Reklama

Projekt TRANS TRITIA má dostat nákladní dopravu ze silnic na koleje a vodu

  • 24. května 2019,
  • 17:19

Železniční nákladní dopravě se věnovali odborníci mezinárodního dopravního projektu TRANS TRITIA, který má pomoci dostat nákladní dopravu ze silnic na železnice i vodní cesty a týká se území čtyř příhraničních krajů Česka, Polska a Slovenska.

Reklama

Projekt, jehož je Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje partnerem, odstartoval v roce 2017 a zpracovatelé projektu ze všech tří států se setkali 16. května letošního roku v Ostravě, aby si vzájemně vyměnili informace o současném stavu železniční dopravy jednotlivých zemí a analyzovali možnosti i opatření k přesunu části nákladní dopravy ze silnic na železnici.

„Záměrem projektu je zlepšit informovanost, plánování a koordinaci mezi regionálními orgány, správci dopravních sítí a účastníky nákladní dopravy. Projekt je zaměřen na přeshraniční, nadnárodní i meziregionální spolupráci,“ uvedl Pavel Santarius, projektový manažer Sdružení. Cílem je zmapovat infrastrukturu nákladní dopravy a navrhnout optimální řešení, a pomoci tak naplnit strategii EU o dopravě, kdy třicet procent současné silniční nákladní dopravy by se mělo v roce 2030 přesunout na železnici nebo vodní cestu. Zpracovatelé projektu, kterými jsou odborníci z Dopravního projektování v Ostravě, slovenského Výzkumného ústavu dopravního v Žilině, Žilinské univerzity v Žilině, polské Hornoslezské agentury pro podnikání a rozvoj a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, se postupně věnují třem oblastem, které mají sehrát při odlehčení zátěže silničních sítí rozhodující úlohu, -kromě železnice také vodním cestám a propojením logistických center.

V rámci projektu tak vznikne strategie multimodální dopravy a dopravní model zabývající se přeshraniční nákladní dopravou. V nich budou například stanoveny trasy a objemy klasických i nadrozměrných nákladů v současnosti a možná řešení v budoucnu, dále uvedeny technické podmínky pro zachování kontinuity dopravy přes státní hranice či vyhodnoceny úspory, které může přinést přesun nákladů ze silnice na jiný druh dopravy. „Naším úkolem také je zhodnotit, zda plánovaná investiční opatření státu v souvislosti s posílením nákladní dopravy například na železnici jsou dostatečná, pokud dostatečná nebudou, tak navrhnout další,“ uvedl Radovan Komínek ze Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.

Účastníci projektu se v Ostravě shodli, že v některých úsecích všech tří států je již nyní železniční doprava kapacitně přetížená. Jak tedy dostat část nákladů, které se dnes přesouvají po silnicích, na koleje, když navíc v neprospěch železnice hraje čas a mnohdy i cena. „Vychovat jednoho strojvedoucího přijde minimálně na tři sta tisíc korun, náklady na řidiče kamionu jsou podstatně nižší,“ upozornil Petr Březík ze společnosti AWT s tím, že předávka zboží na hranici se může na železnici protáhnout na stovky minut.

K posílení konkurenceschopnosti železnice funguje v současnosti v rámci Evropy jedenáct železničních nákladních koridorů (RFC – Rail Freight Corridors). Česko je zapojeno ve čtyřech z nich. Nicméně všechny ještě nejsou dobudované. Řešením k odlehčení přetížených železničních drah je i výstavba vysokorychlostních tratí. V Česku se jejich budování připravuje. „Například na úsek Přerov – Ostrava – státní hranice bude v červnu letošního roku vybrán dodavatel na studii proveditelnosti,“ uvedl Jiří Kalenský z Ministerstva dopravy České republiky. „Další možností, jak odlehčit koridorovým tratím zejména v oblasti Ostravska, je využití systému vleček, které propojují Ostravu, Orlovou, Karvinou a Havířov,“ řekl Jan Šrom ze společnosti AWT.

Pracovní seminář k přeshraniční železniční dopravě se konal na Generálním konzulátu Polské republiky v Ostravě a za účasti generální konzulky Izebelly Wołłejko-Chwastowicz.

Dopravní projekt TRANS TRITIA, který skončí v druhé polovině roku 2020, je spolufinancovaný Evropskou unií programem Interreg Central Europe.Partička / improvizační show

11.10. 20:00 - 20.06. 6:58
Ostrava, Dům kultury města Ostravy

Beats for Love 2019

03.07. 16:00 - 06.07. 0:00
Ostrava, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava

Bára Poláková na Sluníčku / koncert

28.06. 19:00 - 20.06. 6:58
Frýdek-Místek, Penzion Sluníčko, Ostravice

Scenario s.r.o.
Ostrava-město
od 6 800 Kč do 15 000 Kč

Detail

Lucie Brysiová
Frýdek-Místek
od 20 000 Kč do 25 000 Kč

Detail

BELAX PLUS spol. s r.o.
Karviná
od 85 Kč

Detail

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu