Operační léčba rakoviny prostaty je velkou nadějí na prodloužení života

  • 19. října 2018,
  • 13:14

Na 64. výroční konferenci České urologické společnosti ČLS JEP, která se koná ve dnech 17. až 19. října v Gongu v Dolních Vítkovicích, byly prezentovány také informace o rakovině prostaty a vysoké účinnosti operační léčby, která pacientům dává až 90procentní naději na dalších 5 let života.

Reklama

„Výskyt rakoviny prostaty v České republice stoupl z 6 900 v roce 2010 na 7 300 v roce 2016.

Průměrný věk mužů – zhruba 69 let – se nemění, ale klesá podíl pacientů starších 75 let a zvyšuje se podíl pacientů ve věku 65 až 74 let: 56 procent případů je diagnostikováno u mužů mladších 70 let,“ informoval předseda České urologické společnosti (ČUS) Marek Babjuk a dodal, že v roce 2016 žilo v republice 57 600 mužů s diagnózou karcinomu prostaty.

Konference, která je největší a nejvýznamnější tradiční akci pro české urology v ČR, se koná pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice Ostrava Evžena Machytky, jejím prezidentem je Jan Krhut, přednosta Urologické kliniky FNO. Ten o konferenci říká: „Této významné odborné akce, jejíž součástí jsou živé přenosy operačních výkonů tentokrát zaměřené na striktury uretry, satelitní sympózia i kurz Evropské školy urologie, se účastní přibližně 600 urologů a přes 200 sester pracujících v urologii. Kromě českých a slovenských lékařů jsou zde přítomni i odborníci z jiných evropských zemí.“ A dodává, že letos jsou do odborného programu nově zařazeny „state of the art“ přednášky, ve kterých renomovaní odborníci přehledně shrnou vývoj oboru za uplynulých šest let a nastíní trendy budoucího rozvoje v jednotlivých segmentech urologie. „Kurz Evropské školy urologie je letos věnován problematice správné indikace a interpretace výsledků urodynamických vyšetření s důrazem na praktické aspekty z klinické praxe. Ani letos nebudou v programu chybět edukační kurzy České akademie urologie, které přinesou multioborový pohled na nové trendy v antiagregační a antikoagulační léčbě. V neposlední řadě jsme i letos připravili oblíbené „hands-on“ tréningy v laparoskopii a endoskopii,“ pokračuje Jan Krhut.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální informace o výskytu rakoviny prostaty a výsledcích operační léčby v ČR

ČR je na 34. místě na světě a 18. místě v Evropě ve výskytu rakoviny prostaty. V úmrtnosti jsme až na 98. místě na světě a 23. místě v Evropě, což svědčí o dobrých výsledcích léčby.

Zlepšující se výsledky léčby rakoviny prostaty v ČR

Naděje na pětileté přežití u pacientů léčených s rakovinou prostaty se ve srovnání s minulými dekádami postupně zvyšuje. Pacient má v současné době téměř dvakrát vyšší naději, že bude žít 5 let (ze 42 % v letech 1990 až 1994 na 77 % v letech 2013 až 2016). Platí to bezezbytku i pro jednotlivá stádia onemocnění, včetně těch pokročilých, kde se šance na pětileté přežití zvýšila z 20,8 % v letech 1990 až 1994 na 35,1 % v letech 2013 až 2016.

Velmi dobré výsledky radikální operační léčby a její široká dostupnost

Jednou z možností léčby nádoru ohraničeného na prostatu je radikální operace (tzv. radikální prostatektomie). V roce 2017 bylo v ČR provedeno 2 689 radikálních operací rakoviny prostaty. Počet operovaných případů v celostátním měřítku meziročně lehce narůstá. Výkon je dostupný ve všech krajích ČR.Minipárty s Karlem Šípem

28.11. 19:00 - 14.11. 14:21
Ostrava, DK Akord

Spirituál kvintet

23.11. 19:00 - 14.11. 14:21
Frýdek-Místek, Kostel sv. Jana a Pavla, Frýdek - Místek

Vánoční jarmark a Den otevřených dveří v Ondrášku

30.11. 10:00 - 14.11. 14:21
Ostrava, Mobilní hospic Ondrášek, Ostrava

Fachstav, s.r.o.
Frýdek-Místek
od 20 000 Kč

Detail

NOVING ROŠTY s.r.o.
Frýdek-Místek
od 20 000 Kč

Detail

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
Frýdek-Místek
od 29 830 Kč do 32 000 Kč

Detail

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu