Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Regionální zprávy POLAR

Regionální zprávy VÍKEND

  • Výběr hlavních událostí týdne
  • Mošnov se konečně dočkal silničního obchvatu
  • Ministr Petr Hladík navštívil pohornickou krajinu
  • Frýdek-Místek koupí Český dům. Chce tam vybudovat centrum pro děti a mládež
  • NJ schválil podporu spolkům a sociálním organizacím
  • Děti si na dopravním hřišti připomněly pravidla s BESIPEM
  • Festival v ulicích nabídne přes 200 umělců z 20 zemí světa

Mošnov se konečně dočkal silničního obchvatu

Nákladem zhruba 400 milionů korun byl vybudován silniční obchvat Mošnova. Místní obyvatelé od toho očekávají především snížení počtu kamionů v centru obce.

Veškerá tranzitní doprava v okolí mezinárodního letiště v Mošnově je nově vedena po právě dokončeném obchvatu. Mošnovu se po něm vyhýbají i kamiony jedoucí do průmyslové zóny.

Radek Mátl, generální ředitel ŘSD: “Je to samozřejmě dvouproudá komunikace, která poslouží tomu, že odvede tu tranzitní dopravu z obce Mošnov. Stavba stála podle nabídkové ceny 368 milionů korun bez DPH s tím, že na stavbě proběhly změny během výstavby v hodnotě kolem 8 procent. To znamená navýšení bude kolem 40 až 50 milionů korun, takže výsledná cena se bude pohybovat kolem 400 milionů.”

Radek Podstawka (ANO), náměstek hejtmana MSK: “Je to pěkné v tom, že 3333 metrů toho obchvatu je postaveno. Jak řekl ředitel ŘSD, neměli s tím problémy. Já mám obrovskou radost, protože přes obec projíždělo 5 tisíc vozidel denně, z to 1200 nákladních. je to přínos pro zónu, protože ta bude lépe obsloužena má lepší nájezd na dálnici a další obce. Takže v Mošnově se doprava zklidní.”

Nový obchvat oceňují především obyvatelé Mošnova, kteří velký počtem projíždějících automobilů trpěli.

Šárka Demlová (BEZPP), starostka Mošnova: “Čekali jsme na tuto chvíli v podstatě již téměř čtvrtstoletí, protože máme tady významný subjekt, jako je průmyslová zóna, která nadměrně zatěžovala dopravu v obci., V podstatě hlavní tah do této průmyslové zóny vedl takřka pod okny občanů středem zastavěné obce, a to s sebou neslo samozřejmě mnoho negativních externalit, jako je hluk, vibrace, prach, velké emise. Občané se často stěžovali na to, že nemohou bezpečně přejít komunikaci, že nemohou vyjet od svých domů."

Provoz na obchvatu byl zahájen hned po slavnostním otevření.---

Ministr Petr Hladík navštívil pohornickou krajinu

Ministr životního prostředí Petr Hladík navštívil Moravskoslezský kraj. Jeho cesta vedla i na Karvinsko, konkrétně k bývalému dolu Gabriela, kde díky dotaci z Fondu pro spravedlivou transformaci vznikne návštěvnické, kulturní a technologické centrum.

Se zástupci Moravskoslezského kraje, Karviné, Havířova a také Regionální rozvojové agentury MSID se ministr životního prostředí Petr Hladík potkal u šikmého kostela v Karviné-Dolech, kde se blíže s touto lokalitou seznámil a prohlédl si samotný kostel.Poté se přesunul k bývalému dolu Gabriela, který díky dotaci z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci znovu ožije.

Petr Hladík (KDU-ČSL), ministr životního prostředí: “ Musím říct, že spolupráce MSK a jednotlivých měst a Ministerstva životního prostředí ČR probíhá velmi dobře. Z těch 19 miliard máme pod právními akty tzn.přidělenou dotaci v 11 miliardách, osm z těch strategických projektů už má své rozhodnutí, ty další dostanou předpokládáme rozhodnutí v červnu a červenci.”

Jedním ze schválených projektů je právě POHO park Gabriela,na něhož je vyčleněna dotace přesahující 400 milionů korun. Nabídne reprezentační prostory pro konání konferencí, festivalů a zábavy a také tady vyroste expozice o životě horníků a těžbě uhlí.

Václav Palička, ředitel Regionální rozvojové agentury MSID: "Připravuje se aktuálně projektová dokumentace, bude se soutěžit zhotovitel a předpokládáme někdy od roku 2026 výstavbu s tím, že ke kolaudaci by mělo dojít někdy v polovině roku 2027.” 


O aktivity a zázemí se postará i karvinská Iniciativa Dokořán, která má s pořádáním a zajišťováním akcí bohaté zkušenosti.

---

Frýdek-Místek koupí Český dům. Chce tam vybudovat centrum pro děti a mládež

Frýdek-Místek koupí Český dům. Nebytí nemovitosti s okolními pozemky za cenu téměř 20 milionů korun schválili po náročném jednání zastupitelé. Město chce v objektu vybudovat centrum pro děti s mládež a přestěhovat tam aktivity Střediska volného času Klíč.

Vedení Frýdku-Místku už nechce další chátrání Českého domu. Město historickou budovu z roku 1899 koupí. Na jednání zastupitelstva o tom po bouřlivé diskuzi rozhodlo 23 zastupitelů z 41 přítomných.

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "Já jsem rád, že po mnohahodinové diskuzi, ve které zazněly všechny argumenty pro i proti, byly předloženy všechny podklady, které měly být předloženy. Byly zodpovězeny všechny otázky, na které se opozice ptala. Nakonec došlo k samotnému hlasování. A nastal ten okamžik, kdy zastupitelstvo města většinou hlasů schválilo nabytí Českého domu. Pro mě osobně a myslím si, že i pro vedení města a část opozice, která se připojila k tomuto návrhu, je to velmi dobrá zpráva. Protože nejenom, že získáme historicky významnou budovu, zcelíme pozemky města, ale zároveň máme jednoznačný plán, jak tu budovu využít pro středisko volného času."

Město chce budovu zrekonstruovat a nabídnout ji pro aktivity s dětmi Středisku volného času Klíč, které se aktivně stará o zhruba 2 tisíce dětí. Veřejnými akcemi má pak dosah až na 10 tisíc.

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "Nyní ve spolupráci s vedením střediska volného času začneme pracovat na tom konkrétním využití, zadáme studii a budeme směřovat k tomu, aby Český dům byl zachráněn a stal se znovu symbolem a klenotem města."

Marcel Sikora (SPOLU/KDU-ČSL), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Klub KDU-ČSL a koalice SPOLU dlouhodobě podporuje nákup Českého domu, i na minulém zastupitelstvu, i když jsme byli opoziční stranou, tak jsme tento návrh také podpořili. Co mě mrzí, tak je to, že ani jeden hlas z řady ANO a ČSSD pro tento nákup nebyl na zastupitelstvu dnes."

Bod koupi Českého domu byl na programu čtyři hodiny. Do času se ale promítlo i několik přestávek, které si vybrala opozice.

Radovan Hořínek (ANO), opoziční zastupitel: "My jsme v žádném případě nechtěli zabránit, aby město nabylo dům pro děti, rodiny s dětmi, či pro jakékoli další veřejné účely, které tomu městu svědčí. Ale tady absolutně není pochopeno, že ta procedura má nějaké náležitosti. Ta procedura musí být vykonána a provedena tak, aby bylo zcela jasné, že se nemrhá veřejnými prostředky."

Pavel Machala (Přátelé FM), opoziční zastupitel: "Klub Přátelé FM na jednání zastupitelstva nepodpořil nákup Českého domu. Podle nás kolem toho panuje spousta nejasností. Nedostali jsme podklady, které jsme chtěli. Ať to byla kupní smlouva, či nějaký ekonomický výhled."

Město si nechalo zpracovat odborný odhad, který ocenil dům na 18,3 milionu korun. A po dohodě s vlastníkem ho následně koupí za téměř 20 milionů. Podle předběžných odhadů bude ale třeba minimálně dalších 80 milionů na rekonstrukci.

Pavel Machala (Přátelé FM), opoziční zastupitel: "Máme také obavu z čeho vlastně bude ta rekonstrukce financována. Aby opravdu se nepotvrdilo to, co jsme zaslechli, že by například měla být zvýšena daň z nemovitosti a podobné akce by se financovaly tady z tohoto navýšení, které by zatížilo naše občany."

Opozice ve věci zvažuje i případné právní kroky.

Radovan Hořínek (ANO), opoziční zastupitel: "Jak jsem řekl na zastupitelstvu, já jsem všechny zastupitele poučil. Od okamžiku, kdy jsem je poučil, co je to péče řádného hospodáře, nikdo nemůže tvrdit, že se to ode mě nedozvěděl. A já, i kdybych je měl podávat sám za svou osobu, tak ty právní návrhy podám."

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "Já se asi nechci vyjadřovat k některým výrokům opozice. Materiály byly předloženy zcela v souladu se zákonem. Znalecké posudky byly použity i ty, které vypracoval například kolega Hořínek, ještě v době, kdy měl na starost správu obecního majetku. Byl vypracován dodatečný odborný odhad. A myslím, že zastupitelé měli dostatečné množství informací. A ten veřejný zájem, v rámci kterého se dnes rozhodovalo, byl zcela zřejmý."

Původně Německý dům sloužil jako nové středisko místeckých Němců. Po 2. světové válce byl přejmenován na Český dům. V současné době je areál už roky silně zanedbaný a zdevastovaný.

---

NJ schválil podporu spolkům a sociálním organizacím

Jedním z nosných témat červnové schůze novojičínských zastupitelů bylo schválení programových dotací na rok 2025. Jejich prostřednictvím město podporuje například sportovní kluby, kulturní, sociální a volnočasové organizace.

Programové dotace Nový Jičín každoročně vyhlašuje v oblasti sportu, sociálních služeb, volnočasových aktivit, dále na podporu kulturních akcí a obnovu kulturních památek. Tam všude, zejména do různých klubů, spolků a organizací, budou rozhodnutím zastupitelů i v příštím roce směřovat nemalé peníze z městského rozpočtu.

Ondřej Syrovátka (ZELENÍ), 1. místostarosta Nového Jičína: “Největší objem je ve sportovní oblasti, tam máme několik kategorií. Sport A, což jsou jednorázové, sport B, což je celoroční činnost mládeže a sport C, což je celoroční činnost dospělých, a potom také ještě sport D, což je na provoz a údržbu. Tam došlo k jedné podstatné změně a to v tom, že tělovýchovná jednota, která byla zahrnuta v tom objemu, tak byla vyčleněna, budou si žádat individuálně a to z toho důvodu, že plánujeme postupný převod majetku tělovýchovné jednoty na město.”

V kategorii jednorázových sportovních dotací rada města navrhla navýšení rozpočtu, a to ze sto tisíc na 250 tisíc korun.

Ondřej Syrovátka (ZELENÍ), 1. místostarosta Nového Jičína: “Protože bychom rádi podpořili akce, které město i zviditelňují nebo sem lákají přespolní návštěvníky, jako je třeba půlmaraton a podobně.”

Na sport, kulturu a volnočasové aktivity je tedy na rok 2025 navrženo dohromady 17, 9 milionu korun.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Jenom pro zajímavost, v oblasti sociálních služeb zastupitelé schválili alokaci bezmála 13 milionů korun.”

Poslední oblastí, kde také směřují městské dotace, 100 tisíc korun, je životní prostředí. Tady na domovní čističky odpadních vod.

---

Děti si na dopravním hřišti připomněly pravidla s BESIPEM

Dopravní hřiště v Havířově patřilo opět dětem a zážitkům. Komise BESIP pro ně připravila zábavné odpoledne, ze kterého si ale měli ratolesti odnést především informace, jak se správně chovat v silničním provozu.

Formou her a soutěží se děti v Havířově učily dopravní značky, jak se mají rozhlížet, když chtějí přejít silnici, nebo, jak bezpečně jezdit na kole či koloběžce. Velkým lákadlem byla i vozidla Integrovaného záchranného systému.


Roman Skácel, předseda Komise BESIP Havířov: "Potom tady máme městskou policii opět se psy. Je tady ukázka psovodů. Připravili jsme si znovu dětskou autoškolu. A protože jsme tu akci pojmenovali S BESIPEM na prázdniny, tak chceme připomenout, že na těch silnicích je třeba se nějak chovat, takže bezpečnost v silničním provozu je na prvním místě.”

anketa: "Myslím si, že je to dobře, protože ty malé děti se tady naučí různé věci, značky, mohou si vyzkoušet jízdu v autě a naučit se základní věci o dopravě.”

anketa: “Mě se pan ptal, jestli cyklista je řidič, nebo chodec. To záleží na tom, jestli vedete kolo před sebou, nebo jedete na něm."

Tyto preventivní akce podporuje i krajský koordinátor BESIPU.

Pavel Blahut, krajský koordinátor BESIP: "Čím dál častěji města pořádají přípravu na prázdniny. Děti už cítí konec školního roku, morálka je taková uvolněnější a je jim potřeba stále připomínat, co musí v tom provozu dělat, aby to dopadlo dobře.”

---

Festival v ulicích nabídne přes 200 umělců z 20 zemí světa

Festival v ulicích s podtitulem ART & LIFE uchvátí Porubu už potřetí. Konat se bude na Hlavní třídě a přilehlých dvorech 21. a 22. června a nabídne hudbu z různých koutů světa, tanec a divadlo pod širým nebem.

Festival v ulicích nabídne celkem 9 scén. Tři z nich budou výhradně hudební a své koncerty na nich odehrají hudebníci z Čech, Slovenska, Polska, Francie, Irska, Itálie, ale i z daleké Koreje a Guineje.

Petra Hradilová, ředitelka Festivalu v ulicích: “Určitě mohu vypíchnout například kapelu Osam, což je kapela, která přináší hudbu tradiční Persie, určitě mohu vypíchnout Kílu, irská tradice anebo právě N´faly Kouyaté, tradiční africká hudba."

Představí se také pouliční umělci, tanec, divadlo a chybět nebude ani fireshow nebo festivalové průvody. Nudit se nebudou ani děti, které potěší pohádky, workshopy, deskové hry, hlavolamy, nebo sportovní aktivity a soutěže.

Lucie Baránková Vilamová (ANO), starostka Ostravy-Poruby: “Ten festivalový pomyslný areál zůstane obdobný jako tomu bylo v předchozích letech. Opět obarví Hlavní třídu a přilehlé dvory a ulice. Já se na to moc těším.”

Výjimečné je i spojení Festivalu v ulicích s konferencí Czech Music Crossroads.

Zlata Holušová, ředitelka Colours of Ostrava: “Ředitelé festivalů, kteří sem přijíždí z celého světa na crossroads, tak my je samozřejmě necháváme prožít tu atmosféru festivalu v ulicích a z toho jsou úplně ohromeni a říkají, že Poruba je v podstatě San Francisco.”

Czech Music Crossroads začne ve středu 19. června v kostele svatého Václava v centru Ostravy, kde se představí varhanní virtuózka Katta. Poté se přesune do kulturního domu Poklad.

---

Mohlo by Vás také zajímat

Pořad: Regionální zprávy VÍKEND
16. června 2024, 14:00

Mošnov se konečně dočkal silničního obchvatu

Nákladem zhruba 400 milionů korun byl vybudován silniční obchvat Mošnova. Místní obyvatelé od toho očekávají především snížení počtu kamionů v centru obce.

Veškerá tranzitní doprava v okolí mezinárodního letiště v Mošnově je nově vedena po právě dokončeném obchvatu. Mošnovu se po něm vyhýbají i kamiony jedoucí do průmyslové zóny.

Radek Mátl, generální ředitel ŘSD: “Je to samozřejmě dvouproudá komunikace, která poslouží tomu, že odvede tu tranzitní dopravu z obce Mošnov. Stavba stála podle nabídkové ceny 368 milionů korun bez DPH s tím, že na stavbě proběhly změny během výstavby v hodnotě kolem 8 procent. To znamená navýšení bude kolem 40 až 50 milionů korun, takže výsledná cena se bude pohybovat kolem 400 milionů.”

Radek Podstawka (ANO), náměstek hejtmana MSK: “Je to pěkné v tom, že 3333 metrů toho obchvatu je postaveno. Jak řekl ředitel ŘSD, neměli s tím problémy. Já mám obrovskou radost, protože přes obec projíždělo 5 tisíc vozidel denně, z to 1200 nákladních. je to přínos pro zónu, protože ta bude lépe obsloužena má lepší nájezd na dálnici a další obce. Takže v Mošnově se doprava zklidní.”

Nový obchvat oceňují především obyvatelé Mošnova, kteří velký počtem projíždějících automobilů trpěli.

Šárka Demlová (BEZPP), starostka Mošnova: “Čekali jsme na tuto chvíli v podstatě již téměř čtvrtstoletí, protože máme tady významný subjekt, jako je průmyslová zóna, která nadměrně zatěžovala dopravu v obci., V podstatě hlavní tah do této průmyslové zóny vedl takřka pod okny občanů středem zastavěné obce, a to s sebou neslo samozřejmě mnoho negativních externalit, jako je hluk, vibrace, prach, velké emise. Občané se často stěžovali na to, že nemohou bezpečně přejít komunikaci, že nemohou vyjet od svých domů."

Provoz na obchvatu byl zahájen hned po slavnostním otevření.---

Ministr Petr Hladík navštívil pohornickou krajinu

Ministr životního prostředí Petr Hladík navštívil Moravskoslezský kraj. Jeho cesta vedla i na Karvinsko, konkrétně k bývalému dolu Gabriela, kde díky dotaci z Fondu pro spravedlivou transformaci vznikne návštěvnické, kulturní a technologické centrum.

Se zástupci Moravskoslezského kraje, Karviné, Havířova a také Regionální rozvojové agentury MSID se ministr životního prostředí Petr Hladík potkal u šikmého kostela v Karviné-Dolech, kde se blíže s touto lokalitou seznámil a prohlédl si samotný kostel.Poté se přesunul k bývalému dolu Gabriela, který díky dotaci z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci znovu ožije.

Petr Hladík (KDU-ČSL), ministr životního prostředí: “ Musím říct, že spolupráce MSK a jednotlivých měst a Ministerstva životního prostředí ČR probíhá velmi dobře. Z těch 19 miliard máme pod právními akty tzn.přidělenou dotaci v 11 miliardách, osm z těch strategických projektů už má své rozhodnutí, ty další dostanou předpokládáme rozhodnutí v červnu a červenci.”

Jedním ze schválených projektů je právě POHO park Gabriela,na něhož je vyčleněna dotace přesahující 400 milionů korun. Nabídne reprezentační prostory pro konání konferencí, festivalů a zábavy a také tady vyroste expozice o životě horníků a těžbě uhlí.

Václav Palička, ředitel Regionální rozvojové agentury MSID: "Připravuje se aktuálně projektová dokumentace, bude se soutěžit zhotovitel a předpokládáme někdy od roku 2026 výstavbu s tím, že ke kolaudaci by mělo dojít někdy v polovině roku 2027.” 


O aktivity a zázemí se postará i karvinská Iniciativa Dokořán, která má s pořádáním a zajišťováním akcí bohaté zkušenosti.

---

Frýdek-Místek koupí Český dům. Chce tam vybudovat centrum pro děti a mládež

Frýdek-Místek koupí Český dům. Nebytí nemovitosti s okolními pozemky za cenu téměř 20 milionů korun schválili po náročném jednání zastupitelé. Město chce v objektu vybudovat centrum pro děti s mládež a přestěhovat tam aktivity Střediska volného času Klíč.

Vedení Frýdku-Místku už nechce další chátrání Českého domu. Město historickou budovu z roku 1899 koupí. Na jednání zastupitelstva o tom po bouřlivé diskuzi rozhodlo 23 zastupitelů z 41 přítomných.

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "Já jsem rád, že po mnohahodinové diskuzi, ve které zazněly všechny argumenty pro i proti, byly předloženy všechny podklady, které měly být předloženy. Byly zodpovězeny všechny otázky, na které se opozice ptala. Nakonec došlo k samotnému hlasování. A nastal ten okamžik, kdy zastupitelstvo města většinou hlasů schválilo nabytí Českého domu. Pro mě osobně a myslím si, že i pro vedení města a část opozice, která se připojila k tomuto návrhu, je to velmi dobrá zpráva. Protože nejenom, že získáme historicky významnou budovu, zcelíme pozemky města, ale zároveň máme jednoznačný plán, jak tu budovu využít pro středisko volného času."

Město chce budovu zrekonstruovat a nabídnout ji pro aktivity s dětmi Středisku volného času Klíč, které se aktivně stará o zhruba 2 tisíce dětí. Veřejnými akcemi má pak dosah až na 10 tisíc.

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "Nyní ve spolupráci s vedením střediska volného času začneme pracovat na tom konkrétním využití, zadáme studii a budeme směřovat k tomu, aby Český dům byl zachráněn a stal se znovu symbolem a klenotem města."

Marcel Sikora (SPOLU/KDU-ČSL), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Klub KDU-ČSL a koalice SPOLU dlouhodobě podporuje nákup Českého domu, i na minulém zastupitelstvu, i když jsme byli opoziční stranou, tak jsme tento návrh také podpořili. Co mě mrzí, tak je to, že ani jeden hlas z řady ANO a ČSSD pro tento nákup nebyl na zastupitelstvu dnes."

Bod koupi Českého domu byl na programu čtyři hodiny. Do času se ale promítlo i několik přestávek, které si vybrala opozice.

Radovan Hořínek (ANO), opoziční zastupitel: "My jsme v žádném případě nechtěli zabránit, aby město nabylo dům pro děti, rodiny s dětmi, či pro jakékoli další veřejné účely, které tomu městu svědčí. Ale tady absolutně není pochopeno, že ta procedura má nějaké náležitosti. Ta procedura musí být vykonána a provedena tak, aby bylo zcela jasné, že se nemrhá veřejnými prostředky."

Pavel Machala (Přátelé FM), opoziční zastupitel: "Klub Přátelé FM na jednání zastupitelstva nepodpořil nákup Českého domu. Podle nás kolem toho panuje spousta nejasností. Nedostali jsme podklady, které jsme chtěli. Ať to byla kupní smlouva, či nějaký ekonomický výhled."

Město si nechalo zpracovat odborný odhad, který ocenil dům na 18,3 milionu korun. A po dohodě s vlastníkem ho následně koupí za téměř 20 milionů. Podle předběžných odhadů bude ale třeba minimálně dalších 80 milionů na rekonstrukci.

Pavel Machala (Přátelé FM), opoziční zastupitel: "Máme také obavu z čeho vlastně bude ta rekonstrukce financována. Aby opravdu se nepotvrdilo to, co jsme zaslechli, že by například měla být zvýšena daň z nemovitosti a podobné akce by se financovaly tady z tohoto navýšení, které by zatížilo naše občany."

Opozice ve věci zvažuje i případné právní kroky.

Radovan Hořínek (ANO), opoziční zastupitel: "Jak jsem řekl na zastupitelstvu, já jsem všechny zastupitele poučil. Od okamžiku, kdy jsem je poučil, co je to péče řádného hospodáře, nikdo nemůže tvrdit, že se to ode mě nedozvěděl. A já, i kdybych je měl podávat sám za svou osobu, tak ty právní návrhy podám."

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "Já se asi nechci vyjadřovat k některým výrokům opozice. Materiály byly předloženy zcela v souladu se zákonem. Znalecké posudky byly použity i ty, které vypracoval například kolega Hořínek, ještě v době, kdy měl na starost správu obecního majetku. Byl vypracován dodatečný odborný odhad. A myslím, že zastupitelé měli dostatečné množství informací. A ten veřejný zájem, v rámci kterého se dnes rozhodovalo, byl zcela zřejmý."

Původně Německý dům sloužil jako nové středisko místeckých Němců. Po 2. světové válce byl přejmenován na Český dům. V současné době je areál už roky silně zanedbaný a zdevastovaný.

---

NJ schválil podporu spolkům a sociálním organizacím

Jedním z nosných témat červnové schůze novojičínských zastupitelů bylo schválení programových dotací na rok 2025. Jejich prostřednictvím město podporuje například sportovní kluby, kulturní, sociální a volnočasové organizace.

Programové dotace Nový Jičín každoročně vyhlašuje v oblasti sportu, sociálních služeb, volnočasových aktivit, dále na podporu kulturních akcí a obnovu kulturních památek. Tam všude, zejména do různých klubů, spolků a organizací, budou rozhodnutím zastupitelů i v příštím roce směřovat nemalé peníze z městského rozpočtu.

Ondřej Syrovátka (ZELENÍ), 1. místostarosta Nového Jičína: “Největší objem je ve sportovní oblasti, tam máme několik kategorií. Sport A, což jsou jednorázové, sport B, což je celoroční činnost mládeže a sport C, což je celoroční činnost dospělých, a potom také ještě sport D, což je na provoz a údržbu. Tam došlo k jedné podstatné změně a to v tom, že tělovýchovná jednota, která byla zahrnuta v tom objemu, tak byla vyčleněna, budou si žádat individuálně a to z toho důvodu, že plánujeme postupný převod majetku tělovýchovné jednoty na město.”

V kategorii jednorázových sportovních dotací rada města navrhla navýšení rozpočtu, a to ze sto tisíc na 250 tisíc korun.

Ondřej Syrovátka (ZELENÍ), 1. místostarosta Nového Jičína: “Protože bychom rádi podpořili akce, které město i zviditelňují nebo sem lákají přespolní návštěvníky, jako je třeba půlmaraton a podobně.”

Na sport, kulturu a volnočasové aktivity je tedy na rok 2025 navrženo dohromady 17, 9 milionu korun.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Jenom pro zajímavost, v oblasti sociálních služeb zastupitelé schválili alokaci bezmála 13 milionů korun.”

Poslední oblastí, kde také směřují městské dotace, 100 tisíc korun, je životní prostředí. Tady na domovní čističky odpadních vod.

---

Děti si na dopravním hřišti připomněly pravidla s BESIPEM

Dopravní hřiště v Havířově patřilo opět dětem a zážitkům. Komise BESIP pro ně připravila zábavné odpoledne, ze kterého si ale měli ratolesti odnést především informace, jak se správně chovat v silničním provozu.

Formou her a soutěží se děti v Havířově učily dopravní značky, jak se mají rozhlížet, když chtějí přejít silnici, nebo, jak bezpečně jezdit na kole či koloběžce. Velkým lákadlem byla i vozidla Integrovaného záchranného systému.


Roman Skácel, předseda Komise BESIP Havířov: "Potom tady máme městskou policii opět se psy. Je tady ukázka psovodů. Připravili jsme si znovu dětskou autoškolu. A protože jsme tu akci pojmenovali S BESIPEM na prázdniny, tak chceme připomenout, že na těch silnicích je třeba se nějak chovat, takže bezpečnost v silničním provozu je na prvním místě.”

anketa: "Myslím si, že je to dobře, protože ty malé děti se tady naučí různé věci, značky, mohou si vyzkoušet jízdu v autě a naučit se základní věci o dopravě.”

anketa: “Mě se pan ptal, jestli cyklista je řidič, nebo chodec. To záleží na tom, jestli vedete kolo před sebou, nebo jedete na něm."

Tyto preventivní akce podporuje i krajský koordinátor BESIPU.

Pavel Blahut, krajský koordinátor BESIP: "Čím dál častěji města pořádají přípravu na prázdniny. Děti už cítí konec školního roku, morálka je taková uvolněnější a je jim potřeba stále připomínat, co musí v tom provozu dělat, aby to dopadlo dobře.”

---

Festival v ulicích nabídne přes 200 umělců z 20 zemí světa

Festival v ulicích s podtitulem ART & LIFE uchvátí Porubu už potřetí. Konat se bude na Hlavní třídě a přilehlých dvorech 21. a 22. června a nabídne hudbu z různých koutů světa, tanec a divadlo pod širým nebem.

Festival v ulicích nabídne celkem 9 scén. Tři z nich budou výhradně hudební a své koncerty na nich odehrají hudebníci z Čech, Slovenska, Polska, Francie, Irska, Itálie, ale i z daleké Koreje a Guineje.

Petra Hradilová, ředitelka Festivalu v ulicích: “Určitě mohu vypíchnout například kapelu Osam, což je kapela, která přináší hudbu tradiční Persie, určitě mohu vypíchnout Kílu, irská tradice anebo právě N´faly Kouyaté, tradiční africká hudba."

Představí se také pouliční umělci, tanec, divadlo a chybět nebude ani fireshow nebo festivalové průvody. Nudit se nebudou ani děti, které potěší pohádky, workshopy, deskové hry, hlavolamy, nebo sportovní aktivity a soutěže.

Lucie Baránková Vilamová (ANO), starostka Ostravy-Poruby: “Ten festivalový pomyslný areál zůstane obdobný jako tomu bylo v předchozích letech. Opět obarví Hlavní třídu a přilehlé dvory a ulice. Já se na to moc těším.”

Výjimečné je i spojení Festivalu v ulicích s konferencí Czech Music Crossroads.

Zlata Holušová, ředitelka Colours of Ostrava: “Ředitelé festivalů, kteří sem přijíždí z celého světa na crossroads, tak my je samozřejmě necháváme prožít tu atmosféru festivalu v ulicích a z toho jsou úplně ohromeni a říkají, že Poruba je v podstatě San Francisco.”

Czech Music Crossroads začne ve středu 19. června v kostele svatého Václava v centru Ostravy, kde se představí varhanní virtuózka Katta. Poté se přesune do kulturního domu Poklad.

---

Zdroj: https://polar.cz/porady/regionalni-zpravy/regionalni-zpravy-vikend-16-06-2024-14-00