Volební studio

Petr Kajnar (ČSSD), lídr krajské kandidátky

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Lídrem kandidátky České strany sociálně demokratické ve volbách do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje je Petr Kajnar. Dobrý den.

Petr Kajnar (ČSSD), lídr krajské kandidátky: Dobrý den, vítejte.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vy říkáte, že pro nás v kraji je důležitá dostupnost zdraví a dostatek lékařů.

Petr Kajnar (ČSSD), lídr krajské kandidátky: To bezesporu. Když jsem před deseti lety velmi odpracoval založení medicíny, tak jsem to udělal z několika důvodů.Ten první důvod byl, že skutečně tady nebyli lékaři. Studenti kteří odcházeli studovat do Brna, do Olomouce, do Prahy tam také zůstávali. A tenhle region měl podprůměrný počet lékařů. V okamžiku, kdy ti studenti tady absolvují a stanou se lékaři tak ji většina zůstane. Zůstávalo jich asi 70 procent, což je 70 ze sta, která lékařská fakulta měla.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Tak to ale je, že po deseti letech došlo ke ztrátě akreditace na všeobecné lékařství. Co na to říkáte? Kdo za to může?

Petr Kajnar (ČSSD), lídr krajské kandidátky: Víte, medicína byla mladá a všechny mladé instituce se potýkají s problémy. To je normální a je jasné, že ty problémy, které medicína má. To znamená nedostatek profesorů a docentů, tak jsou taky způsobeny tím, že tenhle náš region není třeba atraktivní pro to, aby sem přicházeli. Takže je třeba podpořit a to je úloha města protože my když jsme zakládali medicínu, tak to nebylo tak, že jsme poklepali na základní kámen. Ale zastupitelstvo odhlasovalo 200 milionů na provoz toho zařízení. Zpočátku neměli peníze a ty peníze, to je ta podpora, o které mluvíme tam musí přijít pořád. Takže si myslím, že to je úloha města, ale i kraje, který může medicínu podpořit. Dostat sem lidi kteří jsou potřebné pro výuku a pokračovat.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A také chcete podpořit vznik na lékařské fakultě oboru zubního.

Petr Kajnar (ČSSD), lídr krajské kandidátky: Víte, já jsem z té politiky vypadl. Ale kdybych v ní zůstal a měl tu moc to udělat, tak v okamžiku, kdy by vyšel první absolvent medicíny lékařské fakulty, tak bych začal mluvit a činit kroky k tomu, aby se založila stomatologie. To bylo od začátku v plánu. Řekl bych, že v tom už máme pět let zpoždění.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vašimi hesly jsou také ochrana práce a vytvoření nových pozic a také vyšší platy a jejich narovnání s průměrem v české republice. Z pozice kraje co pro to můžete udělat? Tak jak to můžete zařídit?

Petr Kajnar (ČSSD), lídr krajské kandidátky: Podívejte se, když jsem nastupoval na radnici v roce 2002, tak byla devatenácti procentní nezaměstnanost.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Bavíme se o současnosti a budoucnosti.

Petr Kajnar (ČSSD), lídr krajské kandidátky: Dneska je pět a půl procent nezaměstnanost. To je díky tomu, že se vytvořily pracovní průmyslové zóny a dneska díky nim získalo práci asi 50 tisíc lidí. Díky tomu, že nezaměstnanost klesla na pět a půl procenta, tak za poslední roky stoupl průměrný plat v regionu o 20%. Nejrychleji z celé republiky. Proč? Protože se snížila nezaměstnanost, ale zatímco my máme přes pět procent tady, což je výborné.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Kromě Karviné. Ta má vyšší.

Petr Kajnar (ČSSD), lídr krajské kandidátky: Tak ve zbytku republiky je to dva a půl procenta. Takže pořád máme rezervu a v okamžiku, kdy vytvoříte nabídku pracovních míst, tak začne být nedostatek pracovníků, což je na jedné straně nepříjemné řekněme pro ty zaměstnavatelé,, ale rostou mzdy protože začínají platit víc a to je způsob, jak zvednout životní úroveň lidem v kraji. Vytvořit podmínky pro zaměstnavatele, aby přicházeli, aby se snižovala nezaměstnanost.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vy tomu věříte?

Petr Kajnar (ČSSD), lídr krajské kandidátky: No tak podívejte se, od té doby co vznikl Mošnov a Nošovice, tak nevznikla průmyslová zóna další. Já jsem připravil ještě Hrušov.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Takže chcete další průmyslovou zónu?

Petr Kajnar (ČSSD), lídr krajské kandidátky: Samozřejmě, především na místech, které se utlumují.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Dále je to na investorech, aby chtěli jít tady.

Petr Kajnar (ČSSD), lídr krajské kandidátky: Vždycky přišli. Podívejte se, když jsem se rozhodl tenkrát na městě, že půjdeme do Hrabové, tak nikdo nevěřil že investor přijde. Podívejte se dneska na Hrabovou.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Kde byste tu průmyslovou zónu tady v rámci MSK vytvořil?

Petr Kajnar (ČSSD), lídr krajské kandidátky: Nejlepší místa jsou právě ty utlumované doly. Když jsem hledal místo na založení zóny na začátku tohoto tisíciletí, tak nejlepší byly staré šachty. Bohužel Diamo rozprodalo ten majetek, takže už nebylo možné to z toho udělat. Tak jsme museli na zelenou louku, ale dneska máme příležitost tu chybu nezopakovat. Převést ty majetky OKD na kraj a na obce a vytvořit průmyslové zóny, tam je veškerá infrastruktura.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Když už jste zmínil OKD. Útlum těžby se chystá už na příští jaro. Souhlasíte s tou rychlostí útlumu?

Petr Kajnar (ČSSD), lídr krajské kandidátky: Já si myslím, že ten plán je, že se důl nechá běžet dál, ještě chvilku déle. Podívejte se, je to tak, že skromné odhady jsou asi 10 tisíc nezaměstnaných. 10 tisíc nezaměstnaných stojí stát dvě miliardy ročně.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Nemělo by to být tolik protože se počítá s předčasným odchodem do důchodu.

Petr Kajnar (ČSSD), lídr krajské kandidátky: Ale někdo říká 15, deset tisíc je skromný odhad.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Někdo říká třeba dva tisíce.

Petr Kajnar (ČSSD), lídr krajské kandidátky: A už je tam větší nezaměstnanost v Karviné dneska.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Takže, co pro to teda můžeme udělat, abychom to třeba oddálili.

Petr Kajnar (ČSSD), lídr krajské kandidátky: Já jenom říkám, že deset tisíc nezaměstnaných stojí dvě miliardy ročně a dvě miliardy ročně stojí podpora těžby. Takže já kdybych to počítal, tak si spočítám, že lépe ty lidi zaměstnávat. Postupně to ustupovat a připravit ty průmyslové zóny tak, aby v okamžiku, kdy ty doly zavřu, aby mohli nastoupit do práce. Protože nezaměstnanost je strašně špatná. Stoupá kriminalita, lidi jsou psychicky zdeptaní, špatný příklad v rodinách, kdy jsou otcové doma. Není to příjemné pro nikoho. Raději ty lidi zaměstnat, připravit podmínky pro to, aby se mohli zaměstnat později a teprve potom utlumovat doly.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Ano, to znamená z pozice kraje budete jakým způsobem tlačit na to, aby ten útlum byl co nejpozději a ne už příští rok?

Petr Kajnar (ČSSD), lídr krajské kandidátky: Samozřejmě bych jednal s vládou, ale to je v rukou vlády.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Také chcete naučit, když se budeme teď jen na chvíli věnovat jinému tématu a to školství. Chcete naučit děti, aby lépe mluvili a to díky rodilým mluvčím, které pravděpodobně chcete aby byly na každé škole. Je to tak?

Petr Kajnar (ČSSD), lídr krajské kandidátky: Poslední plánovací období jsem ještě připravoval a tenkrát se sešli významní lidé z regionu a navrhoval jsem, že část těch peněz, které půjdou z Evropské unie použijeme právě na to. Je to asi šest-sedm let a většina z nich souhlasila. Od té doby se nic nestalo, ale já si myslím, že tahle záležitost je pořád na stole protože některé děti, třeba bohatších rodičů mají šanci chodit do lepších škol a to není fér vůči zbytku populace. A já si myslím, víte není to můj nápad. Protože jsou regiony ve světě, kde třeba moudré vedení těch regionů tyhle kroky udělalo a ten region si zvedl životní úroveň díky tomu, že ty lidi měli lepší kvalifikaci pro zaměstnání a byli zaměstnáni, měli více peněz a vyšší životní úroveň.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Kraj je zřizovatelem středních škol. To znamená, že tablety do škol nebo rodilí mluvčí do škol. Promiňte by byly až od těch středních škol? Protože asi nemůžete ovlivnit základní školství když kraj není zřizovatelem.

Petr Kajnar (ČSSD), lídr krajské kandidátky: Je to tak. Myslím si, že do školství musí přijít více peněz všeobecně. Asi není v silách kraje zaplatit úplně všechno, aby se zlepšil tady život všem najednou o sto procent. Ale země, které dávají málo na školství jsou chudé. Země, které dávají hodně na školství jsou bohaté. To je jednoznačné. Neexistuje jediná země na světě, která by dávala málo na školství a lidé tam byli bohatí. Do školství se musí investovat.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Velmi krátce jenom. Dopravní dostupnost Bruntálska, to je také jedno z vašich volebních hesel, jak si to představujete?

Petr Kajnar (ČSSD), lídr krajské kandidátky: Tak samozřejmě to Bruntálsko je docela region nad kterým jsem přemýšlel a nikdy jsem neměl příležitost tomu regionu nějak pomoct, ale strávil jsem tam část svého života. Na rekreačních objektech mých příbuzných a dobře si uvědomuji, jak je tomu regionu třeba pomoct. Samozřejmě to musí být dobré dopravní spojení, obchvat Bruntálu a tak dále, aby se tam dostali investoři, lidé. Ale to co je nejdůležitější, navrhl bych snížit daně v tom regionu ,tak aby tam podnikatelé mohli lépe prosperovat.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Teď máte minutu na to, abyste oslovil diváky a získal hlasy pro sebe.

Petr Kajnar (ČSSD), lídr krajské kandidátky: Můj program je staronový. Chci vytvářet pracovní místa pro lidi, kteří se uvolní z útlumu těžkého průmyslu a budou bez práce, pak myslím na budoucnost. To znamená, potřebujeme tady tři obory, aby se rozvíjely. Strojírenství, ideálně nano je třeba to podporovat, je třeba podporovat bio-obory, především medicínu a je třeba podporovat IT. IT je dneska na tom v regionu nejlíp,ale ty další obory potřebují podporu. Protože teprve spojením BIO, IT, NANO vzniká něco, co tenhle region může úplně přetvořit a dát mu novou budoucnost. Tak to je moje poselství divákům. A já doufám, že budu mít příležitost ho realizovat.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já vám děkuji za rozhovor.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat