V Bílovci je největší včelařská organizace v okrese

  • 20. července 2018,
  • 8:10

Základní organizace Českého svazu včelařů v Bílovci je od letošního roku se svými 133 členy obhospodařujícími 1 202 včelstev největší včelařskou organizací v okrese Nový Jičín. V roce 2017 vyprodukovala asi 18 tisíc kilogramů medu, což je v průměru 15 kilo na jedno včelstvo.

Reklama

„Letošní rok hodnotíme jako mírně nadprůměrný se snůškou až 35 kilo medu na jedno včelstvo. V těchto dnech vytáčíme poslední med po lipové snůšce a připravujeme se na zakrmování včelstev a doplňování zimních zásob cukerným roztokem," říká člen výboru ČSV ZO Bílovec Stanislav Lipinský a dodává, že první med, kterému se říká květový, se stáčí po odkvětu řepky na konci května a po odkvětu lip zhruba v půlce července končí snůška – včelí sběr nektaru, medovicové sladiny a pylu. „Cukrem nahrazujeme včelám med, který jsme jim v průběhu sezony odebrali, na jedno včelstvo to dělá 15 až 20 kilo. Letošní rok ovlivnily výkyvy počasí, koncem března byla ještě zima, v dubnu léto s teplotami kolem 25 stupňů. To způsobilo rychlé kvetení rostlin v době, kdy včelstva nebyla plně rozvinuta a ve svých malých počtech nestačila plně využít jarní květovou snůšku. Naštěstí se již neobjevily pozdně jarní mrazíky, které mají negativní vliv na snůšku medu, a také další průběh roku byl již vcelku příznivý. Zaznamenali jsme i mimořádné kvetení například akátů nebo lip," hodnotí letošní včelařskou sezonu Stanislav Lipinský.

A zmiňuje se také o tom, že Český svaz včelařů pomáhá svým členům hlavně při léčení  a kontrole zdravotního stavu včelstev, při onemocnění včelstev pak při distribuci léčiv, hmotných a finančních náhradách souvisejících s léčením a chovem včel. „Jedná se o každoroční léčení varoázy a následné vyšetření vzorků státní veterinární správou a v případě, že je oblast zasažena morem včelího plodu," vysvětluje a dodává, že zdejší včelařská organizace byla založena v roce 1902 jako spolek Květoslav, který sdružoval včelaře z Bílovce a okolí. „Název Květoslav je neoficiálně používán dodnes. Součástí naší organizace je také včelařský kroužek, ve kterém mladí včelaři získávají praktické i teoretické zkušenosti s chovem včel a starají se sami o tři včelstva. Kroužek mladých včelařů finančně podporuje také vedení města Bílovce finanční částkou dvacet tisíc korun ročně," říká Stanislav Lipinský, jenž včelaří už patnáct let a stará se o 15 až 20 včelstev. Je prvním včelařem v rodině, ale určitě ne posledním, se včelařením už mu pomáhá kromě manželky také syn.

 „Velmi si cením práce včelařské organizace ve městě a zejména snahy vychovat novou generaci včelařů, která bude pokračovat v odkazu našich otců a dědů. Bonusem pro město je rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro dospívající, které je navíc zaměřené na budování vztahu k přírodě a všemu živému. Současně s tím pak se u mladých včelařů pěstuje pocit odpovědnosti, systematické práce a v neposlední řadě rozvíjí jejich dovednosti a vědomosti," oceňuje práci ČSV ZO Bílovec starosta města Pavel Mrva.

„Včelaření je nesmírně zajímavý obor, včelař musí zvládnout nejen chov včel, ale také zpracování medu včetně jeho dalšího využití, distribuce a prodeje. A navíc musí umět vnímat krajinu, ve které včelaří, změny počasí, měl by  mít znalosti o rostlinách, které přinášejí medný užitek nebo pylovou snůšku,“ uzavírá Stanislav Lipinský a podotýká, že včelaření je jedním z mála oborů lidské činnosti, které přírodu nevyužívá ani nevytěžuje, ale naopak je pro ni vysoce prospěšné.Hana Fialová, David Stypka a Buty. Koncert hospicu Ondrášek

27.04. 16:30 - 26.03. 2:12
Ostrava, Multifunkční hala GONG, Ostrava

Noc s Andersenem 2019

29.03. 19:00 - 26.03. 2:12
Ostrava, Dům knihy KNIHCENTRUM, Ostrava

Beats for Love 2019

03.07. 16:00 - 06.07. 0:00
Ostrava, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava

Hornoslezská společnost s.r.o.
Opava
od 22 000 Kč

Detail

HPF CleanCat s.r.o.
Ostrava-město
od 80 Kč do 80 Kč

Detail

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu