Volební studio

Petr Viktorýn (Trikolóra hnutí občanů), lídr krajské kandidátky

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Lídrem kandidátky Trikolóra, hnutí občanů ve volbách do krajského zastupitelstva je Petr Viktorýn. Dobrý den, vítejte v našem volebním studiu.

Petr Viktorýn (Trikolóra, hnutí občanů), lídr krajské kandidátky: Dobrý den, děkuji za pozvání.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Hnutí Trikolóra bylo založeno s cílem hájit tradiční hodnoty. Například Česká republika je nám blíže než Evropská unie, tedy nepodporujete setrvání v Evropské unii.

Petr Viktorýn (Trikolóra, hnutí občanů), lídr krajské kandidátky: Je to tak. My si myslíme, že o České republice by se mělo rozhodovat více v Praze než v Bruselu. Ale zároveň si myslíme, že navrhovat referendum a nějaké komplikované procedury k opuštění EU je zbytečně zdlouhavé a nemusí se to povést. To znamená navrhujeme jiné formy, jak si vynutit prostor a suverenitu České republiky.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jiné formy, jaké to jsou?

Petr Viktorýn (Trikolóra, hnutí občanů), lídr krajské kandidátky: Například změnu ústavy před rok 2003. Vrátit tam původní znění článku 10, aby naše zákony byly nadřazené nad zákony EU a potom budeme přebírat jenom ty zákony EU, které si samy odhlasujeme.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Trikolóra prosazuje tradiční rodinu. Jak by ve vašem pojetí tradiční rodina měla vypadat?

Petr Viktorýn (Trikolóra, hnutí občanů), lídr krajské kandidátky: My si myslíme, že ty tradiční hodnoty jsou postupně potlačovány, že společnost je tříštěná na jakési minority, které jsou vzájemně stavěné proti sobě a soupeří o to, kdo je více a méně utlačován, ale v našem pojetí ta tradiční rodina je to, že tatínek je muž a maminka je žena a nejsou žádné alternativy.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Takže šanci nemají jiné svazky, aby si osvojili dítě nebo vychovávali děti.

Petr Viktorýn (Trikolóra, hnutí občanů), lídr krajské kandidátky: Tradiční rodina od přírody je reprodukce schopný pár. My si myslíme, že existují nějaké alternativy, ale tyhle ty alternativy tady mají už dostatečné zastání u různých neziskových organizací a tancují v ulicích zatímco heterosexuální páry jsou takové nějaké opomíjené.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Co tradiční rodina, která se rozvádí několikrát?

Petr Viktorýn (Trikolóra, hnutí občanů), lídr krajské kandidátky: Tradiční rodina, která se několikrát rozvádí je stále tradiční rodinou, ale to manželství je nefunkční. Chceme, aby ty rodiny byly funkční a i já jsem teda rozvedený. A myslím si, že je fajn pokud lidé, kteří si přestali rozumět se rozejdou ve chvíli, kdy si jeden druhého nepřestali vážit a zůstanou dál přátelé a nemusí to ohrozit výchovu dětí.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak by v očích Trikolóry mělo vypadat důstojné stáří?

Petr Viktorýn (Trikolóra, hnutí občanů), lídr krajské kandidátky: My tady máme trošičku po revoluci takový mezigenerační problém, kdy obzvláště naše generace se upla na nějaké nové konzumní hodnoty a úplně je potlačena instituce vícegeneračního soužití. Kdysi to bylo naprosto tradiční. Dnes v době trvale udržitelného ekonomického růstu je tlak na to, aby ti lidé žili odděleně a možná aby se nežilo ani v párech protože každý potom bude mít své auto, svůj byt, svou pračku, své dluhy. No a tím pádem vznikla velká propast mezi vnoučaty a prarodiči. My si myslíme, že tohle by se dalo narovnat tím, že by rodiny dostávaly větší ošetřené, že to stáří by se trávilo v těch rodinách.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pracovat by mělo být lepší než čerpat nějaké dávky. Vysvětlete.

Petr Viktorýn  (Trikolóra, hnutí občanů), lídr krajské kandidátky: Myslím si, že tak to je. Že skutečně jeden z našich programových pilířů je, že bohatství vzniká z práce, tím že někomu něco vezmete v rámci zdaňování práce a dáte to někomu jinému, kdo nepracuje je demotivační.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak to Trikolóra chce změnit? Co chce přinést nového do systému.

Petr Viktorýn (Trikolóra, hnutí občanů), lídr krajské kandidátky: Ten systém by měl být spravedlivý v tom, že práce bude zatížena menší daní.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A bavíme se o volbách do krajského zastupitelstva, jak to na krajské úrovni můžete změnit?

Petr Viktorýn (Trikolóra, hnutí občanů), lídr krajské kandidátky: Na krajské úrovni to přece můžeme změnit tak, že kraj má přenesenou pravomoc ministerstev a v tomto směru může působit i zákonodárně. To znamená i na úrovni kraje můžeme vyvíjet tlak na ministerstvo a tlačit na to, aby skutečně ten systém byl jiný, aby některé sociální dávky byly podmíněné.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Trikolóra nesouhlasí s útlumem těžby v OKD, které je plánováno na začátek příštího roku nebo na jaro příštího roku. Podle vás by se mělo dále těžit. Kdybyste to mohl vy případně Trikolóra mohla ovlivnit. Jaké argumenty byste použil?

Petr Viktorýn (Trikolóra, hnutí občanů), lídr krajské kandidátky: Tak základní argument je ten, že toho uhlí je tady dostatek ještě na minimálně 70 až 80 let. Že je těžba na Ostravsku neekonomická, to vyplývá z toho, že OKD v minulosti realizovalo některé ztrátové investice, což se samozřejmě promítlo do ceny uhlí. My tady máme doly, máme tady hutě a máme tady tepelné elektrárny, které zpracovávají uhlí a hlavně máme tady slévárny. Nelze vyrobit kvalitní slitiny bez kvalitního koksu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jaké využijete argumenty nebo použijete pakliže k tomu budete mít příležitost aby se útlum těžby oddálil?

Petr Viktorýn (Trikolóra, hnutí občanů), lídr krajské kandidátky: Tak hlavním argumentem je to, že v podstatě chceme si tady v tom našem mikroregionu ty suroviny zpracovávat sami. Nedokážu si představit, že tady někdo přiveze 12 milionů tun, bude to skladovat. Bojujeme tady s odsiřením, se zrušením prašnosti, teď tady budeme přesypávat hromady uhlí. Naši lidé budou sedět doma na sociálních dávkách, ale budou tady jezdit vlaky z Ruska a z Číny. Někde jsem četl nějakou studii, že vlak z Číny s uhlím jede pět měsíců. To asi nebudou úplně ekologické.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Takže, co se dá pro to udělat?

Petr Viktorýn (Trikolóra, hnutí občanů), lídr krajské kandidátky: Raději dotovat těžbu než rozdávat peníze na sociálních dávkách.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Kdy asi by podle vás tím pádem k útlumu mělo dojít?

Petr Viktorýn (Trikolóra, hnutí občanů), lídr krajské kandidátky: Tato vláda si vzala covid jako záminku k tomu, že těžbu omezí už někdy začátkem roku. V únoru nebo březnu. Ale my si myslíme, že by se to mělo rozložit tak do roku 2025-28.

Petr Viktorýn (Trikolóra, hnutí občanů), lídr krajské kandidátky: Z Prahy chcete přesídlit některá ministerstva nebo alespoň jedno, které by to mohlo být?

Petr Viktorýn (Trikolóra, hnutí občanů), lídr krajské kandidátky: Tak například ministerstvo životního prostředí. Myslíme si, že Moravskoslezský kraj má pořád velkou ekologickou zátěž z dob těžby. Jsou to různé důlní vlivy, jsou to laguny a podobně. V Praze pořád slyšíme jak mají problémy s byty a jak je to pro úředníky komplikované do těch postižených lokalit vyjíždět, takže my si myslíme, že když budou přímo tady v Ostravě bude to fajn pro všechny.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jedno z vašich hesel je, že Moravskoslezský kraj potřebuje funkční dopravní letiště. Jak chcete Letiště Leoše Janáčka rozlétat?

Petr Viktorýn (Trikolóra, hnutí občanů), lídr krajské kandidátky: Minulá krajská zastupitelstva tady udělala několik chyb. Čekalo se, že nás snad osloví Lufthansa nebo nějaká velká společnost. Mezitím jsme si nechali utéct do Polska nízkonákladové letecké společnosti. Dneska z Katovic lítá nějakých 110 pravidelných linek. Tuším že dokonce Barcelona lítá dvakrát denně, zatímco my když jsme chtěli do Ostravy dostat tuto linku, tak nám řekli, že s ohledem na přepravní kapacitu nebo zájem v regionu ani jednou týdně nejde.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Co uděláte proto, aby se to změnilo?

Petr Viktorýn (Trikolóra, hnutí občanů), lídr krajské kandidátky: Nebudeme řešit tyhle ty problémy tak, že se budou pozemky sousedící s letištěm nabízet pražským developerům, ale nabídneme to zájemcům z regionu. Jsou to různé letecké kluby a investoři, kteří by tam rádi stavěli, ale k těm pozemkům se nedostanou a ještě taková perlička. Oni by tady lítaly možná i nějaké soukromé chatery, ale když benzínka na letišti funguje každý den jenom do sedmnácti hodin, tak potom je těžké natankovat a odletět zase někam jinam.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane Viktorýne, teď máte minutu na to, abyste oslovil diváky a získal pro sebe hlasy, prosím.

Petr Viktorýn (Trikolóra, hnutí občanů), lídr krajské kandidátky: Tak, já bych byl rád kdybyste volili ne mně, ale celé hnutí Trikolóra protože je to nová příležitost pro voliče. Snažíme se udělat Hnutí občanů, to znamená vytvořit širokou občanskou platformu, která by se zpátky začala zajímat o politiku, politické dění. Vzali by si zpátky rozhodovací pravomoci, byť je pohodlnější přenechat to politikům. Ale pokud ti politici jsou samozřejmě napojeni na různé holdingy, koncerny a firmy tak potom zpravidla rozhodují jinak než si přejí občané a to v zájmu těch svých sponzorů, ne v zájmu občanů. To znamená rozhodujete zase sami o sobě. Vraťte se ke tradičním hodnotám, volte hnutí Trikolóra.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já vám děkuji za rozhovor.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat