Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Sjednocení se kvůli změně zhotovitele posouvá

  • Studénka,

Práce na rekonstrukci veřejného osvětlení na ulici Sjednocení začaly koncem června letošního roku. Kvůli vadám a nedodělkům na stavbě muselo město odstoupit od smlouvy a vybrat nového dodavatele. Nově vysoutěžená cena je zhruba 830 tisíc korun.

Veřejné osvětlení na ulici Sjednocení ve Studénce vyžadovalo rekonstrukci. Firma začala s renovací 21. června letošního roku. Původní termín dokončení byl koncem srpna. Kvůli řadě nedodělků, špatně provedené práci a neplnění termínů musela radnice od smlouvy odstoupit. Ulice teď připomíná staveniště. Nového osvětlení se dočká pravděpodobně až na jaře příštího roku.

Milan Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM: „Chvíli se nic nedělo, potom firma začala s výkopovými pracemi, kdy se do země pokládal kabel v chráničce. Tady ale došlo k prvnímu rozporu s projektovou dokumentací, kdy měl být kabel uložen do pískového lože, to ale zhotovitel nedodržoval. Těch problému se vyskytlo několik.“

Momentálně město vyhlásilo nové výběrové řízení, které vyhrála místní firma. Kvůli tomu, že stávající sloupy neodpovídají projektové dokumentaci, musí se vyrobit nové. Na ty může firma čekat 6 až 8 týdnů. Pokud to zima dovolí, bude se pokračovat v rekonstrukci, v opačném případě se ulice dočká nového osvětlení až na jaře.

Milan Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM: „Situace je taková, že některé stožáry jsou zabudované, i když chybně. Zhotovitel si vyžádal lhůtu, aby odstranil tyto vady. Bohužel tak neučinil a nám díky tomu uteklo sedm dnů. Nepředal nám žádnou technickou dokumentaci. Znovu jsme proto zhotovitele vyzvali o dodání potřebných dokumentů, to se ale nestalo.“

Původní cena, kterou mělo město za rekonstrukci zaplatit byla 540 tisíc korun. Nová firma provede dokončení stavby za 830 tisíc korun. Ceny jsou bez DPH.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy