Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Rozpočet na rok 2018 je výrazně investiční

Město má na rok 2018 schválen rozpočet s nejvyššími investicemi v historii. Do různých rekonstrukcí a projektů směřuje více než 260 milionů korun. Mezi nejvýznamnější počiny patří vybudování domu bydlení a sociálních služeb.

Výrazně investiční rozpočet Nového Jičína schválili zastupitelé na své prosincové schůzi. Ve výdajové části je téměř 740 milionů korun. Na investice je určena třetina této částky.

“Celkově na investice jde nejvyšší suma v historii města, je tam přes 260 milionů, což je obrovská částka,” potvrdil Jaroslav Dvořák (ČSSD), starosta Nového Jičína.

Největším soustem je rekonstrukce bývalého Domu sester, který město získalo před dvěma lety zdarma od Moravskoslezského kraje.

“Bude tam organizace Pro senior a asi 30 bytů pro seniory. V projektu je 61 milionů, podle mne je ta suma strašně nadsazená, ale myslím si, že to vysoutěžíme za nějakých 35 milion a chceme tam získat dotaci,” uvedl dále novojičínský starosta.

Větších investičních záměrů má město na příští rok v plánu asi 30. Mezi nimi přebudování přístavby Hotelu Praha na multifunkční kulturní dům, pokračování přípravy rozšíření průmyslové zóny a revitalizace Huckelových vil, kde rozpočet počítá se 7 miliony korun na nutné záchovné práce, vypsání architektonické soutěže a projektovou dokumentaci.

“Dále je v rozpočtu 15 milionů na rekonstrukci areálu Letního kina a 11 milionů na psí útulek, kde se konečně po letech tahanic podařilo pokročit dále a příští rok by se mělo minimálně se stavbou začít,” dodal Ondřej Syrovátka (SZ), místostarosta Nového Jičína.

Dalších více než 5 milionů korun by mělo směřovat do vybudování nového zázemí pro rekreanty u nádrže Čerťák.

“Tam bychom chtěli využít toho, že příští rok bude ještě pravděpodobně probíhat rekonstrukce, kterou zahájily Lesy České republiky, a toho mezidobí by se využilo pro opravu zázemí, která spočívá v přestavbě bufetu, a také vybudování nových záchodů a převlékáren. Tři miliony jdou na rekonstrukci prostranství mezi Žerotínským zámkem a Hotelem Praha a jeden milion na nový vyvolávací systém na městském úřadě,” sdělil místostarosta.

Radnice bude také pokračovat v zateplování a opravách svých bytových domů, a to na na ulici revoluční a Luční.

Realizace většiny projektů je rozložena na dvě rozpočtová období. Dokončeny by měly být v roce 2019.

Pro rozpočet zvedlo ruku 22 z 26 přítomných zastupitelů. Sestaven byl jako schodkový, na straně příjmů je necelých 600 milionů korun. Rozdíl mezi výdaji pak tvoří zhruba 145 milionů korun.

“Ten zbytek dokrýváme úsporami z loňska a minulých let. A máme tam také schválen kontokorentní úvěr, který jsme ale nikdy nečerpali a myslím si, že ho nebudeme čerpat ani v příštím roce. Ale máme ho tam raději pro jistotu,“ vysvětlil starosta.

Přibližně 50 milionů korun město očekává v dotacích, a pokud bude možnost, bude usilovat ještě o další. 

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy