Busta továrníka Hückela je zpět před Tonakem

Do Nového Jičína se vrátila busta spoluzakladatele zdejší kloboučnické továrny. Odhalena byla na původním místě, ze kterého v padesátých letech zmizela. Tehdy byla odstraněna zřejmě z politických důvodů.

Tvář Augustina Hückela, jednoho ze zakladatelů kloboučnického průmyslu v Novém Jičíně, dnešního Tonaku, po více než 60 letech opět shlíží na svou továrnu. Na místo v parčíku se vrátila díky iniciativě Klubu rodáků a přátel města. Jejímu odhalení byli přítomni i potomci rodiny Hückelů. 

“Jsem rád, že si Novojičínští dali tu námahu a práci a obnovili bustu mého předka. Díky tomu nesou i historii tohoto města dále a za to jim jménem celé naší rodiny děkuji,” reagoval Jochen Hückel, potomek zakladatelské kloboučnické rodiny.

Původní bronzová busta Augustina Hückela byla v parčíku instalována v roce 1933, autorem byl novojičínský sochař Leopold Hohl. V době socialismu, v 50. letech, zmizela. Symbolicky se teď na místo vrátila 30 let po sametové revoluci a v roce, kdy si Tonak připomíná 220 let založení. 

“My jsme velmi rádi a jsme mnoha lidem vděčni, že jsme mohli zrealizovat tu myšlenku a vrátit sem něco, co tady historicky bylo a co  v neblahých časech zmizelo,” uvedl Pavel Wessely, předseda Klubu rodáků a přátel města NJ.  

“Je to velká událost, že ta socha se vrátila na původní místo a přijela i početná skupina zástupců rodiny Hückelů, původních majitelů firmy Tonak,” podotkl Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína. 

Současné vyobrazení Augustina Hückela vzniklo moderní metodou 3D tisku. Klub rodáků a přátel města nechal vytvořit detailní scan podle kopie originálu sochy, která je uložena v archivu krajanů v německém Ludwigsburgu. 

“Těch Novojičíňáků, kteří to kdysi viděli v originále, je velmi málo. Ostatní byli zvědaví, co tady vznikne a myslím si, že se dílo celkem podařilo. Doufám, že to bude dobrým impulsem k tomu, že se zvelebí tento celý parčík a stane se místem setkávání Novojičínských,” dodal Pavel Wessely. 

Prostor, do kterého se busta vrátila, je dnes majetkem soukromé zdravotnické společnosti. Ta s umístěním sochy souhlasila. 

“Právě Pavel Wessely je tahounem tohoto klubu. Je obráncem všech historických soch, budov, ale i dalších nápadů, které se v Novém Jičíně realizují,” uvedl Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína. 

“Snažil jsem se pro město občas něco udělat, možná něco navíc, a možná se mnohé podařilo. Ale přirozeně se budu dále snažit, abych, pokud možno, do budoucna to tomu město ještě dále malinko vracel,” reagoval Pavel Wessely, předseda Klubu rodáků a přátel města NJ.  

Pavel Wessely byl například iniciátorem umístění řady pamětních desek na budovy, které připomínají zdejší významné osobnosti, ať už se jedná o Msgr. Jana Šrámka, Maxe Mannheimera, spisovatele, malíře a pamětník holocaustu, nebo stavitele železnic Karla von Schwarze. V posledních dnech se zasadil o návrat busty továrníka Augustina Hückela. Dále také stál za obnovením Studánková trasy vedoucí kolem Puntíku a je spjat s Pěveckým sborem Ondráš.

“Cokoliv Pavel Wessely za svůj život udělal pro své milované město, vždycky se to týkalo Nového Jičína a jeho obyvatel,” přidal se Karel Chobot, člen Klubu rodáků a přátel města NJ. 

“I poté, co přestal být starostou, místostarostou města, tak se i nadále věnuje záchraně památek, věnuje se Novému Jičínu,” přidal se Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína. 

Předpis pro udělení čestného občanství obsahuje 4 podmínky, splněna musí být alespoň jedna. Pavel Wessely  podle svých navrhovatelů naplňuje všechny. Více méně jde o mimořádné činy směřující k záchraně kulturních památek, šíření věhlasu města a mezinárodních vztahů. Nominaci Pavla Wesseleho schválili zastupitelé napříč politickými stranami. 
Hudební výlety: Velkolepá komorní hra

Zítra 18:00 - 06.12. 16:01
Nový Jičín, Zámek Kunín, Kunín

Zdeněk Šopík, s.r.o.
Nový Jičín
od 23 000 Kč do 30 000 Kč

Detail

Dalibor Seidler
Nový Jičín
od 14 740 Kč

Detail

Kurare, s.r.o.
Nový Jičín
od 13 400 Kč

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků