Operační léčba rakoviny prostaty je velkou nadějí na prodloužení života

  • 19. října 2018,
  • 13:14

Na 64. výroční konferenci České urologické společnosti ČLS JEP, která se koná ve dnech 17. až 19. října v Gongu v Dolních Vítkovicích, byly prezentovány také informace o rakovině prostaty a vysoké účinnosti operační léčby, která pacientům dává až 90procentní naději na dalších 5 let života.

Reklama

„Výskyt rakoviny prostaty v České republice stoupl z 6 900 v roce 2010 na 7 300 v roce 2016.

Průměrný věk mužů – zhruba 69 let – se nemění, ale klesá podíl pacientů starších 75 let a zvyšuje se podíl pacientů ve věku 65 až 74 let: 56 procent případů je diagnostikováno u mužů mladších 70 let,“ informoval předseda České urologické společnosti (ČUS) Marek Babjuk a dodal, že v roce 2016 žilo v republice 57 600 mužů s diagnózou karcinomu prostaty.

Konference, která je největší a nejvýznamnější tradiční akci pro české urology v ČR, se koná pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice Ostrava Evžena Machytky, jejím prezidentem je Jan Krhut, přednosta Urologické kliniky FNO. Ten o konferenci říká: „Této významné odborné akce, jejíž součástí jsou živé přenosy operačních výkonů tentokrát zaměřené na striktury uretry, satelitní sympózia i kurz Evropské školy urologie, se účastní přibližně 600 urologů a přes 200 sester pracujících v urologii. Kromě českých a slovenských lékařů jsou zde přítomni i odborníci z jiných evropských zemí.“ A dodává, že letos jsou do odborného programu nově zařazeny „state of the art“ přednášky, ve kterých renomovaní odborníci přehledně shrnou vývoj oboru za uplynulých šest let a nastíní trendy budoucího rozvoje v jednotlivých segmentech urologie. „Kurz Evropské školy urologie je letos věnován problematice správné indikace a interpretace výsledků urodynamických vyšetření s důrazem na praktické aspekty z klinické praxe. Ani letos nebudou v programu chybět edukační kurzy České akademie urologie, které přinesou multioborový pohled na nové trendy v antiagregační a antikoagulační léčbě. V neposlední řadě jsme i letos připravili oblíbené „hands-on“ tréningy v laparoskopii a endoskopii,“ pokračuje Jan Krhut.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální informace o výskytu rakoviny prostaty a výsledcích operační léčby v ČR

ČR je na 34. místě na světě a 18. místě v Evropě ve výskytu rakoviny prostaty. V úmrtnosti jsme až na 98. místě na světě a 23. místě v Evropě, což svědčí o dobrých výsledcích léčby.

Zlepšující se výsledky léčby rakoviny prostaty v ČR

Naděje na pětileté přežití u pacientů léčených s rakovinou prostaty se ve srovnání s minulými dekádami postupně zvyšuje. Pacient má v současné době téměř dvakrát vyšší naději, že bude žít 5 let (ze 42 % v letech 1990 až 1994 na 77 % v letech 2013 až 2016). Platí to bezezbytku i pro jednotlivá stádia onemocnění, včetně těch pokročilých, kde se šance na pětileté přežití zvýšila z 20,8 % v letech 1990 až 1994 na 35,1 % v letech 2013 až 2016.

Velmi dobré výsledky radikální operační léčby a její široká dostupnost

Jednou z možností léčby nádoru ohraničeného na prostatu je radikální operace (tzv. radikální prostatektomie). V roce 2017 bylo v ČR provedeno 2 689 radikálních operací rakoviny prostaty. Počet operovaných případů v celostátním měřítku meziročně lehce narůstá. Výkon je dostupný ve všech krajích ČR.Hana Fialová, David Stypka a Buty. Koncert hospicu Ondrášek

27.04. 16:30 - 20.04. 2:30
Ostrava, Multifunkční hala GONG, Ostrava

Beats for Love 2019

03.07. 16:00 - 06.07. 0:00
Ostrava, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava

Velikonoční městečko ve Frýdku - Místku

18.04. 15:00 - 20.04. 19:00
Frýdek-Místek, Náměstí svobody, Frýdek - Místek

Petr Kuchtíček
Frýdek-Místek
od 30 000 Kč

Detail

GROSS TRANS s.r.o
Opava
od 18 000 Kč do 23 000 Kč

Detail

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace
Karviná
od 30 000 Kč do 40 000 Kč

Detail

Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu