RBP vrátí klientům za 1. čtvrtletí přes 1,7 milionů z doplatků na léky

  • 14. května 2019,
  • 11:52,
  • PR

Zdravotní pojišťovna RBP provedla vyhodnocení překročení ochranného limitu na započitatelné doplatky za léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely svým pojištěnců za 1. čtvrtletí roku 2019.

Celkově se jedná o více než 4 280 klientů, což ve srovnání se stejným obdobím loňského roku představuje nárůst o 30%. Nejvíce peněz zpět obdrží senioři ve věku 70 let a více. RBP jim vrátí přes 1,5 milionu korun.

V pořadí druhou byla skupina pojištěnců ve věku od 65 do 69 let s přeplatkem za léky ve výši 170 tisíc korun. Po ní následuje věková kategorie klientů od 19 do 64 let. Poslední sledovanou skupinou pak jsou děti a mládež do 18 let.

Zdravotní pojišťovna je ze zákona povinna sledovat celkovou výši započitatelných doplatků za léky uhrazených pojištěncem. Ve čtvrtletních intervalech pak vyhodnocuje, zda u pojištěnce došlo k překročení limitu a zda má nárok na úhradu přeplatku. RBP konkrétně zasílá svým klientům dopis s informací o výši přeplatku za dané čtvrtletí v případě vzniku nároku automaticky. Částku, která přesáhla stanovený limit, je pak povinna pojištěnci vrátit nejpozději do 60 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl stanovený limit překročen.Petr Veselý, Vinotéka
Třinec
od 17 000 do 19 000 Kč/měsíc

Detail

Welder machine s.r.o., Ostrava - Vítkovice
Ostrava
od 17 800 Kč/měsíc

Detail

hotel DAKOL
Petrovice u Karviné
od 18 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků