo, které nezvládli nebo si většinou někteří studenti připravili témata, která chtěli ještě osvětlit nebo něco ještě dodat, vysvětlit. Já musím své studenty pochválit. Velice ochotně plnili úkoly. Vždycky měli spoustu dotazů dokonce jste měli i on-line hodiny, kdy jsem odpovídala na jejich otázky. Opravdu poctivě se připravovali. Samozřejmě se najdou všude výjimky, které to trošku podcenili, tak doufám, na těch výsledcích to nebude příliš znát.

Tomáš Tikal: Také studenti dálkové formy museli prokázat u maturity řadu znalostí. Někteří například z angličtiny.

Drahomíra Peňazová, učitelka: Mají výuku v blocích, pouze jeden den v týdnu. Kdy mají třeba deset vyučovacích hodin a je to především na nich, aby zvládali vlastně všechno to co zvládnout k maturitě musí. Aby si hlavně samostudiem doplňovali to co potřebují znát.

Tomáš Tikal: Jak jsou na tom? Oni normálně chodí do práce a kromě toho studia?

Drahomíra Peňazová, učitelka: Všichni chodí do práce. A kromě toho doma teda se připravují po večerech. Většina z nich mají rodiny, dětí takže je to opravdu náročné.

Tomáš Tikal: Jak důležité je v gastro oborech umět anglicky?

Drahomíra Peňazová, učitelka: Samozřejmě jsou to služby, takže to je nezbytně nutné. Musíte být schopni se nějak s ním domluvit, na tom co on si žádá a co vy jste schopni nabídnout. Takže především ta komunikace, fráze pro obsluhu, odborná slovní zásoba a tak dál.

Tomáš Tikal: O své vzory mají žáci na této škole postaráno. Vždyť absolventy jsou například michelinští šéfkuchaři Radek Kašpárek nebo Daniel Georgiev.

Tomáš Tikal: Jsme rádi že jste se dívali. Aktuální pořad Studuj u nás pro vás bude připraven i příště. Do té doby se mějte co nejlépe.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Mohlo by Vás také zajímat

Pořad: Studuj u nás
24. června 2020, 17:25

Tomáš Tikal: Dobrý den, nastal ten pravý čas na školní magazín televize Polar Studuj u nás. Tento díl začneme návštěvou Gymnázia Petra Bezruče ve Frýdku-Místku. Poté si ukážeme praktické zkoušky na střední škole technické a zemědělské v Novém Jičíně a nakonec uvidíme maturity na Střední škole společného stravování v Ostravě. Gymnázium Petra Bezruče ve Frýdku-Místku patří k elitním středním školám v našem regionu. Podobně jako ostatní školy se také tato škola musela vyrovnat s výukou a připravit studenty k maturitě poněkud netradičním způsobem.

Maturity na Gymnáziu Petr Bezruče ve Frýdku-Místku

Olga Onderková, ředitelka Gymnázia P. Bezruče F-M: Záleželo samozřejmě na jednotlivcích, ale myslím si, že jsme to uchopili velice dobře a studenti i když to pro ně nebylo povinné, tak přistupovali dobře k výuce. I když teď ke konci, si myslím, že ty podmínky jsou trošku pro vyučující složitější.

Tomáš Tikal: Jakou péči jste věnovali maturantům?

Olga Onderková, ředitelka Gymnázia P. Bezruče F-M: Maturanti měli individuální konzultace přes MS Teams. Docházelo ke konzultacím v rámci skupin, v rámci tříd, v rámci jednotlivců a pak byly i konzultace ve škole. Ty konzultace ve škole využilo 97 procent maturantů.

Tomáš Tikal: Říká se, že místo svatého týdne měli maturanti letos svaté dva měsíce. Myslíte si, že to byla výhoda pro ně?

Olga Onderková, ředitelka Gymnázia P. Bezruče F-M: Já si myslím, že neměli dva svaté měsíce protože věřím, že studenti k tomu přistupovali zodpovědně. Z počátku pro ně bylo takové trošku horší to období nejistoty, kdy se nevědělo jestli budou maturity, kdy budou maturity. Ale až byly stanovené termíny, tak si myslím, že i pro ty studenty to bylo takové nějaké vydechnutí, nadechli se a zafinišovali. Takže uvidíme tento týden maturity jak se se naučil.

Tomáš Tikal: Jak zvládáte ten konec školního roku s písemnými maturitami, ústními a navíc přijímačky do toho.

Olga Onderková, ředitelka Gymnázia P. Bezruče F-M: Myslím si, že to zvládáme dobře. Rozvrhli jsme si to tak, že proběhly přijímačky, teď probíhají ústní maturitní zkoušky a až proběhnou ústní maturitní zkoušky, tak nastoupí všichni žáci ke konzultacím a třídnickým hodinám. Vždycky ta výuka bude probíhat tak, že je sestaven rozvrh, v jeden den nám přijde do školy jeden ročník, to znamená tři třídy, budou rozděleny na poloviny a podle toho rozvrhu bude potom probíhat výuka.

Tomáš Tikal: Příprava maturantů byla jiná než obvykle. Přesto k ní museli žáci posledních ročníků i učitelé přistupovat s maximální zodpovědností.

Radovan Gaura, zástupce ředitelky: Za chemii můžu říct, že s maturanty jsme pracovali v podstatě denně a oni se snažili nás kontaktovat sami. Chtěli zkoušet, to znamená zkoušeli jsme dopoledne, zkoušeli jsme po večerech jak jim to vycházelo. Takže měli mimořádnou snahu se připravit.

Tomáš Tikal: Jaký je zájem o maturitu v chemii?

Radovan Gaura, zástupce ředitelky: Každým rokem je tu průměrně mezi těmi dvanácti až dvaceti dětmi.

Tomáš Tikal: Vidíte to jako výhodu nebo nevýhodu, že měli takovou velkou pauzu?

Radovan Gaura, zástupce ředitelky: Na jednu stranu se ukázalo jak velký mají zájem studovat sami. Ukázalo se, kolik toho dokáží, takže nechci říkat výhoda/nevýhoda ale bylo to zase něco nového.

Tomáš Tikal: Jak těžká je maturita. Neumím si představit.

Radovan Gaura, zástupce ředitelky: Úplně jednoduchá.

Tomáš Tikal: Také paní třídní učitelka maturitního ročníku potvrzuje, že letos bylo to očekávání mimořádně napjaté.

Lucie Chovancová, třídní učitelka maturantů: Vlastně nevěděli jestli budou maturity, jak budou vypadat maturity, kdy budou maturity, tak byli takoví nervózní. Ale od doby, kdy se už rozseklo, kdy tedy budou a jak budou vypadat, tak byli takoví na jednu stranu klidnější, na druhou stranu pořád by raději ty maturity někteří neměli a někteří se těšili.

Tomáš Tikal: Letos k maturitám šli všichni bez ohledu na prospěch jestli se nepletu, tak jaký to mělo třeba vliv ve vaší třídě?

Lucie Chovancová, třídní učitelka maturantů: Já mám docela úspěšnou třídu. Tam nebyl nějaký problém.

Radovan Gaura, zástupce ředitelky: Jaká je forma těch maturit? Jsou zkrácené, upravené, jak to vypadá?

Lucie Chovancová, třídní učitelka maturantů: Forma je víceméně úplně stejná, akorát teda přišli o slohové práce jinak testy písemné měli stejné a ústní tak jako každý rok.

Tomáš Tikal: Je komise stejně přísná jako v jiných letech?

Lucie Chovancová, třídní učitelka maturantů: Já bych chtěla popřát mým maturantům, ať se jim daří v navazujícím studiu na vysoké škole a ať se potloukají životem jak to jde nejlépe.

Tomáš Tikal: Co se týká těch vysokých škol, tak všichni pokračují nebo chtějí pokračovat?

Lucie Chovancová, třídní učitelka maturantů: Všichni z mé třídy, ale v současné době probíhají přijímací řízení, takže někteří čekají na přijímačky, někteří už mají něco za sebou. Zatím ale ještě neví zda půjdou, nepůjdou a kam půjdou. Uvidí.

Tomáš Tikal: A na závěr ještě přání do příštího školního roku.

Lucie Chovancová, třídní učitelka maturantů: Abychom se všichni od prvního září sešli ve zdraví a myslím si, že tento školní rok pro nás bude ponaučením, že si z toho budeme snažit vzít všechno to dobré a využit ve vzdělávání v dalším roce.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktické zkoušky na SŠ technické a zemědělské Nový Jičín

Tomáš Tikal: Střední škola technická a zemědělská v Novém Jičíně nabízí řadu odborných oborů, které jsou zakončeny závěrečnou zkouškou. Více v reportáži.

Tomáš Tikal: Maturity, závěrečné zkoušky a přijímací zkoušky, tak nabitý program měly na střední škole technické a zemědělské v Novém Jičíně. Podle ředitele školy ale vše probíhalo podle plánu.

Bohumír Kusý, ředitel SŠ technické a zemědělské: Zvládnout to musíme a zatím se zdá, že není žádný důvod k tomu, abychom to nezvládli velmi dobře. Samozřejmě je to výjimečná situace od toho 11. března. Nicméně žáci a učitelé a mistři odborné výchovy tu situaci zvládli. Žákům posledních ročníků dali od jedenáctého května možnost, aby si nacvičili některé věci, aby se po skupinkách vrátili do školy. A já věřím, že zkoušky, závěrečné zkoušky a přijímací řízení dopadnou dobře.

Tomáš Tikal: Jaká opatření jste museli udělat, aby všechno proběhlo v klidu?

Bohumír Kusý, ředitel SŠ technické a zemědělské: Co se týče toho přijímacího řízení, tak celkem tam nebyl problém. A u závěrečných zkoušek jedeme podle programu, který byl vytvořen už v podstatě v září. Takže u závěrečných zkoušek nebylo nutné žádné opatření. Maturity se posunuly, tam je to trošku komplikovanější ale zvládne se to.

Tomáš Tikal: Jsou tady ti žáci v nevýhodě, že museli být nuceně doma?

Bohumír Kusý, ředitel SŠ technické a zemědělské: Já bych neřekl v nevýhodě. Ano někteří žáci, kterým vyhovuje výuka klasická ve škole mohli mít určitou nevýhodu. Některým žákům to vyhovuje. Já myslím, že je strašně fajn, že se ukázalo, že ta škola k něčemu je. Protože někteří žáci nás bombardovali, kdy se už budou moct vrátit do školy, což pro učitele učebních oborů je povznášející skutečnost.

Tomáš Tikal: Co ti kluci museli stihnout za těch posledních 14 dní kdy se dostali do školy. Co jste s nima probírali tak aby zvládli závěrečné zkoušky?

Bohumír Kusý, ředitel SŠ technické a zemědělské: To co předtím probíhalo tři měsíce tak teď se to muselo zvládnout za dva týdny. Logický je, že úplně všechno ne, ale aby se zase dostali do normálního režimu, normálních návyků a to se zvládlo.

Tomáš Tikal: My jsme do Nového Jičína přijeli v době, kdy probíhaly závěrečné zkoušky obrábění kovů.

Michal Prašivka, učitel: Žákům jsme vybrali práci, kde mají soustružení, frézování, je to práce na jeden den. Není to nic složitého, pokud se dobře připravili a ty rozměry dodrží.

Tomáš Tikal: Co mají vyrobit?

Michal Prašivka, učitel: Mají vyrobit takový čep na kterém jsou osoustržené kužely, závity a potom nafrézují nějaké plošky, drážky a toť vše.

Tomáš Tikal: Byli znevýhodněni kvůli tomu že museli zůstat doma nějakou dobu?

Michal Prašivka, učitel: Já si myslím že ne, protože toto je práce, která obsahuje témata, které už dávno probrali a měli možnost si zopakovat ještě některé věci právě v rámci možností konzultací, takže přišli kdo potřeboval. A myslím, že jsou připravení.

Tomáš Tikal: Když zvládnou tuto závěrečnou zkoušku, tak co mohou dělat v praxi?

Michal Prašivka, učitel: V praxi jsou to vlastně obráběči kovu takže mohou do jakékoliv stojírenské firmy, kde mohou pracovat na strojích.

Tomáš Tikal: Jaký je o ně zájem?

Michal Prašivka, učitel: Velký. Co chodíme po firmách, tak mají nedostatek kvalifikovaných pracovníků.

Luďěk Kostelník, učitel: Tady jsme na dílně u strojních mechaniků. Mají za úkol vyrobit během dvou dnů rozpojovač řetězu. Momentálně žáci pracují hlavně na vrtáčkách, kdy vrtají otvory do toho hlavního tělesa, řežou závity a samozřejmě pilují. Musí si kontrolovat díry, musí taky studovat výkresy, protože bez těch studií výkresu ty výsledky jsou špatné.

Tomáš Tikal: Vzhledem k tomu co umí nebo co se naučili za ty tři roky, tak jak náročný úkol to je dnes?

Luďěk Kostelník, učitel: Já osobně si myslím, že to moc náročný úkol není. Že to je vlastně z té databáze v rámci závěrečných zkoušek, které vypracoval stát. Takže ty úkoly jsou lehce splnitelné řekněme v uvozovkách pro ty, kteří pravidelně chodí do dílen, kteří mají tu zručnost a kteří se chtějí něco naučit.

Tomáš Tikal: Střední škola technická a zemědělská nabízí celkem devět oborů s výučním listem, čtyři maturitní obory a jeden obor nástavby.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maturity žáků nástavby na SSSŠ Ostrava

Tomáš Tikal: Na Střední škole společného stravování v Ostravě Hrabůvce najdeme řadu gastro oborů. Z nich maturovali nejen žáci denního studia ale také studia dálkového.

Tomáš Tikal: Obory na Střední škole společného stravování v Ostravě Hrabůvce mají hodně praktický charakter. O to těžší bylo žáky na maturity a závěrečné zkoušky připravit.

Ivana Matulová, ředitelka SŠSS OSTRAVA: Vyučovat přes internet v pravém slova smyslu ne, ale kolegové se snažili s nimi praktické dovednosti procvičovat tak, že jim například zaslali předtočená videa. Na kterém žáci viděli, jak mají ty úkony, které bylo potřeba si procvičovat. Snažili jsme se je připravit opět pomocí distančních forem vzdělávání. Kolegyně využívali všechny dostupné prostředky. A pokud někdo třeba vzhledem k situaci měl nějaké psychické potíže, tak k dispozici byl i náš školní psycholog.

Tomáš Tikal: Dnes jsme navštívili maturitu dálkového studia. Jaký je zájem o tuto formu a jestli to jsou vaši absolventi?

Ivana Matulová, ředitelka SŠSS OSTRAVA: Musím říct, že poslední dobou zájem o tuto formu vzdělávání klesá. Jedná se o obor gastronomie, ke kterému se mohou přihlásit učenci v oboru kuchař nebo číšník. Někteří z těch aktuálních posluchačů jsou našimi absolventy ale jsou tady i zájemci z jiných škol.

Tomáš Tikal: Vedle praktických dovedností museli žáci samozřejmě prokázat i teoretické znalosti.

Veronika Bajgarová, školní poradce: Od toho konce května a začátku června tady chodili na konzultace, kde jsme ještě probírali učivo, které nezvládli nebo si většinou někteří studenti připravili témata, která chtěli ještě osvětlit nebo něco ještě dodat, vysvětlit. Já musím své studenty pochválit. Velice ochotně plnili úkoly. Vždycky měli spoustu dotazů dokonce jste měli i on-line hodiny, kdy jsem odpovídala na jejich otázky. Opravdu poctivě se připravovali. Samozřejmě se najdou všude výjimky, které to trošku podcenili, tak doufám, na těch výsledcích to nebude příliš znát.

Tomáš Tikal: Také studenti dálkové formy museli prokázat u maturity řadu znalostí. Někteří například z angličtiny.

Drahomíra Peňazová, učitelka: Mají výuku v blocích, pouze jeden den v týdnu. Kdy mají třeba deset vyučovacích hodin a je to především na nich, aby zvládali vlastně všechno to co zvládnout k maturitě musí. Aby si hlavně samostudiem doplňovali to co potřebují znát.

Tomáš Tikal: Jak jsou na tom? Oni normálně chodí do práce a kromě toho studia?

Drahomíra Peňazová, učitelka: Všichni chodí do práce. A kromě toho doma teda se připravují po večerech. Většina z nich mají rodiny, dětí takže je to opravdu náročné.

Tomáš Tikal: Jak důležité je v gastro oborech umět anglicky?

Drahomíra Peňazová, učitelka: Samozřejmě jsou to služby, takže to je nezbytně nutné. Musíte být schopni se nějak s ním domluvit, na tom co on si žádá a co vy jste schopni nabídnout. Takže především ta komunikace, fráze pro obsluhu, odborná slovní zásoba a tak dál.

Tomáš Tikal: O své vzory mají žáci na této škole postaráno. Vždyť absolventy jsou například michelinští šéfkuchaři Radek Kašpárek nebo Daniel Georgiev.

Tomáš Tikal: Jsme rádi že jste se dívali. Aktuální pořad Studuj u nás pro vás bude připraven i příště. Do té doby se mějte co nejlépe.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Zdroj: https://polar.cz/porady/studuj-u-nas/studuj-u-nas-24-06-2020-17-26