Spolupráce s Veolií se osvědčila, v Olomouci budou mít ekologické teplo

  • 22. července 2021,
  • 15:12,
  • PR

Moravskou metropoli čeká ekologizace teplárenské soustavy. Představitelé města Olomouce, společnosti Veolia Energie a provozovatele teplárenské sítě podepsali memorandum o spolupráci. Odstartovali tak proces, který povede k další modernizaci výroby i rozvodů tepla, zlepšení životního prostředí a zároveň k udržení přijatelné ceny tepla. Olomouc je důkazem, že dlouhodobá spolupráce má velký význam a může z ní těžit celý region.

Teplárenství prochází velkou transformací spojenou s odchodem od uhlí v návaznosti na klimatické cíle Evropy. Lídrem transformačního procesu se stává skupina Veolia, která veřejně oznámila, že na všech svých zdrojích skončí s uhlím do roku 2030 a v některých lokalitách ještě o několik let dříve. Příkladem je Olomouc, šesté nejlidnatější město v zemi. Díky dobré spolupráci skupiny Veolia a vedení města Olomouce se mohou rozběhnout investice a projekty, které posunou teplárenství v krajském městě na vysokou úroveň.

„Nechali jsme si posoudit různé varianty zajištění správy a provozování městské teplárenské soustavy v příštích letech a nejlépe z toho vyšlo navýšení podílu města ve společném podniku OLTERM & TD Olomouc vložením teplárenské infrastruktury. Spolupráce s Veolií funguje a věřím, že i nový model bude efektivní pro město, naše obyvatele a další odběratele tepla,“ uvedl primátor města Olomouce Mirek Žbánek po podpisu memoranda, které předem schválilo zastupitelstvo města.

Společný podnik je dobrým základem

Společnost OLTERM & TD Olomouc zajišťuje výrobu a rozvod tepelné energie v Olomouci od roku 1994. Společně ji vlastní firma společnost Veolia Energie ČR a město Olomouc. Je provozovatelem všech městských zdrojů tepla na základě smlouvy, která se co pět let vyhodnocuje a prodlužuje. Podle nového záměru stvrzeného memorandem se podíl města navýší vložením městské infrastruktury do společného podniku, který tak významně posílí.

„Memorandem se zavazujeme, že navážeme na dlouhodobou spolupráci a budeme společně pracovat na dalším rozvoji teplárenské soustavy. Cílem je i nadále zajišťovat spolehlivé a cenově přijatelné dodávky tepla ve městě, ale také další modernizace a ekologizace soustavy. Těší nás, že vedení města Olomouce přistupuje k teplárenství racionálně a strategicky a vnímá důležitost dlouhodobé spolupráce,“ doplnil ředitel skupiny Veolia Energie v ČR Reda Rahma.

Snížení uhlíkové stopy už v roce 2026

Cílem memoranda je mimo jiné zajistit efektivní nakládání s energiemi v souladu s energetickou koncepcí města, kraje a státu, národním programem pro snižování uhlíkové stopy i iniciativou Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima, ke které město Olomouc aktivně přistoupilo.

Veolia plánuje modernizaci hlavních zdrojů tepla Teplárny Olomouc tak, aby byly energeticky efektivnější a ekologičtější. Díky odchodu od využívání uhlí dosáhne téměř nulové uhlíkové stopy, a to už v roce 2026. Modernizací projde také tzv. špičkovací zdroj Teplárny Olomouc. Topný olej tam nahradí účinnější a ekologičtější zemní plyn. Veolia dále připravuje i modernizaci předávacích stanic a modernizaci další části primární parní sítě na území města na horkovodní.

Součástí nového modelu spolupráce s městem bude rovněž poskytování energetického poradenství pro budovy a areály v majetku statutárního města Olomouce, jeho příspěvkových organizací či městských společností. Počítá se také s uplatněním principů cirkulární ekonomiky, o těch se začíná hodně mluvit, ale konkrétní kroky k vidění v ČR příliš nejsou.

Město už má moderní kotelny a dispečink

Společný podnik OLTERM & TD Olomouc v předchozích letech naplnil strategické cíle nastavené oběma akcionáři a modernizoval všechny svěřené kotelny na tuhá paliva na ekologičtější plynové zdroje, popřípadě je napojil na vysokoúčinnou síť zásobování tepelnou energií, a dožívající plynové kotelny nahradil kondenzační plynovou technologií. Zároveň modernizoval parní tepelná zařízení za účinnější horkovodní zdroje a rozvody ve vybraných lokalitách, vybudoval moderní dispečerské pracoviště a decentralizoval desítky centrálních (sídlištních) zdrojů tepla na objektové, které umožňují sjednávat odběratelům individuální parametry dodávek tepla a teplé vody.

Splněním těchto cílů společnost OLTERM & TD Olomouc vybudovala na území města moderní a účinnou soustavu tepelných zařízení při zachování přijatelné výše úplaty za dodané teplo pro napojené odběratele. Další spolupráce tak může plynule navázat na dosavadní kroky.Hutní montáže, a.s. , Ostrava
Ostrava
od 22 500 Kč/měsíc

Detail

Bartoň a Partner s.r.o. (Ostravská univerzita, Ostrava)
Ostrava
od 3 800 Kč/měsíc

Detail

David & son s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 20 000 do 24 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků