Projekt polsko-české propagace kultury v pohraničí Mezi stranami je u konce

  • 19. července 2019,
  • 10:06

Necelý rok trval společný projekt Czechowické knihovny a Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí s názvem „Mezi stranami". Projekt polsko-české propagace kultury v pohraničí je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014-2020 a ze státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Beskydy. Hlavním cílem projektu bylo zintenzivnit polsko-českou spolupráci a usnadnit obyvatelům obou měst využívání vzácných hodnot kultury a atrakcí cestovního ruchu.

Projektu se zúčastnily zejména děti a mládež a to formou samostatných setkání na obou stranách. Osmnáct jich proběhlo v Polsku  ve formě setkání se spisovateli, výtvarníky, knihovníky a také pedagogy. V rámci 14 setkání pro děti bylo také jedno vedené českými knihovníky. Kromě toho se uskutečnily čtyři setkání pro mládež. Fantasticky se zapojily do uměleckých workshopů vedených zkušenými instruktory, na kterých vytvořily například textilní hračky. České knihovnice pro ně připravily, díky svým zkušenostem, atraktivní literárně-výtvarnou hru s českým jazykem. 

Na české straně se realizovalo 16 setkání, 13 bylo určeno pro mladší děti a 3 pro mládež. Děti se seznámily se spisovateli, výtvarníky, cestovali, jedno setkání bylo vedeno polskými knihovníky. V kulturně-výtvarných dílnách vznikaly moc krásné výrobky a dekorace, vedly se zajímavé diskuze a poslouchaly zajímavé audioknihy. Samozřejmě jsme se potkávali i společně. Polské děti se přijely podívat do Frýdlantu na akci Česko zpívá koledy, která poukazuje na význam udržování kulturních tradic a komunitního setkávání v době Adventu, podnikli jsme i výlet do Ostravy, kde po prohlídce expozice „Malý svět techniky“ se a aktivně se zapojily do výtvarného plenéru. Industriální charakter muzejního areálu byl pro ně příkladem perfektního využití dějin města v současném životě. Na polské straně to byla společná účast na obecních slavnostech v Czechowicích-Dziedzicích.  Smyslem společných setkání byla příležitost k poznání nových vrstevníků, překonání jazykových bariér a k pokusu o skupinovou spolupráci. Výsledky společné práce byly prezentovány na tematických výstavách v Kulturním centru a knihovně v Czechowicích.

Setkávaly se ale nejen děti.  Své zkušenosti si na dvou seminářích vyměnily i knihovnice a  osoby, které pracují s dětmi a mládeží. Obě školení byla věnována práci s mladými čtenáři. V czechowické knihovně mluvili o ekologii a o možnostech učit se péči o životní prostředí nejmladší děti. Během těchto setkání byla příroda ukázána jako zdroj rozsáhlých vědomostí a knihovníci představili nápady na hry, kvízy, využití knih a přirozené dětské zvědavosti za účelem vzdělávání. Ve Frýdlantu jsme zase prezentovali naši současnou praxi  v propagování kultury a čtení knih.

Vedoucím , ale hlavně vynikajícím  partnerem přeshraniční spolupráce byla v rámci tohoto projektu Městská veřejná knihovna v Czechowicích-Dziedzicích. Děkujeme za společnou realizaci aktivit !Kecičky a písničky / talkshow Richarda a Karin Krajčo

16.01. 19:00 - 14.12. 8:03
Ostrava, DK Akord, Ostrava

Vězeň na druhé avenue / komedie se Simonou Stašovou

16.02. 19:00 - 14.12. 8:03
Ostrava, DK Akord, Ostrava

Vánoce na hradě

Dnes 10:00 - 8:03
Ostrava, Slezskoostravský hrad, Ostrava

LOP realizace, s.r.o.
Ostrava-město
od 22 000 Kč do 30 000 Kč

Detail

FK KARUZAM s.r.o.
Ostrava-město
od 25 000 Kč

Detail

Julie Pieranová
Opava
od 20 000 Kč

Detail

Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků